BESEDA ŠKOLNÍ DRUŽINY S POLICISTKOU SLEČNOU NIKOL ZAVŘELOVOU

Ve středu dne 10.5. 2023 nás navštívila slečna od policie – Nikol Zavřelová.

Formou hry si žáci ŠD zopakovali základy bezpečnosti jízdy na kole a formou diskuze si děti ihned získala.

Žáci diskutovali na téma bezpečnosti silničního provozu, oblečení a výbava policisty, pravidla slušného chování a řešení trestných činů.

Také se děti bavily na téma šikany, krádeží ve škole i mimo školu , ubližování mezi dětmi.

Byly poučeny o nebezpečí únosu dětí a jak únosům předcházet.

Děkujeme slečně Zavřelové za profesionální přístup a budeme se těšit na další společné setkání.

vychovatelky ŠD M. Klemšová, M. Kutláková

DEN BEZPEČNOSTI A CYKLISTIKY – projektový den

Rok se s rokem sešel a 28. 4. 2023 nastal všemi očekávaný Den bezpečnosti a cyklistiky, který naše škola pořádá již osmnáctým rokem. Žáci i pedagogové se velice těšili na pestrý program, který si pro ně příslušníci záchranných sborů připravili a který se jen tak v každé škole nevidí.

Akci připravila paní ředitelka školy, Mgr. Lenka Kašparová společně s praporčíkem Václavem Hofírkem a jeho kolegy z Policie ČR Svitavy, Celní správou Svitavy, Hasičským záchranným sborem Svitavy a Zdravotnickou záchrannou službou Svitavy.

Žáci prvního až šestého ročníku plnili úkoly zaměřené na ovládání pravidel silničního provozu. Poznávali dopravní značky, prokazovali znalost důležitých telefonních čísel a rozlišovali správné a nesprávné dopravní situace. Vyzkoušeli si jízdu zručnosti na kolech mezi kuželkami, přejezd přes překážku a také dodržování pravidel jízdy na kruhovém objezdu. Za zvládnutí jednotlivých disciplín získávali body. Děti s největším počtem bodů obdržely ceny a odměny, které byly darovány místními a svitavskými sponzory.

Během přestávek mezi jednotlivými disciplinami si všichni mohli prohlédnout vybavení vozidel Hasičského sboru Svitavy, policejního auta a motorky, vozu záchranné zdravotní služby a vozidla celní správy. Také jim byl předveden celními psovody výcvik psů, kteří vyhledávali v zavazadlech zakázané látky.

Akci navštívily i děti z obou mateřských školek – MŠ Moravská Chrastová a MŠ U Dvou sluníček Brněnec. Den se velice vydařil, počasí bylo sice trošku chladnější, ale celý den nás doprovázelo sluníčko.

Jako zlatý hřeb akce proběhlo slavnostní vyhlášení nejlepších cyklistů z každé zúčastněné třídy až do desátého místa. Děti byly obdarovány hodnotnými cenami, mezi kterými nechyběly doplňky na kolo, krásné sportovní čelenky, čepice, ponožky a další zajímavé předměty. Pomyslnou třešničkou na dortu pak byly medaile pro absolutní finalisty a nádherné poháry a medaile. Organizátoři nezapomněli ani na ceny útěchy pro všechny zúčastněné.

 Žáci odcházeli bez modřin a oděrek, zato s nezapomenutelnými zážitky a s množstvím hodnotných cen, které skoro nemohli ani odnést domů. Nechyběly dokonce ani pověstné slzičky štěstí!

Velké poděkování si zaslouží všichni organizátoři, mezi kterými nechyběli pedagogové ZŠ Brněnec, příslušníci záchranných sborů a žáci devátého ročníku. Také moc děkujeme všem štědrým sponzorům akce, bez nichž by projektový den nemohl proběhnout. Poděkování patří i firmě SILK – PROGRESS, s.r.o., která nám poskytla asfaltovou plochu i potřebné zázemí ve vnitřních prostorách podniku. Zvláštní poděkování patří panu praporčíku Václavu Hofírkovi.

Již se všichni těšíme na příští ročník oblíbené a velmi užitečné akce!

                                                          Ing. Ivana Seidlová, Mgr. Lenka Kašparová

Sponzoři projektového dne – den bezpečnosti

Den bezpečnosti a cyklistiky ve Svitavském deníku

Den Země v naší škole

Den Země je celosvětová událost, která se každoročně slaví 22. dubna a je zaměřená na podporu ochrany životního prostředí.

Ani naše škola na tento významný den nezapomněla a v pátek 27. dubna 2023 jsme jej uctili celou škálou environmentálních aktivit, kterými jsme zároveň splnili další výzvu „Hrdé školy“ – Den za zlepšení školy. Žáci sedmého a osmého ročníku nejdříve shlédli výuková videa s environmentální tématikou. Následoval kvíz v poznávání přírodnin i pokojových rostlin.

Po zodpovězení kontrolních otázek se děti pod vedením pedagogů vydaly na akci s názvem, který jsme si zvolili sami – Společně pro čistější okolí školy, pod záštitou projektu Ukliďme Česko, do nějž jsme již druhým rokem zapojeni. Žáci byli rozděleni do dvou skupin dle ročníku a uklízeli okolí obou škol – ZŠ Brněnec 28 i ZŠ Moravská Chrastová 100, nezapomněli na okolí řeky Svitavy, autobusové i vlakové zastávky, kapličky, obecního úřadu a dalších významných míst. Vybraná skupina žáků přesazovala květiny, vysazovala květinovou výzdobu do truhlíku, hrabala starou trávu a odnášela kameny z trávníku.

Po práci si za odměnu všichni účastníci úklidu opekli špekáčky. Oheň si děti rozdělali sami, nepatrně lépe se při rozdělávání ohně dařilo sedmé třídě, kterou navštěvuje řada skautů. Následovala příjemná návštěva lesa, v něm děti prokázali své přírodovědné znalosti při určování stromů a dalších rostlin.

Všichni žáci si v tento den uvědomili, že naše planeta je jen jedna a pro náš život a život budoucí nenahraditelná. Příroda je pro spoustu z nás neodmyslitelnou součástí života, nehledě na to, zda si to uvědomujeme či ne. V dnešní uspěchané době je právě taková chvilka relaxace v přírodě důležitější než kdy dříve. Jsme nesmírně rádi, že jsme mohli přispět ke zlepšení prostředí, které nás každý den obklopuje.

Velice děkujeme organizátorům projektu Ukliďme Česko, kteří naší škole věnovali pytle a rukavice. Další poděkování patří obci Brněnec, která zajistila odvoz nasbíraného odpadu.

„Přijměte tempo přírody. Jejím tajemstvím je trpělivost.“ (Ralph Waldo Emerson)

Za ZŠ Brněnec Ing. Ivana Seidlová

Zajímavé a zdravé zpestření jídelníčku aneb zeleninový bar opět v naší školní jídelně

Ve středu 19. dubna nás v naší školní jídelně čekalo příjemné překvapení v podobě velmi pestrého zeleninového baru.

Zeleninový bar je v podstatě nabídka zeleninových salátů, z níž si strávníci vybírají podle vlastního výběru. Bar nabízí jeden nebo více druhů salátů, směsí nakrájené zeleniny nebo odděleně nakrájené druhy zelenin, z nichž si strávník může salát zkombinovat.

Tento způsob vede bezesporu ke zpestření jídelníčku, přispívá ke zdravému stravování a v neposlední řadě pomáhá omezit plýtvání s potravinami.

Už teď se těšíme na další zeleninový bar!

Mgr. Adéla Linhartová

Třídní schůzky 3.4.2023

  Třídní schůzky  
       
Třída Datum    
I. 3.4.2023 12:30 – 14:30      
II. 3.4.2023 12:30 – 14:30  
III. 3.4.2023 12:30 – 15:00  
IV. 3.4.2023 14:00 – 16:00  
V. 3.4.2023 13:30 – 15:30  
VI. 03.04.2023 dle rozpisu  
VII. 3.4.2023 14:30 – 17:00  
VIII. 3.4.2023 dle rozpisu  
IX. 3.4.2023 dle rozpisu  

Vzácná návštěva v naší obci

V sobotu 18. 3. 2023 nás v Lidovém domě poctil svojí návštěvou Thomas Keneally, autor světového románu Schindlerův seznam. Občané tak měli na besedě jedinečnou možnost získat cenné informace o bohaté historii obce Brněnec. Román vypráví příběh kontroverzního svitavského rodáka Oskara Schindlera, který do Brněnce v roce 1944 přestěhoval svoji továrnu z Krakova. Přitom s sebou vzal i židovské dělníky a tím je zachránil před smrtí v koncentračních táborech. Celkem zde pracovalo zhruba 1 100 lidí, včetně několika dětí. Továrna, ve které se vyráběla munice, byla pobočkou koncentračního tábora Groß-Rosen. Panoval zde přísný režim. Zajímavostí je skutečnost, že do tábora v Brněnci přijela i Schindlerova žena Emílie, aby pomáhala pečovat o vězně.

Román se stal předlohou pro slavný oscarový film Schindlerův seznam, pocházející z dílny amerického režiséra Stevena Spielberga. Na podzim letošního roku film slaví třicet let, od doby, kdy se objevil na filmových plátnech světových kin.

Významného australského spisovatele doprovázel Daniel Löw-Beer, lékař působící při Světové zdravotnické organizaci, žijící Ženevě, který je vnukem Arnolda Löw-Beera, posledního majitele rozsáhlého textilního komplexu v Brně a Brněnci. Jeho záměrem je spolu s Nadačním fondem Archa obnovit zašlou slávu továrny v Brněnci. Na místě bývalé továrny vznikne památník Schindlerova archa. Tento areál bude víceúčelový. Projekt počítá s muzeem, interaktivním zázemím pro výuku, s restaurací, s malou textilní a nábytkářskou výrobou a s byty.

Besedy se zúčastnilo vedení obce Brněnec, jeho obyvatelé i lidé z blízkého i vzdálenějšího okolí. Nechyběli ani zástupci z řad pedagogů a žáků místní základní školy, kteří si prohloubili nejen svoje znalosti z dějepisu, ale procvičili si i angličtinu. Žákyně sedmého ročníku Adélka Knötigová a Lucinka Klemšová se odvážně pustily do rozhovoru s panem Keneallym a jeho chotí, kteří je poté pochválili za jejich výbornou úroveň anglického jazyka.

Velice děkujeme panu Keneallymu a jeho manželce, panu Löw-Beerovi i všem dalším vzácným hostům za sobotní návštěvu. Další poděkování patří vedení obce Brněnec v čele s panem starostou Mgr. Blahoslavem Kašparem a s paní místostarostkou Evou Kozákovou, za perfektní zázemí, organizaci i za plánování zajímavých akcí pro občany.

V letošním roce v naší obci slavíme řadu významných výročí, k jejichž příležitosti se bude konat spousta dalších zajímavých akcí, které jistě stojí za pozornost.

Ing. Ivana Seidlová, Mgr. Lenka Kašparová

Československé mistryně WocaBee šampionátu v Pardubicích

Vítězky cizojazyčné soutěže, Žanetka Charousová, Terezka Hájková a Viktorka Blinková spolu s jejich paní učitelkou angličtiny Ing. Ivanou Seidlovou a s paní ředitelkou Mgr. Lenkou Kašparovou byly pozvány na Krajský úřad Pardubického kraje. Pozvání bylo poděkováním čelních představitelů pardubického kraje za perfektní reprezentaci v soutěži s názvem Wocabee šampionát. Při této soutěži, která se konala na podzim loňského roku, naše žákyně zvítězily v československém kole soutěže. Konkurence byla obrovská – v soutěži bojovalo 90 000 žáků.

Při slavnostním předání cen ve sportovní hale ZŠ Brněnec, které se konalo 8. 12. 2022, nás vedoucí odboru školství Pardubického kraje, pan Mgr. Martin Kiss, pozval do Pardubic, kam se vítězný tým z naší školy vydal ve čtvrtek 16. února 2023 na celodenní výlet spojený s návštěvou čelních představitelů pardubického kraje.

Prvním bodem našeho nabitého programu byla návštěva Krajského úřadu Pardubického kraje, kde nás přátelsky přivítal vedoucí odboru školství Pardubického kraje, pan Mgr. Martin Kiss, který se nám celý den věnoval. Nejprve nás doprovodil do kanceláře radního Pardubického kraje pro školství, pana Josefa Kozla, kde nás čekalo přátelské posezení s občerstvením. Vítězky turnaje pan radní ocenil poukazem na únikovou hru. My s paní ředitelkou jsme také nepřišly zkrátka, obdržely jsme krásné kytice růží. Následovalo společné foto pořízené profesionální fotografkou a rozloučení s panem radním. Pan Mgr. Kiss nás poté provedl reprezentačními prostory, včetně kanceláře hejtmana, JUDr. Martina Netolického. S příjemnými dojmy jsme se všichni přemístili na druhý bod našeho programu, kterým byla soukromá prohlídka pardubického zámku s podrobným česko-anglickým výkladem. Původní vodní hrad byl přestavěn ve 14. století za vlády pánů z Pardubic. V roce 1490 koupil toto rozlehlé panství moravský velmož Vilém z Pernštejna. Kolem paláce a dvora s hospodářskými budovami nechal Vilém vybudovat mohutné opevnění, které nemá ve střední Evropě obdoby. Zavítali jsme i do krásné zámecké kaple Tří králů, pod níž se ve sklípku nachází pernštejnská truhla, která sloužila jako středověký trezor uchovávající smlouvy, nejvýznamnější listiny, zlato a další cennosti. Truhla je velmi vzácná, neboť podobně velkou a starou truhlu v českých zemích nenajdeme. Podívali jsme se i do zbrojnice, ve které bylo k vidění například brnění a sečné i bodné zbraně. Děvčata si zde vyzkoušela střelbu laserem z pušek.

Ze zámku jsme se i s panem Kissem přemístili na vyhlídkovou věž Zelená brána, která je v zimních měsících pro veřejnost uzavřená. My jsme ale měli výjimečnou příležitost se na věž podívat. Odtud jsme měli Pardubice jako na dlani. Při komentované prohlídce jsme se seznámili s historií Zelené brány a při vyhlídce z věže nám pan Kiss poutavě povyprávěl zajímavosti jednotlivých budov pod námi.

Ze Zelené brány jsme pospíchali na naše další stanoviště, kterým byla Střední průmyslová škola potravinářství a služeb. V jejím vestibulu nás mile přivítal ředitel školy, pan Mgr. Zdeněk Zitko se svým zástupcem, a s učitelkou oboru Mlynářství a výroba krmiv. Nejprve jsme se podívali do historického školního mlýna, který dosahuje do výše tří pater. Zařízení mlýna postavila na míru firma Prokop a synové v roce 1946 a dodnes slouží svému účelu. Studenti se zde učí základům mlynářského řemesla. Tento technický unikát je právem

zapsaný mezi kulturní památky. Mlýn mele na původních válcových stolicích zhruba sedm tun obilí ročně. Vyrábí se zde všechny druhy mouky. Odtud vedly naše kroky do jedné ze dvou školních pekáren a do cukrárny. Žáci v pekárně právě končili svoji praxi a celým prostorem se nesla příjemná vůně čerstvého pečiva. Seznámili jsme se s veškerým vybavením pekárny, ke kterému patří například kynárna, rotační pec a rohlíkovací stroj.

Po prohlídce prostor školy jsme se rozloučili s jejím vedením a jako pozornost každý z nás obdržel dárkovou tašku s teplým kváskovým chlebem a ručně pletenou vánočkou. Některé členky naší výpravy neodolaly libé vůni čerstvého pečiva a na místě se do něj zakously.

Na závěr jsme pana Mgr. Kisse doprovodily do jeho kanceláře na Krajský úřad, kde jsme se s ním rozloučily.

Velký dík patří panu Mgr. Martinu Kissovi za milé přivítání a perfektní organizaci našeho celodenního programu a za to, že se nám po celou dobu věnoval. Poděkování patří i panu radnímu Kozlovi a dalším pracovníkům krajského úřadu, průvodcům i zaměstnancům Střední průmyslové školy potravinářství a služeb, kteří se postarali o přátelskou a pohostinnou atmosféru.

Plni krásných a nezapomenutelných zážitků jsme se vypravily do nákupního centra, kde jsme si daly rozchod. Nezapomněly koupit tradiční pardubický perník, bez kterého bychom se nemohly z Pardubic vrátit domů.

Ing. Ivana Seidlová, Mgr. Lenka Kašparová

Recitační soutěž

Ve čtvrtek 16. 2. 2023 proběhlo v Brněnci školní kolo recitační soutěže. Zúčastnili se jí žáci 1., 2. a 3. třídy. Paní učitelky vybraly z každého ročníku tři nejlepší žáky, z nichž do oblastního kola ve Svitavách postupují za 1. třídu Simona Pandulová, Šárka  Vrobelová a Magdaléna Kolářová. Za druhou a třetí třídu nás budou reprezentovat Aleš Blaška, Tereza Kopecká a Kryštof Vaňous. Všem šesti držíme palce.

Kristýna Vrobelová a Lucie Dosedělová

Divadelní představení v Letovicích

V úterý 14. 2. 2023 se žáci celého prvního stupně vydali do letovického kulturního domu na divadelní pohádku, kterou secvičili žáci a pedagogové ZUŠ Letovice. Užili jsme si jízdu vlakem i dlouhou procházku. Představení bylo velmi krásné, účinkovali v něm i někteří naši žáci . Příběh si vytvořily děti samy během covidové výuky.  Vystupovali tu žáci baletu, hry na hudební  nástroje a dramatického kroužku. Klavírní a dechová hudba byla živá. Vše provázely velmi působivé zvukové i světelné efekty.

Příběh vyprávěl o věčném boji dobra a zla v lidských povahách a o chlapci, který se stal malířem a získal kouzelný štětec. Všechno, co tímto štětce namaloval, ožilo a bylo to k užitku dobrým lidem. Nesměl však kouzla použít ke špatnému. Jeho moci chtěla využít i jedna pyšná královna. Přála si rychlou plavbu po moři a to ji stálo život. Chlapec nakonec štětec raději zničil a zahodil, aby nemohl nikomu ublížit.

Kristýna Vrobelová