TANEČNÍ SOUTĚŽ

Dne 17.června 2024 se konal již desátý ročník taneční soutěže. Již podruhé se tato školní soutěž uskutečnila v naší nové tělocvičně v Moravské Chrastové, kam se přišli podívat žáci 1. až 5. třídy.

Tohoto školního kola se mohli zúčastnit žáci 1. až 5. ročníku. Mohli jsme vidět jednotlivce nebo skupiny. I v letošním roce byly taneční styly velice bohaté. Vystoupilo spoustu skupinek dětí, které se inspirovaly z Just dance tanců a dokonce byl předveden tanec z 90. let. V letošním roce se do tanců zapojily i naše paní učitelky a paní vychovatelky, ovšem jako tančící žraloci. 😊

Během soutěže byli aktivně zapojeni i diváci, kteří si zatancovali a rozcvičili zatuhlé svaly pod vedením našich moderátorek z 9. třídy Adély Kašparové a Lucky Schusterové. Velké díky patří naší bývalé žákyni Adélce Burešové, která nám připravila program a hry na celé taneční dopoledne.

Porota, která poctivě a spravedlivě hodnotila výkony soutěžících se skládala z paní ředitelky Mgr. Lenky Kašparové a dalších paní učitelek.

UMÍSTĚNÍ:

Skupina  1. – 3. třída

  1. místo: Zářící hvězdy (3. třída)
  2. místo:Berušky 1. třída)
  3. místo: Levandule (Ram sam sam)

Skupina 4. – 5. ročník + školní družina

  1. místo: Juklová Kristýna (5. třída)
  2. místo: Black Dance (školní družina)
  3. místo: Nice dance (4. třída)

Speciální ceny diváků:

Řezník Matyas – tanec z 90.let

  1. třída – Baby shark