IROP očima dětí

Žáci ZŠ Brněnec z 1. třídy a školní družiny se zúčastnili výtvarné soutěže IROP očima dětí (Integrovaný regionální operační systém). Jednalo se o soutěž určenou pro instituce, které se věnují školkovému a mladšímu školnímu věku (2 – 11 let). 

Děti měly společně s učiteli a vychovateli za úkol kreativně ztvárnit libovolnými technikami 7 uměleckých výtvorů, 7 různých realizovaných projektů, které byly podpořeny z IROP. 

IROP je zaměřen na rozvoj regionů v těchto oblastech:

 • Moderní a bezpečná doprava v regionech
 • Infrastruktura sociálních služeb a sociální podnikání
 • Energeticky úsporné bydlení
 • Obnova a zpřístupnění kulturního dědictví
 • Zvýšení transparentnosti a dostupnosti veřejné správy občanům a modernizace integrovaného záchranného systému (IZS)
 • Efektivní zdravotní péče
 • Lepší podmínky pro vzdělávání

Cílem soutěže bylo představit IROP veřejnosti prostřednictvím kreativní zábavy pro děti.

Mgr. Drahomíra Blažková, Milena Kutláková

Keramická výtvarná soutěž – Masarykova střední škola Letovice.

Dne 12. 10. 2021 se naši mladí výtvarníci pod vedením paní vychovatelky M. Kutlákové vydali soutěžit do Letovic. 

Téma soutěže – Modelování oblíbeného zvířete dle svého návrhu. Žáci modelovali z točírenské hlíny. Po urputných třech hodinách byla skvělá díla na světě a paní vychovatelka oněměla úžasem. Soutěžní práce byly vyhodnoceny Uměleckou radou školy, složenou z výkonných umělců. Kritéria hodnocení – přesnost provedení, čistota práce a dodržení měřítka. 

Naši skvělí žáci se umístili:

 1. místo – N. Houdková – poukaz na výtvarné potřeby ARTICON – 2 000 Kč
 2. místo – L. Balintová – poukaz v hodnotě 1 000 Kč
 3. místo – M. Knötigová – poukaz v hodnotě 500 Kč

Všem žákům gratulujeme za účast a perfektní umístění. Je vidět, že na naší škole rostou nadějní a talentovaní výtvarníci. 

Děkuji za krásná díla a věřím v další úspěchy ve výtvarném oboru.

vychovatelka Milena Kutláková

Úspěch našich žáků v okresním a celostátním kole soutěže „Mladý zahrádkář“

Čtyři šesťáci z naší školy se 22. 6. 2021 úspěšně zúčastnili distanční formy soutěže „Mladý zahrádkář.“ Jejich znalosti byly vyrovnané a získali prvenství v okrese Svitavy obsazením všech prvních míst. 

Cílem soutěžního klání je podpořit zájem mládeže o přírodní vědy, botaniku, ochranu přírody a krajiny. Jedná se o nejrozsáhlejší a historicky nejstarší vědomostní soutěž, která byla poprvé vyhlášena v roce 1977. Pro soutěžící bylo připraveno 30 testových otázek ověřujících znalosti z botaniky a 30 rostlin určených k poznávání.

Výsledková listina okresního kola (maximální počet možných bodů: 60)

 1. místo: Adéla Kašparová (51 bodů)
 2. místo: Filip Drábek (50 bodů)
 3. místo: Zuzana Krajmerová (50 bodů)
 4. místo: Libor Oujezdský (48 bodů)

Výše uvedení žáci se zároveň umístili i na pěkných místech v rámci celé ČR:

 1. místo: Adéla Kašparová
 2. místo: Filip Drábek + Zuzana Krajmerová
 3. místo: Libor Oujezdský

Okresní zahrádkářský svaz Svitavy určí 1 finalistu, který se vypraví obhájit titul ve velkém třídenním finále Mladého zahrádkáře, které se uskuteční ve druhé polovině října tohoto roku 🙂 !!!

Žákům gratulujeme, děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme jim hodně úspěchů ve finále 🙂 !!!!

                                                                           Ing. Ivana Seidlová

Sportovní den

Dne 24. 6. 2021 se uskutečnil školní turnaj ve vybíjené a ve fotbalu.

Školní turnaj ve vybíjené

Turnaje ve vybíjené se zúčastnily dívky 4. – 7. ročníku. Turnaj se konal na školním hřišti v Brněnci. Před turnajem se dívky zahřály při honičce, poté následovala důkladná rozcvička celého těla.

Každá třída hrála 3 turnaje. Výsledek turnaje byl nerozhodný, proto se hrál ještě poslední turnaj o 2. a 3. místo. Hra byla opravdu napínavá a všechny dívky bojovaly až do konce zápasu.

Výsledek turnaje:

1. místo: 6. třída
2. místo: 5. třída
3. místo: 4. třída

Velikou pochvalu si zaslouží především dívky ze 4. a 5. třídy za rychlé naučení pravidel hry a obrovský zápal do turnaje.

Školní turnaj ve fotbalu

Ve fotbalovém klání bojovali chlapci 4. – 9. třídy. Všem se turnaj líbil, nikdo se nezranil a jasně převládla pohoda na hřišti i mimo něj.

Příští rok si turnaj určitě zopakujeme!

Výsledek turnaje:

1. místo: 9. třída
2. místo: 7. třída
3. místo: 6. třída

Kolektiv pedagogů ZŠ Brněnec

Vzory vzorům – projekt s podporou ministra školství, mládeže a tělovýchovy R. Plagy

Tvůrci prostoru Bez frází spolu s Nadací PPF připravili projekt Vzory vzorům, jehož prostřednictvím rádi odměnili děti, které navzdory pandemii, karanténám a všem omezením zůstaly aktivní i v této těžké době.

Pěknou odměnou byla žákům kniha Bez frází a bez jůtubu, která formou autentického vyprávění představuje reálné osudy sportovních osobností tak, aby předávaly inspiraci, své zkušenosti s řešením karierních i životních situací. Příběh Dominika Landsmana vypráví o dvou chlapcích, kteří tráví čas u počítače sledováním YouTube videí a hraním her, ale narážejí na situace, které je vždy přivedou k příběhům výjimečných sportovců.

Základní škola Brněnec nominovala do projektu Vzory vzorům Žanetu Charousovou a Milana Rykra ze 3. třídy, Annu Opršalovou ze 4. třídy a Jana Havránka z 6. třídy.

Gratulujeme!

Škola také obdržela výtisky pro školní knihovnu i jako odměnu pro žáky na konci školního roku. Cílem bylo motivovat děti k aktivitě společenské i fyzické, nadchnout kluky a holky pro sport.

Kolektiv učitelů ZŠ Brněnec

 

 

Dávají za nás ruku do ohně – Hasičská stanice

Dávají za nás ruku do ohně – Hasičská stanice

Žák 4. třídy ZŠ Brněnec Dominik Pandula získal skvělé 3. místo v krajském kole výtvarné soutěže Dávají za nás ruku do ohně s podtitulem Hasičská zbrojnice podle mých představ, kterou pořádal Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích.

Blahopřejeme!

Mgr. Drahomíra Blažková

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Vyhodnocení výtvarné soutěže 2021 – Zahrada plná života

Výtvarná soutěž je v Českém zahrádkářském svazu pořádána od roku 1993 a je tak druhou celostátní nejstarší soutěží.

Má velký ohlas ve všech typech škol. Hodnotící komise má vždy mnoho práce, protože zaslaná díla jsou velmi pěkná. V hodnotící komisi zasedají jak členové ČZC, tak odborníci z řad pedagogů uměleckoprůmyslových škol, nebo grafici činní ve svém oboru.

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci se sešlo množství kreseb i polytechnických prací. Celkově jejich počet přesáhnul jeden tisíc.

Počet účastníků této soutěže také každoročně stoupá. O úrovni prací se mohou všichni přesvědčit na výstavách ČSZ nebo v zahrádkářském muzeu v Hradci Králové.

Jak byla úspěšná  děvčata ze ZŠ Brněnec? 

Kategorie KRESBA  A MALBA B – jednotlivci

3. místo Gábinka Malásková – ŠD
5. místo Verunka Písaříková – ŠD
6. místo Klárka Hlaváčková – ŠD

Kategorie POLYTECHNICKÉ PRÁCE B – jednotlivci

 1. místo Anička Opršalová – 4. třída

Blahopřejeme!!! 🙂

Mgr. Drahomíra Blažková, Milena Kutláková

Odměny od zahrádkářů

V pondělí 7. června 2021 obdržela děvčata ze školní družiny a 4. třídy odměny i diplomy za výtvarnou soutěž Zahrada plná života.

Gratulujeme!!!

Do letošního ročníku výtvarné soutěže zasíláme Českému zahrádkářskému svazu do Prahy práce na téma Ovoce plné vitamínů. 

Rádi podpoříme zajímavou akci a doufáme, že se práce dětí ze ZŠ Brněnec budou zahrádkářům líbit.

Mgr. Drahomíra Blažková, Milena Kutláková