Třídní schůzky – čtvrtek 13.1.2022

TŘÍDNÍ SCHŮZKY        
             
1. TŘÍDA čtvrtek 12:30 – 14:30    
2. TŘÍDA čtvrtek 12:30 – 14:30    
3. TŘÍDA čtvrtek 13:00 – 14:30    
4. TŘÍDA čtvrtek 13:30 – 16:00    
5. TŘÍDA čtvrtek 13:30 – 15:30    
6. TŘÍDA středa 14:00 – 17:00    
7. TŘÍDA čtvrtek 14:10 – 17:45 DLE ROZPISU
8. TŘÍDA čtvrtek 6:30 – 7:30 A 14:00 – 16:00
9. TŘÍDA středa a čtvrtek  DLE ROZPISU    

Vánoční koncert v Evangelickém kostele v Moravské Chrastové

V sobotu 18. prosince 2021 se uskutečnil v Evangelickém kostele v Moravské Chrastové vánoční koncert Cimbálové muziky Majerán, který pořádala Obec Brněnec a Kazatelská stanice Církve evangelické v Moravské Chrastové.

Již tradičně zde také vystoupili žáci ZŠ Brněnec s pestrým programem. Děti z 1. třídy se představily s vánočním pásmem. Zazněly známé české koledy Nesem vám noviny, Štědrej večer nastal, Narodil se Kristus Pán i veselé básničky Hvězdička a Sněhulák. Na závěr svého vystoupení prvňáci doprovodily pohybem koledu Stojí vrba košatá. 

Žáci 5.a 6. ročníku zazpívali anglické vánoční písničky, které nacvičili s paní učitelkou Seidlovou. Decorate the christmas tree – Ozdobme vánoční stromeček, We wish you a merrry Christmas – Přejeme vám šťastné Vánoce, Little snowflake – Malá sněhová vločka, Snowman – Sněhulák. 

Hosté ocenili účinkující velkým potleskem. Přítomné též potěšila ručně vyráběná přáníčka se zimním motivem a voňavé perníčky, které děti rozdávaly návštěvníkům pod vedením paní ředitelky Základní školy Brněnec Mgr. Lenky Kašparové. 

Podvečer s muzikou se podařil a přispěl k příjemné předvánoční atmosféře.

Mgr. Drahomíra Blažková

 

Vánoční Potštejn

Žáci páté a šesté třídy se v pátek 17. prosince 2021 vydali na výlet za krásami zámku Potštejna. Pro děti byl připraven vzdělávací vánoční program, který se skládal ze čtyř částí.

V první části nás čekala v přízemí zámeckého areálu prohlídka zámeckého Betlému v životní velikosti.

V druhé části děti shlédly divadelní představení ,,Betlémský příběh“ aneb putování s andělem Arielem a chlapcem Honzíkem do Betléma. Děti nejprve navštívily Honzíkovu staročeskou chaloupku, kde se od jeho maminky dozvěděly, jaké tradice se dodržovaly za dob našich babiček a prababiček. Honzík se též vyptával na původ Vánoc a na narození Ježíška. Místo spánku se pak neposedný Honzík vydal, spolu s dětmi,  na cestu dalekou, chtěl být u toho až se Ježíšek narodí. Nakonec Honzík, Anděl Ariel i děti vstoupily do Betléma, kde spatřily překrásný výjev Svaté rodiny.

Ve třetí části programu nás čekalo příjemné posezení a pohoštění v zámecké cukrárně, kde na děti čekal teplý čaj a domácí kokosky. Posezení dokreslil zvuk koled a do kostýmů oblečená obsluha zámecké cukrárny.

A v poslední části pak byl připraven vánoční obchůdek s perníky, svíčkami, šperky, dekorativními andílky a Betlémky. Na závěr byly děti obdarovány papírovými Betlémy.

Tento výlet s vánočním nádechem jsme si všichni moc užili.

                                                                                                        Denisa Báčová

Sběr pomerančové a citronové kůry

Vážení rodiče, milí žáci,

sběr pomerančové a nově i citronové kůry v naší škole začne od prosince a potrvá do konce května 2022. Řádně usušenou a zváženou kůru (každý druh zvlášť) mohou žáci odevzdávat třídním učitelům.                                                                                        

Nejlepší sběrači budou na konci školního roku odměněni.

                                                                                                           Ing. Ivana Seidlová

Žáci podpořili brněnský Klokánek

Stejně jako v minulých letech jsme se i tentokrát zapojili do happeningu #jsemlaskavec, který vrcholí na Světový den laskavosti, 13. listopadu. V tento den se lidé všude na světě zapojují do dobročinných akcí, konají dobré skutky, … Jinými slovy, snaží být k druhým laskaví.

My jsme se rozhodli pomoci Fondu ohrožených dětí Klokánek Brno. Po dohodě s jeho vedením jsme uspořádali sbírku plyšáků, polštářků a výtvarných a hygienických potřeb. Žáci se do sbírky zapojili opravdu velkoryse. Mladší darovali vlastní plyšáky, nebo šli s rodiči koupit polštářky, hřebínky, sponky do vlasů a další potřebné věci, které děti z Klokánku denně využijí. Někteří starší žáci neváhali uhradit tento nákup z vlastního kapesného.

Sbírku jsme z organizačních důvodů jeli předat až v pondělí 22. listopadu. Naši žáci ani děti z Klokánku se předání kvůli epidemické situaci zúčastnit nemohli. I přesto bylo toto setkání velmi obohacující pro obě strany. Materiály a informace, které jsme při něm dostali, využijeme nejen při výuce. Pozitivní zkušenosti a radost spojená s dobročinností je důležitým krokem na cestě k tomu, aby se z žáků stali v dospělosti lidé, kteří budou pro společnost přínosem.

Za děti z Klokánku děkujeme všem „laskavcům“! Velkým, malým i těm nejmenším, protože nikdo z nás není tak malý, aby nemohl udělat něco pro lepší svět!

Marie Trundová

Informace pro rodiče žáků v kontaktu s covid pozitivní osobou – 2. třída, 3. třída

Pokud Vaše dítě bylo v kontaktu s pozitivní osobou (ve třídě nebo v družině) dne 25.11.2021, je mu nařízena Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje karanténa do 2.12.2021 (včetně) s RT – PCR testem na přítomnost viru SARS-CoV-2.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT – PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, ukončí se karanténa této osoby, v případě, že nejeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, po 14 dnech od posledního kontaktu, tj. karanténa bude trvat do 9.12.2021 včetně.  V případě, že se v době nařízených karanténních opatření u osoby objeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, je povinna podstoupit RT-PCR test.

Ostatní žáci, kteří nebyli v kontaktu s pozitivní osobou a jsou minimálně 14 dní po ukončení očkování na COVID-19, nebo v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání  COVID (po 1. pozitivním testu), se budou účastnit prezenční výuky (jako doposud).

Zákonní zástupci žáků, kteří byli v kontaktu s covid pozitivní osobou, budou vyrozuměni třídní učitelkou a Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje o karanténních opatřeních.

Informace pro rodiče žáků v kontaktu s covid pozitivní osobou – 8. třída

Pokud Vaše dítě bylo v kontaktu s pozitivní osobou dne 23.11.2021, je mu nařízena Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje karanténa do 30.11.2021 (včetně) s RT – PCR testem na přítomnost viru SARS-CoV-2.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT – PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, ukončí se karanténa této osoby, v případě, že nejeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, po 14 dnech od posledního kontaktu, tj. karanténa bude trvat do 7.12.2021 včetně.  V případě, že se v době nařízených karanténních opatření u osoby objeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, je povinna podstoupit RT-PCR test.

Ostatní žáci, kteří nebyli v kontaktu s pozitivní osobou a jsou minimálně 14 dní po ukončení očkování na COVID-19, nebo v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání  COVID (po 1. pozitivním testu), se budou účastnit prezenční výuky (jako doposud).

Zákonní zástupci žáků, kteří byli v kontaktu s covid pozitivní osobou, budou vyrozuměni třídní učitelkou a Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje o karanténních opatřeních.