Přespolní běh

Dne 14.9. jsme se opět po roce vydali na přespolní běh okolo rybníka Rosnička do Svitav. Soutěže se zúčastnilo 19 žáků z 6. – 9. třídy. Žáci 8. a 9. třídy běželi okruh dlouhý 3000 m, ostatní žáci a žákyně 1700 m. Všichni žáci byli velmi šikovní a nezalekli se ani zkušených atletů. Počasí bylo příjemné, nepršelo ani nesvítilo sluníčko – ideální počasí pro běh. Soutěžili jsme ve čtyřech kategoriích a ze tří z nich si žáci dovezli diplomy:

6. – 7. třída dívky
Radka Blašková 2. místo

6. – 7. třída chlapci
Martin Elbl 1. místo

8. – 9. třída chlapci
Václav Valter 2. místo

Všem vítězům gratulujeme a děkujeme za krásnou reprezentaci naší školy. 

Mgr. Ludmila Portlová

Máme rádi písničky

Páteční zářijové dopoledne si žáci 1. , 2. , 3. a 4. třídy ZŠ Brněnec zpříjemnili výchovným koncertem skupiny MARBO s podtitulem Máme rádi písničky. 

Proběhlo kvalitní hudební vystoupení s živou hudbou se světelnými efekty a s průvodním slovem. Zazněly známé dětské hity, nechyběly ani lidové písničky. Skupina MARBO zahrála a zazpívala také několik nových písniček z vlastní tvorby pro děti, některé byly obohaceny o pohybové hříčky. Ozvučení špičkovou profesionální zvukovou technikou dodalo koncertu příjemnou atmosféru. 

Účinkující sklidili za nápaditý a pestrý zábavný program velký potlesk od dětí, vyučujících i paní ředitelky naší školy Mgr. Lenky Kašparové. 

Mgr. Drahomíra Frydrychová

Pro 2. stupeň si manželé Vrtalovi připravili koncert s názvem „Hity filmové hudby“. Zazněly známé znělky z filmů jako je např.: S tebou mě baví svět, Titanic, Piráti z Karibiku, Shrek, Růžový panter, Vinnetou a další.

Dozvěděli se mnoho zajímavého o vzniku filmu, o prvních filmových nahrávkách nebo o němém filmu. Děkujeme za kvalitní hudební vystoupení a těšíme se na další setkání opět za rok.

Mgr. Aneta Moravcová

Branně-vědomostní soutěž – POKOS

V pondělí 11.9.2023 se 6 vybraných sportovců z naší školy zúčastnilo krajského kola soutěže Pokos, které se konalo ve sportovním areálu v Sezemicích u Pardubic. Do krajského kola postoupila naše škola společně s dalšími dvěma školami z nabitého okresního kola, ve kterém se o postup ucházelo 16 škol.

Naši školu reprezentovali žáci a žákyně 7. až 9. třídy.

  1. třída – Radka Blašková a Martin Elbl
  2. třída Lucie Klemšová a Matouš Báča
  3. třída Adéla Kašparová a Jan Havránek

Žáci se nezalekli velké konkurence ostatních závodníků a podali výborné individuální výkony.  Naše družstvo obsadilo celkové 7. místo, což je na této úrovni, jež byla „vrcholem“ této soutěže, velmi krásný výsledek.

Všem účastníkům patří velké poděkování za předvedené výkony a reprezentaci školy.

Mgr. Petr Havliš

Výstavy v Lidovém domě

Žáci první, druhé a třetí třídy ZŠ Brněnec zhlédli ve středu 6. září 2023 zajímavé výstavy umístěné v Lidovém domě v Moravské Chrastové, které byly nainstalovány u příležitosti akce Dny obce Brněnec.

Malí návštěvníci obdivovali výstavu věnovanou 13. Pěšímu pluku Šumperk, historické fotografie naší obce, sběratelskou i zájmovou činnost našich občanů i prezentaci spolků a organizací. 

Z vystavených předmětů děti nejvíc zaujaly historické a letecké snímky obce, keramické modely budov obce pana Davida Marcikána i krásně namalované obrazy pana Jiřího Prudila.

Mgr. Drahomíra Frydrychová
foto Mgr. Marcela Popelková

Návrat do školních lavic

V pondělí 4. září 2023 zasedli žáci naší školy po prázdninové pauze opět do školních lavic.

Ve škole je čekalo přivítání se svými spolužáky i s pedagogickým sborem. Všechny přišla pozdravit paní ředitelka školy Mgr. Lenka Kašparová. Dětem i pedagogům popřála šťastný start do nového školního roku a mnoho školních úspěchů.

Pro prvňáčky bude školní rok 2023/2024 jejich prvním rokem stráveným na půdě základní školy.

Všem žákům přejeme krásný školní rok a prvňáčkům přejeme, aby si ve škole našli nové kamarády a aby se jim u nás líbilo.

            Za kolektiv pedagogů Ing. Ivana Seidlová

Dny obce Brněnec a Den otevřených dveří v naší škole

V pátek 25. a v sobotu 26. 8. 2023 se uskutečnily tradiční Dny obce Brněnec s velmi nabitým a zajímavým programem. Obecní slavnosti se konaly u příležitosti 85. výročí osvobození Brněnce Československou armádou od německých ordnerů. Současně si vesnice připomněla 700 let od první písemné zmínky o Moravské Chrastové a 510 let o Chrastové Lhotě. Dále jsme slavili 30 let od založení firmy SILK & PROGRESS, spol. s r.o. a 170 let výroby hedvábí v obci.                                                                                   

Jedno z kulatých výročí, které rozhodně stojí za zmínku, se týká i naší základní školy. Oslavili jsme 150 let od zahájení vyučování v obci – 13. 9. 1873 byla v Brněnci zřízena škola. Před tímto datem děti z Brněnce navštěvovaly školu v Bělé nad Svitavou.

Hlavní část oslav se konala v sobotu. Naši žáci i zaměstnanci školy se jich po celý den aktivně účastnili. Prvním bodem oslav byla velmi realistická ukázka verbování německých ordnerů u kapličky v Moravské Chrastové. Následoval pietní akt u pomníku padlých v Moravské Chrastové a historická ukázka bojů mezi příslušníky československé armády, četnictvem a německými ordnery u Lidového domu. Lítý boj zastavil na hodinu provoz na hlavním silničním tahu ze Svitav na Brno.

Bez jediného výstřelu muselo Československo na konci září 1938 postoupit třetinu svého území Německu. Pro některé Němce z vnitrozemí to však bylo málo. Jejich cílem bylo kromě politického vlivu, získat i důležité podniky a co nejvíce narušit fungování již tak okleštěné republiky. Příkladem byla Moravská Chrastová, kde převážnou část obyvatel tvořili Češi a sídlila zde také významná Löw-Beerova textilní továrna. V noci na 31. října 1938 se na pět stovek zfanatizovaných příslušníků sudetoněmeckého Freikorpsu rozhodlo obec zabrat  a hranici posunout. To si však nenechali líbit českoslovenští vojáci 13. pěšího pluku pod velením plukovníka Karla Čejky, kteří nakonec ordnery z obce vyhnali. Nikdo tehdy neočekával, že se příslušníkům Freikorpsu někdo postaví. Nebyl to však boj bez obětí.  V předvečer války v bojích o Moravskou Chrastovou padli čtyři českoslovenští vojáci (Antonín Černý, Tomáš Morávek, Bedřich Stuchlík a Alois Žatka). Jejich památku dodnes uprostřed obce připomíná pomník.

Moravská Chrastová dlouho součástí československé republiky nezůstala. V listopadu 1938 po intervenci K. H. Franka byla zařazena do tzv. šestého a sedmého pásma záboru a připadla Německu.

Sobotní inscenaci bojové akce před Lidovým domem, za ohlušující střelby kulometů, komentoval pan Bedřich Škraňka. Ukázku bojů vedl Jaromír Kubinger, předseda Klubu policejní historie Brno. Na ukázce se podílelo přibližně třicet účinkujících.

Bojové ukázky se zúčastnila i vnučka plukovníka Karla Čejky se svými vnuky. Plukovník Čejka dal rozkaz neoprávněně zabranou Moravskou Chrastovou osvobodit a po válce byl povýšen na brigádního generála. Letos jej zástupci obce Brněnec spolu s Českou legionářskou obcí v Šumperku navrhli prezidentovi republiky na státní vyznamenání.

Po historické ukázce bojů, mohli lidé navštívit řadu významných budov v obci. My jsme se přesunuli do budovy základní školy, kde probíhal tradiční Den otevřených dveří. Hosté mohli nahlédnout do vyzdobených tříd, prohlédnout si připravené sešity, projekty a práce žáků, v nové tělocvičně jim žáci předvedli ukázky míčových her i sestav s akrobatickými prvky.

V interaktivní i v jazykové učebně si mohli návštěvníci kromě shlédnutí videa s úspěchy školy prohlédnout vystavené výtisky novin s jazykovými úspěchy školy ve školním roce 2022/2023 včetně nástěnky, která byla cizojazyčným akcím a úspěchům věnovaná. Se zájmem sledovali i video připomínající slavnostní předávání cen ve WocaBee šampionátu, které se konalo 8. prosince 2022. Připomínkou obrovského úspěchu jsou i nástěnné obrazy ze zmiňovaného dne.      

“Otevřené dveře“ byly i v kanceláři naší paní ředitelky, Mgr. Lenky Kašparové, která hosty s úsměvem na rtech srdečně vítala.                                                                         

Ve všech třídách hosté mohli ochutnat čerstvě upečené, voňavé koláčky, které připravily kuchařky naší školní jídelny.

Obě budovy školy navštívili obyvatelé obce i širokého okolí, současní i minulí žáci, kteří s pověstnou slzou v oku nostalgicky zavzpomínali na svá školní léta a rozpovídali se o různých školních historkách.

Na chodbách lidé obdivovali vystavené obrázky dětí, prohlíželi si školní kroniku, četli      si články o akcích naší školy na rozmístěných paravanech a úspěch mělo i schodiště nově vyzdobené barevnými samolepkami s anglickými nepravidelnými slovesy. Pro žáky to bude jedno z překvapení, které na ně v novém školním roce čeká. V prostorách před tělocvičnou   si hosté mohli připomenout její budování na obrazech mapujících průběh výstavby i ze slavnostního otevření.

Ke vzácným hostům, kteří školu navštívili patří pan Karel Krušina, jenž vystupoval na besedě vztahující se k událostem roku 1938 konané v Lidovém domě. Paní ředitelka jej provedla po škole a poté pana Krušinu pozvala na posezení v ředitelně. Pan Krušina zde velice autenticky vyprávěl pohnuté příběhy ze svého dětství a mládí. Dozvěděli jsme se i zajímavé informace o rodině Löw Beer, u které jeho maminka pracovala. Pan Krušina zavzpomínal i na svá školní léta, přinesl svoje vysvědčení a zavzpomínal na tehdejší pedagogický sbor. Ředitelem jeho školy byl pan učitel Ledvinka, který zároveň vyučoval chemii, k dalším vyučujícím patřila paní učitelka Fráňová, Zárubová, pan učitel Peterka, Kobylka a pan profesor Loula. Současní žáci by si měli vyslechnout slova pana Krušiny o tom, jak krásnou školu máme a že si ji mají vážit, protože to zdaleka není samozřejmostí.

Dalším bodem programu byl slavnostní průvod místních spolků a organizací do areálu „Pod komínem“. Čelní místo v průvodu zaujímal dechový orchestr ZUŠ Letovice, který k pochodu hrál svižné melodie. Průvodu se účastnili Skauti, žáci a pedagogové Základní školy Brněnec, sportovní oddíl Sportík, Divadelní soubor Eduarda Vojana a zástupci HZS Brněnec. Každá skupina měla svoje vlastní trička s logem a specifickou barvou.

Posledním bodem slavnostního dne byly oslavy v areálu „Pod komínem“ se spoustou atrakcí pro děti i pro dospělé.

Velice děkujeme obci Brněnec za přípravu bohatého a vydařeného programu, kterého jsme se mohli zúčastnit. Je nesmírně důležité znát historii své obce, stále si ji připomínat, a především se z ní poučit. Neméně důležité je uctívat památku mladých hrdinů, kteří neváhali položit život za záchranu obce.

Ing. Ivana Seidlová

Zahájení školního roku 2023/2024

 Zahájení školního roku 2023/2024 bude v pondělí 4. září 2023.

 Žáci 1. – 3. ročníku se dostaví do budovy ZŠ Brněnec 28 v 8.00 hod.

 Žáci 4. – 9. ročníku se dostaví do budovy ZŠ Moravská Chrastová 100 v 7.55 hod.

Všichni žáci si přinesou přezůvky a prvňáčci si vezmou i školní aktovku.

První den slavnostního uvítání bude trvat asi 1 hodinu.

Od 5.9.2023 do 8.9.2023 se bude vyučovat na  

1. stupni (1. – 5. ročník) 4 hodiny
2. stupni (6. – 9. ročník) 5 hodin

Moc se na Vás těšíme.

Kolektiv pracovníků Základní školy Brněnec

 

Vyhodnocení sběru pomerančové kůry

V průběhu letošního školního roku opět probíhal již tradiční Sběr pomerančové kůry a bylin. Děti po oloupání pomerančů poctivě vysušily zbylé slupky, zvážily je a v papírových taškách nosily do školy. Někteří žáci donesli i usušené části bylin. Byl to například list jitrocele kopinatého, ostružiníku křovitého, květ sedmikrásky chudobky, podbělu lékařského a dalších bylin.

V posledních dnech školního roku jsme šikovné sběrače odměnili. Nejlepší sběrači z prvního i druhého stupně byli odměněni diplomy, případně pochvalnými listy a drobnými odměnami.

Jsme velice rádi, že i v dnešní uspěchané době plné informačních technologií a sociálních sítí mají naši žáci zájem o přírodu a tráví svůj volný čas chvályhodným způsobem.

Vítězní sběrači:

1. stupeň

  1. Veronika Kolínková (2. třída) – 5, 41 kg
  2. Martina Zezulová (3. třída) – 4, 280 kg
  3. Aleš Blaška (3. třída) – 2, 880 kg, Lea Lžičařová, Jaromír Staněk

2. stupeň

  1. Jan Havránek (8. třída) – 5, 570 kg
  2. Alžběta Veitová (7. třída) – 2, 9 kg
  3. Sofie Langerová (6. třída) – 2, 6 kg

Zapojení pedagogové:

Mgr. Jana Teplá, Mgr. Marie Trundová, Mgr. Aneta Moravcová, Ing. Ivana Seidlová

 

 

 

 

 

Milí sběrači, děkujeme Vám a chválíme Vás !!!

Ing. Ivana Seidlová

Žáci ZŠ Brněnec se zapojili do projektu budování Muzea přeživších v Brněnci

V neděli 25. 6. 2023 proběhla ve zdevastovaném areálu bývalé textilní továrny v Brněnci akce, za účelem vybudování expozice „Muzea přeživších“. Jedná se o projekt Nadačního fondu Archa – rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera, kterého se účastní více než 200 středoškoláků z pěti zemí (z Česka, Slovenska, Maďarska, Polska, Německa). Jako jediná základní škola byla k účasti pozvána naše ZŠ Brněnec. Zástupcem nadačního fondu Archa je pan Milan Šudoma.

Studenti v areálu továrny a následně i ve svých školách budou vytvářet projekty týkající se prezentace historie tohoto místa, srozumitelné pro mladé lidi.

Továrnu vybudovala židovská rodina Löw-Beerů v roce 1854. O svoje zaměstnance se příkladně starali. Před německou okupací rodina emigrovala. V roce 1938 továrnu zabrali nacisté, kteří zde vybudovali koncentrační tábor. Textilní výrobu, zaměnili za výrobu munice. Oskar Schindler sem ke konci druhé světové války přesunul z krakovského ghetta víc než tisíc Židů, kteří zde museli pracovat sice v nelidských podmínkách, ale zachránil tak jejich životy.

V neděli, objekty bývalého koncentračního tábora, navštívili někteří z jejich potomků. Svůj příběh o přežití zde vyprávěly Arnošta Lustiga a Joseph a Rebecca Bau. Jejich příběh se stal námětem pro slavný Spielbergův film – Schindlerův seznam, který se zde večer promítal, a od jehož prvního uvedení na plátna kin uplynulo třicet roků.

Rodina Löw-Beerů se do Brněnce vrátila v roce 2017, kdy již byly tovární budovy zdevastované. V letech 2018 až 2019 je Nadace Arks zachránila před zřícením. V loňském roce tato nadace získala grant od Evropské unie na vybudování muzejní expozice, na níž se podílejí žáci škol z několika zemí.

Článek o budování muzea ve Svitavském deníku

Ing. Ivana Seidlová

Školní výlet 8. třída – Rapotín

Ve středu 21.6. jsme jeli vlakem do Postřelmova, odkud nás čekal výlet na raftech. Odložili jsme si batohy do dodávky a už jen stačilo obléct vesty a mohli jsme vyjet. Splouvali jsme řeku Moravu v úseku z Postřelmova do Lukavice. Cesta nám trvala cca 4 hodiny i se zastávkami na svačinu a koupání. Vždy jsme si zastavili na nějakém krásném písečném břehu a dali si pauzu. Měli jsme celkem 3 rafty. V jednom byly holky s paní učitelkou Portlovou, ve druhém část kluků s panem učitelem Radimeckým a ve třetím zbytek kluků. I když jsme někteří měli z raftů obavu, tak jsme zjistili, že to není nic nebezpečného a byl to skvělý zážitek. V Lukavici jsme se převlékli, vzali si batohy z dodávky a šli na vlak. Dojeli jsme do Rapotína, kde jsme byli ubytovaní v kempu Losinka. Uložili jsme si věci do chatek a šli na večeři.

Druhý den jsme jeli do Koutů nad Desnou, odkud jsme vyrazili na celodenní túru k přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé stráně, která patří mezi 7 divů Česka. Horní nádrž byla bohužel zrovna vypuštěná, ale i tak to byl zážitek. Výstup i sestup byl opravdu náročný, nachodili jsme 15 km s převýšením 800 m. Po návratu jsme v kempu už jen odpočívali.

Večer, když už byla tma, si pro nás paní učitelka Portlová přichystala stezku odvahu. Šli jsme lesem, v náročnějším terénu a obešli okolí kempu. Všichni jsme stezku zvládli a vrátili se zpět do kempu.

Poslední den jsme mohli vstát a jít na snídani, kdy jsme chtěli. Po snídani jsme si sbalili věci, uklidili chatky a odložili věci na recepci. Poté jsme měli ještě hodně času, ale protože většina z nás měla z předchozí túry puchýře nebo bolavé nohy, tak jsme už nikam nechtěli chodit. Proto jsme se rozdělili na dvě skupinky. Jedna zůstala v kempu a hrála hry na hřišti. Druhá skupinka šla do Velkých Losin, kde se procházeli po zámeckém parku, obdivovali renesanční zámek, protáhli svaly na workoutu a koupili si kebab. Potom jsme se všichni sešli v kempu, vzali batohy a šli na vlak. Domů jsme dorazili asi v půl 6.

Výlet jsme si všichni užili na 100 %.

Žáci 8. třídy