Zápis do 1. třídy

Dne 18. dubna 2024 proběhl v ZŠ Brněnec zápis dětí do 1. třídy. K zápisu se dostavili chlapci a děvčata z Brněnce, Moravské Chrastové, Rozhraní, Želivska, Bělé nad Svitavou a Chrastavce. 

Budoucí prvňáčci plnili různé úkoly. Například znalost jména, věku, bydliště, poznávání barev, geometrických tvarů, počtu věcí do 5. Zaměřili jsme se na i na správnou výslovnost, sluchové rozlišování hlásek na začátku a na konci slova. Praktické dovednosti, jako prostorová orientace, držení tužky, zavázání tkaničky, byly také na dobré úrovni. Děti zvládly nahlas zarecitovat básničku, nebo zazpívat oblíbenou písničku. Je chvályhodné, že řada dětí pozná písmenka. Co se týká výslovnosti, v letošním školním roce se děti ve srovnání s minulými lety mírně zlepšily. Za splnění úkolu získávaly razítka s pochvalou. 

Děti si také vyzkoušely pod vedením děvčat z 9. ročníku sestavit skládačku panenku a domeček. Po zásluze si každý předškolák odnesl domů záznamový list s razítky, pamětní list k zápisu, puzzle, pastelky a drobné dárky od šikovných kamarádů z prvního a druhého stupně i od dětí ze školní družiny. 

Zákonným zástupcům jsme předali informační list Národního pedagogického institutu Desatero pro rodiče Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do ZŠ. Rodiče se ve škole také dozvěděli odpovědi na všechny své otázky týkající se budoucích školáčků.

V průběhu zápisu navštívila budoucí prvňáčky paní ředitelka ZŠ Brněnec Mgr. Lenka Kašparová, výchovná poradkyně ZŠ Brněnec Mgr. Šárka Dirrová, paní ředitelka MŠ Moravská Chrastová Tereza Fialová a paní ředitelka MŠ U Dvou sluníček Jarmila Homolková. 

Na budoucí prvňáčky se opět těšíme v naší škole na začátku školního roku 2024/2025 a přejeme jim úspěšný start školní docházky.

Kolektiv pedagogů Mgr. Drahomíra Frydrychová, Mgr. Lenka Karlíková, Mgr. Jana Teplá

Moje nevšední zážitky v Bruselu :-)

Ve dnech 10. – 12. 4. 2024 jsem se zúčastnila vzdělávací letecké exkurze do belgického Bruselu, která byla pro mě odměnou v mezinárodní podzimní jazykové soutěži Vícejazyčnost je bohatství. Mými průvodci na cestě byli pracovníci EU. Pobyt jsme strávili debatami s významnými představiteli Evropského parlamentu, Evropské komise i Rady Evropy, prohlídkou prostor těchto institucí a dokonce jsme se účastnili i samotného jednání Evropského parlamentu, které zpestřili demonstranti. Viděli jsme všechny významné památky velkoměsta, ochutnali jsme tradiční pokrmy a měli jsme možnost poznat bruselskou mentalitu.

Velice děkuji pořadatelům soutěže za nové a nezapomenutelné životní zkušenosti a všem zaměstnancům EU děkuji za jejich drahocenný čas, který nám celé tři dny věnovali. Díky patří i vedení naší školy v čele s paní ředitelkou Mgr. Lenkou Kašparovou za vstřícnost spojenou s mojí třídenní absencí i mým kolegům za suplování.

Velice děkuji našim šikovným žákům za jejich zapálení, se kterým se se mnou nadšeně vrhají do každé akce 🙂 !

Ing. Ivana Seidlová

Oslava Dne Země, Hvězdárna a planetárium Brno – exkurze

Na pátek 12. dubna 2024 se děti z první, druhé a třetí třídy ZŠ Brněnec obzvlášť těšily, protože je čekala exkurze do Hvězdárny a planetária na Kraví hoře v Brně. Oslavili jsme tak Den Země, svátek naší modré planety.

Čekání na školní představení Astronaut 2D jsme si zpestřili prohlídkou plakátů i sledováním krátkých videí o vesmíru a nákupem suvenýrů v asto-obchůdku.

V dětském pořadu Astronaut 2D jsme se vydali na fantastickou cestu vesmírem. 

Součástí představení byla prohlídka hvězdné oblohy, orientace na hvězdné obloze. Povídali jsme si o sluneční soustavě. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o hvězdách a planetách.

Výzkum vesmíru je jedním z největších dobrodružství, do kterého se lidstvo pustilo. Vesmír jsme zkoumali na palubě raketoplánu i na Mezinárodní kosmické stanici. Nahlédli jsme dovnitř astronautova těla. Čekal na nás nácvik stavu beztíže, rychlá centrifuga i nepříjemné přetížení. Zjistili jsme také, že vesmír je zrádné místo a nebezpečí v podobě extrémního záření, meteoritů i mrazivě nízkých a pekelně vysokých teplot. Prožili jsme pár dní v těle astronauta a vyzkoušeli si, jak těžké je dobývání vesmíru a co všechno pobyt na oběžné dráze obnáší. 

Navštívili jsme i Vědeckou stezku, která je instalována v přilehlém parku. Pobyt venku nám zpestřila řada volně přístupných astronomických předmětů. Například planetární auto, astronomický dalekohled, meteostanice, planetární váhy.

Exkurze se nám povedla, program se nám líbil.

Za bezpečnou a klidnou jízdu autobusem děkujeme panu řidiči Luňáčkovi ze společnosti Autobusová doprava Hnát. 

Žáci a pedagogové ZŠ Brněnec – 1., 2. a 3. třída

 

 

 

Třídní schůzky 15.4.2024

  Třídní schůzky  
Třída Datum    
I. 15.4.2024 7:00 – 7:50 13:00 – 14:30
II. 15.4.2024 7:15 – 7:50 13:00 – 15:00
III. 15.4.2024 7:15 – 7:50 13:00 – 15:00
IV.   15.4.2024 12:30 – 15:30                                                6.4.2024 – 12:30 – 15:00
V. 15.4.2024 13:30 – 16:00  
VI. 15.04.2024 13:30 – 16:00  
VII. 15.04., 16.4..2024 dle rozpisu  
VIII. 15.4.2024 13:30 – 17:00  
IX. 15.4., 16.4.2024 dle rozpisu  

 

Recitační soutěž žáků 6. – 9. třídy

Ve středu 27. března před velikonočními prázdninami recitovali žáci 2. stupně texty především českých básníků. Soutěže se zúčastnilo 26 žáků, tři nejlepší byli odměněni knihami, sladkostmi a diplomem. Byla udělena i cena žákovské poroty. Hodnotil se nejen způsob a tempo přednesu, ale i výslovnost a délka textu. Všem recitujícím děkujeme za odvahu vystoupit před svými vrstevníky a těšíme se na příští školní rok.

1. místo – Jan Kaderka, 6. třída, báseň Skladatelův den – D. Fischerová
2. místo – Lukáš Vrobel, 7. třída, báseň Já Baryk a má žába – F. Nepil
3. místo – Žaneta Charousová, 6. třída, báseň Semiška – Z. Svěrák

CENA ŽÁKOVSKÉ POROTY – Tereza Hájková, 6. třída, báseň Psí balada – M. Horák

Mgr. Aneta Moravcová, Mgr. Adéla Linhartová

Milá návštěva z Irska v hodinách angličtiny

Poslední vyučovací hodiny anglického jazyka před Velikonocemi nám zpestřily sestřenice našich žákyň Janků – Caroline a Grace Conole, které žijí v irské Kinvaře.

Nejprve děvčata konverzovala s našimi šesťáky. Aktuálním tématem byly oslavy Velikonoc v Irsku. Poté jsme si zahráli anglickou dětskou hru, naučili jsme se irský jazykolam a vyzkoušeli jsme si irštinu. Do osmého ročníku již děvčata doprovázel i jejich tatínek John Conole, který vyučuje zeměpis na univerzitě v Irsku. John nás mimo jiné seznámil s tamním vzdělávacím systémem, který se významně liší od vzdělávání u nás.

Naši žáci si při konverzaci s rodilými mluvčími vedli statečně. V šestém ročníku zahrála svoji roli nervozita, žáci byli méně výřeční než v běžných hodinách. Zato osmáci při anglické konverzaci přímo excelovali.

Velice děkujeme rodině Conole za velmi milou návštěvu a za spoustu cenných informací. V neposlední řadě patří poděkování i rodině Janků za organizaci návštěvy.

Již se těšíme na příští shledání :-)!

Ing. Ivana Seidlová

Dějepisná exkurze Anthropos

6. třída navštívila 26.3. Anthropos v Brně. V pavilonu Anthroposu byli žáci přivítáni průvodcem, který je zavedl do světa pravěkých lidí. U jednotlivých expozic si prohlíželi způsob života, obydlí, obživu a oblékání jednotlivých lidských druhů. Prohlédli si kulturu z doby kamenné – jeskynní malby a sošky Venuše.

Díky modelu mamuta viděli, jak byl mamut velký, a že nebylo možné v době ledové pro tak velké zvíře vykopat past. Po vzdělávacím zážitku jsme se přesunuli do jump parku, kde si všichni zaskákali, překonávali svůj strach a zlepšovali své výkony. 

Mgr. Ludmila Portlová