Přespolní běh

Dne 14.9. jsme se opět po roce vydali na přespolní běh okolo rybníka Rosnička do Svitav. Soutěže se zúčastnilo 19 žáků z 6. – 9. třídy. Žáci 8. a 9. třídy běželi okruh dlouhý 3000 m, ostatní žáci a žákyně 1700 m. Všichni žáci byli velmi šikovní a nezalekli se ani zkušených atletů. Počasí bylo příjemné, nepršelo ani nesvítilo sluníčko – ideální počasí pro běh. Soutěžili jsme ve čtyřech kategoriích a ze tří z nich si žáci dovezli diplomy:

6. – 7. třída dívky
Radka Blašková 2. místo

6. – 7. třída chlapci
Martin Elbl 1. místo

8. – 9. třída chlapci
Václav Valter 2. místo

Všem vítězům gratulujeme a děkujeme za krásnou reprezentaci naší školy. 

Mgr. Ludmila Portlová

Máme rádi písničky

Páteční zářijové dopoledne si žáci 1. , 2. , 3. a 4. třídy ZŠ Brněnec zpříjemnili výchovným koncertem skupiny MARBO s podtitulem Máme rádi písničky. 

Proběhlo kvalitní hudební vystoupení s živou hudbou se světelnými efekty a s průvodním slovem. Zazněly známé dětské hity, nechyběly ani lidové písničky. Skupina MARBO zahrála a zazpívala také několik nových písniček z vlastní tvorby pro děti, některé byly obohaceny o pohybové hříčky. Ozvučení špičkovou profesionální zvukovou technikou dodalo koncertu příjemnou atmosféru. 

Účinkující sklidili za nápaditý a pestrý zábavný program velký potlesk od dětí, vyučujících i paní ředitelky naší školy Mgr. Lenky Kašparové. 

Mgr. Drahomíra Frydrychová

Pro 2. stupeň si manželé Vrtalovi připravili koncert s názvem „Hity filmové hudby“. Zazněly známé znělky z filmů jako je např.: S tebou mě baví svět, Titanic, Piráti z Karibiku, Shrek, Růžový panter, Vinnetou a další.

Dozvěděli se mnoho zajímavého o vzniku filmu, o prvních filmových nahrávkách nebo o němém filmu. Děkujeme za kvalitní hudební vystoupení a těšíme se na další setkání opět za rok.

Mgr. Aneta Moravcová

UČÍME SE V PŘÍRODĚ

Stejně jako loni v září jsme i letos využili ještě teplého pozdně letního počasí a přesunuli jsme alespoň na jeden den výuku do Svitav k rybníku Rosnička.

Běžně ve třídě máme každý den 6 různých předmětů a přesun do přírody na tom nic nezměnil:

Velká porce tělocviku – krásná patnáctikilometrová trasa kolem vody a lesem

Přírodopis – dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o rostlinách a živočiších, kteří žijí v této lokalitě  

Zeměpis – podařilo se nám objevit pramen řeky Svitavy a z tabulí naučné stezky zjistit, kam její vody putují dál

Český jazyk – o tom, co jsme se na tabulích dočetli, jsme si povídali a zapisovali do pracovního listu, přečetli jsme si pověst o Jitce a Štěpánovi

Výchova k občanství – museli jsme komunikovat, protože jsme pracovali v týmu

Matematika – na závěr jsme počítali nachozené kilometry a kroky

žáci 7. ročníku

 

Branně-vědomostní soutěž – POKOS

V pondělí 11.9.2023 se 6 vybraných sportovců z naší školy zúčastnilo krajského kola soutěže Pokos, které se konalo ve sportovním areálu v Sezemicích u Pardubic. Do krajského kola postoupila naše škola společně s dalšími dvěma školami z nabitého okresního kola, ve kterém se o postup ucházelo 16 škol.

Naši školu reprezentovali žáci a žákyně 7. až 9. třídy.

  1. třída – Radka Blašková a Martin Elbl
  2. třída Lucie Klemšová a Matouš Báča
  3. třída Adéla Kašparová a Jan Havránek

Žáci se nezalekli velké konkurence ostatních závodníků a podali výborné individuální výkony.  Naše družstvo obsadilo celkové 7. místo, což je na této úrovni, jež byla „vrcholem“ této soutěže, velmi krásný výsledek.

Všem účastníkům patří velké poděkování za předvedené výkony a reprezentaci školy.

Mgr. Petr Havliš

Konzultační hodiny 2023/2024

Konzultační hodiny Školní rok  2023/2024
   
   
Jméno, příjmení Den a čas
Mgr. Drahomíra Frydrychová Úterý 7:00 – 7:40
Mgr. Lenka Karlíková Úterý  7:00 – 7:40
Naděžda Rybová Pondělí  7:00 – 7:40
Mgr. Kristýna Vrobelová Čtvrtek 11:40 – 12:20
Mgr. Lucie Dosedělová Pondělí 8:55 – 9:40
Denisa Báčová Úterý 9:55 – 10:40
Ing. Ivana Seidlová Středa  8:50 – 9:35
Mgr. Šárka Dirrová Úterý 10:50 – 11:30
Mgr. Aneta Moravcová Středa 9:55 – 10:40
Mgr. Ludmila Portlová Úterý 9:55 – 10:40
Mgr. Adéla Linhartová Středa 8:50 – 9:35
Mgr. Jana Teplá Čtvrtek 12:30 – 13:30
Mgr. Petr Havliš  Úterý 8:50 – 9:35
Bc. Martin Záruba Úterý 7:55 – 8:40
Mgr. Ivana Kvapilová Středa 10:50 – 11:35

Šesťáci na exkurzi v zázemí požární zbrojnice

Stejně jako žáci prvního stupně navštívili i žáci šesté třídy v pátek 15. 9. 2023 místní požární zbrojnici. Bývalá zbrojnice podnikové jednotky SDHP Vitka Brněnec byla zrekonstruována v roce 2020 a dnes slouží SDH Brněnec. Přivítal nás pan Ondřej Kozák, velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Brněnec, který nám ochotně věnoval svůj drahocenný čas a vyprávěl nám o náročné a záslužné práci hasiče.

Naše žáky zaujal nejen poutavý výklad pana Kozáka, ale zvláště prohlídka technického vybavení požární zbrojnice. Děkujeme panu veliteli za jeho poučné vyprávění. Další poděkování patří celému SDH Brněnec za jejich obětavou práci při záchraně lidských životů a majetku.

Uvědomujeme si, že Vaše práce není samozřejmostí a že pomáháte ve svém volném čase, který byste mohli věnovat rodině, přátelům, koníčkům či odpočinku. O to je větší náš vděk za vaši nezištnou pomoc.

Ing. Ivana Seidlová, Mgr. Lenka Kašparová

Návštěva I. stupně a 6. třídy ZŠ Brněnec v požární zbrojnici v Brněnci

V pátek 15. 9. 2023 zavítali žáci a pedagogové I. stupně a 6. třídy ZŠ Brněnec na exkurzi do požární zbrojnice v Brněnci.

Zopakovali jsme si důležité zásady požární ochrany a ochrany člověka za mimořádných situací. Naším vstřícným průvodcem zapáleným pro svoji práci, byl velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Brněnec pan Ondřej Kozák.

V úvodu jsme se seznámili s náplní práce profesionálních i dobrovolných hasičů a fungováním Krajského operačního střediska Pardubice. Potom jsme se dozvěděli jednotlivé kroky hasičů při vyhlášení požárního poplachu a následného výjezdu. Pověděli jsme si také o zkoušce sirén, které probíhají každou první středu v měsíci po celé republice. Tón sirén zní 140 sekund. Také jsme se dozvěděli, že JSDHO Brněnec má 12 členů, od roku 1994 proběhlo 578 výjezdů, mezi které se počítají požáry, technická pomoc, dopravní nehody, únik plynu nebo oleje. Po celou dobu probíhala i taktická a prověřovací cvičení, výcvik sebezáchovy. Nechyběly ani plané poplachy.

Se zájmem jsme si prohlédli technické prostředky, cisternu CAS 32 T – 148, hliníkový čtyřdílný nastavovací žebřík, hasičský dopravní automobil Renault Trafic, čerpadla, hadice, halogenové svítilny + elektrocentrálu, vysílačky, řetězovou motorovou pilu, prostředky pro odchyt obtížného hmyzu, vzduchové dýchací přístroje.

Měli jsme možnost nahlédnout do hasičské šatny, kde byly k vidění osobní ochranné prostředky, zásahové kalhoty, kabáty, boty, přilby, rukavice, opasky, pláštěnky do deště. Naši pozornost upoutal i oblek proti vodě a do agresivního prostředí, oblek proti obtížnému hmyzu, univerzální hasící zádový vak. 

Neméně zajímavé bylo vyprávění a fotografie v kronice z činnosti hasičů, ať už z výcviků, zásahů při požárech, likvidace obtížného hmyzu, transportů pacientů, odstranění stromů, čištění potrubí dešťové vody, odčerpávání vody, čerpání a dezinfekce studny, besed s dětmi. Pan Kozák také rád odpovídal na všetečné dotazy žáků. 

Žáky zaujala ve školící místnosti i bohatá sbírka modelů hasičských aut. V garáži jsme potom prozkoumali hasičská vozidla, což je oblíbený zážitek dětí všech věkových kategorií. Na závěr jsme byli svědky spuštění výstražných zvukových a světelných zařízení v autech. 

Panu veliteli JSDHOB Ondřeji Kozákovi velmi děkujeme za každoroční tradiční poutavou exkurzi. Společně se svatým Florianem, patronem hasičů, držíme hasičům palce a přejeme, ať se jim daří při výkonu náročné služby. Ať se jim podaří do svých řad získat další stejně zapálené mladé pracovité hasiče. 

Těšíme se na další spolupráci.

Žáci a pedagogové I. stupně a 6. třídy ZŠ Brněnec

Šestá třída na stopované aneb adaptační den šestáků

V rámci adaptace žáků šestého ročníku na druhý stupeň základní školy jsme závěr prvního týdne nového školního roku strávili aktivním pohybem v krásné přírodě v okolí Brněnce.

Cílem bylo upevnit spolupráci dětí ve skupině, vzájemně se poznat a zlepšit orientaci žáků v přírodě. Děti se orientovaly pomocí barevných fáborků, přitom hledaly kartičky s nápaditými úkoly, které ve družstvech plnily a získávaly za to body. 

Na závěr proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů, děti za své snažení obdržely sladkou odměnu.

Hru i pobyt na čerstvém vzduchu jsme si všichni moc užili. Důležité nebylo vyhrát, ale zúčastnit se.

                                                 Ing. Ivana Seidlová, Mgr. Petr Havliš

,,Rozjezdový“ týden šesťáků

Nový školní rok 2023/2024 je pro žáky šesté třídy plný mnoha změn. Jednou z nich je postup na druhý stupeň základní školy. V pondělí 4. září 2023 jsme se všichni přivítali v nové, krásně vymalované a zařízené třídě.

V prvním týdnu nového školního roku jsme si zopakovali zavedená pravidla a seznámili jsme se s novými pravidly, která budou žáci na druhém stupni dodržovat. Také jsme si stihli prohlédnout výstavu v Lidovém domě uspořádanou u příležitosti Dnů obce Brněnec. Strávili jsme den orientací v přírodě, žáci se seznámili s náplní nových předmětů, s novým spolužákem, s vyučujícími a s novou třídní učitelkou.

Šesťákům všichni přejeme rychlou a bezproblémovou adaptaci na druhý stupeň základní školy a mnoho školních úspěchů.

                                           Ing. Ivana Seidlová, tř. učitelka 6. třídy