ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ V NAŠÍ ŠKOLE

Ve středu 10. 5. 2023 proběhl již 27. ročník tradiční veřejné sbírky Ligy proti rakovině.

Cílem sbírky je získat finanční prostředky na boj proti rakovině prodejem umělých květů měsíčku lékařského.

Hlavním tématem letošní sbírky jsou nádory průdušek a plic a jejich prevence.

Kytičky v Brněnci prodávali žáci naší školy, kteří jsou zároveň i zapálenými skautkami a skauty. Žáci hned ráno navštívili naši školu. Kytičky nabízeli svým spolužákům i pedagogům a ti si je ochotně kupovali. Tentokrát byla pro stužku u kytičky zvolená světle modrá barva. Minimální cena za jednu kytičku činila 20 Kč.

Děkujeme všem žákům, kteří se na této smysluplné akci podíleli.

Ing. Ivana Seidlová

Vzácná návštěva v naší obci

V sobotu 18. 3. 2023 nás v Lidovém domě poctil svojí návštěvou Thomas Keneally, autor světového románu Schindlerův seznam. Občané tak měli na besedě jedinečnou možnost získat cenné informace o bohaté historii obce Brněnec. Román vypráví příběh kontroverzního svitavského rodáka Oskara Schindlera, který do Brněnce v roce 1944 přestěhoval svoji továrnu z Krakova. Přitom s sebou vzal i židovské dělníky a tím je zachránil před smrtí v koncentračních táborech. Celkem zde pracovalo zhruba 1 100 lidí, včetně několika dětí. Továrna, ve které se vyráběla munice, byla pobočkou koncentračního tábora Groß-Rosen. Panoval zde přísný režim. Zajímavostí je skutečnost, že do tábora v Brněnci přijela i Schindlerova žena Emílie, aby pomáhala pečovat o vězně.

Román se stal předlohou pro slavný oscarový film Schindlerův seznam, pocházející z dílny amerického režiséra Stevena Spielberga. Na podzim letošního roku film slaví třicet let, od doby, kdy se objevil na filmových plátnech světových kin.

Významného australského spisovatele doprovázel Daniel Löw-Beer, lékař působící při Světové zdravotnické organizaci, žijící Ženevě, který je vnukem Arnolda Löw-Beera, posledního majitele rozsáhlého textilního komplexu v Brně a Brněnci. Jeho záměrem je spolu s Nadačním fondem Archa obnovit zašlou slávu továrny v Brněnci. Na místě bývalé továrny vznikne památník Schindlerova archa. Tento areál bude víceúčelový. Projekt počítá s muzeem, interaktivním zázemím pro výuku, s restaurací, s malou textilní a nábytkářskou výrobou a s byty.

Besedy se zúčastnilo vedení obce Brněnec, jeho obyvatelé i lidé z blízkého i vzdálenějšího okolí. Nechyběli ani zástupci z řad pedagogů a žáků místní základní školy, kteří si prohloubili nejen svoje znalosti z dějepisu, ale procvičili si i angličtinu. Žákyně sedmého ročníku Adélka Knötigová a Lucinka Klemšová se odvážně pustily do rozhovoru s panem Keneallym a jeho chotí, kteří je poté pochválili za jejich výbornou úroveň anglického jazyka.

Velice děkujeme panu Keneallymu a jeho manželce, panu Löw-Beerovi i všem dalším vzácným hostům za sobotní návštěvu. Další poděkování patří vedení obce Brněnec v čele s panem starostou Mgr. Blahoslavem Kašparem a s paní místostarostkou Evou Kozákovou, za perfektní zázemí, organizaci i za plánování zajímavých akcí pro občany.

V letošním roce v naší obci slavíme řadu významných výročí, k jejichž příležitosti se bude konat spousta dalších zajímavých akcí, které jistě stojí za pozornost.

Ing. Ivana Seidlová, Mgr. Lenka Kašparová

Ptačí hodinka 6. – 8. ledna 2023

Česká společnost ornitologická, jako každoročně, pořádá tradiční zimní sčítání ptactva.

O chování zimujících ptáků toho zatím víme velmi málo. Jen sčítáním za přispění široké veřejnosti lze získat dostatek údajů o tom, kolik se jich u nás v zimě vyskytuje. Postupně se tak získá přehled o tom, kteří ptáci ubývají a kteří naopak přibývají a také to, jaké prostředí nejraději využívají.

Do výzkumu se může zapojit široká veřejnost. Stačí si v termínu 6. – 8. ledna vyčlenit jednu hodinu času. Sčítat můžeme např. z pohodlí domova s výhledem na ptačí krmítko.

U každého druhu zapisujeme vždy nejvyšší počet ptačích jedinců stejného druhu spatřených v jednu chvíli najednou. 

Počítáme všechny ptáky – nejen na krmítku, ale i ptáky v jeho okolí nebo přeletující. Před sčítáním doporučuji zopakovat si rozpoznávací znaky jednotlivých druhů ptactva. K tomu může posloužit prezentace – viz příloha.

Zjištěné údaje je možné zadávat na následujících webových stránkách https://ptacihodinka.birdlife.cz/online-form/#/ 

Výsledky je třeba odeslat online do 15. ledna 2023. Více informací najdete na https://ptacihodinka.birdlife.cz/#/

Děkuji za účast na tomto záslužném projektu.

Vaše fotografie a poznatky ze sčítání mi prosím zašlete na email: ivana.seidlova seznam.cz

Žáci, kteří tak učiní, obdrží sladkou odměnu 🙂

                                                                                               Ing. Ivana Seidlová

Ptaci_hodinka_2023_letak

Rozpoznávání+ptactva+na+krmítku

Setkání seniorů v Lidovém domě

V pátek 29. dubna 2022 se v Lidovém domě v Moravské Chrastové setkali tradičně, ale  v netradičním čase, naši nejstarší spoluobčané. Z důvodu protipandemických opatření se nemohlo pořádat předvánoční setkání ani v roce 2020, ani v roce 2021.

Nechtěli jsem již dále naše babičky a dědečky ochuzovat o tuto příjemnou akci a jako náhradní termín jsem zvolili jaro, čas naděje. Jako vždy jim členky Sociální komise a Klubu důchodců společně s Obecním úřadem Brněnec  pro potěšení a jako poděkování za celoživotní práci, připravili bohatý kulturní program s občerstvením.

I letos přispěli ke sváteční atmosféře  žáci Základní školy Brněnec. Prvňáčci v hodinách Pracovních činností, pod vedením p. učitelky Drahomíry Blažkové, pro naše babičky a dědečky vyrobili přáníčka, tentokrát s jarními motivy.

Děkujeme paní učitelce i dětem za dárek, který všechny potěšil.                                                                                                                       Kozáková Eva, místostarostka

Zápisy do škol bez dětí

Základní školy musí v dubnu zapsat předškoláky do prvních tříd bez přítomnosti dětí, což v souvislosti s karanténou nařídilo ve svém opatření ministerstvo zdravotnictví a pravidla určilo ministerstvo školství.

Zápisy se konají podle plánovaného harmonogramu od 1. dubna do 30. dubna 2020. Zákonný zástupce může využít datovou schránku, e – mail či poštu.

Dne 7. 4. 2020 proběhl zápis k povinné školní docházce v ZŠ Brněnec v souladu s právními předpisy a za přísných hygienických opatření.

Pokud se rodič do školy dostavil osobně, poslali pedagogové dítěti balíček, který obsahoval drobné dárečky, omalovánky, puzzle, pastelky, stojánek na tužky, ruční výrobky. Nedílnou součástí balíčku byl Upomínkový list na zápis do 1. třídy naší školy, s přáním radostného učení, úspěchů a nových zážitků s kamarády.

Rodiče dětí, kteří se na zápis osobně nedostavili, převezmou dárkový balíček v září. 

Na naše prvňáčky se v září moc těšíme!

Kolektiv učitelů ZŠ Brněnec

Koncert Cimbálové muziky Antonína Stehlíka v Evangelickém kostelíčku v Moravské Chrastové

Sobotní podvečer 21. prosince 2019 patřil radostnému očekávání vánočních svátků, koncertu Cimbálové muziky Antonína Stehlíka ze Znojma. 

Přítomní návštěvníci se těšili nejen na muzikanty z Moravy, ale i na program, který si pro ně připravili žáci ze ZŠ Brněnec. Potěšily i malé dárečky v podobě vánočních přání s motivem kostelíčka a vánoční svíčky vytvořené dětmi ze 3. třídy. K chuti přišly rovněž vánoční perníčky z dílny starších žáků, které s dětmi rozdávala paní ředitelka ZŠ Brněnec Mgr. Lenka Kašparová.

Děti v předvánočním čase pilně a poctivě cvičily, proto se jim vánoční pásmo vskutku podařilo. Zazněla báseň Prosinec Zdeňka Svěráka v podání Radušky Blaškové, Štědrý večer od Jiřího Žáčka zarecitovala Sofinka Langerová. Honzík Kaderka přednesl Koledu. Nechyběl ani zpěv, moravská koleda Byla cesta, byla ušlapaná, se sólovým zpěvem Aničky Opršalové a Lukáška Vrobela, koleda Pásli ovce valaši s doprovodem flétny a tradiční píseň Narodil se Kristus Pán. Pěvecký sbor tvořila šikovná děvčata Viktorka Blinková, Terezka Hájková, Žanetka Charousová, Deniska Štrofová, Karolínka Pelíšková a Kristýnka Šmerdová. 

Vážení a milí hosté odměnili usměvavé účinkující vřelým potleskem. 

Mgr. Drahomíra Blažková

Česko zpívá koledy

Jak se již stalo tradicí, dne 11. prosince proběhlo u vánočního stromu u Obecního úřadu v Brněnci předvánoční setkání Česko zpívá koledy s Deníkem.

Milou celorepublikovou akci si nenechaly ujít celé rodiny, což bylo velmi pěkné. Mohli jsme se pyšnit skvělými zpěváky. Letos jsme si společně zanotovali koledy:

Nesem vám noviny

Narodil se Kristus Pán

Půjdem spolu do Betléma

Jak jsi krásné, neviňátko

Pásli ovce Valaši

Vánoce, Vánoce přicházejí

O hudební doprovod se postarala Eliška Řezníková – klávesy, Jitka Ježová – kytara a Karolína Oujezdská – flétna.

V mrazivém počasí potěšilo bohaté občerstvení pro zahřátí. Děti i dospělí si užili příjemný adventní večer a všichni se už na přicházející vánoční svátky moc těší.

Mgr. Drahomíra Blažková

Dárky od dětí potěší nejvíce

Sociální komise obce Brněnec ani letos nezapomněla pozvat naše seniory na oblíbené předvánoční setkání. Stalo se již tradicí, přivítat příchozí milým dárečkem od našich nejmenších žáčků ze Základní školy Brněnec, které děti vyrobily pod vedením p. učitelky Drahomíry Blažkové.

Rádi bychom jim poděkovali za dárky, které i letos rozzářily oči  babiček, dědečků a všem, kteří se příjemného odpoledne účastnili.

                                                                            Kozáková Eva, místostarostka