Termíny prázdnin ve školním roce 2021/2022

Termíny prázdnin ve školním roce 2021/2022

Podzimní prázdniny: středa 27. a pátek 29. října 2021

Vánoční prázdniny: od čtvrtka 23. prosince 2021 do neděle 2. ledna 2022

Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022

Vyučování v I. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2022

Pololetní prázdniny:    pátek 4.února 2022

Jarní prázdniny: 28. února 2022 až 6. března 2022

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. dubna 2022

Období školního vyučování ve II. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku  1. července 2022 do středy 31. srpna 2022

VÝLETOVÁNÍ 8. TŘÍDY

I když jsme větší část školního roku byli nuceni trávit sami, každý doma u svého počítače, přece jen se nám v jeho závěru podařilo navázat na běžný režim vzdělávání ve škole a dokonce jsme ukončili letošní výuku tradičně – tedy výletem. Nejprve jsme navštívili brněnské VIDA CENTRUM a JUMP PARK, takže kromě vzdělávacích aktivit jsme i sportovali.

Ve stejném duchu proběhl i třídenní výlet do Olomouce. V Radíkovské pevnůstce jsme absolvovali kurz přežití a přitom se dozvěděli základy z historie města Olomouce. Další den jsme si ověřili svoji fyzickou zdatnost na raftech a v aquaparku. Poslední den jsme věnovali poznávání a zkoumání života zvířat v ZOO na Svatém Kopečku.

Šárka Dirrová

Sportovní den

Dne 24. 6. 2021 se uskutečnil školní turnaj ve vybíjené a ve fotbalu.

Školní turnaj ve vybíjené

Turnaje ve vybíjené se zúčastnily dívky 4. – 7. ročníku. Turnaj se konal na školním hřišti v Brněnci. Před turnajem se dívky zahřály při honičce, poté následovala důkladná rozcvička celého těla.

Každá třída hrála 3 turnaje. Výsledek turnaje byl nerozhodný, proto se hrál ještě poslední turnaj o 2. a 3. místo. Hra byla opravdu napínavá a všechny dívky bojovaly až do konce zápasu.

Výsledek turnaje:

1. místo: 6. třída
2. místo: 5. třída
3. místo: 4. třída

Velikou pochvalu si zaslouží především dívky ze 4. a 5. třídy za rychlé naučení pravidel hry a obrovský zápal do turnaje.

Školní turnaj ve fotbalu

Ve fotbalovém klání bojovali chlapci 4. – 9. třídy. Všem se turnaj líbil, nikdo se nezranil a jasně převládla pohoda na hřišti i mimo něj.

Příští rok si turnaj určitě zopakujeme!

Výsledek turnaje:

1. místo: 9. třída
2. místo: 7. třída
3. místo: 6. třída

Kolektiv pedagogů ZŠ Brněnec

Pojďme sbírat byliny!

Připomínáme probíhající sběr bylin!

V příloze najdete seznam léčivých rostlin, které lze letos sbírat, zásady správného sběru, sušení a skladování léčivých rostlin. Usušené byliny můžete nosit do školy v Moravské Chrastové a v Brněnci.

Bylinky zabalte do prodyšného obalu (papírový sáček), nahlaste vždy třídnímu učiteli (svoje jméno, druh bylin a jejich hmotnost). Stále také můžete ve škole odevzdávat usušenou pomerančovou kůru.

Sbírané komodity noste do 30. 6. 2021.

Děkujeme všem, kdo se do sběru již zapojili nebo teprve zapojí!

Nejlepší sběrači budou oceněni ????.

Seznam léčivých bylin

Sbírka pro Zelené Vendolí

Na podzim roku 2020 proběhla v naší škole materiální sbírka pro Záchrannou stanici a psí útulek Zelené Vendolí. Situaci bohužel zkomplikoval přechod škol na distanční výuku a sbírku museli místo žáků předat jen zástupci učitelů.

V letošním školním roce se nám bohužel akci nepodaří dokončit, jak jsme zamýšleli, ale zapomenuta není. Záznamy o účasti žáků na sbírce máme a na základě nich budeme pokračovat. Plánujeme, že vybraní žáci, kteří se do sbírky zapojili, pojedou na prohlídku záchranné stanice na podzim příštího školního roku.

Na naši návštěvu se těší všichni její zvířecí obyvatelé, jmenovitě Pivoň a Slivoň (samci prasete divokého), liška Ivuška a také čápi Oldřich s Boženou, kteří právě vyvedli mladé.

Marie Trundová (organizátorka sbírky)

Nemocnice Pardubického kraje děkuje všem laskavým lidem

Nemocnice pardubického kraje v pondělí 24. 5. 2021 zveřejnila na svém facebooku a také na webových stránkách poděkování všem lidem, kteří v nelehké době celosvětové pandemie COVID 19 podpořili zdravotníky a přispěli jim darem či pomocí. Na seznamu dárců je v první části uvedena i naše Základní škola.

Toto uskupení nemocnic, které se s necelými 5 000 zaměstnanci řadí mezi desítku největších nemocničních zařízení v zemi, vzniklo sloučením Pardubické, Chrudimské, Orlickoústecké, Litomyšlské a Svitavské nemocnice.

Poděkování si vážíme a rádi je zprostředkováváme všem z Vás, kteří jste se podíleli na naší výzvě k pomoci. 

NPK (Nemocnice pardubického kraje)

Odkaz na stránky nemocnice:

https://www.facebook.com/nempk

https://www.nempk.cz/informace/podekovanidarcum?fbclid=IwAR3Tt41QCESAG6xugiATgT56DKQ2ud0bQwBH8IC_f0NMqqVJHRjyBKwYM3w

 

 

Informace k provozu školy od 17.5.2021

Od 17.5.2021 bude umožněna osobní přítomnost všech žáků 1. a 2. stupně ZŠ a to bez rotací. Výuka bude probíhat prezenčně (ve škole každý den).

Žáci budou testováni neinvazivními Ag testy 1x týdně (vždy v pondělí).  Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. 

Nadále platí povinnost nošení roušek po celou dobu přítomnosti ve škole.

Výuka bude probíhat dle běžného poskytnutého rozvrhu. Není již nutné zachovávat homogenitu skupin a tříd. 

Školní družina bude v provozu v běžném režimu.

Školní jídelna bude v provozu v běžném režimu. Všichni žáci, kteří chodili na obědy, jsou i nadále přihlášeni a budou se stravovat ve školní jídelně. Pokud chce žák oběd přihlásit/odhlásit, kontaktuje vedoucí školní jídelny telefonicky na čísle 461 523 134 nebo mailem jidelna@zsbrnenec.cz

Den matek

Den matek je významným svátek během kterého děti děkují druhou květnovou neděli maminkám za to, že je vychovaly. 

Svátky, které vzdávaly hold ženám, mají ve světě dlouholetou tradici. Například v Anglii se ženy uctívaly na takzvanou Mateřskou neděli. Myšlenka slavit Den matek pravidelně v mezinárodním měřítku vznikl v USA na začátku 20. století. V České republice se Den matek slavil poprvé v roce 1923. Zasloužila se o to Alice Masaryková, dcera prezidenta T. G. Masaryka. 

Maminko má, k Tvému svátku 
nesu malou kytičku,
ale zato velkou lásku
mám pro Tebe v srdíčku.
Za to, jak se o mě staráš,
jsi ve světě nejdražší
a proto Tě, maminko má,
mám ze všeho nejradši.

Přejeme všem maminkám a babičkám všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí a radost.

děti a učitelé ZŠ Brněnec

Informace dle pokynů MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 10.5.2021

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 29. 4. 2021 je umožněn návrat žáků i 2. stupně k prezenční výuce. Ta bude zajištěna v období od 03. 05. 2021 následujícím způsobem. K žákům 1. stupně, kteří se od 12.4.2021 vzdělávají rotačním způsobem (prezenční výuka/distanční výuka) se od 3.5.2021 připojí ve stejném režimu i třídy 2. stupně.

Výuka bude probíhat dle tohoto rozpisu:

 

Způsob výuky

Sudé týdny
od 3.5.2021
(17.5., 31.5., …)
Liché týdny
od 10.5.2021
(24.5., 7.6., …)
Prezenční výuka (třída) 1, 4, 6, 8 2, 3, 5, 7, 9
Distanční výuka (třída) 2, 3, 5, 7, 9 1, 4, 6, 8

Během provozu školy platí dodržování přísných hygienických opatření:

  • Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd před zahájením výuky a za dodržení stanovených aktuálních mimořádných opatření MZd provést u žáků testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. Žáci stupně budou testováni 2x týdně (pondělí, čtvrtek), žáci 1. stupně budou testováni 1x týdně (pondělí).
  • Testování se netýká žáků, kteří splňují jednu z níže uvedených podmínek:
    • Žák/žákyně prodělal/la laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní
    • má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů
    • má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.
  • Prezenční výuka bude probíhat dle standardního rozvrhu (třídní maily, web školy)

Každý žák je povinen si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty chirurgickou rouškou nebo respirátorem FFP2.

Pokud se u žáka již večer nebo ráno před odchodem do školy projeví příznaky – zvýšená teplota, suchý kašel, rýma, bolest krku – zůstává v domácí péči.

Školní jídelna – obědy

Všichni žáci 7. a 9. ročníku, kteří chodili na obědy, jsou i nadále přihlášeni a budou se stravovat ve školní jídelně.

Žáci, kteří mají distanční výuku (8. a 6. ročník) si mohou odebrat oběd za dotovanou (sníženou) cenu u výdejního okénka do jídlonosiče jako doposud.

Pokud chce žák oběd přihlásit/odhlásit, kontaktuje vedoucí školní jídelny telefonicky na čísle 461 523 134 nebo mailem jidelna@zsbrnenec.cz