Den bezpečnosti a cyklistiky aneb projektový den 1. – 6. ročníku

V pátek 7. června 2024 jsme oslavili již 19. ročník dopravně vzdělávací akce s názvem Den bezpečnosti a cyklistiky. Žáci i pedagogové netrpělivě očekávali pestrý program, který si pro ně příslušníci záchranných sborů opět připravili a který je svojí velikostí výjimečný.

Akci každoročně pořádá ředitelka školy Mgr. Lenka Kašparová společně s praporčíkem Václavem Hofírkem a s jeho kolegy z obvodního oddělení Policie ČR, s Celní správou, s Hasičským záchranným sborem a se Zdravotnickou záchrannou službou ze Svitav.

Žáci plnili rozličné úkoly zaměřené na ovládání pravidel silničního provozu. Poznávali dopravní značky, prokazovali znalost důležitých telefonních čísel a rozlišovali správné a nesprávné dopravní situace. Vyzkoušeli si jízdu zručnosti na kolech mezi kuželkami, přejezd přes překážku a také dodržování pravidel jízdy na kruhovém objezdu. Za zvládnutí jednotlivých disciplín získávali body. Děti s nejvyšším počtem bodů obdržely ceny a odměny, které byly darovány místními i svitavskými štědrými sponzory.

Během přestávek mezi jednotlivými disciplinami si žáci mohli prohlédnout vybavení vozidel Hasičského sboru, policejního auta a motorky, vozu záchranné zdravotní služby a vozidla celní správy. Také jim byl předveden celními psovody výcvik psů, kteří vyhledávali v zavazadlech zakázané látky. Nechyběl ani hasičský vůz se zdvihací plošinou a krásné nablýskané osobní automobily značky Hyundai.

Akci navštívily i děti z obou mateřských školek – MŠ Moravská Chrastová a MŠ U Dvou sluníček Brněnec.

Počasí nás ráno trošku „napínalo“ . Projektový den odstartoval přeháňkou, ale zbytek dopoledne panovalo teplé slunečné počasí. Zlatým hřebem akce bylo slavnostní vyhlášení nejlepších cyklistů z každé zúčastněné třídy až do desátého místa. Děti byly obdarovány hodnotnými cenami, mezi kterými nechyběly cyklistické doplňky, krásné sportovní dresy, nákrčníky, ponožky a další zajímavé předměty. Pomyslnou třešničkou na dortu pak byly medaile pro absolutní finalisty a nádherné poháry. Organizátoři nezapomněli ani na sladké ceny útěchy pro všechny zúčastněné.

Někteří žáci si krom nezapomenutelných zážitků a hodnotných cen, které téměř ani nemohli odnést domů, „odnášeli“ i drobné oděrky.

 Velké poděkování si zaslouží všichni organizátoři, mezi kterými nechyběli pedagogové ZŠ Brněnec, příslušníci záchranných sborů ČR, žáci devátého ročníku a vybraní žáci z jiných tříd. Moc děkujeme všem štědrým sponzorům akce, bez nichž by projektový den nemohl proběhnout. Poděkování patří i firmě SILK – PROGRESS, s.r.o., která nám poskytla asfaltovou plochu i potřebné zázemí ve vnitřních prostorách podniku. Zvláštní poděkování patří panu praporčíku Václavu Hofírkovi.

Všichni se těšíme na příští jubilejní 20. ročník oblíbené a velmi užitečné akce!

                                                        Ing. Ivana Seidlová

Den dětí – Nejlepší zmrzlina na světě

V týdnu od 27. května do 31 května využili žáci 1. stupně ZŠ Brněnec lákavou nabídku od pana Reného Černého z cukrárny v Moravské Chrastové na zmrzlinu zdarma při příležitosti Dne dětí. 

Mockrát děkujeme!!! 

Děti si s radostí zamlsaly a jako poděkování vytvořily řadu pěkných obrázků na výzdobu cukrárny 🙂

Žáci a kolektiv pedagogů 1. stupně ZŠ Brněnec

Školní výlet – zámek Častolovice, 1., 2. a 3. třída

Ve čtvrtek 6. června 2024 se děti do školy obzvlášť těšily, protože se konal školní výlet na zámek Častolovice.

Častolovický renesanční zámek se nachází v podhůří Orlických hor. Od roku 1992 se o panství stará hraběnka Diana Phipps Sternbergová, které byl zámek vrácen v restituci.

Program výletu byl velmi pestrý. Nejdříve jsme prošli zámeckým parkem s rybníkem, lipovou alejí a oborou, kde jsme pozorovali bílé daňky, jeleny a divoká prasata Máňu a Máňu. Potom jsme zamířili do zámeckého zvěřince, kde přebývaly různé druhy domácích i exotických zvířat jako například králíci, morčata, kozy Čertík a Bertík, ovce, poníci, oslíci, pštrosi, lamy, slepice i pávi. Ve voliérách pak měli své domovy holubi, okrasní bažanti a papoušci.

V parku se pak odehrávaly zámecké hry se zbrojnoši, střelba kuší. Následovalo komediální divadelní představení. Frašku Červený nos v podání zbrojnošů společně s dětmi z Brněnce sledovaly i děti z Poličky, Náchoda a Nového Města na Moravě. Nechyběly ani šermířské a střelecké souboje. 

Nakonec jsme si prohlédli krásně vyzdobené zámecké komnaty, rytířský sál a spoustu zajímavých obrazů, koberců, nábytku, zbraní, skla, keramiky i hraček, se kterými si v dávných časech hrály zámecké děti.

Zahrady i nádvoří zámku bylo plné rozkvetlých květin, všude nádherně voněly různobarevné druhy růží.

Děti nakoupily řadu suvenýrů, počasí nám přálo, výlet se vydařil.

Děkujeme panu řidiči Luňáčkovi, ze společnosti Autobusová doprava Hnát, za klidnou a bezpečnou jízdu autobusem. 

Žáci a pedagogové první, druhé a třetí třídy ZŠ Brněnec

Kousek Země

Pardubický kraj vyhlásil při příležitosti Dne Země soutěž Kousek Země, do které se zapojili také žáci 1. třídy ZŠ Brněnec.Cílem bylo zvýšit zájem široké veřejnosti, převážně dětí, o životní prostředí ve svém blízkém okolí.
Děti se vypravily do okolí školy, vybraly si místo, které je zaujalo. Tento kousek Země pojmenovaly a prozkoumaly. Mezi úkoly patřil základní popis a průzkum místa, smyslové vnímání přírody a ochrana přírody. 
Výsledky našeho bádání jsme potom zaznamenali, namalovali jsme a popsali společný plakát složený z několika částí.

Mgr. Drahomíra Frydrychová, Martina Přichystalová

Třídní schůzky

Třída Datum    
I. 3.6.2024 7:00 – 7:50 13:00 – 14:30
II. 3.6.2024 13:00 – 14:30  
III. 3.6.2024 7:00 – 7:50 13:00 – 14:30
IV. 4.6.2024 11:30 – 15:30  
V. 3.6.2024 13:30 – 16:00  
VI. 03.06.2024 13:30 – 16:00  
VII. 3.6.2024 dle rozpisu  
VIII. 3.6.2024 13:30 – 17:00  
IX. 3.6.2024 dle rozpisu  

Pěvecká soutěž

V pátek 23. května 2024 jsme uspořádali v Lidovém domě pěveckou soutěž pro žáky 1. – 5. ročníku naší školy. Žáci si vybrali převážně české lidové písně. Zazněla i jedna ukrajinská. Všichni účinkující se před soutěží pilně připravovali, na pódiu byli velmi odvážní a myslíme si, že na sebe mohou být po právu hrdí.

Programem provázely a doprovodné aktivity si pod vedením paní učitelek Rybové a Vrobelové připravily žákyně 9. ročníku Adéla Kašparová, Zuzana Krajmerová a Lucie Schusterová. Úvodní i závěrečné slovo si vzala naše paní ředitelka Mgr. Lenka Kašparová. V porotě byly třídní učitelky všech zúčastněných tříd.

Před vyhlášením výsledků čtveřice děvčat z druhé třídy zazpívala a zatančila podle vlastní choreografie písničku Šly panenky silnicí. Poté jsme si zazpívali s kytarou a na flétnu nám zahrály dvě písničky z českých klasických pohádek Šárka Vrobelová s maminkou. Poté jsme si mohli všichni zazpívat s Adélkou Knötigovou a jejím akordeonem. A jak to vlastně všechno dopadlo?

1.třída:
1. místo … Veronika Rykrová
2. místo … Deniel Vyroubal
3.místo … Dominik Přikryl

2.třída:
1. místo … Magdaléna Kolářová
2. místo … Šárka Vrobelová
3. místo … Agáta Sattlerová

3.třída:
1. místo … Karolína Šedová
2. místo … Jiří Trávníček
3. místo … Neda Roth

4. třída:
1. místo … Rozálie Klemšová
2. místo … Jakub Zedek
3. místo … Kateřina Čuhelová

5. třída:
1. místo … Veronika Písaříková
2. místo … Matyas Řezník

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci této soutěže. Účinkujícím děkujeme za jejich odvahu, snahu a krásný kulturní zážitek a publiku za příjemnou atmosféru, kterou vytvořilo během celého programu.

                                                                     Kolektiv pedagogů 1. stupně ZŠ Brněnec