Setkání seniorů v Lidovém domě

V pátek 29. dubna 2022 se v Lidovém domě v Moravské Chrastové setkali tradičně, ale  v netradičním čase, naši nejstarší spoluobčané. Z důvodu protipandemických opatření se nemohlo pořádat předvánoční setkání ani v roce 2020, ani v roce 2021.

Nechtěli jsem již dále naše babičky a dědečky ochuzovat o tuto příjemnou akci a jako náhradní termín jsem zvolili jaro, čas naděje. Jako vždy jim členky Sociální komise a Klubu důchodců společně s Obecním úřadem Brněnec  pro potěšení a jako poděkování za celoživotní práci, připravili bohatý kulturní program s občerstvením.

I letos přispěli ke sváteční atmosféře  žáci Základní školy Brněnec. Prvňáčci v hodinách Pracovních činností, pod vedením p. učitelky Drahomíry Blažkové, pro naše babičky a dědečky vyrobili přáníčka, tentokrát s jarními motivy.

Děkujeme paní učitelce i dětem za dárek, který všechny potěšil.                                                                                                                       Kozáková Eva, místostarostka

Zápisy do škol bez dětí

Základní školy musí v dubnu zapsat předškoláky do prvních tříd bez přítomnosti dětí, což v souvislosti s karanténou nařídilo ve svém opatření ministerstvo zdravotnictví a pravidla určilo ministerstvo školství.

Zápisy se konají podle plánovaného harmonogramu od 1. dubna do 30. dubna 2020. Zákonný zástupce může využít datovou schránku, e – mail či poštu.

Dne 7. 4. 2020 proběhl zápis k povinné školní docházce v ZŠ Brněnec v souladu s právními předpisy a za přísných hygienických opatření.

Pokud se rodič do školy dostavil osobně, poslali pedagogové dítěti balíček, který obsahoval drobné dárečky, omalovánky, puzzle, pastelky, stojánek na tužky, ruční výrobky. Nedílnou součástí balíčku byl Upomínkový list na zápis do 1. třídy naší školy, s přáním radostného učení, úspěchů a nových zážitků s kamarády.

Rodiče dětí, kteří se na zápis osobně nedostavili, převezmou dárkový balíček v září. 

Na naše prvňáčky se v září moc těšíme!

Kolektiv učitelů ZŠ Brněnec

Koncert Cimbálové muziky Antonína Stehlíka v Evangelickém kostelíčku v Moravské Chrastové

Sobotní podvečer 21. prosince 2019 patřil radostnému očekávání vánočních svátků, koncertu Cimbálové muziky Antonína Stehlíka ze Znojma. 

Přítomní návštěvníci se těšili nejen na muzikanty z Moravy, ale i na program, který si pro ně připravili žáci ze ZŠ Brněnec. Potěšily i malé dárečky v podobě vánočních přání s motivem kostelíčka a vánoční svíčky vytvořené dětmi ze 3. třídy. K chuti přišly rovněž vánoční perníčky z dílny starších žáků, které s dětmi rozdávala paní ředitelka ZŠ Brněnec Mgr. Lenka Kašparová.

Děti v předvánočním čase pilně a poctivě cvičily, proto se jim vánoční pásmo vskutku podařilo. Zazněla báseň Prosinec Zdeňka Svěráka v podání Radušky Blaškové, Štědrý večer od Jiřího Žáčka zarecitovala Sofinka Langerová. Honzík Kaderka přednesl Koledu. Nechyběl ani zpěv, moravská koleda Byla cesta, byla ušlapaná, se sólovým zpěvem Aničky Opršalové a Lukáška Vrobela, koleda Pásli ovce valaši s doprovodem flétny a tradiční píseň Narodil se Kristus Pán. Pěvecký sbor tvořila šikovná děvčata Viktorka Blinková, Terezka Hájková, Žanetka Charousová, Deniska Štrofová, Karolínka Pelíšková a Kristýnka Šmerdová. 

Vážení a milí hosté odměnili usměvavé účinkující vřelým potleskem. 

Mgr. Drahomíra Blažková

Česko zpívá koledy

Jak se již stalo tradicí, dne 11. prosince proběhlo u vánočního stromu u Obecního úřadu v Brněnci předvánoční setkání Česko zpívá koledy s Deníkem.

Milou celorepublikovou akci si nenechaly ujít celé rodiny, což bylo velmi pěkné. Mohli jsme se pyšnit skvělými zpěváky. Letos jsme si společně zanotovali koledy:

Nesem vám noviny

Narodil se Kristus Pán

Půjdem spolu do Betléma

Jak jsi krásné, neviňátko

Pásli ovce Valaši

Vánoce, Vánoce přicházejí

O hudební doprovod se postarala Eliška Řezníková – klávesy, Jitka Ježová – kytara a Karolína Oujezdská – flétna.

V mrazivém počasí potěšilo bohaté občerstvení pro zahřátí. Děti i dospělí si užili příjemný adventní večer a všichni se už na přicházející vánoční svátky moc těší.

Mgr. Drahomíra Blažková

Dárky od dětí potěší nejvíce

Sociální komise obce Brněnec ani letos nezapomněla pozvat naše seniory na oblíbené předvánoční setkání. Stalo se již tradicí, přivítat příchozí milým dárečkem od našich nejmenších žáčků ze Základní školy Brněnec, které děti vyrobily pod vedením p. učitelky Drahomíry Blažkové.

Rádi bychom jim poděkovali za dárky, které i letos rozzářily oči  babiček, dědečků a všem, kteří se příjemného odpoledne účastnili.

                                                                            Kozáková Eva, místostarostka

Děti potěšily naše seniory

Každoroční setkání důchodců, které pořádá Sociální komise obce Brněnec v předvánočním čase, se ani letos neobešlo bez milých dárků našich nejmenších žáčků ze Základní školy Brněnec, které děti vyrobily pod vedením p. učitelky Drahomíry Blažkové.

Rádi bychom jim poděkovali za dárky, které i letos rozzářily oči  babiček, dědečků a všem, kteří se příjemného odpoledne účastnili.

                                                                                 Kozáková Eva, místostarostka

 

Děti potěšily naše seniory

Každoroční setkání důchodců, které pořádá Sociální komise obce Brněnec v předvánočním čase, se ani letos neobešlo bez milých dárků našich nejmenších žáčků ze Základní školy Brněnec, které děti vyrobily pod vedením p. učitelky Drahomíry Blažkové.

Rádi bychom jim poděkovali za dárky, které i letos rozzářily oči  babiček, dědečků a všem, kteří se příjemného odpoledne účastnili.

                                                                                   Kozáková Eva, místostarostka

 

Vánoční vystoupení – Evangelický kostel Moravská Chrastová

V sobotu 15. prosince 2018 se uskutečnil v Evangelickém kostele v Moravské Chrastové Vánoční koncert Cimbálové muziky Antonína Stehlíka ze Znojma.

Sboreček dvanácti děvčat 1. a 2. třídy ZŠ Brněnec speciálně složený na vánoční pásmo se postaral o příjemný úvod k hlavnímu programu večera.

Průvodní veršované slovo patřilo Aničce. Potom zarecitovala Žanetka básničku Josefa Žemly Vánoční stromeček a Adélka básničku Ondřeje Syrovátky Hvězdička. Následoval přednes básně z dílny Jitky Dolejší Vánoce mám nejraději v podání Sofinky a Radušky. Zazněla také upravená píseň od hudební skupiny Čechomor Tisíc andělů se sólovým zpěvem Aničky, Radušky a Kristýnky. Závěr vystoupení patřil koledě Narodil se Kristus Pán a přání krásných Vánoc všem lidem dobré vůle. 

Šikovným zpěvačkám Terezce, Viktorce, Adélce, Žanetce, Petrušce, Karolínce, Natálce, Sofince, Radušce, Aničce, Kristýnce a Terezce se vánoční pásmo povedlo, děvčata sklidila zasloužený potlesk, sladkou odměnu a velkou pochvalu.

Mgr. Drahomíra Blažková

Česko zpívá koledy

12.12. 2018 v 18 hodin se přišli dospělí i děti vánočně naladit a společně si zazpívat k Obecnímu úřadu v Brněnci na akci Česko zpívá koledy s Deníkem. Tradičně jsme si celorepublikově zanotovali řadu koled například Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Štědrej večer nastal, Pásli ovce valaši, Štěstí, zdraví, pokoj svatý, Rolničky, Vánoce, Vánoce přicházejí.

Nechybělo ani občerstvení, vánoční punč, cukroví, buřty a vánoční prodej, o který se postaraly Skautské oddíly Brněnec.

Žáci ZŠ Brněnec, kteří se zúčastnili se svými rodiči a prarodiči vánočního zpívání, obdrželi do Žákovské knížky pochvalu. 

Mgr. Drahomíra Blažková

V pátek 9.prosince se v Lidovém domě v Moravské Chrastové setkali tradičně naši nejstarší spoluobčané. Abychom je v předvánočním čase potěšili a poděkovali jim za celoživotní práci, připravili jsem pro ně kultumí program s pohoštěním.

Celkem 26 žáktů ze 4. třídy Základní školy v Brněnci pro naše babičky a dědečky vyrobili v hodinách Pracovních činností pod vedením paní učitelky Drahomíry Blažkové drobné dárky, přáníčka s motivem ptáčka a vločky. Kažďý z účastníků akce jedno takové přáníčko obdržel.

Paní učitelce a dětem děkujeme, že nám pomohli vykouzlit úsměv na jejich tváři.

Eva Kozáková, místostarostka obce Brněnec

duchodci-2