Návštěva Legiovlaku ve Svitavách

Žáci 6. – 9. ročníku podnikli minulý týden exkurzi do muzea České obce legionářské, které stojí ve dnech 9. – 14. 5. na nádraží ve Svitavách, na druhém nástupišti. Jde totiž o věrnou repliku legionářského vlaku, kterým se během první světové války přepravovali českoslovenští vojáci napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále.

Po zhlédnutí krátkého dokumentu si žáci s průvodcem oblečeným v dobové uniformě prošli celý vlak. Během prohlídky se ptali na vše, co je zajímalo ohledně života našich legionářů, a nakonec měli možnost si v prodejním voze zakoupit suvenýry, knihy s legionářskou tématikou, nebo v databázi vyhledat informace o svých předcích, kteří se bojů v Rusku zúčastnili.

Následovala prohlídka Svitav a šesťáci si potom ještě protáhli tělo na bowlingu a odpoledne strávili v krásném prostředí Vodárenského lesa ve Svitavách. Z osmi tabulí naučné stezky se dozvěděli spoustu informací o rostlinách a živočiších, kteří tam žijí.

Marie Trundová

NJ 7 – WocaBee

Skupina němčinářů ze 7. třídy plnila balíky se zadanými slovíčky od 1. února až do 1. května. Po večerech hráli online hry a testovali svoji slovní zásobu v online testech. Tři nejlepší žáci nahráli kolem 40 000 WocaPoints a získali dárkové předměty s logem aplikace. Diplomem byli odměněni i Jarda Neudert a Tereza Kalasová.

Gratulujeme!

1. Adéla Knötigová (41 225 WocaPoints)
2. Tomáš Michl (40 001 WocaPoints)
3. Jáchym Andrlík (40 000 WocaPoints)

Mgr. Aneta Moravcová

Atletické závody ve Svitavách

V úterý 25.4.2023 se 19 vybraných sportovců z naší školy zúčastnilo obvodního kola tradiční atletické soutěže Pohár rozhlasu, které se konalo na Městském stadionu ve Svitavách.

Naši školu reprezentovali žáci a žákyně 6. a 7. třídy, kteří se nezalekli velké konkurence ostatních závodníků a podali nejen výborné individuální výkony, ale zadařilo se jim i v soutěži týmů, díky čemuž získali pro naši školu výborná umístění.

V kategorii mladších žákyň obsadila 1. místo ve skoku vysokém s výkonem 130 cm Anežka Stupková a 2. místoběhu na 60 m s výkonem 9.22 s Tereza Kalasová.

Děvčatům se zadařilo i ve štafetě na 4 x 60 m, ve které ve složení Alžběta Veitová, Tereza Kalasová, Viktoria Ragan a Anežka Stupková s výkonem 36.37 s obsadila po velmi těsném finiši 2. místo. Nejen díky těmto individuálním výkonům se družstvo mladších žákyň ve složení Tereza Hegerová, Sofie Langerová, Natálie Smolková, Neli Valterová (6. třída), Kristýna Etzlerová, Ilona Janků, Tereza Kalasová, Viktoria Ragan, Anežka Stupková a Alžběta Veitová (7. třída) umístilo na krásném 3. místě.

V kategorii mladších žáků obsadil hned dvakrát 1. místo Tomáš Lžičař, kdy nejprve svým výkonem 146 cm vyhrál skok vysoký a poté svým výkonem 55, 97 m tento úspěch zopakoval i v hodu kriketovým míčkem. Jaroslav Neudert svým výkonem 8.58 s obsadil 1. místo v běhu na 60 m a poté přidal 2. místo ve skoku dalekém, když se mu podařilo skočit 425 cm.

Chlapcům se stejně jako děvčatům zadařilo i ve štafetě na 4 x 60 m, ve které ve složení Jáchym Andrlík, Tomáš Lžičař, Dominik Pandula a Jaroslav Neudert s výkonem 34.45 s obsadili vynikající 1. místo. Nejen díky těmto skvělým individuálním výkonům se družstvo mladších žáků ve složení Martin Elbl, Dominik Pandula, Michal Petrasz (6. třída), Jáchym Andrlík, Matouš Báča, Tomáš Lžičař, Tomáš Michl, Jaroslav Neudert a Václav Valter (7. třída) umístilo na krásném 1. místě a postoupilo do okresního kola, které se bude konat 11.5.2023 v Litomyšli.

Všem sportovcům děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a chlapcům budeme držet pěsti, aby se jim podařilo uspět i v okresním kole!

             Mgr. Petr Havliš, Mgr. Adéla Linhartová

Filmový den ve škole

Pokud byste na otázku, jestli je v Moravské Chrastové kino, odpověděli záporně, pak by to v pátek 5. května nebyla úplně pravda. V tento den se totiž naše škola stala dokonce multikinem. Každá třída si vybrala film a poslední dvě vyučovací hodiny svoji učebnu přeměnili v kinosál.

Nechybělo ani občerstvení a žáci si mohli vybrat, na který film se půjdou podívat – jestli akční, komedii nebo třeba horor. Ten však byl přístupný jen starším ročníkům.

Děti napříč třídami spolu strávily hezké chvilky, a tak se nám opět podařilo „zažít školu jinak“, což má projekt Hrdá škola jako svůj hlavní cíl.

Marie Trundová

DEN BEZPEČNOSTI A CYKLISTIKY – projektový den

Rok se s rokem sešel a 28. 4. 2023 nastal všemi očekávaný Den bezpečnosti a cyklistiky, který naše škola pořádá již osmnáctým rokem. Žáci i pedagogové se velice těšili na pestrý program, který si pro ně příslušníci záchranných sborů připravili a který se jen tak v každé škole nevidí.

Akci připravila paní ředitelka školy, Mgr. Lenka Kašparová společně s praporčíkem Václavem Hofírkem a jeho kolegy z Policie ČR Svitavy, Celní správou Svitavy, Hasičským záchranným sborem Svitavy a Zdravotnickou záchrannou službou Svitavy.

Žáci prvního až šestého ročníku plnili úkoly zaměřené na ovládání pravidel silničního provozu. Poznávali dopravní značky, prokazovali znalost důležitých telefonních čísel a rozlišovali správné a nesprávné dopravní situace. Vyzkoušeli si jízdu zručnosti na kolech mezi kuželkami, přejezd přes překážku a také dodržování pravidel jízdy na kruhovém objezdu. Za zvládnutí jednotlivých disciplín získávali body. Děti s největším počtem bodů obdržely ceny a odměny, které byly darovány místními a svitavskými sponzory.

Během přestávek mezi jednotlivými disciplinami si všichni mohli prohlédnout vybavení vozidel Hasičského sboru Svitavy, policejního auta a motorky, vozu záchranné zdravotní služby a vozidla celní správy. Také jim byl předveden celními psovody výcvik psů, kteří vyhledávali v zavazadlech zakázané látky.

Akci navštívily i děti z obou mateřských školek – MŠ Moravská Chrastová a MŠ U Dvou sluníček Brněnec. Den se velice vydařil, počasí bylo sice trošku chladnější, ale celý den nás doprovázelo sluníčko.

Jako zlatý hřeb akce proběhlo slavnostní vyhlášení nejlepších cyklistů z každé zúčastněné třídy až do desátého místa. Děti byly obdarovány hodnotnými cenami, mezi kterými nechyběly doplňky na kolo, krásné sportovní čelenky, čepice, ponožky a další zajímavé předměty. Pomyslnou třešničkou na dortu pak byly medaile pro absolutní finalisty a nádherné poháry a medaile. Organizátoři nezapomněli ani na ceny útěchy pro všechny zúčastněné.

 Žáci odcházeli bez modřin a oděrek, zato s nezapomenutelnými zážitky a s množstvím hodnotných cen, které skoro nemohli ani odnést domů. Nechyběly dokonce ani pověstné slzičky štěstí!

Velké poděkování si zaslouží všichni organizátoři, mezi kterými nechyběli pedagogové ZŠ Brněnec, příslušníci záchranných sborů a žáci devátého ročníku. Také moc děkujeme všem štědrým sponzorům akce, bez nichž by projektový den nemohl proběhnout. Poděkování patří i firmě SILK – PROGRESS, s.r.o., která nám poskytla asfaltovou plochu i potřebné zázemí ve vnitřních prostorách podniku. Zvláštní poděkování patří panu praporčíku Václavu Hofírkovi.

Již se všichni těšíme na příští ročník oblíbené a velmi užitečné akce!

                                                          Ing. Ivana Seidlová, Mgr. Lenka Kašparová

Sponzoři projektového dne – den bezpečnosti

Den bezpečnosti a cyklistiky ve Svitavském deníku

Den Země v naší škole

Den Země je celosvětová událost, která se každoročně slaví 22. dubna a je zaměřená na podporu ochrany životního prostředí.

Ani naše škola na tento významný den nezapomněla a v pátek 27. dubna 2023 jsme jej uctili celou škálou environmentálních aktivit, kterými jsme zároveň splnili další výzvu „Hrdé školy“ – Den za zlepšení školy. Žáci sedmého a osmého ročníku nejdříve shlédli výuková videa s environmentální tématikou. Následoval kvíz v poznávání přírodnin i pokojových rostlin.

Po zodpovězení kontrolních otázek se děti pod vedením pedagogů vydaly na akci s názvem, který jsme si zvolili sami – Společně pro čistější okolí školy, pod záštitou projektu Ukliďme Česko, do nějž jsme již druhým rokem zapojeni. Žáci byli rozděleni do dvou skupin dle ročníku a uklízeli okolí obou škol – ZŠ Brněnec 28 i ZŠ Moravská Chrastová 100, nezapomněli na okolí řeky Svitavy, autobusové i vlakové zastávky, kapličky, obecního úřadu a dalších významných míst. Vybraná skupina žáků přesazovala květiny, vysazovala květinovou výzdobu do truhlíku, hrabala starou trávu a odnášela kameny z trávníku.

Po práci si za odměnu všichni účastníci úklidu opekli špekáčky. Oheň si děti rozdělali sami, nepatrně lépe se při rozdělávání ohně dařilo sedmé třídě, kterou navštěvuje řada skautů. Následovala příjemná návštěva lesa, v něm děti prokázali své přírodovědné znalosti při určování stromů a dalších rostlin.

Všichni žáci si v tento den uvědomili, že naše planeta je jen jedna a pro náš život a život budoucí nenahraditelná. Příroda je pro spoustu z nás neodmyslitelnou součástí života, nehledě na to, zda si to uvědomujeme či ne. V dnešní uspěchané době je právě taková chvilka relaxace v přírodě důležitější než kdy dříve. Jsme nesmírně rádi, že jsme mohli přispět ke zlepšení prostředí, které nás každý den obklopuje.

Velice děkujeme organizátorům projektu Ukliďme Česko, kteří naší škole věnovali pytle a rukavice. Další poděkování patří obci Brněnec, která zajistila odvoz nasbíraného odpadu.

„Přijměte tempo přírody. Jejím tajemstvím je trpělivost.“ (Ralph Waldo Emerson)

Za ZŠ Brněnec Ing. Ivana Seidlová

Zajímavé a zdravé zpestření jídelníčku aneb zeleninový bar opět v naší školní jídelně

Ve středu 19. dubna nás v naší školní jídelně čekalo příjemné překvapení v podobě velmi pestrého zeleninového baru.

Zeleninový bar je v podstatě nabídka zeleninových salátů, z níž si strávníci vybírají podle vlastního výběru. Bar nabízí jeden nebo více druhů salátů, směsí nakrájené zeleniny nebo odděleně nakrájené druhy zelenin, z nichž si strávník může salát zkombinovat.

Tento způsob vede bezesporu ke zpestření jídelníčku, přispívá ke zdravému stravování a v neposlední řadě pomáhá omezit plýtvání s potravinami.

Už teď se těšíme na další zeleninový bar!

Mgr. Adéla Linhartová

Fenomén divadlo – Divadlo jednoho herce

Z Hradce Králové k nám ve čtvrtek 13. dubna zavítalo Divadlo jednoho herce. V rámci výuky dějepisu sehrál herec Josef René žákům 5. až 9. ročníku představení s názvem “Karel IV. – král český a císař římský“.

Dozvěděli jsme se zajímavé události z jeho života. Přiblížil nám, jak Otec vlasti ovlivnil naši historii, kolik ovládal řečí, co vše v Praze založil, kolik měl žen atd. Žáci 1. až 3. třídy zhlédli pohádkové představení Příhody lišky Bystroušky, podle níž zpracoval Leoš Janáček operu.

Mgr. Aneta Moravcová

Angličtina s rodilou mluvčí ve středu 22. března

S kolika lidmi na světe se domluvíte anglicky? Pro které profese je angličtina nezbytná? Jaké největší výzvy angličtina přináší a jak se s nimi poprat? Co jsou to idiomy a mluví i zvířata anglicky?

Odpovědi na tyto a další otázky hledali naši žáci při výuce s rodilou mluvčí, lektorkou Kendrou Havlicek. Vysvětlovali si význam nápisů na oblečení, názvů známých písniček, idiomů a slangových výrazů, tvořili návrh vlastního trička, pouštěli si písničky.

Na závěr byl prostor na otázky, kterého především sedmáci velice aktivně využili a povídali si s paní lektorkou i po skončení hodiny.

Děkujeme paní lektorce a doufáme, že se za námi zase přijede podívat.

Marie Trundová