IROP očima dětí

Žáci ZŠ Brněnec z 1. třídy a školní družiny se zúčastnili výtvarné soutěže IROP očima dětí (Integrovaný regionální operační systém). Jednalo se o soutěž určenou pro instituce, které se věnují školkovému a mladšímu školnímu věku (2 – 11 let). 

Děti měly společně s učiteli a vychovateli za úkol kreativně ztvárnit libovolnými technikami 7 uměleckých výtvorů, 7 různých realizovaných projektů, které byly podpořeny z IROP. 

IROP je zaměřen na rozvoj regionů v těchto oblastech:

 • Moderní a bezpečná doprava v regionech
 • Infrastruktura sociálních služeb a sociální podnikání
 • Energeticky úsporné bydlení
 • Obnova a zpřístupnění kulturního dědictví
 • Zvýšení transparentnosti a dostupnosti veřejné správy občanům a modernizace integrovaného záchranného systému (IZS)
 • Efektivní zdravotní péče
 • Lepší podmínky pro vzdělávání

Cílem soutěže bylo představit IROP veřejnosti prostřednictvím kreativní zábavy pro děti.

Mgr. Drahomíra Blažková, Milena Kutláková

Návštěva Obecní knihovny v Moravské Chrastové

V úterý 19. 10. 2021 navštívili žáci prvního ročníku ZŠ Brněnec místní knihovnu, kde se seznámili s výpůjčním řádem knihovny, nabídkou knih pro děti a dalšími aktivitami knihovny, například čtenářskou hrou Perlorodky, nebo akcí pro školy Pasování prvňáčků na čtenáře.

Paní knihovnice Ivanovová ukázala dětem řadu pohádkových knížek, proběhl soutěžní pohádkový kvíz i poznávání písmen.

Žáci naší školy byli pochváleni za velmi pěkné výkresy, které jsou pravidelně vystavovány v prostorách knihovny a potěší všechny čtenáře, kteří do knihovny v naší obci zavítají. Spolupráci školy s knihovnou hodnotí paní knihovnice kladně.

Prvňáci se na své první návštěvě knihovny rozloučili s paní knihovnicí výborným přednesem básniček se správnou výslovností a zpěvem veselých písniček. 

Mgr. Drahomíra Blažková

Studijní vzdělávací zájezd do Rakouska „Údolím Wachau“ – 26. října

 • odjezd mezi 4. – 6. hodinou ranní z Brněnce – místo bude upřesněno
 • cesta potrvá přibližně 4,5 hodiny autobusem (bufet, TV, DVD/USB)
 • obědy ve školní jídelně budou ten den žákům automaticky odhlášeny
 • platba zájezdu v hodnotě 850 Kč na osobu bude možná nejdříve od pondělí 18. října paní asistentce Petře Hnátové
 • s sebou kapesné na vstupy (Melk – klášter, zahrady, plavba lodí cca 1 hod) – bude upřesněno + kapesné na drobné výdaje a suvenýry
 • informační schůzka proběhne v pátek 15. října v 9.30 hod ve škole
 • zrušení cesty pouze ze závažných důvodů, případně si žák za sebe najde náhradu

Mgr. Aneta Moravcová

Podzimní poznávací výlet do Rakouska

Naše škola pořádá na přelomu října a listopadu jednodenní poznávací zájezd do Rakouska s názvem „Údolím Wachau“ (UNESCO). Cena výletu je 850 Kč + vstupné do objektů (cca 15 euro). Cestující musí splňovat jednu z podmínek: očkování – prodělání nemoci – test.

Lze vzít s sebou i dalšího rodinného člena.

V případě, že žák nebude očkovaný, zajistí škola ve spolupráci s cestovní kanceláří testování přihlášených žáků den před odjezdem. Předpokládaný datum zájezdu: úterý 26. října.

Vyplněné přihlášky odevzdávejte nejpozději do pátku 8. října Mgr. Anetě Moravcové.

plakátek

Hudební dopoledne s Marbem

Pondělní zářijové dopoledne si žáci naší školy zpříjemnili hudebním koncertem skupiny MARBO. I. stupeň zhlédl 20. září vystoupení s podtitulem „Žádný muzikant z nebe nespadl“ a 2. stupeň si poslechl vystoupení na téma „Fenomén muzikál“.

Proběhlo kvalitní hudební vystoupení s živou hudbou se světelnými efekty a s průvodním slovem. Zazněly známé dětské hity, pohybové hříčky i vlastní tvorba skupiny MARBO s ozvučením špičkovou profesionální zvukovou technikou. Manželé Vrtalovi nás provedli českou i světovou muzikálovou tvorbou od jejích začátků až po současnost. Zazněly nejznámější melodie divadelních i filmových muzikálů – písně: Na kolena, Pátá, Whisky, to je moje gusto, Milenci v texaskách, Tak abyste to věděla a další.

Skupina Marbo sklidila za nápaditý a pestrý zábavný program velký potlesk od dětí i pedagogů. Na jejich další vystoupení se budeme těšit opět za rok.

Mgr. Aneta Moravcová, Mgr. Drahomíra Blažková

Žáci navštívili záchrannou stanici ve Vendolí

Jak předcházet úrazům volně žijících zvířat? Na čem si nejraději pochutnává nutrie? Jak vypadá hadí vejce? Tyto a další informace se dozvěděli žáci během prohlídky záchranné stanice Zelené Vendolí.

Exkurze, kterou jsme loni museli kvůli pandemii zrušit, se uskutečnila 7. září a byla přínosem pro obě strany. Žáci se během výukového programu seznámili s nejčastějšími případy, které stanice řeší, a jakými způsoby je možné úrazům divokých zvířat zabránit. Další součástí programu byla identifikace zvířat nejen na obrázcích, ale také podle ukázek peří, srsti nebo zubů. Při komentované prohlídce viděli žáci stálé obyvatele stanice: pštrosy, volavky, labutě, sovy a jiné dravé ptáky, bílé a černé čápy, krkavce, veverky, divoké králíky, nutrie a také maru stepní. Liška Ivuška zrovna spala, tak jsme jí nechali soukromí, ale dětem se velmi líbil mlsný Slivoň (kanec prasete divokého), přestože kaštany, které mu nabídly přijal vlažně.

Děti přinesly zvířatům i další pozornosti, pamlsky a krmení, takže se naše loňská sbírka ještě rozrostla. Exkurze především zvýšila u žáků povědomí o ochraně přírody, zejména zvířat. To je cílem environmentální výchovy na naší škole – aby nám vyrostly generace, které se budou k životnímu prostředí chovat zodpovědněji než jejich předchůdci, a abychom všichni měli naději, že to s naší planetou nakonec dobře dopadne.

Marie Trundová

Exkurze do hasičské zbrojnice v Brněnci

V pondělí 6. 9. 2021 si žáci 1. stupně ZŠ Brněnec zpříjemnili začátek školního roku návštěvou hasičské zbrojnice v Brněnci.

Po jednotlivých třídách jsme si prohlédli nově zrekonstruovanou budovu, kterou nás provázel velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Brněnec pan Ondřej Kozák. Ukázal nám kancelář, školící místnost s modely hasičských aut, šatnu hasičů, kuchyňku, sprchy, sušárnu hadic, odpočinkovou místnost i garáž s hasičskou cisternou CAS 32/6 600/0 – T148 a dopravním autem Renault Trafic. Velice poutavě vyprávěl o práci družstva hasičů, o fyzické zdatnosti hasičů, o používání vysílaček, čerpadel, dýchacích přístrojů, další techniky a hasičských aut. Děti zajímalo, jak probíhají taktická cvičení, výcvik v dýchací technice, výjezdy k řezání větví ohrožujících bezpečnost, k záchraně zvířat. Nechyběly ukázky  fotografií dokumentujících zásahy hasičů u požárů, výjezdy k technické pomoci, zásahy při úniku nafty do řeky, ale i pomoc hasičů u autonehod. 

Pana Kozák sklidil od dětí za zajímavou exkurzi zasloužený potlesk.

Děkujeme. 

Přejeme hodně úspěchů družstvu JSDHO Brněnec v tolik prospěšné práci hasičů.

Žáci a učitelé 1. stupně ZŠ Brněnec

1. září 2021 – přivítání prvňáčků v ZŠ Brněnec

První školní den je pro prvňáčky slavnostní událost, pěkný zážitek. Škola je místem, kde se děti mnohému naučí a najdou si hodně kamarádů i kamarádek. 

Na nový školní rok jsme se v Základní škole Brněnec důkladně připravili. V lavicích byly pro žáčky 1. třídy připraveny sešity a učebnice, dárkové balíčky výtvarných potřeb, pamětní listy Vítáme tě v 1. třídě, medaile ” Moje první 1 na cestu do školy “, dárkové batůžky Pardubického kraje ( součást osvětové kampaně týkající se nejen účastí dětí v silničním provozu, ale i jejich bezpečnosti obecně ), které obsahovaly reflexní předměty, bezpečnostní brožury společnosti BESIP, materiály Českých drah, rozvrhy hodin, omalovánky. 

S dětmi i rodiči prvňáčků se do třídy také přišly přivítat paní ředitelka ZŠ Brněnec Mgr. Lenka Kašparová, paní místostarostka obce Brněnec Eva Kozáková a paní vychovatelka Milena Kutláková. 

Děti se na svůj první den ve škole moc těšily, penály i aktovky měly vzorně připravené. 

Všem prvňáčkům přeji příjemný školní rok, rodičům hodně trpělivosti a také radosti z prvních dětských úspěchů ve škole. 

Třídní učitelka Mgr. Drahomíra Blažková

Termíny prázdnin ve školním roce 2021/2022

Termíny prázdnin ve školním roce 2021/2022

Podzimní prázdniny: středa 27. a pátek 29. října 2021

Vánoční prázdniny: od čtvrtka 23. prosince 2021 do neděle 2. ledna 2022

Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022

Vyučování v I. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2022

Pololetní prázdniny:    pátek 4.února 2022

Jarní prázdniny: 28. února 2022 až 6. března 2022

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. dubna 2022

Období školního vyučování ve II. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku  1. července 2022 do středy 31. srpna 2022