Hrdá škola – „den naruby“

Poslední akcí projektu Hrdá škola byl v letošním roce „den naruby“. Každá škola si měla vytvořit vlastní pravidla, podle kterých se bude dělat „všechno obráceně“. U nás jsme se místo pozdravů loučili a naopak, chodili jsme v oblečení naruby nebo se kluci oblékli jako holky a holky do klučičího. V některých hodinách „vyučovali“ žáci, ale hlavně jsme si všichni užili spoustu legrace a škola se pro nás opět stala místem pěkných zážitků.

Jsme zvědaví a těšíme se, jaké akce projekt naplánuje na příští školní rok!

Marie Trundová

Adélka Sklenářová – bronz v mistrovství České republiky v hokejbalu

Adélka Sklenářová, žákyně 8. ročníku, se ve svém volném čase již několik let aktivně věnuje hokejbalu.
 
Ve dnech 11. – 12. 6. 2022 se její tým TJ Sršni Svitavy zúčastnil finálového turnaje Mistrovství České republiky v kategorii starších žáků. 
 
Její umístění dokazuje, že vyjma úspěchů ve školních soutěžích naši žáci bodují i mimo školní lavice. Jsme velice rádi, že naši žáci tráví svůj volný čas aktivně a smysluplně. 
Adélce i jejímu týmu k jejich obrovskému úspěchu gratulujeme a jsme na ni hrdí :-)!
                                                                                                         
Za ZŠ Brněnec Ing. Ivana Seidlová

Sportovní den 2022

Dvacátý červen byl v naší škole věnován sportu. Zatímco dívky 6. – 9. ročníku pod dohledem paní učitelky Mgr. Ludmily Portlové poměřily svoje sportovní nadání v přehazované, páťáci a chlapci

4. – 9. ročníku hráli mezitřídní turnaj ve fotbalu. Na fotbalový turnaj dohlížel pan učitel Mgr. Karel Radimecký.

Fotbalový turnaj – výsledková listina:

Kategorie Mladší žáci (4. – 6. ročník):

1. místo: 6. třída

2. místo: 5. třída

3. místo: 4. třída

Kategorie Starší žáci (7. – 9. ročník):

1. místo: 8. třída

2. místo: 9. třída

3. místo: 7. třída

Turnaj v přehazované:

1. místo: 7. třída

2. místo: 8. třída

3. místo: 6. třída

Děti hýřily sportovním nadšením a oba turnaje se velice vydařily.

Seidlová Ivana

Výtvarná soutěž POKOS

Krajské vojenské velitelství Pardubice pořádalo v letošním roce pilotní projekt výtvarné soutěže určené pro žáky 2. stupně základních škol. Tématem soutěže byla Příprava občanů k obraně státu. Soutěž se konala v měsíci dubnu. Naši školu reprezentovaly Sabina Kubešová a Karolína Kalasová z osmého ročníku a Natálie Houdková z deváté třídy. Děvčatům se jejich práce velice vydařily.

Do soutěže bylo zasláno celkem 150 obrázků a oceněny byly první tři místa. Obrázek Sabiny Kubešové z 8.třídy se umístil na 3. místě 🙂 Slavnostní předání cen prvním třem nejlepším výtvarníkům se konalo v pátek 10. června 2022 v Turistickém informačním centru Pardubice.

Zajímavé ceny za Pardubický kraj předával Vedoucí odboru kultury, sportu a cestovního ruchu Mgr. et Bc. Milan Novák, za přítomnosti ředitele Krajského vojenského velitelství Pardubice plukovníka Petra Holého. Původně měli výherci svoje odměny převzít přímo z rukou hejtmana Pardubického kraje pana JUDR. Martina Netolického, Ph.D. Jmenovaný se však z důvodu pracovní vytíženosti nemohl zúčastnit.

Práce všech tří dívek naší školy zaslouží velký obdiv. Žákyním gratulujeme a děkujeme jim za úspěšnou reprezentaci naší školy.

Ing. Ivana Seidlová

Exkurze žáků v Kaderkově strojírně

V úterý 7. června navštívili žáci 8. ročníku Kaderkovu strojírnu na Rozhraní. Jednatel společnosti i zaměstnanci žáky provedli výrobními halami a podali jim výklad k provozu celého podniku. Žáci viděli CNC obráběcí stroje při práci, dozvěděli se informace o výrobním procesu a viděli také ukázky produktů firmy. Na závěr dostali od podniku také malou pozornost.

Děkujeme panu jednateli a zaměstnancům firmy za čas a energii, kterou této akci věnovali. Pro žáky to byla užitečná zkušenost, která jim pomůže při volbě povolání, což pro ně bude, hlavně v příštím školním roce, zásadní.

Marie Trundová

Putování Antarktidou

Ve středu 8. června jsme na naší škole přivítali vzácnou návštěvu – bývalého žáka a nyní studenta doktorského programu a technika Geografického ústavu Přírodovědné fakulty Masarykovy univerzity v Brně Mgr. Michaela Matějku, díky němuž se žáci šesté, osmé a deváté třídy vydali na dobrodružnou cestu napříč Antarktidou.

Michael se na přelomu roku 2021/2022 zúčastnil dvouměsíční expedice, v rámci níž pobýval spolu s dalšími kolegy na výzkumné polární stanici J. G. Mendela, kde se věnoval z větší části zkoumání klimatu.

Díky poutavé přednášce jsme se dozvěděli nejen o tom, jak to na Antarktidě vypadá, ale měli jsme jedinečnou možnost „nahlédnout pod pokličku“ obyčejného/neobyčejného dne a života v oblasti věčného ledu a zimy.

Přednáška byla doplněna velkým množstvím zajímavých fotografií a vtipných videí, které ještě více dokreslovaly kouzelnou atmosféru Antarktidy.

Ještě jednou moc děkujeme za zajímavou a poutavou přednášku, Michaelovi přejeme spoustu úspěchů v jeho bezesporu zajímavém povolání a těšíme se na další setkání v příštím školním roce.

Bc. Martin Záruba, Mgr. Adéla Linhartová

Exkurze do Vida centra Brno

Poslední čtvrtek v květnu žáci 6. a 8. třídy opustili školní lavice a vydali se za poznáním do Vida centra v Brně. Šesťáci zde pomocí speciálních brýlí shlédli dokumentární film Na křídlech ptáků v 3-D provedení. Na chvíli se tak přenesli do vzdušných výšin a mohli tak sledovat svět z ptačí perspektivy. Žáky i pedagogy 3-D film velmi nadchl. Po zajímavé projekci se děti vypravily na prohlídku stálé expozice, kde si vyzkoušely různé exponáty “na vlastní kůži.”

Nejvíce se jim líbila obrazovka se zabudovanou termokamerou. Děti zde mohly sledovat rozdílnou teplotu svého těla podle barevných skvrn na obrazovce. Také jsme se podívali jak vzniká lavina a jak se šíří mlha. Děti zažily větrnou bouři, větrný kolotoč a spoustu dalších zajímavostí.

Pro osmáky byl připraven vzdělávací program Na tělo, jenž je zaměřený na pohlavní dospívání dívek a chlapců.

Poučeni jsme zamířili do nákupního centra Vaňkovka. Zde jsme příjemně strávili čas, který nám zbýval do odjezdu autobusu.

                                                          Ing. Ivana Seidlová, Mgr. Aneta Moravcová

Pěvecká soutěž na naší škole

Po tříleté covidové pauze předváděli někteří žáci naší školy v pátek 27. května svůj hudební talent. Soutěžící nejen zpívali, ale také hráli na hudební nástroje a někteří i tancovali.

Soutěž se konala v Lidovém domě a zazněly zde melodie lidových písní a také melodie současných zpěváků. Celé dopoledne vládla příjemná atmosféra.

Děkujeme všem soutěžícím a také hudební skupince Čermol ze svojanovské farnosti, která zprostředkovala ozvučení a doprovod některým zpívajícím žákům a skupinkám.

Mgr. Aneta Moravcová

Beseda o HIV/AIDS

v úterý 24. 5. 2022 proběhla v naší škole online beseda o HIV/AIDS. Této besedy se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku. Besedu pro nás zorganizovala Česká společnost AIDS pomoc.

V České republice žije asi čtyři tisíce HIV pozitivních lidí, z toho se léčí 98,5 procent nakažených. Nebezpečí představují hlavně lidé, kteří o své nákaze ještě nevědí. Včasnou prevencí u mládeže můžeme zabránit růstu epidemie HIV a ovlivnit žáky tak, že budou myslet na své zdraví a převezmou za něj odpovědnost.

Lidé s HIV dnes vedou život bez omezení. HIV pozitivní lidé se musí léčit celoživotně a pravidelně užívat léky, aby se virus nezačal v těle množit. V České republice je osm HIV center při velkých nemocnicích, kam nemocní docházejí dvakrát ročně na kontrolní odběr krve. Celý proces léčby je hrazen zdravotní pojišťovnou a vyjde na 300 tisíc korun za rok.

Z výpovědí žáků vyplývá, že se jim beseda líbila a že se dozvěděli spoustu užitečných informací a zajímavostí.

Velice děkujeme za poutavý a erudovaný výklad.

Ing. Ivana Seidlová