Výrobky ze školní družiny

Výrobky školní družiny

Ani v zimě se v naší školní družině nenudíme, vyrábíme pro radost.

M.Kutláková a M. Klemšová

Zprávičky od družiňáčků z Brněnce

Jelikož aktuální epidemiologická situace v měsíci listopadu 2021 nám nedovolila navštívit naše kamarády z MŠ v Brněnci., předali jsme podzimníčky a drobné dárečky přímo paní ředitelce Homolkové. Všem nám je velice líto, že se naše setkání nemohlo uskutečnit. Doufáme, že se uvidíme před vánočními svátky a celému kolektivu přejeme hlavně zdraví.

Všechny děti ze ŠD a vychovatelky M. Kutláková, M. Klemšová

IROP očima dětí

Žáci ZŠ Brněnec z 1. třídy a školní družiny se zúčastnili výtvarné soutěže IROP očima dětí (Integrovaný regionální operační systém). Jednalo se o soutěž určenou pro instituce, které se věnují školkovému a mladšímu školnímu věku (2 – 11 let). 

Děti měly společně s učiteli a vychovateli za úkol kreativně ztvárnit libovolnými technikami 7 uměleckých výtvorů, 7 různých realizovaných projektů, které byly podpořeny z IROP. 

IROP je zaměřen na rozvoj regionů v těchto oblastech:

  • Moderní a bezpečná doprava v regionech
  • Infrastruktura sociálních služeb a sociální podnikání
  • Energeticky úsporné bydlení
  • Obnova a zpřístupnění kulturního dědictví
  • Zvýšení transparentnosti a dostupnosti veřejné správy občanům a modernizace integrovaného záchranného systému (IZS)
  • Efektivní zdravotní péče
  • Lepší podmínky pro vzdělávání

Cílem soutěže bylo představit IROP veřejnosti prostřednictvím kreativní zábavy pro děti.

Mgr. Drahomíra Blažková, Milena Kutláková

Udělování cen v literární a výtvarné soutěži na téma Požární ochrana očima dětí.

Žáci 2. ročníku S. Neudertová a L. Kolář se zúčastnili ve školní družině výtvarné soutěže.

Děti malovaly kolorovanou malbu na téma : Hávarie a situaace na železničním přejezdu.

Výtvarné práce se porotě hasičů líbily a umístily se na 2. místě L.Kolář v kraji a S. Neudertová 3.místo.

Dne 23.6. 2021 nás navštívili zástupci Okresního sdružení hasičů Svitavy a předali nám věcné ceny a diplomy.

Děkujeme a těšíme se na příští rok.

Za ŠD Milena Kutláková

Školní družina

Od 31.5. – 18.6. 2021 byla vedena ve školní družině odborná praxe praktikantky – E. Řezníkové, P. Černé, A. Juránkové ze SPgš Boskovice.

Po celé tři týdny absolventky samostatně vedly zájmové aktivity, bez problémů navázaly s žáky kontakt, získaly si jejich důvěru a lásku. Aktivně se zapojily do volnočasových aktivit, kde si osvojily klíčové kompetence zaměřené na vzdělání žáků školního věku.

Děti ze školní družiny si praktikantky velice oblíbily a bez problémů navázaly kamarádský vztah.

Vedoucí vychovatelka Milena Kutláková