„Vyskočte z lavice, přeskočte hranice!“

Posledního září vyrazila opět naše škola se žáky, rodiči a kamarády za hranice naší republiky, tentokráte k našim německým sousedům.

Naším cílem se tentokrát stal zámek Moritzburg a město Drážďany ve spolkové zemi Sasko. Cesta autobusem trvala něco přes 4 a půl hodiny. Kolem desáté dopoledne jsme navštívili lovecký zámek Moritzburg, který proslavila především pohádka Tři oříšky pro Popelku s Libuší Šafránkovou. Žáci obdivovali nádhernou barokní architekturu, lovecké trofeje a sbírky porcelánu v interiéru zámku. Někteří si nezapomněli vyzkoušet malý Popelčin střevíček napevno připevněný na venkovních schodech. Zámek si žáci procházeli sami s pomocí interaktivních tabletů.

V Drážďanech jsme nejprve prošli galerií starých mistrů (Zwinger). Poté

jsme na náměstí Neumarkt vystoupali po točitých schodech na vyhlídkovou plošinu barokního kostela Panny Marie (Frauenkirche), kde jsme se kochali pohledem na saskou metropoli. Zastavili jsme se u nejdelší nástěnné fresky zobrazující průvod saských králů (Fürstenzug).

Po „historickém okénku“ vedly naše kroky do restaurace McDonald’s a nákupního centra Primark. Skoro tři hodiny jsme si užívali osobního volna a mohli si tak prakticky vyzkoušet svoji němčinu. Z Drážďan jsme se unavení a nadšení vraceli kolem půl šesté večer zpátky do Česka. Počasí nám více než přálo – slunečná obloha bez mraků lákala po celý den k focení.

Děkujeme CK Školní zájezdy z Brna za zorganizování našeho podzimního zájezdu a také průvodci Lukášovi za poutavý a vtipný výklad.

Mgr. Aneta Moravcová

Okresní kolo v přespolním běhu

Dne 15. 9. 2022 se uskutečnilo obvodní kolo v přespolním běhu u rybníka Rosnička ve Svitavách.

Z naší školy se běhu zúčastnilo celkem 38 žáků a žákyň. Z toho 16 z prvního stupně a 22 ze stupně druhého.  Pro kategorie 2. – 4. třída pořadatelé připravili trať dlouhou 1200m, v kategoriích od 5. do 7. třídy byla délka tratě 1700m. Děvčata osmého až devátého ročníku měly délku okruhu rovněž 1700m a nejdelší trať v délce 3000m čekala na hochy osmého až devátého ročníku.

I přes velkou konkurenci a nepříznivé počasí si naši žáci vedli velmi dobře a dosáhli výborných výsledků.

Mezi nejlepší výsledky patří:

Kategorie 2.-3.třída žáci

        Blaška Aleš – 9.místo

Kategorie 5. třída žákyně

–        Štrofová Denisa – 4.místo

Kategorie 5.třída žáci

–        Kaderka Jan – 7.místo
–        Dvořák Dominik – 8.místo

Kategorie 6.-7.třída žákyně

–        Blažková Radka – 2.místo
–        Stupková Anežka – 7.místo

Kategorie 6.-7. třída žáci

–        Elbl Martin – 4.místo
–        Valter Václav – 6.místo

Kategorie 8.-9. třída žáci

–        Supper Jan – 3.místo
–        Vlček Patrik – 4.místo

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy!

Učitelé TV

MARBO – JAZZ

Ve čtvrtek 29. září dorazila k nám do Brněnce již tradičně hudební skupina MARBO. Tentokrát byl na programu koncert s názvem Jazz jako základ populární hudby. Manželé Vrtalovi opět nezklamali, profesionálně zazpívali a perfektně zahráli na klávesy a tenorový saxofon.

Žáky provedli hudbou amerických černochů od počátků až k dnešku a přiblížili jim hudební styly příbuzné jazzu nebo z jazzu vycházející, např. rock and roll, boogy woogy, blues nebo ragtime.

Děkujeme za kulturní zážitek a těšíme se opět příště.

Mgr. Aneta Moravcová

Mladí přírodovědci

V pondělí 26. 9. 2022 se vydalo 12 nadšených přírodovědců z 9. třídy na Gymnázium v Jevíčku, kde se tento den konala přírodovědná soutěž.

Naši školu reprezentovaly 4 tříčlenné týmy, které plnily celou řadu rozmanitých úkolů.

V první (teoretické) části na ně čekaly 3 „přírodovědné pohádky“ zaměřené převážně na přírodopis, chemii a ekologii, které měly za úkol prověřit nejen jejich znalosti, ale i schopnosti pracovat s textem a hledaní souvislostí.

Ve druhé (praktické) části měly za úkol poznávat např. listnaté a jehličnaté stromy, dvouděložné rostliny, chemické prvky a látky pomocí čichu a hmatu, kosti, vycpané exponáty ptáků, nerosty a horniny, laboratorní nádobí a mnoho dalšího.

Naši žáci si vedli velmi dobře, a tak ve velké konkurenci 26 týmů obsadili 6.,7. a 14. místo, za což si určitě zaslouží velkou pochvalu.

Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a věříme, že i v příštím školním roce se tato soutěž opět uskuteční. 

Poděkování si bezesporu zaslouží i organizační tým celé soutěže nejen za její přípravu, ale i za milou a přátelskou atmosféru, která nás provázela celým soutěžním dopolednem.

Mgr. Adéla Linhartová

Světový den srdce (World Heart Day) – 29. září

Světový den srdce si připomínáme každoročně již od roku 2000. Pořádá jej Světová federace srdce pod patronací Světové zdravotnické organizace (WHO). Jejich cílem je upozornit na stále se zvyšující počet kardiovaskulárních onemocnění a především poukázat na důležitost prevence. Na choroby srdce ročně zemřou miliony lidí po celém světě a většina z nich bohužel zbytečně.

Kardiovaskulární choroby jsou nejčastější příčinou úmrtí na světě. Patří sem infarkt myokardu, ischemická choroba srdeční, vysoký krevní tlak, mozková mrtvice a další nemoci. Prevence je u srdečních chorob velice důležitá. Pro svoje srdce můžeme udělat mnoho. Zdravý životní styl může významně snížit výskyt nemocí tohoto důležitého orgánu.

Prevence:

 • nekouřit, nevystavovat se ani tzv. pasivnímu kouření
 • vyhýbat se alkoholu
 • dostatek pohybu na zdravém vzduchu
 • zdravě jíst
 • hlídat si krevní tlak
 • hlídat cholesterol
 • dostatek spánku
 • dostatek odpočinku (aktivní i pasivní odpočinek)
 • dobrá nálada
 • omezení stresových faktorů

V rámci Světového dne srdce probíhá mnoho akcí. Nemocnice nabízejí zdarma měření hladiny cholesterolu a cukru v krvi, měření krevního tlaku či poradenství v oblasti zdravého stravování a prevence kardiovaskulárních chorob.

Zajímavosti o srdci:

 • Mužské srdce váží asi 350 gramů, ženské kolem 300 gramů. Velikost srdce odpovídá zatnuté pěsti.
 • Ročně srdce udeří téměř 38 milionkrát. Ženské srdce bije rychleji.
 • Srdce může tlouci i mimo tělo.
 • Infarkt postihne v ČR denně asi 60 lidí, nejčastěji mezi šestou a dvanáctou hodinou dopoledne.
 • Nejvíc infarktů je na Štědrý den.
 • První úspěšnou operaci srdce provedli lékaři v roce 1896
 • První transplantaci srdce u člověka provedli v roce 1967 v Kapském Městě. U nás to bylo o rok později.

Pečujte o své srdce!
                                                                                                  Ing. Ivana Seidlová

Noc vědců ve Vida centru Brno

Milí žáci, 
vezměte svoje rodiče a vydejte se v pátek 30. 9. na nezapomenutelný vzdělávací program do Vida centra Brno.
 
Program začíná v 18 hodin. Vstup do expozice a účast na doprovodném programu Noci vědců ve VIDA je zdarma, ale je nutné se předem registrovat na webu Noci vědců https://www.nocvedcu.cz/.
 
Na místě bude omezené množství vstupenek, vstup do expozice bez rezervace není možné garantovat. Pokud se rozhodnete vypravit za poznáním, tak zašlete svoje fotografie z Noci vědců na email: Ivana.Seidlova@seznam.cz
                                                                                                                                                     Ing. Ivana Seidlová

Výchovný program “Jak se nestát závislákem”

V úterý 20. 9. 2022 naši školu navštívily proškolené pracovnice ze Státního zdravotního ústavu, aby pro naše žáky 7. a 8. ročníku zrealizovaly výchovný program zaměřený na prevenci všech druhů závislostí. Tento program naše škola vyhrála v loňské celorepublikové soutěži Naše planeta, naše zdraví. 
Pro připomenutí naší účasti v soutěži navštivte adresu https://zsbrnenec.cz/nase-planeta-nase-zdravi/
Program nabízí zvyšování zdravotní gramotnosti dětí osvojením a rozvíjením poznatků a praktických dovedností, zaměřených na předcházení rizikovému chování, a tím snížení jeho dopadů do oblasti zdravotní, vzdělávací i sociální. Interaktivní hra „Jak se nestát závislákem“ má formu zábavné soutěže se 4 stanovišti, které se zabývají různými oblastmi rizikového chování. Interaktivita programu umožňuje vyjádření vlastních názorů na danou problematiku při neformální diskusi, při které jsou metodou přirozené nenásilné zpětné vazby žáci vedeni k uvědomování si životních hodnot, postojů a motivací v reálných souvislostech. Práci na každém stanovišti koordinuje odborný pracovník SZÚ. Každá skupina se umístí k jednomu stanovišti, na kterém pod vedením moderátora absolvuje 15 – 20minutový program, který probíhá formou řízené diskuse. Ke každému stanovišti jsou přiděleny konkrétní diskusní okruhy a jeden příklad z praxe, na kterém moderátor demonstruje charakteristické rysy závislosti, manipulativního chování a nenásilného prosazování sebe sama. Moderátor ohodnotí výkon každého družstva 0 – 10 body (max. 6 bodů za vědomosti, max. 4 body za aktivitu) a zapíše je do hrací karty, kterou obdrží každá skupina na začátku. Poté se skupina hráčů (žáků) přesune k dalšímu stanovišti. Hra končí v okamžiku, kdy se všechny skupiny vystřídají u všech stanovišť. Vítězí družstvo s nejvyšším počtem bodů. V závěru hry bylo vítězné družstvo oficiálně vyhlášeno a odměněno.
 
Názory samotných žáků na program
Adélka, 8. ročník

Výchovný program byl podle mého názoru dobře zpracován. Paní preventistka nás hned na začátku rozdělila do 4 skupin. Jednotlivé skupiny se přesouvaly tam 4 stanoviště a na každém stanovišti bylo všechno moc hezky popsáno a vysvětleno. Stanoviště, které bylo zaměřené na kouření všech možných látek bylo provázeno obrázky a samotnými cigaretami. 

Stanoviště o alkoholu bylo ozvláštněno brýlemi, přes které jsme si mohli vyzkoušet jak vidí opilý člověk, zkoušeli jsme se podepsat a jít po rovné čáře. Na třetím stanovišti, jež bylo zaměřeno na asertivitu nám byl tento pojem vysvětlen a dělali jsme si test na úroveň své asertivity. Byly zde vysvětleny i další pojmy jako manipulace, agresivita a pasivita. Na posledním čtvrtém stanovišti jsme byli seznámeni s druhy drog a jejich legalitou i nelegalitou. Bylo nám řečeno že většina drog se již od nepaměti používá ke zdravotním účelům. Bohužel se drogy začaly časem zneužívat.

Byly jsme rozdělení do skupinek takže se každý zapojil a všichni jsme byli seznámeni s nejrůznějšími formami závislostí a bylo nám vysvětleno, proč není dobré stát se závislým. Měli to hezky zpracované a vše bylo srozumitelné. 

 
Zbyšek, 8. ročník
Program se mi líbil. Hodně poznatků jsem věděl, ale bylo dobré si je připomenout. Jiné pro mě byly nové. Zvláště se mi líbily brýle, které po nasazení ilustrovaly, jak vidí alkoholik :-)!
 
Názory odbornic ze Státního zdravotního ústavu na naše žáky
Chceme Vám velice poděkovat za milé přijetí a za pohoštění včera u Vás na ZŠ Brněnec a ještě jednou za Vaší účast v soutěži. Vaši žáci byli při interaktivní hře “Jak se(ne)stát závislákem” moc fajn. 
 
Ing. Ivana Seidlová
 

Německo – Drážďany, zámek Moritzburg

Stejně jako v loňském školním roce pořádá ZŠ Brněnec i letos zájezd k našim zahraničním sousedům. S CK Školní zájezdy se 30. září v pátek vypravíme na jednodenní výlet do Německa. Cílem našeho výletu budou Drážďany s barokním komplexem staveb Zwinger a zámek Moritzburg, kde se natáčela naše slavná pohádka Tři oříšky pro Popelku. Opět mohou jet žáci, rodinní příslušníci, kamarádi a učitelé. 
 
Cena výletu na osobu je 1.220 kč. S sebou je třeba mít cca 22 euro na vstupy (dospělý), děti méně. K vycestování je třeba mít platný cestovní pas, příp. platný občanský průkaz. Dle informací cestovní kanceláře by mělo do 30. září platit vycestování bez potvrzení o bezinfekčnosti.
 
Podrobné info včetně přihlášky dostanou zájemci ve škole v týdnu od 12. září. Informace o zájezdu budou rovněž aktualizovány na webových stránkách školy. Přihláška bude – stejně jako vloni – závazná! Platit můžete Mgr. Anetě Moravcové v týdnu od 19. září. 
 
Využijte možnost cestovat a poznávat v duchu přísloví: ” Vyskočte z lavice, přeskočte hranice! “

Konzultační hodiny 2022/2023

Konzultační hodiny Školní rok  2022/2023
Jméno, příjmení Den a čas
Mgr. Lucie Dosedělová Pondělí 13:15 – 14:15
Mgr. Lenka Karlíková Úterý 7:00 – 7:40
Naděžda Rybová Čtvrtek 7:00 – 7:40
Mgr. Drahomíra Blažková  
Denisa Báčová Pondělí 8:50 – 9:35
Mgr. Ludmila Portlová Pondělí 8:50 – 9:35
Mgr. Adéla Linhartová Úterý 11:45 – 12:30
Mgr. Šárka Dirrová Úterý 10:45 – 11:30
Mgr. Aneta Moravcová Úterý 11:45 – 13:25
Mgr. Jana Teplá Úterý 11:45 – 13:00
Mgr. Karel Radimecký Úterý 12:30 – 13:30
Ing. Ivana Seidlová Úterý 10:45 – 11:30
Mgr. Marie Trundová Středa 10:50 – 11:30
Bc. Martin Záruba Úterý 8:00 – 8:45
Mgr. Petr Havliš Úterý 8:50 – 9:35
Mgr. Zuzana Vymazalová Pondělí 10:50 – 11:35

Kvíz o třídění odpadu