Termíny prázdnin ve školním roce 2021/2022

Termíny prázdnin ve školním roce 2021/2022

Podzimní prázdniny: středa 27. a pátek 29. října 2021

Vánoční prázdniny: od čtvrtka 23. prosince 2021 do neděle 2. ledna 2022

Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022

Vyučování v I. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2022

Pololetní prázdniny:    pátek 4.února 2022

Jarní prázdniny: 28. února 2022 až 6. března 2022

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. dubna 2022

Období školního vyučování ve II. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku  1. července 2022 do středy 31. srpna 2022

Sportovní den

Dne 24. 6. 2021 se uskutečnil školní turnaj ve vybíjené a ve fotbalu.

Školní turnaj ve vybíjené

Turnaje ve vybíjené se zúčastnily dívky 4. – 7. ročníku. Turnaj se konal na školním hřišti v Brněnci. Před turnajem se dívky zahřály při honičce, poté následovala důkladná rozcvička celého těla.

Každá třída hrála 3 turnaje. Výsledek turnaje byl nerozhodný, proto se hrál ještě poslední turnaj o 2. a 3. místo. Hra byla opravdu napínavá a všechny dívky bojovaly až do konce zápasu.

Výsledek turnaje:

1. místo: 6. třída
2. místo: 5. třída
3. místo: 4. třída

Velikou pochvalu si zaslouží především dívky ze 4. a 5. třídy za rychlé naučení pravidel hry a obrovský zápal do turnaje.

Školní turnaj ve fotbalu

Ve fotbalovém klání bojovali chlapci 4. – 9. třídy. Všem se turnaj líbil, nikdo se nezranil a jasně převládla pohoda na hřišti i mimo něj.

Příští rok si turnaj určitě zopakujeme!

Výsledek turnaje:

1. místo: 9. třída
2. místo: 7. třída
3. místo: 6. třída

Kolektiv pedagogů ZŠ Brněnec

I v Letovicích se dá zažít prima výlet!

Žáci 7. třídy a někteří žáci 9. třídy vyrazili v pátek ráno 25. června do Letovic. Nejprve zamířili do barokního kostela sv. Václava, který se nachází v blízkosti letovického zámku. Poslechli si varhanní skladby německého skladatele J. S. Bacha a krátce se seznámili s historií tohoto kostela. Obdivovali rozlehlou kryptu pod kostelem, kde se nacházejí ostatky hraběcích rodů Blümegen a Kálnoky. V malých rakvích jsou pohřbeni i tři roční děti.

Poté jsme se přesunuli na nedaleký zámek, který si mohli žáci projít sami dle libosti bez průvodce. Po hodinovém rozchodu na náměstí jsme se posilnili na další aktivity tentokrát na hřišti u supermarketu Penny. Hrály se všelijaké míčové hry a pánové předvedli své triky na workoutovém hřišti. Výlet se vydařil, vraceli jsme se v odpoledních hodinách příjemně unavení.

Mgr. Aneta Moravcová. Mgr. Marie Trundová

Pojďme sbírat byliny!

Připomínáme probíhající sběr bylin!

V příloze najdete seznam léčivých rostlin, které lze letos sbírat, zásady správného sběru, sušení a skladování léčivých rostlin. Usušené byliny můžete nosit do školy v Moravské Chrastové a v Brněnci.

Bylinky zabalte do prodyšného obalu (papírový sáček), nahlaste vždy třídnímu učiteli (svoje jméno, druh bylin a jejich hmotnost). Stále také můžete ve škole odevzdávat usušenou pomerančovou kůru.

Sbírané komodity noste do 30. 6. 2021.

Děkujeme všem, kdo se do sběru již zapojili nebo teprve zapojí!

Nejlepší sběrači budou oceněni ????.

Seznam léčivých bylin

Záchranná stanice Seiferos – ukázky lovu a letu s dravci

V pátek 28. května 2021 se po ránu vydali žáci 1. stupně a 7. třídy ZŠ Brněnec svižnou chůzí po cyklostezce na hřiště do Březové nad Svitavou.

 Záchranná stanice Seiferos zde předvedla parádní ukázky s dravci. Celý program byl provázen profesionálním a zábavným výkladem přenášeným bezdrátovou zvukovou aparaturou. Děti se dozvěděly zajímavosti z ptačí říše, viděly sokoly, jestřáby, rarohy, luňáky, orla královského, supa bělohlavého i naše sovy, kalouse ušatého, výra velkého, sýce rousného, kulíška nejmenšího. Dravci létali přímo nad našimi hlavami a lovili atrapy kořisti. Dravci hnali kličkující kunu, lovili vycpaného bažanta i lišku. Někteří žáci si vyzkoušeli přílet dravce na rukavici. Nechyběly ani informace o ochraně ptactva a našem životním prostředí. 

Bohatý program žáci odměnili po zásluze nadšeným potleskem.

Mgr. Drahomíra Blažková, Ing. Ivana Seidová

Sbírka pro Zelené Vendolí

Na podzim roku 2020 proběhla v naší škole materiální sbírka pro Záchrannou stanici a psí útulek Zelené Vendolí. Situaci bohužel zkomplikoval přechod škol na distanční výuku a sbírku museli místo žáků předat jen zástupci učitelů.

V letošním školním roce se nám bohužel akci nepodaří dokončit, jak jsme zamýšleli, ale zapomenuta není. Záznamy o účasti žáků na sbírce máme a na základě nich budeme pokračovat. Plánujeme, že vybraní žáci, kteří se do sbírky zapojili, pojedou na prohlídku záchranné stanice na podzim příštího školního roku.

Na naši návštěvu se těší všichni její zvířecí obyvatelé, jmenovitě Pivoň a Slivoň (samci prasete divokého), liška Ivuška a také čápi Oldřich s Boženou, kteří právě vyvedli mladé.

Marie Trundová (organizátorka sbírky)

Nemocnice Pardubického kraje děkuje všem laskavým lidem

Nemocnice pardubického kraje v pondělí 24. 5. 2021 zveřejnila na svém facebooku a také na webových stránkách poděkování všem lidem, kteří v nelehké době celosvětové pandemie COVID 19 podpořili zdravotníky a přispěli jim darem či pomocí. Na seznamu dárců je v první části uvedena i naše Základní škola.

Toto uskupení nemocnic, které se s necelými 5 000 zaměstnanci řadí mezi desítku největších nemocničních zařízení v zemi, vzniklo sloučením Pardubické, Chrudimské, Orlickoústecké, Litomyšlské a Svitavské nemocnice.

Poděkování si vážíme a rádi je zprostředkováváme všem z Vás, kteří jste se podíleli na naší výzvě k pomoci. 

NPK (Nemocnice pardubického kraje)

Odkaz na stránky nemocnice:

https://www.facebook.com/nempk

https://www.nempk.cz/informace/podekovanidarcum?fbclid=IwAR3Tt41QCESAG6xugiATgT56DKQ2ud0bQwBH8IC_f0NMqqVJHRjyBKwYM3w

 

 

Informace k provozu školy od 17.5.2021

Od 17.5.2021 bude umožněna osobní přítomnost všech žáků 1. a 2. stupně ZŠ a to bez rotací. Výuka bude probíhat prezenčně (ve škole každý den).

Žáci budou testováni neinvazivními Ag testy 1x týdně (vždy v pondělí).  Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. 

Nadále platí povinnost nošení roušek po celou dobu přítomnosti ve škole.

Výuka bude probíhat dle běžného poskytnutého rozvrhu. Není již nutné zachovávat homogenitu skupin a tříd. 

Školní družina bude v provozu v běžném režimu.

Školní jídelna bude v provozu v běžném režimu. Všichni žáci, kteří chodili na obědy, jsou i nadále přihlášeni a budou se stravovat ve školní jídelně. Pokud chce žák oběd přihlásit/odhlásit, kontaktuje vedoucí školní jídelny telefonicky na čísle 461 523 134 nebo mailem jidelna@zsbrnenec.cz

Den matek

Den matek je významným svátek během kterého děti děkují druhou květnovou neděli maminkám za to, že je vychovaly. 

Svátky, které vzdávaly hold ženám, mají ve světě dlouholetou tradici. Například v Anglii se ženy uctívaly na takzvanou Mateřskou neděli. Myšlenka slavit Den matek pravidelně v mezinárodním měřítku vznikl v USA na začátku 20. století. V České republice se Den matek slavil poprvé v roce 1923. Zasloužila se o to Alice Masaryková, dcera prezidenta T. G. Masaryka. 

Maminko má, k Tvému svátku 
nesu malou kytičku,
ale zato velkou lásku
mám pro Tebe v srdíčku.
Za to, jak se o mě staráš,
jsi ve světě nejdražší
a proto Tě, maminko má,
mám ze všeho nejradši.

Přejeme všem maminkám a babičkám všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí a radost.

děti a učitelé ZŠ Brněnec