Informace pro rodiče žáků v kontaktu s covid pozitivní osobou – 2. třída, 3. třída

Pokud Vaše dítě bylo v kontaktu s pozitivní osobou (ve třídě nebo v družině) dne 25.11.2021, je mu nařízena Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje karanténa do 2.12.2021 (včetně) s RT – PCR testem na přítomnost viru SARS-CoV-2.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT – PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, ukončí se karanténa této osoby, v případě, že nejeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, po 14 dnech od posledního kontaktu, tj. karanténa bude trvat do 9.12.2021 včetně.  V případě, že se v době nařízených karanténních opatření u osoby objeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, je povinna podstoupit RT-PCR test.

Ostatní žáci, kteří nebyli v kontaktu s pozitivní osobou a jsou minimálně 14 dní po ukončení očkování na COVID-19, nebo v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání  COVID (po 1. pozitivním testu), se budou účastnit prezenční výuky (jako doposud).

Zákonní zástupci žáků, kteří byli v kontaktu s covid pozitivní osobou, budou vyrozuměni třídní učitelkou a Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje o karanténních opatřeních.

Informace pro rodiče žáků v kontaktu s covid pozitivní osobou – 8. třída

Pokud Vaše dítě bylo v kontaktu s pozitivní osobou dne 23.11.2021, je mu nařízena Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje karanténa do 30.11.2021 (včetně) s RT – PCR testem na přítomnost viru SARS-CoV-2.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT – PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, ukončí se karanténa této osoby, v případě, že nejeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, po 14 dnech od posledního kontaktu, tj. karanténa bude trvat do 7.12.2021 včetně.  V případě, že se v době nařízených karanténních opatření u osoby objeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, je povinna podstoupit RT-PCR test.

Ostatní žáci, kteří nebyli v kontaktu s pozitivní osobou a jsou minimálně 14 dní po ukončení očkování na COVID-19, nebo v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání  COVID (po 1. pozitivním testu), se budou účastnit prezenční výuky (jako doposud).

Zákonní zástupci žáků, kteří byli v kontaktu s covid pozitivní osobou, budou vyrozuměni třídní učitelkou a Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje o karanténních opatřeních.

Vyhodnocení XVI. ročníku soutěže Voda štětcem a básní Povodí Moravy

Letošní ročník výtvarné soutěže byl bohužel opět poznamenán pandemií a přesouváním termínů. Přihlásilo se celkem 92 škol a 705 děl. Děti malovaly, tvořily, psaly na téma Barvy vody. 

A jak dopadli zástupci ZŠ Brněnec?

Výtvarná část

 1. kategorie ZŠ a MŠ

Cena ŘSP

Kryštof Vaňous – ZŠ Brněnec, 1. třída – Kryštůfkův barevný svět

 1. kategorie ZŠ
 1. místo Klára Hlaváčková – ZŠ Brněnec, 3. třída – Barevný svět ryby Kláry

Blahopřejeme!!!!!!! 

Soutěžící se mohou těšit na diplomy a věcné ceny.

V dalším ročníku soutěže zvolila redakční rada Povodí Moravy téma Voda čaruje. Těšíme se na všechny zajímavé příspěvky do soutěže.

Mgr. Drahomíra Blažková, Mgr. Lenka Karlíková

Informace pro rodiče žáků v kontaktu s covid pozitivní osobou – 3. třída

Pokud Vaše dítě bylo v kontaktu s pozitivní osobou (ve třídě nebo v družině) dne 10.11.2021, je mu nařízena Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje karanténa do 24.11.2021 (včetně) bez RT – PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Ostatní žáci, kteří nebyli v kontaktu s pozitivní osobou, se budou účastnit prezenční výuky (jako doposud).

Zákonní zástupci žáků, kteří byli v kontaktu s covid pozitivní osobou, budou vyrozuměni třídní učitelkou, případně vedoucí vychovatelkou a Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje o karanténních opatřeních.

Třídní schůzky 22.11.2021

 

Třídní schůzky

 
       
Třída Datum od do
I. 22.11.2021 13.00 14.30
II. 22.11.2021 13.00 15.00
III. 22.11.2021 13.00 14.30
IV. 22.11.2021 13.30 16.00
V. 22.11.2021 14.30 17.00
VI. 22.11.,23.11.2021 22.11. – 13.30 – 16.00 23.11. – 13.00 – 14.00
VII. 22.11.2021 dle rozpisu  
VIII. 22.1.2021 6.00 – 7.30 16.00 – 17.30
IX. 22.11., 24.11.2021 dle rozpisu 22.11. – 15.00 – 15.30 (pro 7. a 8. tř.)

Soutěž „Vícejazyčnost je bohatství“

Několik žáků ze 7. a 9. třídy naší školy se zúčastnilo na počátku tohoto školního roku IX. ročníku dětské soutěže na podporu čtení a psaní v dalším jazyce.

Soutěž byla určena dětem, které pocházejí z kulturně odlišného prostředí nebo se učí a komunikují vedle češtiny také v dalším jazyce. Je založena na čtení či předčítání literárních děl a vytváření výtvarných děl na námět přečteného. Soutěž byla vyhlášena Spolkem Zaedno v rámci projektu Kamarádi. Součástí tohoto projektu je i vícejazyčný časopis Kamarádi. Hlavním tématem letošního ročníku soutěže byly „Pověsti a legendy v cizích jazycích“.

Soutěže se zúčastnilo 40 škol a institucí, 96 pedagogů a 754 žáků. Naši žáci získali ocenění v kategorii „Škola za příkladnou spolupráci”.

Za vzornou reprezentaci školy jim děkujeme!!!

Ing. Ivana Seidlová

Podzimní WocaBee šampionát 2021

I v tomto školním roce využívá naše škola při výuce cizích jazyků online aplikaci WocaBee. Po loňském úspěchu jsme se zde opět zúčastnili třetího ročníku šampionátu, kdy mezi sebou soupeří studenti v učení slovíček od základních škol až po gymnázia, a to nejen v Česku, ale také na Slovensku. Žáci 4. – 8. třídy naší školy soutěžili v anglickém jazyce a žáci 9. třídy soutěžili v jazyce německém.

V okrese Svitavy se v TOP trojce umístili angličtináři ze 4. třídy naší školy. Získali 3. místo díky tomu, že v soutěžním období mezi 20. 10. a 29. 10. 2021 nahráli denně v průměru až 269 bodů (tzv. Woca Points) na žáka. Navázali tak na svůj úspěch v minulém roce. Největší zásluhu na pěkném výsledku měli: Žanetka Charousová, Milda Rykr, Matýsek Valehrach a Honzík Kaderka.

Pořadí dalších tříd naší školy:

3. třída – 7. místo
5. třída – 6. místo
6. třída – 8. místo
8. třída – 10. místo
9. třída – 9. místo

Soutěžícím gratulujeme !!

Ing. Ivana Seidlová

Sběr kaštanů a žaludů pro Myslivecké sdružení Brněnec – Bělá nad Svitavou

Každoročně se děti ze ZŠ Brněnec těší na oblíbenou podzimní soutěž ve sběru lesních plodů. Především mladší žáci chtěli udělat zásoby potravy na zimní přikrmování zvěře a využili každé chvilky ke střádání kaštanů. 

Letošní sběr lesních plodů proběhl před podzimními prázdninami ve dnech 21. a 22. října 2021. A jak vše dopadlo?

Výsledková listina: 

53 kg Sofinka Langerová – 5. třída
31 kg Vašík Valter – 6. třída
30 kg  Neduška Roth – 1. třída
22 kg Viktorka Blinková – 4. třída
16 kg Romanka Janků – 4. třída
15 kg Pepa Klouda – 9. třída
14 kg Verunka Písaříková – 3. třída
12 kg Kristýnka Juklová – 3. třída, Maxík Jukl – 5. třída
 9 kg Verunka Kolínková, Ondrášek Kolínek, Jiřík Trávníček – 1. třída, Vašík Jachan – 2. třída
  8 kg Maruška Újezdská – 1. třída
  7 kg Jaroušek Staněk – 2. třída
  5 kg Simonka Neudertová – 3. třída
  4 kg Nelinka Báčová – 1. třída, Peťa Škranc – 3. třída, Natálka Škrancová – 4. třída  
  3 kg Štěpánek Ondráček – 2. třída, Elenka Ondráčková – 5. třída
  2 kg Domča Pavla
  1 kg Leuška Lžičařová, Klárka Rozbořilová – 1. třída, Klárka Hlaváčková – 3. třída

Celkem se akce zúčastnilo 25 dětí, které nasbíraly 284 kg kaštanů.

Pilní sběrači se mohou těšit na pěknou odměnu, blahopřejeme!

Myslivci a zvířátka dětem děkují a těší se na další ročník. 

Mgr. Drahomíra Blažková

Podzimní svátky a tradice

Vlídné listopadové počasí využili žáci 1. a 3. třídy ZŠ Brněnec a vypravili se na příjemnou vycházku k Evangelickému kostelíčku v Moravské Chrastové. 

Děti si prošly stezku na téma Podzimní svátky a tradice, kterou výborně připravilo Skautské středisko Bios Brněnec a Mateřské centrum Kocourek. 

V areálu kostelíčka se nacházelo 12 stanovišť, které děti pod vedením vyučujících postupně navštěvovaly. Dvojice prvňáčků a třeťáků po splnění úkolů vyplňovaly hrací karty. 

Žáci se dozvěděli spoustu informací a zajímavostí, proběhli se na čerstvém vzduchu a také se nechali inspirovat podzimními tradicemi, které si mohou sami vyzkoušet. Stezka se dětem moc líbila. 

Seznam stanovišť:

 1. Svatý Ondřej
 2. Slavnost všech svatých
 3. Přástky
 4. Posvícení
 5. Dušičky. Památka zesnulých.
 6. Svatá Kateřina
 7. Vznik samostatného Československa
 8. Svatá Cecilie
 9. Svatý Martin
 10. Keltský svátek Samhain
 11. Den boje za svobodu a demokracii
 12. Dračky

Stezka je určena všem věkovým kategoriím a vřele ji doporučujeme nejen rodinám s dětmi, ale i široké veřejnosti. Stezka bude k dispozici zájemcům do 30. listopadu 2021.

Mgr. Drahomíra Blažková, Mgr. Lenka Karlíková