2. třída

Úkoly jsou předávány přes aplikaci Microsoft Teams