Třídní schůzky – čtvrtek 13.1.2022

TŘÍDNÍ SCHŮZKY        
             
1. TŘÍDA čtvrtek 12:30 – 14:30    
2. TŘÍDA čtvrtek 12:30 – 14:30    
3. TŘÍDA čtvrtek 13:00 – 14:30    
4. TŘÍDA čtvrtek 13:30 – 16:00    
5. TŘÍDA čtvrtek 13:30 – 15:30    
6. TŘÍDA středa 14:00 – 17:00    
7. TŘÍDA čtvrtek 14:10 – 17:45 DLE ROZPISU
8. TŘÍDA čtvrtek 6:30 – 7:30 A 14:00 – 16:00
9. TŘÍDA středa a čtvrtek  DLE ROZPISU    

Vánoční koncert v Evangelickém kostele v Moravské Chrastové

V sobotu 18. prosince 2021 se uskutečnil v Evangelickém kostele v Moravské Chrastové vánoční koncert Cimbálové muziky Majerán, který pořádala Obec Brněnec a Kazatelská stanice Církve evangelické v Moravské Chrastové.

Již tradičně zde také vystoupili žáci ZŠ Brněnec s pestrým programem. Děti z 1. třídy se představily s vánočním pásmem. Zazněly známé české koledy Nesem vám noviny, Štědrej večer nastal, Narodil se Kristus Pán i veselé básničky Hvězdička a Sněhulák. Na závěr svého vystoupení prvňáci doprovodily pohybem koledu Stojí vrba košatá. 

Žáci 5.a 6. ročníku zazpívali anglické vánoční písničky, které nacvičili s paní učitelkou Seidlovou. Decorate the christmas tree – Ozdobme vánoční stromeček, We wish you a merrry Christmas – Přejeme vám šťastné Vánoce, Little snowflake – Malá sněhová vločka, Snowman – Sněhulák. 

Hosté ocenili účinkující velkým potleskem. Přítomné též potěšila ručně vyráběná přáníčka se zimním motivem a voňavé perníčky, které děti rozdávaly návštěvníkům pod vedením paní ředitelky Základní školy Brněnec Mgr. Lenky Kašparové. 

Podvečer s muzikou se podařil a přispěl k příjemné předvánoční atmosféře.

Mgr. Drahomíra Blažková

 

Sběr pomerančové a citronové kůry

Vážení rodiče, milí žáci,

sběr pomerančové a nově i citronové kůry v naší škole začne od prosince a potrvá do konce května 2022. Řádně usušenou a zváženou kůru (každý druh zvlášť) mohou žáci odevzdávat třídním učitelům.                                                                                        

Nejlepší sběrači budou na konci školního roku odměněni.

                                                                                                           Ing. Ivana Seidlová

Žáci podpořili brněnský Klokánek

Stejně jako v minulých letech jsme se i tentokrát zapojili do happeningu #jsemlaskavec, který vrcholí na Světový den laskavosti, 13. listopadu. V tento den se lidé všude na světě zapojují do dobročinných akcí, konají dobré skutky, … Jinými slovy, snaží být k druhým laskaví.

My jsme se rozhodli pomoci Fondu ohrožených dětí Klokánek Brno. Po dohodě s jeho vedením jsme uspořádali sbírku plyšáků, polštářků a výtvarných a hygienických potřeb. Žáci se do sbírky zapojili opravdu velkoryse. Mladší darovali vlastní plyšáky, nebo šli s rodiči koupit polštářky, hřebínky, sponky do vlasů a další potřebné věci, které děti z Klokánku denně využijí. Někteří starší žáci neváhali uhradit tento nákup z vlastního kapesného.

Sbírku jsme z organizačních důvodů jeli předat až v pondělí 22. listopadu. Naši žáci ani děti z Klokánku se předání kvůli epidemické situaci zúčastnit nemohli. I přesto bylo toto setkání velmi obohacující pro obě strany. Materiály a informace, které jsme při něm dostali, využijeme nejen při výuce. Pozitivní zkušenosti a radost spojená s dobročinností je důležitým krokem na cestě k tomu, aby se z žáků stali v dospělosti lidé, kteří budou pro společnost přínosem.

Za děti z Klokánku děkujeme všem „laskavcům“! Velkým, malým i těm nejmenším, protože nikdo z nás není tak malý, aby nemohl udělat něco pro lepší svět!

Marie Trundová

Informace pro rodiče žáků v kontaktu s covid pozitivní osobou – 8. třída

Pokud Vaše dítě bylo v kontaktu s pozitivní osobou dne 23.11.2021, je mu nařízena Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje karanténa do 30.11.2021 (včetně) s RT – PCR testem na přítomnost viru SARS-CoV-2.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT – PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, ukončí se karanténa této osoby, v případě, že nejeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, po 14 dnech od posledního kontaktu, tj. karanténa bude trvat do 7.12.2021 včetně.  V případě, že se v době nařízených karanténních opatření u osoby objeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, je povinna podstoupit RT-PCR test.

Ostatní žáci, kteří nebyli v kontaktu s pozitivní osobou a jsou minimálně 14 dní po ukončení očkování na COVID-19, nebo v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání  COVID (po 1. pozitivním testu), se budou účastnit prezenční výuky (jako doposud).

Zákonní zástupci žáků, kteří byli v kontaktu s covid pozitivní osobou, budou vyrozuměni třídní učitelkou a Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje o karanténních opatřeních.

Třídní schůzky 22.11.2021

 

Třídní schůzky

 
       
Třída Datum od do
I. 22.11.2021 13.00 14.30
II. 22.11.2021 13.00 15.00
III. 22.11.2021 13.00 14.30
IV. 22.11.2021 13.30 16.00
V. 22.11.2021 14.30 17.00
VI. 22.11.,23.11.2021 22.11. – 13.30 – 16.00 23.11. – 13.00 – 14.00
VII. 22.11.2021 dle rozpisu  
VIII. 22.1.2021 6.00 – 7.30 16.00 – 17.30
IX. 22.11., 24.11.2021 dle rozpisu 22.11. – 15.00 – 15.30 (pro 7. a 8. tř.)

Podzimní WocaBee šampionát 2021

I v tomto školním roce využívá naše škola při výuce cizích jazyků online aplikaci WocaBee. Po loňském úspěchu jsme se zde opět zúčastnili třetího ročníku šampionátu, kdy mezi sebou soupeří studenti v učení slovíček od základních škol až po gymnázia, a to nejen v Česku, ale také na Slovensku. Žáci 4. – 8. třídy naší školy soutěžili v anglickém jazyce a žáci 9. třídy soutěžili v jazyce německém.

V okrese Svitavy se v TOP trojce umístili angličtináři ze 4. třídy naší školy. Získali 3. místo díky tomu, že v soutěžním období mezi 20. 10. a 29. 10. 2021 nahráli denně v průměru až 269 bodů (tzv. Woca Points) na žáka. Navázali tak na svůj úspěch v minulém roce. Největší zásluhu na pěkném výsledku měli: Žanetka Charousová, Milda Rykr, Matýsek Valehrach a Honzík Kaderka.

Pořadí dalších tříd naší školy:

3. třída – 7. místo
5. třída – 6. místo
6. třída – 8. místo
8. třída – 10. místo
9. třída – 9. místo

Soutěžícím gratulujeme !!

Ing. Ivana Seidlová

Podzimní svátky a tradice

Vlídné listopadové počasí využili žáci 1. a 3. třídy ZŠ Brněnec a vypravili se na příjemnou vycházku k Evangelickému kostelíčku v Moravské Chrastové. 

Děti si prošly stezku na téma Podzimní svátky a tradice, kterou výborně připravilo Skautské středisko Bios Brněnec a Mateřské centrum Kocourek. 

V areálu kostelíčka se nacházelo 12 stanovišť, které děti pod vedením vyučujících postupně navštěvovaly. Dvojice prvňáčků a třeťáků po splnění úkolů vyplňovaly hrací karty. 

Žáci se dozvěděli spoustu informací a zajímavostí, proběhli se na čerstvém vzduchu a také se nechali inspirovat podzimními tradicemi, které si mohou sami vyzkoušet. Stezka se dětem moc líbila. 

Seznam stanovišť:

 1. Svatý Ondřej
 2. Slavnost všech svatých
 3. Přástky
 4. Posvícení
 5. Dušičky. Památka zesnulých.
 6. Svatá Kateřina
 7. Vznik samostatného Československa
 8. Svatá Cecilie
 9. Svatý Martin
 10. Keltský svátek Samhain
 11. Den boje za svobodu a demokracii
 12. Dračky

Stezka je určena všem věkovým kategoriím a vřele ji doporučujeme nejen rodinám s dětmi, ale i široké veřejnosti. Stezka bude k dispozici zájemcům do 30. listopadu 2021.

Mgr. Drahomíra Blažková, Mgr. Lenka Karlíková