Info pro rodiče

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhovuje žádosti o přijetí k zákl. vzdělávání v Základní škole Brněnec, Moravská Chrastová 100, okres Svitavy.

Seznam uchazečů – registrační číslo                     Výsledek řízení

1)        10/2023                                                                     přijat
2)        11/2023                                                                     přijat
3)        12/2023                                                                     přijat
4)        14/2023                                                                     přijata
5)        15/2023                                                                     přijata
6)        16/2023                                                                     přijata
7)        17/2023                                                                     přijat
8)        19/2023                                                                     přijat
9)        20/2023                                                                     přijata
10)      21/2023                                                                     přijat
11)      22/2023                                                                     přijat
12)      23/2023                                                                     přijat
13)      24/2023                                                                     přijata
14)      28/2023                                                                     přijata
15)      29/2023                                                                     přijat
16)      30/2023                                                                     přijata
17)      33/2023                                                                     přijata
18)      34/2023                                                                     přijata
19)      35/2023                                                                     přijat

Vyvěšeno 2.května 2023

                                                   Mgr. Lenka Kašparová,  ředitelka školy


Konzultační hodiny Školní rok  2022/2023
Jméno, příjmení Den a čas
Mgr. Lucie Dosedělová Pondělí 13:15 – 14:15
Mgr. Lenka Karlíková Úterý 7:00 – 7:40
Naděžda Rybová Čtvrtek 7:00 – 7:40
Mgr. Drahomíra Blažková  
Denisa Báčová Pondělí 8:50 – 9:35
Mgr. Ludmila Portlová Pondělí 8:50 – 9:35
Mgr. Adéla Linhartová Úterý 11:45 – 12:30
Mgr. Šárka Dirrová Úterý 10:45 – 11:30
Mgr. Aneta Moravcová Úterý 11:45 – 13:25
Mgr. Jana Teplá Úterý 11:45 – 13:00
Mgr. Karel Radimecký Úterý 12:30 – 13:30
Ing. Ivana Seidlová Úterý 10:45 – 11:30
Mgr. Marie Trundová Středa 10:50 – 11:30
Bc. Martin Záruba Úterý 8:00 – 8:45
Mgr. Petr Havliš Úterý 8:50 – 9:35
Mgr. Zuzana Vymazalová Pondělí 10:50 – 11:35

Zahájení školního roku 2022/2023 bude ve čtvrtek 1. září 2022.

Žáci 1. – 3. ročníku se dostaví do budovy ZŠ Brněnec 28 v 8.00 hod.

Žáci 4. – 9. ročníku se dostaví do budovy ZŠ Moravská Chrastová 100 v 7.55 hod.

Všichni žáci si přinesou přezůvky a prvňáčci si vezmou i školní aktovku.

První den slavnostního uvítání bude trvat asi 1 hodinu.

Od 2.9.2022 do 9.9.2022 se bude vyučovat na  

  1. stupni (1. – 5. ročník) 4 hodiny
  2. stupni (6. – 9. ročník) 5 hodin

Moc se na Vás těšíme.

Kolektiv pracovníků Základní školy Brněnec


DOPIS PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY OD PANÍ UČITELKY


Informace pro rodiče:

Z důvodu zdražování cen potravin se navyšuje cena oběda pro žáky od 1.9.2022 následovně:

VĚK                                   CENA
7 – 10 let                          27,- Kč
11 – 14 let                        29,- Kč
15 a více let                     31,- Kč

 


Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhovuje žádosti o přijetí k zákl. vzdělávání v Základní škole Brněnec, Moravská Chrastová 100, okres Svitavy.

Seznam uchazečů – registrační číslo                     Výsledek řízení

1)        05/2022                                                                     přijata
2)        07/2022                                                                     přijata
3)        09/2022                                                                     přijat
4)        10/2022                                                                     přijata
5)        11/2022                                                                     přijata
6)        12/2022                                                                     přijata
7)        13/2022                                                                     přijat
8)        14/2022                                                                     přijata
9)        16/2022                                                                     přijata
10)      18/2022                                                                     přijat
11)      19/2022                                                                     přijat
12)      20/2022                                                                     přijat
13)      21/2022                                                                     přijata
14)      22/2022                                                                     přijata
15)      24/2022                                                                     přijat
16)      25/2022                                                                     přijata
17)      dodatečný zápis

Vyvěšeno 27. dubna 2022

                                                   Mgr. Lenka Kašparová,  ředitelka školyŘeditelství Základní školy Brněnec, že školní jídelna je z důvodu karantény uzavřena do středy 2.2.2022 včetně.

Jídelna bude v provozu od čtvrtka 3.2.2022.

Děkujeme za pochopení


Informace pro rodiče – 5. třída – 26.1.2022

Žákům, kteří měli pozitivní antigenní test, případně PCR test, končí karanténa dne 26.1.2022 včetně.

Do školy nastoupí 27.1.2022 a nemusí podstoupit PCR test.


Informace pro rodiče žáků v kontaktu s covid pozitivní osobou –  2. třída, 3. třída

Pokud Vaše dítě bylo v kontaktu s pozitivní osobou (ve třídě nebo v družině) dne 25.11.2021, je mu nařízena Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje karanténa do 2.12.2021 (včetně) s RT – PCR testem na přítomnost viru SARS-CoV-2.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT – PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, ukončí se karanténa této osoby, v případě, že nejeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, po 14 dnech od posledního kontaktu, tj. karanténa bude trvat do 9.12.2021 včetně.  V případě, že se v době nařízených karanténních opatření u osoby objeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, je povinna podstoupit RT-PCR test.

Ostatní žáci, kteří nebyli v kontaktu s pozitivní osobou a jsou minimálně 14 dní po ukončení očkování na COVID-19, nebo v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání  COVID (po 1. pozitivním testu), se budou účastnit prezenční výuky (jako doposud).

Zákonní zástupci žáků, kteří byli v kontaktu s covid pozitivní osobou, budou vyrozuměni třídní učitelkou a Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje o karanténních opatřeních.


Informace pro rodiče žáků v kontaktu s covid pozitivní osobou –  8. třída

Pokud Vaše dítě bylo v kontaktu s pozitivní osobou dne 23.11.2021, je mu nařízena Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje karanténa do 30.11.2021 (včetně) s RT – PCR testem na přítomnost viru SARS-CoV-2.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT – PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, ukončí se karanténa této osoby, v případě, že nejeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, po 14 dnech od posledního kontaktu, tj. karanténa bude trvat do 7.12.2021 včetně.  V případě, že se v době nařízených karanténních opatření u osoby objeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, je povinna podstoupit RT-PCR test.

Ostatní žáci, kteří nebyli v kontaktu s pozitivní osobou a jsou minimálně 14 dní po ukončení očkování na COVID-19, nebo v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání  COVID (po 1. pozitivním testu), se budou účastnit prezenční výuky (jako doposud).

Zákonní zástupci žáků, kteří byli v kontaktu s covid pozitivní osobou, budou vyrozuměni třídní učitelkou a Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje o karanténních opatřeních.


Informace pro rodiče žáků v kontaktu s covid pozitivní osobou –  3. třída

Pokud Vaše dítě bylo v kontaktu s pozitivní osobou (ve třídě nebo v družině) dne 10.11.2021, je mu nařízena Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje karanténa do 24.11.2021 (včetně) bez RT – PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Ostatní žáci, kteří nebyli v kontaktu s pozitivní osobou, se budou účastnit prezenční výuky (jako doposud).

Zákonní zástupci žáků, kteří byli v kontaktu s covid pozitivní osobou, budou vyrozuměni třídní učitelkou, případně vedoucí vychovatelkou a Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje o karanténních opatřeních.


INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 13.9.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

  • Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021.
  • Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.

Informace k provozu školy od 1.9.2021

Po nástupu do školy proběhne screeningové testování žáků antigenními testy s frekvencí 3x po sobě (1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021). Testování se netýká žáků, kteří splňují podmínky pro bezinfekčnost (14 dní po ukončeném očkování, max. 180 dní od pozitivního PCR testu, popř. potvrzení o negativním testu provedeném na odběrovém místě). Žáci, kteří odmítnou testování, musí mít roušku po celou dobu přítomnosti ve škole, nesmí zpívat a účastnit se TV ve vnitřních prostorách.

Testování 1. ročníku proběhne poprvé 2. 9. 2021. 

Testovaní žáci nemusí mít roušku ve třídě při vyučování, nosí ji pouze ve společných prostorách, na chodbách a ve školní jídelně při odběru jídla.

Pohyb třetích osob ve škole je omezen na nutné případy a vždy s ochranou nosu a úst.


 Zahájení školního roku 2021/2022 bude ve středu 1. září 2021.

Žáci 1. – 3. ročníku se dostaví do budovy ZŠ Brněnec 28 v 8.00 hod.

Žáci 4. – 9. ročníku se dostaví do budovy ZŠ Moravská Chrastová 100 v 7.55 hod.

Všichni žáci si přinesou přezůvky a prvňáčci si vezmou i školní aktovku.

Rodiče prvňáčků počkají u hřiště za školou.

V případě zájmu mohou své děti doprovodit do třídy v rouškách a za stanovených hygienických podmínek.

První den slavnostního uvítání bude trvat asi 1 hodinu.

Od 2.9.2021 do 10.9.2021 se bude vyučovat na  

  1. stupni (1. – 5. ročník) 4 hodiny
  2.    stupni (6. – 9. ročník) 5 hodin

Moc se na Vás těšíme.

Kolektiv pracovníků Základní školy Brněnec