Třídní schůzky 15.4.2024

  Třídní schůzky  
Třída Datum    
I. 15.4.2024 7:00 – 7:50 13:00 – 14:30
II. 15.4.2024 7:15 – 7:50 13:00 – 15:00
III. 15.4.2024 7:15 – 7:50 13:00 – 15:00
IV.   15.4.2024 12:30 – 15:30                                                6.4.2024 – 12:30 – 15:00
V. 15.4.2024 13:30 – 16:00  
VI. 15.04.2024 13:30 – 16:00  
VII. 15.04., 16.4..2024 dle rozpisu  
VIII. 15.4.2024 13:30 – 17:00  
IX. 15.4., 16.4.2024 dle rozpisu  

 

Recitační soutěž žáků 6. – 9. třídy

Ve středu 27. března před velikonočními prázdninami recitovali žáci 2. stupně texty především českých básníků. Soutěže se zúčastnilo 26 žáků, tři nejlepší byli odměněni knihami, sladkostmi a diplomem. Byla udělena i cena žákovské poroty. Hodnotil se nejen způsob a tempo přednesu, ale i výslovnost a délka textu. Všem recitujícím děkujeme za odvahu vystoupit před svými vrstevníky a těšíme se na příští školní rok.

1. místo – Jan Kaderka, 6. třída, báseň Skladatelův den – D. Fischerová
2. místo – Lukáš Vrobel, 7. třída, báseň Já Baryk a má žába – F. Nepil
3. místo – Žaneta Charousová, 6. třída, báseň Semiška – Z. Svěrák

CENA ŽÁKOVSKÉ POROTY – Tereza Hájková, 6. třída, báseň Psí balada – M. Horák

Mgr. Aneta Moravcová, Mgr. Adéla Linhartová

Milá návštěva z Irska v hodinách angličtiny

Poslední vyučovací hodiny anglického jazyka před Velikonocemi nám zpestřily sestřenice našich žákyň Janků – Caroline a Grace Conole, které žijí v irské Kinvaře.

Nejprve děvčata konverzovala s našimi šesťáky. Aktuálním tématem byly oslavy Velikonoc v Irsku. Poté jsme si zahráli anglickou dětskou hru, naučili jsme se irský jazykolam a vyzkoušeli jsme si irštinu. Do osmého ročníku již děvčata doprovázel i jejich tatínek John Conole, který vyučuje zeměpis na univerzitě v Irsku. John nás mimo jiné seznámil s tamním vzdělávacím systémem, který se významně liší od vzdělávání u nás.

Naši žáci si při konverzaci s rodilými mluvčími vedli statečně. V šestém ročníku zahrála svoji roli nervozita, žáci byli méně výřeční než v běžných hodinách. Zato osmáci při anglické konverzaci přímo excelovali.

Velice děkujeme rodině Conole za velmi milou návštěvu a za spoustu cenných informací. V neposlední řadě patří poděkování i rodině Janků za organizaci návštěvy.

Již se těšíme na příští shledání :-)!

Ing. Ivana Seidlová

Dějepisná exkurze Anthropos

6. třída navštívila 26.3. Anthropos v Brně. V pavilonu Anthroposu byli žáci přivítáni průvodcem, který je zavedl do světa pravěkých lidí. U jednotlivých expozic si prohlíželi způsob života, obydlí, obživu a oblékání jednotlivých lidských druhů. Prohlédli si kulturu z doby kamenné – jeskynní malby a sošky Venuše.

Díky modelu mamuta viděli, jak byl mamut velký, a že nebylo možné v době ledové pro tak velké zvíře vykopat past. Po vzdělávacím zážitku jsme se přesunuli do jump parku, kde si všichni zaskákali, překonávali svůj strach a zlepšovali své výkony. 

Mgr. Ludmila Portlová

Lesní pedagogika Boršov – Lesy ČR, Myslivost

Lesní pedagogika je přírodovědná akce v lese. Cílem je propagace vzdělávání – o lese, vztazích a procesech, které v něm probíhají, hospodaření v lesích, užitcích, které les člověku přináší. 

Lesní pedagogiku provádí lesní pedagogové, speciálně proškolení lesníci, kteří představují dětem i dospělým les – své pracoviště a svou práci. 

V úterý 26. března 2024 se za krásného slunečného, i když zpočátku chladného jarního počasí vypravili žáci 1., 2. a 3. třídy ZŠ Brněnec do Boršova. V altánu u lesa na nás čekalo s poutavým programem sedm lesníků, myslivců a čtyři lovečtí psi.

Nahlédněte s námi do aktivit, které v lese probíhaly:

 • seznámení lesníků s dětmi
 • povolání lesník, práce lesníka
 • myslivost – koníček, zájem o lesní zvěř, práce s loveckými psy
 • poznávání zvěře podle fotografií ( liška obecná, kuna lesní, kuna skalní, jezevec lesní, zajíc polní, králík divoký, srnec obecný, daněk skvrnitý,  
 • jelen evropský, jelen sika, muflon evropský, prase divoké )
 • ukázky kůží, trofejí
 • rozdíl rohy, parohy
 • ukázky vábení zvěře na různé druhy vábniček ( zvuky – zajíc v nesnázích, srnče hledá maminku, jelen v říji )
 • ukázky vycpanin ptáků ( výr velký, sova pálená, krkavec velký, poštolka obecná, sojka obecná )
 • hry na zahřátí ( hopsavé veverky, jelení skoky )
 • ukázky práce s loveckými psy – ohař Gert hledá umělou kachnu, nese zajíce z houští
 • jezevčíci drsnosrstí Dafina a Dasty v akci, Dafina hledá svého vůdce ukrytého v příkopu
 • barvář bavorský Aramis ukazuje se svojí majitelkou výcvik s pomůckami ( barvářská šňůra, obojek s GPS, bota – stopa s kopýtkem ), pes hlásí, štěká, dovede vůdce ke zvířeti, úlovek – hlava jelena siky
 • pátrací hra, lovení, 1. skupina kořist, 2. skupina dravci, stopovaná
 • střelba ze vzduchovky na terč s divočáky

Pestrý přírodovědný program se nám velmi líbil !!!

Velké poděkování patřím Lesům ČR – kolektivu lesníků, myslivců pod vedením Ing. Reného Kulhana za poutavý výklad o myslivosti, za zajímavosti, praktické ukázky ze světa přírody a za hravé lesní aktivity, které jsme si s chutí vyzkoušeli.

Za odměnu si děti odnesly nejen bezvadné zážitky na čerstvém vzduchu, ale i reflexní pásku s nápisem www.lesy.cz Vracíme vodu lesu.

Děkujeme panu řidiči Coufalovi ze společnosti Autobusová doprava Hnát za bezpečnou a klidnou jízdu do Boršova a zpět.

Mgr. Drahomíra Frydrychová, foto Mgr. Marcela Popelková

Svitavská čtečka 2024

V úterý 19. března se tři žákyně 9. třídy – Adéla Kašparová, Monika Kučerová a Lucie Schusterová zúčastnily literární olympiády Svitavská čtečka, kterou pořádalo Gymnázium ve Svitavách.

Soutěž se skládá ze dvou částí. První část byla zaměřena na práci s literárními texty, pojmy a literární teorií. Ve druhé části pak soutěžící tvořili vlastní text podle zadaných kritérií.

Letos se soutěže zúčastnilo 58 soutěžících. Áďa Kašparová se spolu s dalšími několika soutěžícími umístila na 10. místě se 33 body, z celkových 47 bodů.

Děkujeme všem za reprezentaci naší školy.

Mgr. Adéla Linhartová

Změna přestávek od 3.4.2024

Od 3.4.2024 se z důvodu rekonstrukce ve školní jídelně a zajištění provozu stravování v Lidovém domě mění délka přestávek v budově základní školy v Moravské Chrastové (týká se žáků 4. až 9. ročníku).

Přestávky budou takto:

 • 8:40 – 8:50
 • 9:35 – 9:55
 • 10:40 – 10:50
 • 11:35 – 11:40
 • 12:25 – 12:30
 • 13:15 – 13:20

Konec vyučování po páté vyučovací hodině je ve 12:25 hod., po šesté vyučovací hodině ve 13:15 hod.

Hudba nás baví

V pondělí 25. března se sálem Lidového domu nesly legendární písně skupiny Semafor. Zazpívali jsme si společně s profesionálními hudebníky z Blanska např. písničky Pramínek vlasů, Malé kotě, Marnivá sestřenice, Babeta a další hity a připomněli si tak hlavní představitele – pány Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Obrovský potlesk patří i žákyni 8. třídy Adéle Knötigové, která se k nim připojila spontánním zpěvem a hrou na kytaru.

Žáci 1. stupně zhlédli hudební vystoupení s názvem Jak se loví gorila a děti provázeli včelí medvídci Čmelda a Brumda. Povídali si o hudbě, melodii, rytmu, textu a o tom, jak vzniká písnička. Zpívali především písničky Petra Skoumala a nechyběl ani tanec. Děti soutěžily ve znalosti písniček z večerníčků.

Mgr. Aneta Moravcová