Rozvrh hodin 2020/2021

Rozvrh hodin ve školním roce 2020/2021

 

Rozvrh třídy – 1.       
Třídní učitelka: Mgr. Lucie Dosedělová    
Počet dětí: 23          
           
Den / hodina 1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí ČJ M Prv ČJ  
Úterý ČJ TV M ČJ  
Středa ČJ M ČJ  
Čtvrtek ČJ M ČJ VV  
Pátek TV Prv ČJ HV  
           
M Matematika      
ČJ Český jazyk      
TV Tělesná výchova      
VV Výtvarná výchova      
HV Hudební výchova      
Prv Prvouka        
Pracovní činnosti