Okresní kolo v přespolním běhu

Dne 15. 9. 2022 se uskutečnilo obvodní kolo v přespolním běhu u rybníka Rosnička ve Svitavách.

Z naší školy se běhu zúčastnilo celkem 38 žáků a žákyň. Z toho 16 z prvního stupně a 22 ze stupně druhého.  Pro kategorie 2. – 4. třída pořadatelé připravili trať dlouhou 1200m, v kategoriích od 5. do 7. třídy byla délka tratě 1700m. Děvčata osmého až devátého ročníku měly délku okruhu rovněž 1700m a nejdelší trať v délce 3000m čekala na hochy osmého až devátého ročníku.

I přes velkou konkurenci a nepříznivé počasí si naši žáci vedli velmi dobře a dosáhli výborných výsledků.

Mezi nejlepší výsledky patří:

Kategorie 2.-3.třída žáci

        Blaška Aleš – 9.místo

Kategorie 5. třída žákyně

–        Štrofová Denisa – 4.místo

Kategorie 5.třída žáci

–        Kaderka Jan – 7.místo
–        Dvořák Dominik – 8.místo

Kategorie 6.-7.třída žákyně

–        Blažková Radka – 2.místo
–        Stupková Anežka – 7.místo

Kategorie 6.-7. třída žáci

–        Elbl Martin – 4.místo
–        Valter Václav – 6.místo

Kategorie 8.-9. třída žáci

–        Supper Jan – 3.místo
–        Vlček Patrik – 4.místo

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy!

Učitelé TV

Mladí přírodovědci

V pondělí 26. 9. 2022 se vydalo 12 nadšených přírodovědců z 9. třídy na Gymnázium v Jevíčku, kde se tento den konala přírodovědná soutěž.

Naši školu reprezentovaly 4 tříčlenné týmy, které plnily celou řadu rozmanitých úkolů.

V první (teoretické) části na ně čekaly 3 „přírodovědné pohádky“ zaměřené převážně na přírodopis, chemii a ekologii, které měly za úkol prověřit nejen jejich znalosti, ale i schopnosti pracovat s textem a hledaní souvislostí.

Ve druhé (praktické) části měly za úkol poznávat např. listnaté a jehličnaté stromy, dvouděložné rostliny, chemické prvky a látky pomocí čichu a hmatu, kosti, vycpané exponáty ptáků, nerosty a horniny, laboratorní nádobí a mnoho dalšího.

Naši žáci si vedli velmi dobře, a tak ve velké konkurenci 26 týmů obsadili 6.,7. a 14. místo, za což si určitě zaslouží velkou pochvalu.

Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a věříme, že i v příštím školním roce se tato soutěž opět uskuteční. 

Poděkování si bezesporu zaslouží i organizační tým celé soutěže nejen za její přípravu, ale i za milou a přátelskou atmosféru, která nás provázela celým soutěžním dopolednem.

Mgr. Adéla Linhartová

Kvíz o třídění odpadu

Výtvarně nadaní žáci ve 3. ročníku ZŠ BRNĚNEC

Žáci třetí třídy letos opět uspěli ve výtvarné a literární soutěži s krásným názvem Voda štětcem a básní – Voda čaruje . Tuto soutěž každoročně vyhlašuje Povodí Moravy. Zatím každý rok od nástupu do první třídy se žáci umísťují na předních příčkách. Nejvíce úspěchů dosáhla Klára Hlaváčková, která je opravdovým výtvarným talentem.

V letošním školním roce obsadila Klára 3. místo ve 2. kategorii se svým dílem Kouzelná víla z oceánu – pod vedením paní vychovatelky Mileny Kutlákové. 

Tím úspěch třídy nekončí. Kolektiv žáků ve složení – Klára Hlaváčková, Veronika Písaříková, Simona Neudertová, Gabriela Malásková, Kristýna Juklová – vyhrál 2. místo ve 2. kategorii – prostorová tvorba s dílem Kouzelná studánka – pod vedením paní učitelky Lenky Karlíkové.

Žáci byli náležitě oceněni při slavnostním předávání dárečků a diplomů, které jim Povodí Moravy věnovalo.

Přejeme mnoho dalších výtvarných úspěchů a gratulujeme!                               

Mgr. Lenka Karlíková, třídní učitelka

Naše planeta, naše zdraví

Od 7. dubna do 7. června probíhala kreativní kampaň pod záštitou MŠMT „Naše planeta, naše zdraví‘‘, kterou při příležitosti Světového dne zdraví a Světového dne bez tabáku 2022 připravilo Centrum podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Kampaň byla určena žákům 1. a 2. stupně základních škol a víceletých gymnázií. Jejím cílem bylo poukázat na to, že tabák ničí nejen lidské zdraví, ale i životní prostředí. Tuto kampaň podpořilo také Ministerstvo zdravotnictví ČR a Česká kancelář WHO.

Žáci 8. a 9. ročníku naší školy se v hojné míře do kreativní kampaně zapojili. Osmáci vytvořili nádherné nástěnné obrazy i menší obrázky. Obrazy tvořili skupinově v hodinách Výchovy ke zdraví a závěrečné úpravy provedli ve Výtvarné výchově.

Zvláštní pochvalu si zaslouží dívky Sabina Kubešová a Karolína Kalasová, které se realizovaly ve více skupinových pracích a ještě navíc vytvořily svoje vlastní, samostatné výkresy. Tato děvčata v tomto roce zazářila již v několika soutěžích.

Výkres v deváté třídě vytvořila Natálie Houdková. Deváťáci vytvořili hned dvě úžasná videa.

První video vytvořil: Tadeáš Radiměř a Martin Svoboda.

ADB1C79A-405F-474C-8C3A-AA071E449664

Druhé video vytvořili: Natálie Houdková, Natálie Blažejovská, Karolína Němcová, Martina Čermáková, Markéta Čermáková, Karolína Přichystalová, Ondřej Prášek a Aleš Adámek.

CF4738DF-9FC3-4D60-82F8-230ACD29D036

Do kampaně se zapojilo celkem 39 škol z celé České republiky a 1102 žáků z prvního a druhého stupně. Naše škola v prvním kole postoupila mezi 18 finalistů. Z nich pak v druhém kole veřejnost vybrala pomocí „lajků“ na sociální síti Facebook 6 nejzajímavějších prací. Na seznamu výherců je i ZŠ Brněnec s videem dětí devátého ročníku.

Ve čtvrtek 23. 6. 2022 naši školu navštívili pracovníci Státního zdravotního ústavu. Účelem jejich návštěvy bylo ocenit kreativitu, velký zápal a nadšení našich žáků. Jejich návštěva byla velice příjemná. Pracovníci Státního zdravotního ústavu předali dětem krásné ceny a diplomy.

Naše škola také vyhrála preventivní program na vybrané téma zdarma. Díla dětí naší školy Státní zdravotní ústav využije ke tvorbě zdravotně výchovných materiálů a kalendáře. Také budou vystavena v prostorách SZÚ.

Tímto velice děkujeme všem hodným lidem, kteří svými hlasy naše šikovné žáky podpořili. Byli to zejména obyvatelé Moravské Chrastové a blízkého okolí. Další poděkování patří našim šikovným žákům, kteří opět dokázali, že naše malá škola může směle konkurovat školám z velkých měst.

Děti budou oceněny i pochvalou za vynikající reprezentaci školy na vysvědčení.

Ing. Ivana Seidlová

Vyhodnocení sběru pomerančové/citronové kůry a bylin

                 

 

V průběhu letošního školního roku opět probíhal již tradiční Sběr pomerančové kůry a bylin. Děti po oloupání pomerančů poctivě vysušily zbylé slupky, zvážily je a v papírových taškách nosily do školy. Někteří žáci donesli i usušené části bylin. Byl to například list jitrocele kopinatého, ostružiníku křovitého, květ sedmikrásky chudobky, podbělu lékařského a dalších bylin.

V posledních dnech školního roku jsme šikovné sběrače rádi odměnili. Nejlepší sběrači z prvního i druhého stupně byli odměněni diplomy, případně pochvalnými listy a drobnými odměnami.

Jsme velice rádi, že i v dnešní uspěchané době plné informačních technologií a sociálních sítí mají naši žáci zájem o přírodu a tráví svůj volný čas chvályhodným způsobem.

Vítězní sběrači:

I. stupeň
1. místo: Viktorie Blinková (IV. třída)
2. místo: Romana Janků (IV. třída)
3. místo: Ondřej Kolínek (I. třída)

II. stupeň
1. místo: Štěpán Gerneš (VIII. třída)
2. místo: Josef Klouda (IX. třída)
3. místo: Lucie Schusterová (VII. třída)

Seznam všech sběračů:

I. třída: Lea Lžičařová, Veronika Kolínková, Ondřej Kolínek, Sofia Ragan
II. třída: Tereza Kopecká, Jakub Kolář, Martina Zezulová
III. třída: Tomáš Svoboda, Klára Hlaváčková, Štěpán Michl
IV. třída: Viktorie Blinková, Romana Janků, Natálie Škrancová
V. třída: Michal Petrasz, Natálie Smolková, Tereza Hegerová, Lukáš Vrobel, František
              Herian, Anna Opršálová, Radka Blašková
VI. třída: Tomáš Lžičař, Matouš Báča
VII. třída: Jan Havránek, Lucie Schusterová
VIII. třída: Slávek Smolka, Štěpán Gerneš, Patrik Vlček
IX. třída: Josef Klouda

Milí sběrači, děkujeme Vám a chválíme Vás J!!!

Ing. Ivana Seidlová

TANEČNÍ SOUTĚŽ

Dne 23.6.2022 se každoročně konalo školní kolo taneční soutěže, jen s malou změnou, tento rok se tančilo v naší nové tělocvičně. Mohli se přihlásit žáci ze všech ročníků naší školy. Svůj taneční talent předvedli nejvíce žáci z prvního stupně, ale odvahu měli tří žáci z 2. stupně. Soutěžící nám předvedli pestré vystoupení z různých druhů tanců. Mohli jsme vidět mažoretky, free style tance, výrazové tance, ale i pár prvků z atletiky.

Celým tanečním dopolednem nás prováděly výborné moderátorky z 9. třídy – Karolína Přichystalová a Markétka Čermáková. Děvčata měla program celé taneční soutěže skvěle připravený. Do programu zapojily nejen soutěžící, ale i diváky, kteří se zúčastnili dětských zábavných tanců. Za to našim moderátorkám patří obrovské poděkování. Také děkuji Mirkovi Lžičařovi za dokumentaci celého dopoledne.

Porotu v této soutěži tvořily paní učitelky z prvního stupně, které měly jako každý rok velmi těžký úkol, z důvodu pestrosti tanců a velmi dobrých výkonů.

Po vystoupení soutěžících a předání cen na nás čekaly dvě překvapení. Děti z 1., 2., a 3., třídy pro nás připravily společné vystoupení s písní Červnová učitelka a poté jsme mohli vidět vtipné a zábavné vystoupení 10 učitelů ze ZŠ Mor. Chrastové, které si pojmenovali ,,Slunce seno Brněnec“. Před ukončením taneční soutěže jsme si všichni společně zatančili, toto taneční dopoledne si každý moc užil a už nyní se všichni těšíme na další rok.

Kategorie 1. a 2. třída:

  1. místo – “Buchet je spousta“
  2. místo – “Měla babka 4 jabka“
  3. místo – “Rain over me“

Kategorie 3. třída:

  1. místo – “Rasputin“
  2. místo – “Waka waka“
  3. místo – “Mažoretky“

Kategorie 4. a 5. třída:

  1. místo – “Rudňačky“
  2. místo – “Mažoretky“
  3. místo – “Mňam, mňam bobík“

Speciální kategorie DANCE:

            Natálie Houdková + Aleš Adámek

Denisa Báčová

 

Adélka Sklenářová – bronz v mistrovství České republiky v hokejbalu

Adélka Sklenářová, žákyně 8. ročníku, se ve svém volném čase již několik let aktivně věnuje hokejbalu.
 
Ve dnech 11. – 12. 6. 2022 se její tým TJ Sršni Svitavy zúčastnil finálového turnaje Mistrovství České republiky v kategorii starších žáků. 
 
Její umístění dokazuje, že vyjma úspěchů ve školních soutěžích naši žáci bodují i mimo školní lavice. Jsme velice rádi, že naši žáci tráví svůj volný čas aktivně a smysluplně. 
Adélce i jejímu týmu k jejich obrovskému úspěchu gratulujeme a jsme na ni hrdí :-)!
                                                                                                         
Za ZŠ Brněnec Ing. Ivana Seidlová

Sportovní den 2022

Dvacátý červen byl v naší škole věnován sportu. Zatímco dívky 6. – 9. ročníku pod dohledem paní učitelky Mgr. Ludmily Portlové poměřily svoje sportovní nadání v přehazované, páťáci a chlapci

4. – 9. ročníku hráli mezitřídní turnaj ve fotbalu. Na fotbalový turnaj dohlížel pan učitel Mgr. Karel Radimecký.

Fotbalový turnaj – výsledková listina:

Kategorie Mladší žáci (4. – 6. ročník):

1. místo: 6. třída

2. místo: 5. třída

3. místo: 4. třída

Kategorie Starší žáci (7. – 9. ročník):

1. místo: 8. třída

2. místo: 9. třída

3. místo: 7. třída

Turnaj v přehazované:

1. místo: 7. třída

2. místo: 8. třída

3. místo: 6. třída

Děti hýřily sportovním nadšením a oba turnaje se velice vydařily.

Seidlová Ivana

Výtvarná soutěž POKOS

Krajské vojenské velitelství Pardubice pořádalo v letošním roce pilotní projekt výtvarné soutěže určené pro žáky 2. stupně základních škol. Tématem soutěže byla Příprava občanů k obraně státu. Soutěž se konala v měsíci dubnu. Naši školu reprezentovaly Sabina Kubešová a Karolína Kalasová z osmého ročníku a Natálie Houdková z deváté třídy. Děvčatům se jejich práce velice vydařily.

Do soutěže bylo zasláno celkem 150 obrázků a oceněny byly první tři místa. Obrázek Sabiny Kubešové z 8.třídy se umístil na 3. místě 🙂 Slavnostní předání cen prvním třem nejlepším výtvarníkům se konalo v pátek 10. června 2022 v Turistickém informačním centru Pardubice.

Zajímavé ceny za Pardubický kraj předával Vedoucí odboru kultury, sportu a cestovního ruchu Mgr. et Bc. Milan Novák, za přítomnosti ředitele Krajského vojenského velitelství Pardubice plukovníka Petra Holého. Původně měli výherci svoje odměny převzít přímo z rukou hejtmana Pardubického kraje pana JUDR. Martina Netolického, Ph.D. Jmenovaný se však z důvodu pracovní vytíženosti nemohl zúčastnit.

Práce všech tří dívek naší školy zaslouží velký obdiv. Žákyním gratulujeme a děkujeme jim za úspěšnou reprezentaci naší školy.

Ing. Ivana Seidlová