4. třída

Rozvrh hodin distanční výuky 4. třídy od 4.1.2021 v aplikaci Microsoft Teams

  1 2 3
PO AJ
8.00 – 8.45
   
ÚT ČJ
8.00 – 8.30
M
8.30 – 9.00
VL
9.00 – 9.30
ST ČJ
8.00 – 8.30
M
8.30 – 9.00
PŘÍ
9.00 – 9.30
ČT ČJ
8.00 – 8.30
M
8.30 – 9.00
 
—–  

Třídní učitelka – Mgr. Drahomíra Blažková – blazkova.draha@seznam.cz, 605 418 077
Anglický jazyk – Ing. Ivana Seidlová – Ivana.Seidlova@seznam.cz,
                            Mgr. Marie Trundová – Trundova.Marie@seznam.cz