Rozvrh hodin 2019/2020

Školní rok 2019/2020

Rozvrh třídy – 1. 
Třídní učitelka: Mgr. Lenka Karlíková
Počet dětí: 11
Den / hodina 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí ČJ M Prv ČJ
Úterý ČJ M TV ČJ
Středa ČJ M ČJ
Čtvrtek ČJ Prv TV VV
Pátek ČJ M ČJ HV
M Matematika
ČJ Český jazyk
TV Tělesná výchova
VV Výtvarná výchova
HV Hudební výchova
Prv Prvouka
Pracovní činnosti

Rozvrh třídy – 2.
Třídní učitelka: Naděžda Rybová
Počet dětí: 21
Den / hodina 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí ČJ M ČJ Prv HV
Úterý VV ČJ M ČJ
Středa TV TV ČJ M ČJ
Čtvrtek ČJ M ČJ Prv
Pátek ČJ M ČJ
M Matematika
ČJ Český jazyk
TV Tělesná výchova
VV Výtvarná výchova
HV Hudební výchova
Prv Prvouka
Pracovní činnosti

Rozvrh třídy – 3.
Třídní učitelka: Mgr. Drahomíra Blažková
Počet dětí: 19
Den / hodina 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí ČJ M TV ČJ
Úterý AJ ČJ M Prv ČJ
Středa AJ AJ ČJ M ČJ
Čtvrtek ČJ M Prv VV ČJ
Pátek ČJ M TV HV

Rozvrh třídy – 4. 
Třídní učitelka: Denisa Báčová
Počet dětí: 20
Den / hodina 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí ČJ M TV ČJ HV
Úterý M ČJ Vl ČJ
Středa M M AJ VV VV
Čtvrtek ČJ M ČJ ČJ
Pátek ČJ AJ Vl AJ TV

Rozvrh třídy – 5. 
Třídní učitelka: Mgr. Ludmila Portlová
Počet dětí: 21
Den / hodina 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí ČJ M Vl M VV VV
Úterý M Č HV TV ČJ
Středa AJ/Inf M ČJ AJ/Inf
Čtvrtek M ČJ Vl ČJ
Pátek AJ ČJ AJ TV

Rozvrh třídy – 6.
Třídní učitelka: Mgr. Petra Šípková
Počet dětí: 20
Den/hodina 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí M ČJ Z AJ TV/H
Úterý AJ M D ČJ VO
Středa F ČJ M Z VZ TV/H TV/D TV/D
Čtvrtek M AJ D ČJ M HV
Pátek ČSP/Inf ČSP/Inf ČJ VV VV F

Rozvrh třídy – 7.
Třídní učitelka: Mgr. Šárka Dirrová
Počet dětí: 26
Den / hodina 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí ČJ M AJ D Z HV
Úterý F NJ ČJ M TV/H TV/D TV/D
Středa ČJ Z F M ČSP/AJ ČSP/AJ
Čtvrtek D M AJ ČJ TV/H
Pátek M NJ ČJ VO VV VV

Rozvrh třídy – 8.
Třídní učitelka: Mgr. Aneta Moravcová
Počet dětí: 25
Den / hodina 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí ČJ AJ M Ch ČJ TV/H TV/H
Úterý VV NJ/RJ ČJ M VZ ČSP
Středa M Z Inf/AJ Inf/AJ D TV/D TV/D
Čtvrtek ČJ F NJ/RJ M Ch
Pátek ČJ F D M AJ HV

Rozvrh třídy – 9.
Třídní učitelka: Ing. Andrea Dvořáková
Počet dětí: 16
Den / hodina 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí NJ VO ČJ M Ch F
Úterý ČJ AJ D Z TV/D TV/D
Středa ČJ M NJ F M Ch
Čtvrtek AJ ČJ M D Z HV TV/H TV/ H
Pátek VV M Inf AJ ČJ ČSP