Studijní vzdělávací zájezd do Rakouska „Údolím Wachau“ – 26. října

  • odjezd mezi 4. – 6. hodinou ranní z Brněnce – místo bude upřesněno
  • cesta potrvá přibližně 4,5 hodiny autobusem (bufet, TV, DVD/USB)
  • obědy ve školní jídelně budou ten den žákům automaticky odhlášeny
  • platba zájezdu v hodnotě 850 Kč na osobu bude možná nejdříve od pondělí 18. října paní asistentce Petře Hnátové
  • s sebou kapesné na vstupy (Melk – klášter, zahrady, plavba lodí cca 1 hod) – bude upřesněno + kapesné na drobné výdaje a suvenýry
  • informační schůzka proběhne v pátek 15. října v 9.30 hod ve škole
  • zrušení cesty pouze ze závažných důvodů, případně si žák za sebe najde náhradu

Mgr. Aneta Moravcová

Podzimní poznávací výlet do Rakouska

Naše škola pořádá na přelomu října a listopadu jednodenní poznávací zájezd do Rakouska s názvem „Údolím Wachau“ (UNESCO). Cena výletu je 850 Kč + vstupné do objektů (cca 15 euro). Cestující musí splňovat jednu z podmínek: očkování – prodělání nemoci – test.

Lze vzít s sebou i dalšího rodinného člena.

V případě, že žák nebude očkovaný, zajistí škola ve spolupráci s cestovní kanceláří testování přihlášených žáků den před odjezdem. Předpokládaný datum zájezdu: úterý 26. října.

Vyplněné přihlášky odevzdávejte nejpozději do pátku 8. října Mgr. Anetě Moravcové.

plakátek

Hudební dopoledne s Marbem

Pondělní zářijové dopoledne si žáci naší školy zpříjemnili hudebním koncertem skupiny MARBO. I. stupeň zhlédl 20. září vystoupení s podtitulem „Žádný muzikant z nebe nespadl“ a 2. stupeň si poslechl vystoupení na téma „Fenomén muzikál“.

Proběhlo kvalitní hudební vystoupení s živou hudbou se světelnými efekty a s průvodním slovem. Zazněly známé dětské hity, pohybové hříčky i vlastní tvorba skupiny MARBO s ozvučením špičkovou profesionální zvukovou technikou. Manželé Vrtalovi nás provedli českou i světovou muzikálovou tvorbou od jejích začátků až po současnost. Zazněly nejznámější melodie divadelních i filmových muzikálů – písně: Na kolena, Pátá, Whisky, to je moje gusto, Milenci v texaskách, Tak abyste to věděla a další.

Skupina Marbo sklidila za nápaditý a pestrý zábavný program velký potlesk od dětí i pedagogů. Na jejich další vystoupení se budeme těšit opět za rok.

Mgr. Aneta Moravcová, Mgr. Drahomíra Blažková

Termíny prázdnin ve školním roce 2021/2022

Termíny prázdnin ve školním roce 2021/2022

Podzimní prázdniny: středa 27. a pátek 29. října 2021

Vánoční prázdniny: od čtvrtka 23. prosince 2021 do neděle 2. ledna 2022

Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022

Vyučování v I. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2022

Pololetní prázdniny:    pátek 4.února 2022

Jarní prázdniny: 28. února 2022 až 6. března 2022

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. dubna 2022

Období školního vyučování ve II. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku  1. července 2022 do středy 31. srpna 2022

Vzory vzorům – projekt s podporou ministra školství, mládeže a tělovýchovy R. Plagy

Tvůrci prostoru Bez frází spolu s Nadací PPF připravili projekt Vzory vzorům, jehož prostřednictvím rádi odměnili děti, které navzdory pandemii, karanténám a všem omezením zůstaly aktivní i v této těžké době.

Pěknou odměnou byla žákům kniha Bez frází a bez jůtubu, která formou autentického vyprávění představuje reálné osudy sportovních osobností tak, aby předávaly inspiraci, své zkušenosti s řešením karierních i životních situací. Příběh Dominika Landsmana vypráví o dvou chlapcích, kteří tráví čas u počítače sledováním YouTube videí a hraním her, ale narážejí na situace, které je vždy přivedou k příběhům výjimečných sportovců.

Základní škola Brněnec nominovala do projektu Vzory vzorům Žanetu Charousovou a Milana Rykra ze 3. třídy, Annu Opršalovou ze 4. třídy a Jana Havránka z 6. třídy.

Gratulujeme!

Škola také obdržela výtisky pro školní knihovnu i jako odměnu pro žáky na konci školního roku. Cílem bylo motivovat děti k aktivitě společenské i fyzické, nadchnout kluky a holky pro sport.

Kolektiv učitelů ZŠ Brněnec

 

 

Pojďme sbírat byliny!

Připomínáme probíhající sběr bylin!

V příloze najdete seznam léčivých rostlin, které lze letos sbírat, zásady správného sběru, sušení a skladování léčivých rostlin. Usušené byliny můžete nosit do školy v Moravské Chrastové a v Brněnci.

Bylinky zabalte do prodyšného obalu (papírový sáček), nahlaste vždy třídnímu učiteli (svoje jméno, druh bylin a jejich hmotnost). Stále také můžete ve škole odevzdávat usušenou pomerančovou kůru.

Sbírané komodity noste do 30. 6. 2021.

Děkujeme všem, kdo se do sběru již zapojili nebo teprve zapojí!

Nejlepší sběrači budou oceněni ????.

Seznam léčivých bylin

Záchranná stanice Seiferos – ukázky lovu a letu s dravci

V pátek 28. května 2021 se po ránu vydali žáci 1. stupně a 7. třídy ZŠ Brněnec svižnou chůzí po cyklostezce na hřiště do Březové nad Svitavou.

 Záchranná stanice Seiferos zde předvedla parádní ukázky s dravci. Celý program byl provázen profesionálním a zábavným výkladem přenášeným bezdrátovou zvukovou aparaturou. Děti se dozvěděly zajímavosti z ptačí říše, viděly sokoly, jestřáby, rarohy, luňáky, orla královského, supa bělohlavého i naše sovy, kalouse ušatého, výra velkého, sýce rousného, kulíška nejmenšího. Dravci létali přímo nad našimi hlavami a lovili atrapy kořisti. Dravci hnali kličkující kunu, lovili vycpaného bažanta i lišku. Někteří žáci si vyzkoušeli přílet dravce na rukavici. Nechyběly ani informace o ochraně ptactva a našem životním prostředí. 

Bohatý program žáci odměnili po zásluze nadšeným potleskem.

Mgr. Drahomíra Blažková, Ing. Ivana Seidová

Sbírka pro Zelené Vendolí

Na podzim roku 2020 proběhla v naší škole materiální sbírka pro Záchrannou stanici a psí útulek Zelené Vendolí. Situaci bohužel zkomplikoval přechod škol na distanční výuku a sbírku museli místo žáků předat jen zástupci učitelů.

V letošním školním roce se nám bohužel akci nepodaří dokončit, jak jsme zamýšleli, ale zapomenuta není. Záznamy o účasti žáků na sbírce máme a na základě nich budeme pokračovat. Plánujeme, že vybraní žáci, kteří se do sbírky zapojili, pojedou na prohlídku záchranné stanice na podzim příštího školního roku.

Na naši návštěvu se těší všichni její zvířecí obyvatelé, jmenovitě Pivoň a Slivoň (samci prasete divokého), liška Ivuška a také čápi Oldřich s Boženou, kteří právě vyvedli mladé.

Marie Trundová (organizátorka sbírky)

Vyhodnocení výtvarné soutěže 2021 – Zahrada plná života

Výtvarná soutěž je v Českém zahrádkářském svazu pořádána od roku 1993 a je tak druhou celostátní nejstarší soutěží.

Má velký ohlas ve všech typech škol. Hodnotící komise má vždy mnoho práce, protože zaslaná díla jsou velmi pěkná. V hodnotící komisi zasedají jak členové ČZC, tak odborníci z řad pedagogů uměleckoprůmyslových škol, nebo grafici činní ve svém oboru.

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci se sešlo množství kreseb i polytechnických prací. Celkově jejich počet přesáhnul jeden tisíc.

Počet účastníků této soutěže také každoročně stoupá. O úrovni prací se mohou všichni přesvědčit na výstavách ČSZ nebo v zahrádkářském muzeu v Hradci Králové.

Jak byla úspěšná  děvčata ze ZŠ Brněnec? 

Kategorie KRESBA  A MALBA B – jednotlivci

3. místo Gábinka Malásková – ŠD
5. místo Verunka Písaříková – ŠD
6. místo Klárka Hlaváčková – ŠD

Kategorie POLYTECHNICKÉ PRÁCE B – jednotlivci

  1. místo Anička Opršalová – 4. třída

Blahopřejeme!!! 🙂

Mgr. Drahomíra Blažková, Milena Kutláková

Odměny od zahrádkářů

V pondělí 7. června 2021 obdržela děvčata ze školní družiny a 4. třídy odměny i diplomy za výtvarnou soutěž Zahrada plná života.

Gratulujeme!!!

Do letošního ročníku výtvarné soutěže zasíláme Českému zahrádkářskému svazu do Prahy práce na téma Ovoce plné vitamínů. 

Rádi podpoříme zajímavou akci a doufáme, že se práce dětí ze ZŠ Brněnec budou zahrádkářům líbit.

Mgr. Drahomíra Blažková, Milena Kutláková