Kroužky

Kroužky 2023 – 2024

 

 Kutláková M.                       Výtvarný kroužek při ŠD          Pondělí           14:45 – 15:30

Klemšová M.                        Moderní tanec při ŠD              Úterý               14:45 – 15:30

Bc. Záruba M.                      Šachy                                       Středa             6:45  –   7:45

Bc. Záruba M.                      Robotika                Středa (1x za 14 dní)        14:00 – 16:00

Mgr. Linhartová                 Příprava na PZ – ČJ a literatura 9. tř. Středa   14:00 – 15:00

Mgr. Linhartová A.              Stolní tenis + volejbal               Čtvrtek            14:15 – 15:45

Mgr. Dirrová Š.                    Příprava na PZ – M pro 9. tř.    Čtvrtek            14:00 – 15:00

Mgr. Havliš P.                       Sportovní hry                          Pondělí            14:00 – 15:30


 

plakátek ZTV


Nabídka kroužků pro žáky na školní rok 2023/2024

Školní kroužky
Práce s nadanými žáky – AJ, M, ČJ
Přírodovědný kroužek
Výtvarný kroužek
Angličtina pro nejmenší
Matematika pro 9. ročník
Český jazyk pro 9. ročník
Český jazyk pro I. stupeň
Matematika pro I. stupeň
Sportovní a pohybové hry
Šikovné ruce
Deskové hry
Kroužek stolního tenisu
Kroužek šachu
Sportík – volejbalový kroužek
Zdravotní tělesná výchova

Školní družina
Angličtina pro nejmenší
Výtvarný kroužek I. stupeň

Ostatní kroužky
Mažoretky
Hasičský kroužek SDH

 


Kroužky 2022 – 2023

 

Mgr. Portlová                       Matematika pro 5. ročník                  čtvrtek        6:45 – 7:45

Ing. Seidlová                         Český jazyk 6. třída                         Středa    14:00 – 15:00

Mgr. Vymazalová                 Český jazyk 5. ročník                        Středa   12:40 – 13:40

Mgr. Moravcová                   ČJ pro 9. ročník – příprava na PZ     Čtvrtek  14:00 – 15:00

Mgr. Dirrová                         M pro 9. ročník – příprava na PZ      Středa   14:00 – 15:00

Bc. Záruba                            Šachy                                                 Středa    6:45 – 7:45

Bc. Záruba                            Stolní tenis                                        Čtvrtek  14:15 – 15:15

Mgr. Dosedělová                   Doučování – 3. třída                         Úterý    13:30 – 14:30

Rybová                                   Doučování 2. třída                           Středa   11:45 – 12:45

Kutláková                             Kroužek VV při ŠD                           Pondělí  14:45 – 15:45

Klemšová                              Kroužek AJ při ŠD                           Úterý     14:45 – 15:45

Mgr. Vrobelová                    Odpolední zpívání                            Pondělí   14:00 – 15:00

Mgr. Vrobelová                    Zdrav. tělesná výchova                    Pátek      7:15 – 8:15    

Klemšová                              Doučování – 4. třída                       Pondělí      6:30 – 7:30


Nabídka kroužků pro žáky na školní rok 2022/2023

 Školní kroužky

 • Práce s nadanými žáky – příprava na AJ, M, ČJ
 • Přírodovědný kroužek
 • Výtvarný kroužek
 • Angličtina pro nejmenší
 • Matematika pro 9. ročník
 • Český jazyk pro 9. ročník
 • Český jazyk pro I. stupeň
 • Matematika pro I. stupeň
 • Sportovní a pohybové hry
 • Taneční kroužek
 • Šikovné ruce
 • Deskové hry
 • Kroužek stolního tenisu
 • Kroužek šachu
 • Sportík – volejbalový kroužek

Školní družina

 •  Angličtina pro nejmenší
 • Výtvarný kroužek I. stupeň

Ostatní kroužky

 • Mažoretky
 • Hasičský kroužek SDH

Kroužky 2021 – 2022

 Mgr. Blažková D.                 ČJ pro 1. ročník                                 Úterý        6:50 – 7:50

Mgr. Dosedělová L.              ČJ pro 2. ročník                                 Úterý    13:00 – 14:00

Mgr. Karlíková L.                ČJ pro 3. ročník                                 Čtvrtek   13:15 – 14:15

Kutláková M.                       Výtvarný kroužek při ŠD                   Pondělí   14:30 – 15:15

Klemšová M.                        Kroužek anglického jazyka při ŠD    Úterý     14:45 – 15:30

Mgr. Portlová                       Matematika pro 6. ročník                  Čtvrtek      6:30 – 7:30

Bc. Záruba M.                      Kroužek stolního tenisu                    Čtvrtek  14:30 – 15:30

Mgr. Moravcová M.             Příprava na PZ – ČJ a literatura 9. tř. Středa  14:00 – 15:00

Mgr. Dirrová Š.                    Příprava na PZ – M pro 9. tř.            Úterý        7:00 a 14:00

Mgr. Teplá J.                         Kroužek RJ – 5. a 6. třída                Pondělí  14:00 – 14:45

Mgr. Trundová M.               AJ pro 8. ročník                                 Úterý        7:00 – 7:45

Ing. Seidlová I.                     AJ pro 4. ročník                                 Čtvrtek      6:40 – 7:40

Ing. Seidlová I.                     AJ pro 5. ročník                                 Středa   13:00 – 14:00

Báčová D.                              ČJ pro 5. ročník                                 Úterý      7:00 – 7:45

Rybová N.                             ČJ a M pro 4. ročník                          Středa  13:15 – 14:00

Mgr. Linhartová A.              ČJ pro 6. ročník                                 Pondělí  13:50 – 14:35

Mgr. Linhartová A.              ČJ pro 7. ročník                                 Čtvrtek      6:50 – 7:35


Nabídka kroužků pro žáky na školní rok 2021/2022

 Školní kroužky

Práce s nadanými žáky – příprava na AJ, M, ČJ
Přírodovědný kroužek
Výtvarný kroužek
Angličtina pro nejmenší
Matematika pro 9. ročník
Český jazyk pro 9. ročník
Český jazyk pro I. stupeň
Matematika pro I. stupeň
Sportovní a pohybové hry
Taneční kroužek
Šikovné ruce
Deskové hry
Kroužek stolního tenisu
Kroužek šachu

Školní družina

Angličtina pro nejmenší
Výtvarný kroužek I. stupeň

Ostatní kroužky

Mažoretky
Hasičský kroužek SDH

 


Kroužky od 1.10.2020

Mgr. Portlová                       Český jazyk po 5. a 6. ročník            Pondělí  14:00 – 15:00

Mgr. Radimecký                   Kroužek deskových her                    Středa   14:00 – 15:30

Mgr. Moravcová                   ČJ pro 9. ročník                                Čtvrtek     6:40 – 7:40

                                                                                                         Čtvrtek 14:00 – 15:00

Mgr. Dirrová                         M pro 9. ročník                                 Pondělí 14:00 – 15:00

Mgr. Dirrová                        M pro 8. ročník                                  Čtvrtek  14:00 – 15:00

Mgr. Teplá                            Kroužek RJ                                        Pondělí 13:45 – 14:45

Mgr. Trundová                     AJ pro 4. a 5. ročník                          Úterý     6:45 – 7:45

Ing. Dvořáková                     ČJ pro 8. ročník                                 Středa  13:50 – 14:50

Ing. Seidlová                         AJ pro 6. ročník                                 Čtvrtek 14:00 – 15:00

Kutláková                             Kroužek VV při ŠD                           Pondělí  14:15 – 15:15

Klemšová                              Kroužek AJ při ŠD                             Úterý   15:00 – 16:00


Nabídka kroužků pro žáky na školní rok 2020/2021

 Školní kroužky

Práce s nadanými žáky – příprava na AJ

Přírodovědný kroužek

Výtvarný kroužek

Angličtina pro nejmenší

Matematika pro 9. ročník

Český jazyk pro 9. ročník

Český jazyk pro I. stupeň

Matematika pro I. stupeň

Sportovní a pohybové hry

Šikovné ruce

Deskové hry

Školní družina

 Angličtina pro nejmenší

Výtvarný kroužek I. stupeň

Ostatní kroužky

Mažoretky

Hasičský kroužek SDH


 

Kroužky pro školní rok 2018 – 2019

Mgr. Dobešová                     Práce s nadanými žáky          Úterý              11.40-12.30                                                   příprava na AJ

Mgr. Blažková                      Šikovné ruce pro 2.ročník      Čtvrtek            11.45 – 12.30

Báčová                                  Český jazyk po 4. a 5. ročník   Úterý            6.55 – 7.40

Mgr. Radimecký                   Sportovní a pohybové hry      Středa             7.00 –  7.40
volejbal

Mgr. Šípková                        NJ pro 9.ročník                      Pátek               6.50 – 7.35

Mgr. Dirrová                         M pro 9. ročník                      Středa             14.00 – 15.00

Mgr. Peterková                     ČJ pro 9.ročník                     Pondělí           14.00 – 15.00

______________________________________________________________________

Nabídka kroužků pro žáky na školní rok 2018/2019

Školní kroužky

Kroužek německého jazyka pro žáky 4. a 5. ročníku

Sportovní a pohybové hry – volejbal

Přírodovědný kroužek

Dramatický kroužek

Kroužek ruského jazyka

Výtvarný kroužek

Kroužek angličtiny – 2. třída

Kroužek angličtiny – 4.- 5. třída

Matematika pro 9. ročník

Český jazyk pro 9. ročník

Český jazyk pro I. stupeň

Matematika pro I. stupeň

Kruhový trénink pro II. stupeň

Šikovné ruce

 

Školní družina

Sportovní hry pro I. stupeň

Výtvarný kroužek I. stupeň

Ostatní kroužky

Mažoretky


Nabídka kroužků pro žáky na školní rok 2017/2018

Školní kroužky

Šikovné ruce                                        čtvrtek 12.30 – 13.15       Mgr. Blažková

Dramatický kroužek pro I. stupeň        středa 13.15 – 14.00        Mgr. Slezáková

Sportovní a pohybové hry – volejbal   pondělí 7.00 – 7.50           Mgr. Radimecký

Anglický jazyk pro 4. a 5. třídu             čtvrtek 13.50 – 14.35        Ing. Luňáčková

Kroužek ruského jazyka                       středa 7.00 – 7.45             Mgr. Kvapilová

Český jazyk pro 9. ročník                     pátek 7.00 – 7.45              Mgr. Peterková

Matematika pro 9. ročník                     úterý 14.00 – 14.45           Mgr. Dirrová

 

Školní družina

 Sportovní hry pro I. stupeň                                                                   N. Rybová

Výtvarný kroužek pro I. stupeň                                                            M. Kutláková

 

 

 


 

Kroužky ve školním roce 2016 – 2017

 

 

Název kroužku Kroužek vede         Termín a hodina
Školní kroužky    
Dramatický kroužek Slezáková Ludmila Čtvrtek 14.00 – 15.00
Přírodovědný kroužek Kvapilová Ivana Čtvrtek 7.00 – 7.45
Kroužek ČJ pro 9.ročník Peterková Helena Středa 14.30 – 15.15
Kroužek M pro 9.ročník Dirrová Šárka Pondělí 14.00 – 15.00
Kroužek AJ pro 4.-5.ročník Luňáčková Andrea Středa 13.50 – 14.35
Výtvarný kroužek pro 4. ročník Blažková Drahomíra Čtvrtek 12.40 – 13.25
Kroužek aerobiku pro 1.-3.ročník Švancarová Eva Úterý 13.00 – 14.00
     
Školní družina    
Sportovní hry pro I. stupeň Naděžda Rybová Úterý 15.00 – 15.45
Výtvarný kroužek pro 1. stupeň Milena Kutláková Pondělí 14.00 – 14.55
     
                 Ostatní kroužky    
  Mažoretky Renata Polčíková Pátek 14.00 – 16.00  
         

 

 

Nabídka kroužků pro žáky
na školní rok 2016/2017

 Školní kroužky
Kroužek německého jazyka pro žáky 4. a 5. ročníku
Sportovní a pohybové hry
Přírodovědný kroužek
Dramatický kroužek
Kroužek ruského jazyka
Výtvarná kroužek pro II. stupeň
Kroužek informatiky
Kroužek angličtiny – 2. třída
Kroužek angličtiny – 4.- 5. třída
Přírodovědný kroužek – 3. třída
Matematika pro 9. ročník
Kruhový trénink pro II. stupeň
Kroužek českého jazyka

Školní družina
Sportovní hry pro I. stupeň
Výtvarný kroužek I. stupeň

Ostatní kroužky
Aerobic
Mažoretky