Info pro rodiče

Informace pro rodiče žáků v kontaktu s covid pozitivní osobou –  2. třída, 3. třída

Pokud Vaše dítě bylo v kontaktu s pozitivní osobou (ve třídě nebo v družině) dne 25.11.2021, je mu nařízena Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje karanténa do 2.12.2021 (včetně) s RT – PCR testem na přítomnost viru SARS-CoV-2.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT – PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, ukončí se karanténa této osoby, v případě, že nejeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, po 14 dnech od posledního kontaktu, tj. karanténa bude trvat do 9.12.2021 včetně.  V případě, že se v době nařízených karanténních opatření u osoby objeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, je povinna podstoupit RT-PCR test.

Ostatní žáci, kteří nebyli v kontaktu s pozitivní osobou a jsou minimálně 14 dní po ukončení očkování na COVID-19, nebo v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání  COVID (po 1. pozitivním testu), se budou účastnit prezenční výuky (jako doposud).

Zákonní zástupci žáků, kteří byli v kontaktu s covid pozitivní osobou, budou vyrozuměni třídní učitelkou a Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje o karanténních opatřeních.


Informace pro rodiče žáků v kontaktu s covid pozitivní osobou –  8. třída

Pokud Vaše dítě bylo v kontaktu s pozitivní osobou dne 19.11.2021, je mu nařízena Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje karanténa do 26.11.2021 (včetně) s RT – PCR testem na přítomnost viru SARS-CoV-2.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT – PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, ukončí se karanténa této osoby, v případě, že nejeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, po 14 dnech od posledního kontaktu, tj. karanténa bude trvat do 3.12.2021 včetně.  V případě, že se v době nařízených karanténních opatření u osoby objeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, je povinna podstoupit RT-PCR test.

Ostatní žáci, kteří nebyli v kontaktu s pozitivní osobou a jsou minimálně 14 dní po ukončení očkování na COVID-19, nebo v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání  COVID (po 1. pozitivním testu), se budou účastnit prezenční výuky (jako doposud).

Zákonní zástupci žáků, kteří byli v kontaktu s covid pozitivní osobou, budou vyrozuměni třídní učitelkou a Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje o karanténních opatřeních.


Informace pro rodiče žáků v kontaktu s covid pozitivní osobou –  3. třída

Pokud Vaše dítě bylo v kontaktu s pozitivní osobou (ve třídě nebo v družině) dne 10.11.2021, je mu nařízena Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje karanténa do 24.11.2021 (včetně) bez RT – PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Ostatní žáci, kteří nebyli v kontaktu s pozitivní osobou, se budou účastnit prezenční výuky (jako doposud).

Zákonní zástupci žáků, kteří byli v kontaktu s covid pozitivní osobou, budou vyrozuměni třídní učitelkou, případně vedoucí vychovatelkou a Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje o karanténních opatřeních.


INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 13.9.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

  • Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021.
  • Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.

Informace k provozu školy od 1.9.2021

Po nástupu do školy proběhne screeningové testování žáků antigenními testy s frekvencí 3x po sobě (1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021). Testování se netýká žáků, kteří splňují podmínky pro bezinfekčnost (14 dní po ukončeném očkování, max. 180 dní od pozitivního PCR testu, popř. potvrzení o negativním testu provedeném na odběrovém místě). Žáci, kteří odmítnou testování, musí mít roušku po celou dobu přítomnosti ve škole, nesmí zpívat a účastnit se TV ve vnitřních prostorách.

Testování 1. ročníku proběhne poprvé 2. 9. 2021. 

Testovaní žáci nemusí mít roušku ve třídě při vyučování, nosí ji pouze ve společných prostorách, na chodbách a ve školní jídelně při odběru jídla.

Pohyb třetích osob ve škole je omezen na nutné případy a vždy s ochranou nosu a úst.


 Zahájení školního roku 2021/2022 bude ve středu 1. září 2021.

Žáci 1. – 3. ročníku se dostaví do budovy ZŠ Brněnec 28 v 8.00 hod.

Žáci 4. – 9. ročníku se dostaví do budovy ZŠ Moravská Chrastová 100 v 7.55 hod.

Všichni žáci si přinesou přezůvky a prvňáčci si vezmou i školní aktovku.

Rodiče prvňáčků počkají u hřiště za školou.

V případě zájmu mohou své děti doprovodit do třídy v rouškách a za stanovených hygienických podmínek.

První den slavnostního uvítání bude trvat asi 1 hodinu.

Od 2.9.2021 do 10.9.2021 se bude vyučovat na  

  1. stupni (1. – 5. ročník) 4 hodiny
  2.    stupni (6. – 9. ročník) 5 hodin

Moc se na Vás těšíme.

Kolektiv pracovníků Základní školy Brněnec