Oznámení – stávka 27.11.2023

Vážení rodiče,

na pondělí 27. 11. 2023 vyhlásila ČMOS PŠ protestní stávku proti plánovaným úsporným opatřením ve školství, která mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání našich dětí.

Tato opatření povedou k:

  • snížení platů provozních zaměstnanců (uklízečky, kuchařky, školníci, …)
  • škrtům v rozpočtu školství na rok 2024 (méně peněz na odučené hodiny přinese spojování předmětů)
  • nekoncepčním zásahům do vzdělávací soustavy, které by nesporně negativně ovlivnily kvalitu vzdělávání

Proto se zaměstnanci naší školy rozhodli ke stávce připojit. V tento den zůstanou obě budovy školy stejně jako školní jídelna uzavřeny.

 

 

Slavnostní předání cen v soutěži „Vícejazyčnost je bohatství“ 2023

V pátek 10. 11. 2023 se část žáků 6., 7. a 8. ročníku, vypravila do Prahy na slavnostní předání cen v soutěži „Vícejazyčnost je bohatství.“

Soutěž byla určena dětem, které pocházejí z kulturně odlišného prostředí nebo se učí  a komunikují vedle češtiny také v dalším jazyce. Je založená na četbě cizojazyčných literárních děl a tvorbě výtvarné práce doplněné psaným textem na námět přečteného. Soutěž byla vyhlášena Spolkem Zaedno v rámci projektu časopisu Kamarádi. Hlavní téma znělo: „Symboly a tradice národů“.

Pro naši školu to byl velice úspěšný ročník s rekordní účastí soutěžících nejen z celé republiky! Ocenění jsme získali v 5 kategoriích. Soutěže se zúčastnilo celkem 49 škol a organizací, 105 pedagogů a 935 žáků. Nejvzdálenější škola byla Česká škola z britského Manchesteru a také děti ze slovenského Zvolenu. V rámci soutěže použili soutěžící celkem 33 různých jazyků. 

Získané ocenění práce našich žáků, školy a pedagoga:

 Cestu do Prahy na předání cen jsme spojili s prohlídkou jedné ze známých historických staveb, s Prašnou bránou, která byla začátkem Královské cesty při korunovaci králů. Prohloubili jsme si tak některé znalosti z dějepisu. Je z ní nádherný výhled na starou Prahu.

Poté jsme se společně vydali do Evropského domu, který je sídlem Evropské komise v České republice. Zde se konalo slavnostní předání cen. Nejprve jsme si prohlédli vítězné práce a po zahájení slavnostního programu jsme převzali diplomy a vítězné ceny.

Zbývající čas do odjezdu vlaku jsme spojili s krátkým rozchodem na Václavském náměstí, kde si žáci nakoupili nejrůznější dárkové předměty a suvenýry. Plni krásných zážitků jsme se večer vrátili do Březové nad Svitavou.

Děkuji všem žákům za jejich elán, se kterým se dali do práce! Vítězům srdečně gratuluji! Těm, kteří nezvítězili, připomínám motto této soutěže – to, že v ní vyhrává každý, kdo se jí zúčastní! A proč? Protože se u toho i něco nového naučí.

Za vzornou reprezentaci školy zúčastněným žákům děkuji!!!

https://fb.watch/ogi60gNOzt/

                                                                                                    Ing. Ivana Seidlová

Literární beseda a autorské čtení

Jan Opatřil alias Dan Angus – spisovatel, ilustrátor a vášnivý rybář – přijel v pátek 10. listopadu po čtyřech letech znovu do naší školy.

Žákům 2. stupně představil svoji knihu Hororové povídky a povídal o práci spisovatele. Také jim přiblížil literární žánr hororu, mluvil o jeho vývoji a hlavních znacích. Žákům přečetl hororovou povídku s názvem Tramvaj č. 13, při které jsme s napětím a strachem očekávali, jak to dopadne s dívkou zamčenou v úložném prostoru postele.

Po besedě se s žáky fotil a zájemcům podepisoval výtisky knih, které doplňoval věnováním.

 Mgr. Aneta Moravcová

Třídní schůzky 13.11.2023

  Třídní schůzky  
       
Třída Datum    
I. 12.10.2023    
II. 13.11.2023 13:00 -14:30  
III. 13.11.2023 7:00 – 7:40 14:00 – 15:30
IV. 13.11.2023 13:45 -15:30  
V. 13.11.2023 13:30 -16:00  
VI. 13.11.2023 13:30 -16:30  
VII. 13.11.2023 dle rozpisu  
VIII. 13.11.2023 13:30 -17:00  
IX. 13.11.2023 dle rozpisu  

Cestovně – vzdělávací týden na naší škole

V týdnu od 30. října do 3. listopadu 2023 se naší škole odehrálo nepřeberné množství cestovně – vzdělávacích akcí, které bezesporu hrají klíčovou a nezaměnitelnou roli ve vzdělávání nejen žáků, ale i pedagogů.

Hned v pondělí 30.10.2023 se někteří naši žáci a učitelé vydali na jazykový poznávací zájezd do Paříže a do Londýna. Zájezdu se zúčastnilo celkem 52 žáků a dospělých. Ze ZŠ Brněnec 38 a ze ZŠ Vítějeves 14. Prvním bodem nabitého programu byla dominanta Paříže – Eiffelova věž, poté následovala plavba lodí po Seině, prohlídka Vítězného oblouku, okolí muzea Louvre a zastávka u nádherné katedrály Notre Dame, kterou nyní opravují.

Další dny už byla na programu návštěva Anglie. Zde navštívili město Canterbury s nádhernou katedrálou, prohlédli si honosnou pevnost Tower, most Tower bridge, Old Royal Naval College – námořní univerzitu, Buckinghamský palác (sídlo krále Karla III.), náměstí Leicester Square, slavnou hodinovou věž (Elizabeth Tower), které se podle jejího zvonu přezdívá Big Ben, Trafalgarské náměstí se sochou admirála Nelsona, čínskou čtvrť, British museum a nakonec Oxford street – nejznámější nákupní ulici v Londýně.

Žáci si tak v praxi mohli ověřit svoji znalost anglického jazyka. Dozvěděli se mnoho zajímavostí ze zeměpisu, dějepisu, občanské a výtvarné výchovy. Zapojili i tělocvik a matematiku. Zjistili tak, že není nutné se každý předmět učit odděleně, ale když se znalosti z jednotlivých předmětů propojí (mezipředmětové vztahy), mohou celkem snadno získat komplexní přehled.

V úterý 31.10.2023 se někteří žáci vydali na exkurzi do našeho hlavního města – do Prahy. Dopoledne navštívili pražskou zoologickou zahradu, kde měli naplánovanou komentovanou prohlídku s průvodcem. Dozvěděli se mnoho zajímavostí ze života varana, ledního medvěda, papouška nestora, tučňáka nebo třeba gaviála indického.

Odpoledne navštívili Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Prošli významnými reprezentativními prostorami Thunovského paláce, který se nachází na Malé Straně ve Sněmovní ulici. Po zhlédnutí krátkého filmu o činnosti Poslanecké sněmovny jim průvodce přiblížil historii sněmovních budov. Žáci se dozvěděli zajímavosti z provozu Poslanecké sněmovny i z práce poslaneckých klubů a výborů.

Zužitkovali tak svoje znalosti z přírodopisu, zeměpisu, dějepisu a občanské výchovy, což jim bude určitě cenným přínosem do výuky nejen těchto předmětů.

Ve čtvrtek 2.11.2023 se vydali žáci 9. ročníku do Boskovic, kde si prošli naučnou stezku židovskou čtvrtí, která patří k nejzachovalejším židovským památkám v Česku. V židovské obci žilo 1810 Židů v přibližně 100 domech. V současnosti se v židovské části města Boskovic nachází 20 památkově chráněných staveb spolu s bránou, kašnou a masnými krámy. Budovy jsou opatřeny informačními tabulemi, kde si žáci mohli přečíst, kdo v domě bydlel nebo k jakému účelu budova sloužila.

Po procházce židovským městem si žáci prošli náměstí, kde si prohlíželi historické budovy a určovali v jakém uměleckém slohu byly postaveny. 

Deváťáci se tak na vlastní oči přesvědčili o židovském odkazu na našem území a ověřili si svoje znalosti z dějepisu, českého jazyka a výtvarné výchovy.

V pátek 3.11.2023 se někteří žáci 6.,7. a 8. třídy vydali do Poličky. Vystoupali na věž kostela sv. Jakuba, kde se roku 1890 narodil světově uznávaný hudební skladatel Bohuslav Martinů. Obdivovali malou dobově zařízenou světničku a kuchyň, ve které rodina Martinů žila na přelomu 19. a 20. století.

Druhá část programu probíhala v muzeu, kde průvodkyně přiblížila styl oblékání a módu v době, kdy žila rodina Martinů. Jednalo se o výstavu s názvem “Šaty dělaj Martinů”, která je v muzeu k vidění až do konce roku.

Žáci se dozvěděli, co všechno obnášelo povolání pradleny, švadleny, obuvníka či dámské krejčové a propojili svoje znalosti z hudební výchovy, výtvarné výchovy a dějepisu.

Na závěr je velmi důležité si uvědomit, že výuka nemusí probíhat jenom ve škole v lavicích, ale dá se aplikovat téměř kdekoliv a na čemkoliv.

Věříme, že si žáci, ale i učitelé tento týden užili. 

Úspěch ZŠ Brněnec v okresním kole WocaBee šampionátu 2023

Od 23. do 27. října 2023 se naše škola zapojila do pátého ročníku inovativní soutěže, která se nazývá Jazykový WocaBee šampionát.

V této soutěži se hodnotí píle žáků, přičemž kriteriem je počet bodů získaných procvičováním slovíček. Žáci se v aplikaci učí novou slovní zásobu včetně výslovnosti moderním a velmi efektivním způsobem. Čím více procvičují, tím více bodů získají a tím více slovíček se také naučí. Každá třída soutěží jako tým, proto se v jazycích zlepšují opravdu všichni.

Z naší školy v šampionátu zápolili celkem 4 týmy. Žáci čtvtého ročníku, děvčata šestého ročníku a chlapci šestého ročníku soutěžily v anglickém jazyce a žáci osmého ročníku v jazyce německém. Žáci dali do soutěže vše. Někteří z nich věnovali práci v aplikaci každý den celé hodiny.

Jejich velká píle a vytrvalost se jim vyplatila.

Umístění našich žáků v okresním kole soutěže a bodový výsledek:

1.místo: žákyně šestého ročníku -16 793
3.místo: žáci čtvrtého ročníku – 2 732
4.místo: žáci šestého ročníku – 2 541
7.místo: žáci osmého ročníku v NJ – 610

Se svým krásným výsledkem postupují žákyně šestého ročníku a žáci čtvrtého ročníku do krajského kola šampionátu, které probíhá od 6. 11. do 10. 11. 2022.

Tou nejdůležitější výhrou však je zlepšení jazykových vědomostí a motivace žáků k učení cizích jazyků, které jsou v dnešní době mimořádně důležité.

Ing. Ivana Seidlová

Žáci ZŠ Brněnec na jazykovém poznávacím zájezdu v Paříži a v Londýně

V pondělí 30. 10. 2023 jsme se těsně po poledni vypravili na dalekou cestu do Paříže. Zájezdu se zúčastnilo celkem 52 žáků a dospělých. Ze ZŠ Brněnec 38 a ze ZŠ Vítějeves 14. Po náročné cestě, která trvala téměř 18 hodin, jsme v úterý brzy ráno dorazili do města módy, baget a croissantů.

Prvním bodem našeho nabitého programu byla dominanta Paříže – Eiffelova věž, která měří celkem 324 metrů. Většina dětí odvážně vystoupala “po svých” do druhého patra, které leží ve výšce 115 metrů. Do třetího patra jsme již vyjeli výtahem a zde jsme měli krásný výhled na dominanty Paříže.

Poté následovala plavba lodí po Seině, prohlídka Vítězného oblouku a okolí muzea Louvre. Zastavili jsme se i u nádherné katedrály Notre Dame, kterou nyní opravují. Poté jsme se přesunuli na bulvár Saint Michel, kde jsme měli rozchod, při němž jsme si nakoupili suvenýry domů. Po přesunu do přístavního města Calais jsme se ubytovali v útulném hotelu F1 v němž jsme přenocovali a na středeční ráno jsme zde měli zajištěnou snídani.

Po snídani se náš autobus přesunul do vlaku, který nás převezl eurotunelem z Francie  na území Anglie.  Zde jsme navštívili město Canterbury s nádhernou katedrálou, která    je jednou z nejstarších   a nejznámějších dochovaných křesťanských staveb v Anglii a je součástí světového dědictví UNESCO. Je katedrálou arcibiskupa canterburského, vedoucího představitele anglikánské církve. Perličkou je, že arcibiskup z Canterbury již od nepaměti jmenuje anglického krále.

Z Canterbury jsme se přemístili do Londýna, kam jsme přijeli kolem jedné hodiny odpoledne. Po vyhlídkové plavbě lodí jsme se posilnili svačinkou v podobě tradičního britského pokrmu Fish and chips a pospíchali jsme na prohlídku honosné pevnosti Tower, v níž jsme si mimo jiné prohlédli korunovační klenoty. Poté jsme se po mostě Tower bridge přesunuli opět na loď, která nás dovezla do oblasti Greenwich, kde jsme zhlédli Old Royal Naval College – námořní univerzitu. Příjemně unavení jsme odjeli na přenocování do útulného hotelu Europa Gatwick ve městě Crawley, který se nachází 55 kilometrů od Londýna.

Ve čtvrtek jsme se probudili do deštivého rána. Posilněni vynikající snídaní jsme se vypravili zpět do královského města Londýn. Měli jsme štěstí, jakmile jsme totiž vystoupili z autobusu, přestalo pršet.

Prvním bodem našeho programu byla zastávka u Buckinghamského paláce, sídla krále  Karla III. Odtud jsme pokračovali na náměstí Leicester Square, v jehož středu se nachází malý park. V každém rohu parku je brána a u ní socha některé z významných osobností.

Spatřili jsme zde slavnou hodinovou věž (Elizabeth Tower), které se podle jejího zvonu přezdívá Big Ben. Věž s největšími hodinami ve Velké Británii je 96 metrů vysoká. Minutová ručička hodin měří neuvěřitelných 4,25 m.

Následovala prohlídka Trafargarského náměstí se sochou admirála Nelsona, čínské čtvrti s obědem v restauraci Soho a nevynechali jsme ani návštěvu British musea.

Poslední a zároveň dětmi nejvytouženější částí programu byl rozchod na Oxford street – nejznámější nákupní ulici v Londýně.

V pátek 3. 11. 2023 se ve večerních hodinách naše početná výprava vrátila z města nad Temží zpět do Moravské Chrastové, kde účastníky zájezdu netrpělivě očekávali jejich rodinní příslušníci. Všichni jsme se vrátili plni nezapomenutelných zážitků.

                                                                                                    Ing. Ivana Seidlová

Názory žáků na zájezd:

„Jsem nadšená, že jsem mohla jet. Vůbec toho nelituji! Když nám paní učitelka o zájezdu v zimě řekla, ihned jsem věděla, že pojedu.“
                                                                                                              Anna 7. ročník

„Okouzlily mě nádherné korunovační klenoty uložené na pevnosti Tower.“
                                                                                                              Radka 7. ročník

„V Londýně se mi moc líbilo. V pohodě jsem se domluvila. Nejlepší bylo London Eye, plavba lodí po Temži a náš krásný hotel.“
                                                                                                            Žaneta 6. ročník

„Bylo to ,,hustý“! Hlavně londýnské metro!“
                                                                                                   Matěj a Adam 6. ročník

„Byl to nezapomenutelný zážitek.“
                                                                                               Neli a Adéla 7. a 8. ročník

 

Návštěva našeho hlavního města

Posledního října zavítali žáci 7. a 8. třídy do pražské zoologické zahrady, kde měli naplánovanou komentovanou prohlídku s průvodcem. Dozvěděli se mnoho zajímavostí ze života varana, ledního medvěda, papouška nestora, tučňáka nebo třeba gaviála indického.

Odpoledne navštívili Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Prošli významnými reprezentativními prostorami Thunovského paláce, který se nachází na Malé Straně ve Sněmovní ulici. Po zhlédnutí krátkého filmu o činnosti Poslanecké sněmovny jim průvodce přiblížil historii sněmovních budov. Žáci se dozvěděli zajímavosti z provozu Poslanecké sněmovny i z práce poslaneckých klubů a výborů.

Návštěvu těchto vládních prostor můžeme jen doporučit!

Mgr. Aneta Moravcová, Mgr. Šárka Dirrová

Po stopách poličského rodáka Bohuslava Martinů

I přes velmi špatné počasí vystoupali žáci 7. a 8. třídy na věž kostela sv. Jakuba v malebné Poličce, kde se roku 1890 narodil světově uznávaný hudební skladatel. Obdivovali jsme malou dobově zařízenou světničku a kuchyň, ve které rodina Martinů žila na přelomu 19. a 20. století. Rodina v této malé věžní světničce žila až do Bohušových 11 let. Je zařízena původním i dobovým nábytkem podle vzpomínek jeho matky a sestry. Výhled na město a široké okolí z ochozu věže nám bohužel kazila mlha a silný déšť s větrem.

Na druhou část programu jsme se přemístili do muzea, kde nám průvodkyně přiblížila styl oblékání a módu v době, kdy žila rodina Martinů. Jednalo se o výstavu s názvem “Šaty dělaj Martinů”, která je v muzeu k vidění až do konce roku. Žáci se dozvěděli, co všechno obnášelo povolání pradleny, švadleny, obuvníka či dámské krejčové.

Páteční listopadové dopoledne se tak neslo v duchu historie, módy a hudby.

Mgr. Aneta Moravcová