Školní kolo recitační soutěže

V pátek 17. března předvedlo 25 žáků druhého stupně své recitační schopnosti v ústním přednesu poezie. Slyšeli jsme texty od předních českých básníků např. J. V. Sládka, J. Seiferta, J. Vrchlického, F. Halase, Václava Hraběte, K. J. Erbena a dalších. Porota složená z vyučujících českého jazyka nakonec po dlouhém přemýšlení vybrala takto:

1. místo: Tereza Hájková – 5. třída (Rocková kapela – Shel Silverstein)
2. místo: Radka Blašková – 6. třída (Zimní láska – Karel Benetka)
3. místo: Adéla Knötigová – 7. třída (Ztracená teta – Miloš Kratochvíl)

Cena žákovské poroty: Jan Kaderka – 5. třída (Semiška – Z. Svěrák)

Gratulujeme!

Mgr. Aneta Moravcová

Angličtina s rodilou mluvčí ve středu 22. března

S kolika lidmi na světe se domluvíte anglicky? Pro které profese je angličtina nezbytná? Jaké největší výzvy angličtina přináší a jak se s nimi poprat? Co jsou to idiomy a mluví i zvířata anglicky?

Odpovědi na tyto a další otázky hledali naši žáci při výuce s rodilou mluvčí, lektorkou Kendrou Havlicek. Vysvětlovali si význam nápisů na oblečení, názvů známých písniček, idiomů a slangových výrazů, tvořili návrh vlastního trička, pouštěli si písničky.

Na závěr byl prostor na otázky, kterého především sedmáci velice aktivně využili a povídali si s paní lektorkou i po skončení hodiny.

Děkujeme paní lektorce a doufáme, že se za námi zase přijede podívat.

Marie Trundová

Třídní schůzky 3.4.2023

  Třídní schůzky  
       
Třída Datum    
I. 3.4.2023 12:30 – 14:30      
II. 3.4.2023 12:30 – 14:30  
III. 3.4.2023 12:30 – 15:00  
IV. 3.4.2023 14:00 – 16:00  
V. 3.4.2023 13:30 – 15:30  
VI. 03.04.2023 dle rozpisu  
VII. 3.4.2023 14:30 – 17:00  
VIII. 3.4.2023 dle rozpisu  
IX. 3.4.2023 dle rozpisu  

Vzácná návštěva v naší obci

V sobotu 18. 3. 2023 nás v Lidovém domě poctil svojí návštěvou Thomas Keneally, autor světového románu Schindlerův seznam. Občané tak měli na besedě jedinečnou možnost získat cenné informace o bohaté historii obce Brněnec. Román vypráví příběh kontroverzního svitavského rodáka Oskara Schindlera, který do Brněnce v roce 1944 přestěhoval svoji továrnu z Krakova. Přitom s sebou vzal i židovské dělníky a tím je zachránil před smrtí v koncentračních táborech. Celkem zde pracovalo zhruba 1 100 lidí, včetně několika dětí. Továrna, ve které se vyráběla munice, byla pobočkou koncentračního tábora Groß-Rosen. Panoval zde přísný režim. Zajímavostí je skutečnost, že do tábora v Brněnci přijela i Schindlerova žena Emílie, aby pomáhala pečovat o vězně.

Román se stal předlohou pro slavný oscarový film Schindlerův seznam, pocházející z dílny amerického režiséra Stevena Spielberga. Na podzim letošního roku film slaví třicet let, od doby, kdy se objevil na filmových plátnech světových kin.

Významného australského spisovatele doprovázel Daniel Löw-Beer, lékař působící při Světové zdravotnické organizaci, žijící Ženevě, který je vnukem Arnolda Löw-Beera, posledního majitele rozsáhlého textilního komplexu v Brně a Brněnci. Jeho záměrem je spolu s Nadačním fondem Archa obnovit zašlou slávu továrny v Brněnci. Na místě bývalé továrny vznikne památník Schindlerova archa. Tento areál bude víceúčelový. Projekt počítá s muzeem, interaktivním zázemím pro výuku, s restaurací, s malou textilní a nábytkářskou výrobou a s byty.

Besedy se zúčastnilo vedení obce Brněnec, jeho obyvatelé i lidé z blízkého i vzdálenějšího okolí. Nechyběli ani zástupci z řad pedagogů a žáků místní základní školy, kteří si prohloubili nejen svoje znalosti z dějepisu, ale procvičili si i angličtinu. Žákyně sedmého ročníku Adélka Knötigová a Lucinka Klemšová se odvážně pustily do rozhovoru s panem Keneallym a jeho chotí, kteří je poté pochválili za jejich výbornou úroveň anglického jazyka.

Velice děkujeme panu Keneallymu a jeho manželce, panu Löw-Beerovi i všem dalším vzácným hostům za sobotní návštěvu. Další poděkování patří vedení obce Brněnec v čele s panem starostou Mgr. Blahoslavem Kašparem a s paní místostarostkou Evou Kozákovou, za perfektní zázemí, organizaci i za plánování zajímavých akcí pro občany.

V letošním roce v naší obci slavíme řadu významných výročí, k jejichž příležitosti se bude konat spousta dalších zajímavých akcí, které jistě stojí za pozornost.

Ing. Ivana Seidlová, Mgr. Lenka Kašparová

PRAGUE CHAMBER BALLET

Ve středu 15. března se ve Svitavách v kulturním centru Fabrika konalo vystoupení Pražského komorního baletu, které bylo určeno školám. Představení bylo ve formě vzdělávacího pořadu, takže nejen, že jsme viděli výjimečná taneční vystoupení jako např. sólo z legendárního Louskáčka od P. I. Čajkovského nebo 3 roky starý Epitaf Petra Zusky, hlavního choreografa Pražského komorního baletu, ale také nám mezi jednotlivými vystoupeními jedna z tanečnic pověděla něco z historie baletu a tance.

Rovněž nám přiblížila některé pojmy spjaté s baletem, jako např. názvy baletních figur, kdo je to choreograf nebo jak funguje pantomima a další. Já osobně vůbec nelituji, že jsem jela, protože před touto návštěvou jsem nevěděla, že dříve se tancem vyprávěly pohádky a teď se jím sdělují pocity, osobní příběhy a prožitky lidí.

Kdyby byla možnost, zúčastnila bych se podobného vystoupení určitě i příště.

Michaela Knötigová, 9. třída

Lyžařský kurz ZŠ Brněnec

V termínu od 26. února do 3. března vyjela naše škola spolu se Základní školou Letovice opět po roce na lyžařský kurz. I díky pochopení paní ředitelky si mohlo krásy přírody Králického Sněžníku užívat alespoň devět dětí. Ubytovaní jsme byli v hotelu Sněžník, který je vzdálený necelý kilometr od sjezdovek.

Počasí nám krásně vyšlo. Připadl sníh a téměř celý pobyt se na nás smálo sluníčko. Nikomu se nic nestalo a pan řidič nás v pořádku dovezl zpět do Moravské Chrastové.

Lyžím zdar!

Karel Radimecký, Petr Havliš

Československé mistryně WocaBee šampionátu v Pardubicích

Vítězky cizojazyčné soutěže, Žanetka Charousová, Terezka Hájková a Viktorka Blinková spolu s jejich paní učitelkou angličtiny Ing. Ivanou Seidlovou a s paní ředitelkou Mgr. Lenkou Kašparovou byly pozvány na Krajský úřad Pardubického kraje. Pozvání bylo poděkováním čelních představitelů pardubického kraje za perfektní reprezentaci v soutěži s názvem Wocabee šampionát. Při této soutěži, která se konala na podzim loňského roku, naše žákyně zvítězily v československém kole soutěže. Konkurence byla obrovská – v soutěži bojovalo 90 000 žáků.

Při slavnostním předání cen ve sportovní hale ZŠ Brněnec, které se konalo 8. 12. 2022, nás vedoucí odboru školství Pardubického kraje, pan Mgr. Martin Kiss, pozval do Pardubic, kam se vítězný tým z naší školy vydal ve čtvrtek 16. února 2023 na celodenní výlet spojený s návštěvou čelních představitelů pardubického kraje.

Prvním bodem našeho nabitého programu byla návštěva Krajského úřadu Pardubického kraje, kde nás přátelsky přivítal vedoucí odboru školství Pardubického kraje, pan Mgr. Martin Kiss, který se nám celý den věnoval. Nejprve nás doprovodil do kanceláře radního Pardubického kraje pro školství, pana Josefa Kozla, kde nás čekalo přátelské posezení s občerstvením. Vítězky turnaje pan radní ocenil poukazem na únikovou hru. My s paní ředitelkou jsme také nepřišly zkrátka, obdržely jsme krásné kytice růží. Následovalo společné foto pořízené profesionální fotografkou a rozloučení s panem radním. Pan Mgr. Kiss nás poté provedl reprezentačními prostory, včetně kanceláře hejtmana, JUDr. Martina Netolického. S příjemnými dojmy jsme se všichni přemístili na druhý bod našeho programu, kterým byla soukromá prohlídka pardubického zámku s podrobným česko-anglickým výkladem. Původní vodní hrad byl přestavěn ve 14. století za vlády pánů z Pardubic. V roce 1490 koupil toto rozlehlé panství moravský velmož Vilém z Pernštejna. Kolem paláce a dvora s hospodářskými budovami nechal Vilém vybudovat mohutné opevnění, které nemá ve střední Evropě obdoby. Zavítali jsme i do krásné zámecké kaple Tří králů, pod níž se ve sklípku nachází pernštejnská truhla, která sloužila jako středověký trezor uchovávající smlouvy, nejvýznamnější listiny, zlato a další cennosti. Truhla je velmi vzácná, neboť podobně velkou a starou truhlu v českých zemích nenajdeme. Podívali jsme se i do zbrojnice, ve které bylo k vidění například brnění a sečné i bodné zbraně. Děvčata si zde vyzkoušela střelbu laserem z pušek.

Ze zámku jsme se i s panem Kissem přemístili na vyhlídkovou věž Zelená brána, která je v zimních měsících pro veřejnost uzavřená. My jsme ale měli výjimečnou příležitost se na věž podívat. Odtud jsme měli Pardubice jako na dlani. Při komentované prohlídce jsme se seznámili s historií Zelené brány a při vyhlídce z věže nám pan Kiss poutavě povyprávěl zajímavosti jednotlivých budov pod námi.

Ze Zelené brány jsme pospíchali na naše další stanoviště, kterým byla Střední průmyslová škola potravinářství a služeb. V jejím vestibulu nás mile přivítal ředitel školy, pan Mgr. Zdeněk Zitko se svým zástupcem, a s učitelkou oboru Mlynářství a výroba krmiv. Nejprve jsme se podívali do historického školního mlýna, který dosahuje do výše tří pater. Zařízení mlýna postavila na míru firma Prokop a synové v roce 1946 a dodnes slouží svému účelu. Studenti se zde učí základům mlynářského řemesla. Tento technický unikát je právem

zapsaný mezi kulturní památky. Mlýn mele na původních válcových stolicích zhruba sedm tun obilí ročně. Vyrábí se zde všechny druhy mouky. Odtud vedly naše kroky do jedné ze dvou školních pekáren a do cukrárny. Žáci v pekárně právě končili svoji praxi a celým prostorem se nesla příjemná vůně čerstvého pečiva. Seznámili jsme se s veškerým vybavením pekárny, ke kterému patří například kynárna, rotační pec a rohlíkovací stroj.

Po prohlídce prostor školy jsme se rozloučili s jejím vedením a jako pozornost každý z nás obdržel dárkovou tašku s teplým kváskovým chlebem a ručně pletenou vánočkou. Některé členky naší výpravy neodolaly libé vůni čerstvého pečiva a na místě se do něj zakously.

Na závěr jsme pana Mgr. Kisse doprovodily do jeho kanceláře na Krajský úřad, kde jsme se s ním rozloučily.

Velký dík patří panu Mgr. Martinu Kissovi za milé přivítání a perfektní organizaci našeho celodenního programu a za to, že se nám po celou dobu věnoval. Poděkování patří i panu radnímu Kozlovi a dalším pracovníkům krajského úřadu, průvodcům i zaměstnancům Střední průmyslové školy potravinářství a služeb, kteří se postarali o přátelskou a pohostinnou atmosféru.

Plni krásných a nezapomenutelných zážitků jsme se vypravily do nákupního centra, kde jsme si daly rozchod. Nezapomněly koupit tradiční pardubický perník, bez kterého bychom se nemohly z Pardubic vrátit domů.

Ing. Ivana Seidlová, Mgr. Lenka Kašparová

Recitační soutěž

Ve čtvrtek 16. 2. 2023 proběhlo v Brněnci školní kolo recitační soutěže. Zúčastnili se jí žáci 1., 2. a 3. třídy. Paní učitelky vybraly z každého ročníku tři nejlepší žáky, z nichž do oblastního kola ve Svitavách postupují za 1. třídu Simona Pandulová, Šárka  Vrobelová a Magdaléna Kolářová. Za druhou a třetí třídu nás budou reprezentovat Aleš Blaška, Tereza Kopecká a Kryštof Vaňous. Všem šesti držíme palce.

Kristýna Vrobelová a Lucie Dosedělová

Divadelní představení v Letovicích

V úterý 14. 2. 2023 se žáci celého prvního stupně vydali do letovického kulturního domu na divadelní pohádku, kterou secvičili žáci a pedagogové ZUŠ Letovice. Užili jsme si jízdu vlakem i dlouhou procházku. Představení bylo velmi krásné, účinkovali v něm i někteří naši žáci . Příběh si vytvořily děti samy během covidové výuky.  Vystupovali tu žáci baletu, hry na hudební  nástroje a dramatického kroužku. Klavírní a dechová hudba byla živá. Vše provázely velmi působivé zvukové i světelné efekty.

Příběh vyprávěl o věčném boji dobra a zla v lidských povahách a o chlapci, který se stal malířem a získal kouzelný štětec. Všechno, co tímto štětce namaloval, ožilo a bylo to k užitku dobrým lidem. Nesměl však kouzla použít ke špatnému. Jeho moci chtěla využít i jedna pyšná královna. Přála si rychlou plavbu po moři a to ji stálo život. Chlapec nakonec štětec raději zničil a zahodil, aby nemohl nikomu ublížit.

Kristýna Vrobelová