SBĚR POMERANČOVÉ KŮRY

Sbírá se kůra z omytých pomerančů. Před odevzdáním je nutné ji dobře usušit, aby neplesnivěla a nelákala potravinové moly, kteří by celý sběr znehodnotili.

Nasbíraná kůra se používá jako surovina pro farmaceutické účely, protože obsahuje látku, která se nazývá hesperidin. Tato léčivá látka je součástí celé řady přípravků zvaných venofarmaka či venotonika. Jde o léky nebo potravinové doplňky, které zvyšují napětí a pevnost žilní stěny, a zlepšují tak žilní návrat. Hesperidin byl poprvé izolován v roce 1828 a získává se tak dodnes.

Kůru mohou žáci nosit až do odvolání. Předpokládané ukončení sběru je na začátku června 2023 a poté bude kůra odvezena.

Žáci budou kůru odevzdávat v sáčcích s lístečkem, na kterém bude uvedená hmotnost kůry a jméno žáka.

Žáci prvního stupně kůru odevzdají třídním učitelům, žáci druhého stupně kůru odevzdají paní učitelce Seidlové.

Krom kůry je možné nosit i zvážené a usušené byliny.

Věříme, že se do této akce zapojí co nejvíce žáků. Nejlepší sběrači budou odměněni na konci školního roku.

Ing. Ivana Seidlová

Ptačí hodinka 6. – 8. ledna 2023

Česká společnost ornitologická, jako každoročně, pořádá tradiční zimní sčítání ptactva.

O chování zimujících ptáků toho zatím víme velmi málo. Jen sčítáním za přispění široké veřejnosti lze získat dostatek údajů o tom, kolik se jich u nás v zimě vyskytuje. Postupně se tak získá přehled o tom, kteří ptáci ubývají a kteří naopak přibývají a také to, jaké prostředí nejraději využívají.

Do výzkumu se může zapojit široká veřejnost. Stačí si v termínu 6. – 8. ledna vyčlenit jednu hodinu času. Sčítat můžeme např. z pohodlí domova s výhledem na ptačí krmítko.

U každého druhu zapisujeme vždy nejvyšší počet ptačích jedinců stejného druhu spatřených v jednu chvíli najednou. 

Počítáme všechny ptáky – nejen na krmítku, ale i ptáky v jeho okolí nebo přeletující. Před sčítáním doporučuji zopakovat si rozpoznávací znaky jednotlivých druhů ptactva. K tomu může posloužit prezentace – viz příloha.

Zjištěné údaje je možné zadávat na následujících webových stránkách https://ptacihodinka.birdlife.cz/online-form/#/ 

Výsledky je třeba odeslat online do 15. ledna 2023. Více informací najdete na https://ptacihodinka.birdlife.cz/#/

Děkuji za účast na tomto záslužném projektu.

Vaše fotografie a poznatky ze sčítání mi prosím zašlete na email: ivana.seidlova seznam.cz

Žáci, kteří tak učiní, obdrží sladkou odměnu 🙂

                                                                                               Ing. Ivana Seidlová

Ptaci_hodinka_2023_letak

Rozpoznávání+ptactva+na+krmítku

WocaBee NJ 9

Od 15. září až do poloviny prosince 2022 plnily balíky se zadanými slovíčky i holky z devítky.
 
Na prvních třech místech s nejvyšším počtem nahraných WocaPoints bodů se umístily Katka Petraszová (41 200), Kája Kalasová (37 591) a Míša Knötigová (22 030).
 
Gratulujeme!
 
Aneta Moravcová

Dobrý skutek na Vánoce

Vymysli se svou třídou, jak někomu ve svém okolí udělat radost. Je čas Vánoc, a to bychom si měli všichni pomáhat a šířit radost do okolí, které třeba již takové štěstí jako my nemá.

Tak zněly instrukce k prosincové akci projektu Hrdá škola, do které se tentokrát zapojily hlavně mladší děti. Žáci vyráběli obrázky a jiné drobné pozornosti, které se potom rozdávaly na předvánočním posezení pro seniory pořádaném v Lidovém domě.

Obdarovaní byli opravdu šťastní a radost měly i děti, že mohly svým dárkem někoho potěšit.

Marie Trundová

Čtvrtá adventní neděle v kostelíčku

Podvečer zlaté adventní neděle 18. 12. 2022 nám v evangelickém kostelíčku zpříjemnila vánočním koncertem cimbálová muzika mladých hudebníků ze skupiny Dyjavan.

Všechny hosty zde přivítal a úvodní slovo pronesl starosta obce Mgr. Blahoslav Kašpar, který vysvětlil tradici adventních věnců a poučil nás o symbolice a významu svící, jež věnce zdobí. Svíčky na věnci postupně zapálili čtyři náhodně vybraní hosté.

Následovalo vystoupení dětí ze základní školy, které nás adventním obdobím provedly. Připomněly hostům tradice a zvyky, kterými si lidé již od nepaměti čekání na Ježíška zpříjemňují. Poté jsme se nechali unášet nádhernými tóny znojemské cimbálovky. Na chvíli jsme tak zapomněli na všechen předvánoční shon a stres a naladili jsme se na nejkrásnější období roku.

Pan starosta společně s farářkou popřáli všem zúčastněným příjemné prožití vánočních svátků a děti pod vedením paní ředitelky Mgr. Lenky Kašparové rozdaly hostům nazdobené perníčky.

Velké poděkování za uspořádání koncertu patří panu starostovi, paní ředitelce základní školy, která děti na vystoupení perfektně připravila, Lucince Klemšové, Adélce Knötigové, Adamu Kulkovi, Ivě Šedové a Terezce Hájkové, cimbálové muzice, paní farářce i všem organizátorům, kteří se postarali o zdárný průběh akce, krásný zážitek a zpříjemnění adventní doby.

Celý podvečer byl velice vydařený a doufáme, že se budeme moci v kostelíčku opět setkat příští rok.

Ing. Ivana Seidlová

Slavnostní předání cen Česko-slovenským mistrům v jazykovém WocaBee šampionátu

Druhý prosincový čtvrtek se navždy zapíše do historie naší školy. Dne 8. 12. 2022 v 10 hodin se v krásné, nové tělocvičně, konalo slavnostní předání cen absolutním vítězkám WocaBee šampionátu, žákyním pátého ročníku – Žanetce Charousové, Terezce Hájkové a Viktorce Blinkové.    

Událost to byla vskutku velkolepá, návštěvou nás potěšila řada významných hostů. Ze  Slovenska přijeli organizátoři soutěže Ing. Michal Ošvát a Ing. Jana Čikelová, kteří nás svátečním dopolednem provázeli svým slovem. Hosty přivítala paní ředitelka školy          Mgr. Lenka Kašparová. Nechyběl starosta obce Brněnec pan Mgr. Blahoslav Kašpar, místostarostka paní Eva Kozáková, vedoucí odboru školství a kultury pardubického kraje Mgr. Martin Kiss, starosta obce Bělá nad Svitavou pan Jiří Jílek, starostka obce Želivsko paní Aneta Neudertová, ředitelka základní školy Vítějeves Ing. Magdalena Lidmilová, členka pedagogické rady a zároveň maminka jedné z vítězek, paní Kateřina Hájková s manželem. Z rodičů to dále byli manželé Charousovi a paní Blinková. V publiku nechyběli ani žáci prvního až devátého ročníku a pedagogičtí pracovníci školy. 

Po celou dobu zde panovala velmi slavnostní atmosféra. Zástupci společnosti WocaBee nejprve představili aplikaci na procvičování slovní zásoby, a poté zhodnotili průběh letošního ročníku šampionátu. Dozvěděli jsme se z jejich úst celou řadu zajímavých informací, jelikož letošní ročník byl rekordní ve více směrech. Soutěžilo celkem 90 000 žáků základních a středních škol. Naše žákyně porazily 7 065 tříd. V každém kole šampionátu dívky dosáhly rekordní počtu bodů, v česko-slovenském finále to bylo 24 022 WocaPoints na žáka a na den.           

Proslov měla učitelka vítězek všech kol šampionátu Ing. Ivana Seidlová, která je soutěží provázela a do aplikace jim vkládala balíky slovíček. Další proslov měla paní ředitelka Mgr. Lenka Kašparová, Mgr. Martin Kiss, Mgr. Blahoslav Kašpara a také Terezka Hájková. Hosté, i paní ředitelka předali účastnicím soutěže hodnotné a krásné ceny. Mezi odměnami nechyběla elektronika, poukázky na nákup knih a cukrovinek, šály a ponožky od firmy Dedoles, nádherný a vynikající dort, dětské šampaňské a další dárečky. Nejhodnotnější odměnu představoval dárkový šek v hodnotě 60 000 Kč na modernizaci školy. Velice nás potěšila i pozvánka do Pardubic spojená s návštěvou Krajského úřadu Pardubického kraje a dalších významných míst, kterými nás bude provázet pan Mgr. Martin Kiss.    

Na závěr slavnostního dopoledne, v krásně ozvučené tělocvičně, zazněla píseň vítězů:   „We are the Champions“ od skupiny Queen. Událost to byla vskutku symbolická, protože jsme téměř před rokem 23. 10. 2021 tuto sportovní halu slavnostně otevírali.

Fenomenální úspěch žákyň nás moc těší, velmi si jej vážíme a děkujeme jim za reprezentaci nejen školy, ale i obce Brněnec.

                                                                                                Ing. Ivana Seidlová  

Mikulášská nadílka

Stejně jako každý rok i letos navštívil naši školu sv. Mikuláš s anděly a čerty. Mikuláš pochválil a povzbudil všechny, kteří se dobře chovají, a zlobivé děti musely svoje skutky napravit. Na prvním stupni recitovaly děti básničky nebo zpívaly. Žáci druhého stupně museli dělat dřepy nebo kliky. Čerti je zkoušeli z různého učiva a někteří zlobivci si svoje hříchy ještě odpracují, protože dostali navíc službu ve třídě.

Mikuláš a celá jeho družina přišli s nadílkou i na obecní úřad, do jídelny, drogerie a mateřské školy. Všude je mile uvítali a na oplátku také odměnili sladkostmi.

Čerti letos naštěstí nikoho do pekla neodnesli, ale napřesrok se Mikuláš přijde zase podívat a zkontrolovat, jak se všichni chovají. Věříme, že situace bude minimálně stejná nebo lepší než letos.

Mgr. Marie Trundová

 

WocaBee šampioni ČR v médiích

Ve čtvrtek 24. 11. 2022 a v sobotu 26. 11. 2022 vyšly ve Svitavském deníku články o obrovském úspěchu našich žáků v podzimním WocaBee šampionátu 2022.
Kdo si nestihl koupit noviny, najde oba články na následujících internetových odkazech:
 
 
 
Těší nás, že je o naší malé a krásné škole a jejich nadšených žácích vidět a slyšet.
                                                                                                                                                                Seidlová Ivana

Vítězství ZŠ Brněnec v celostátní jazykové soutěž

Stejně jako v předchozích dvou letech se žáci naší školy opět přihlásili do soutěže WocaBee. Po vítězství v okresním kole Svitavy a následně v krajském kole soutěže, naše tři žákyně 5. ročníku vyhrály i celostátní soutěž ve WocaBee šampionátu v anglickém jazyce, která probíhala ve dnech 16. 11. – 23. 11. 2022, v níž získaly titul WocaBee šampioni České republiky 2022.

Hlavní myšlenkou šampionátu je motivovat mladé lidi k učení cizích jazyků. Všichni soutěžící procvičovali balíčky se slovní zásobou zaměřenou na různá témata tak, aby nahráli co nejvíce bodů. Aplikace WocaBee dokáže slovíčka i hlasitě přečíst, takže si žáci lépe zapamatují i správnou výslovnost.

V letošním roce celková účast v této mezinárodní soutěži, která je pořádána paralelně v České republice a na Slovensku, přesáhla hranici 90 tisíc žáků!

Naše škola v Brněnci obsadila v okresním kole dvě první místa v anglickém jazyce a to první příčku získali žáci 5. ročníku, a pěkné druhé místo obsadili žáci 3. ročníku. Žáci devátého ročníku se umístili v německém jazyce na jedenáctém místě.

Šanci na celkové vítězství tak mělo 76 okresních šampionů, kteří následně soupeřili v krajských kolech soutěže. Za naši školu postoupila do vítězného krajského kola s největším počtem bodů Žanetka Charousová, za ní s nepatrným rozdílem bodů Terezka Hájková a na třetím místě se umístila Viktorka Blinková. Tyto žákyně se nespokojily s prvenstvím v krajském kole a zapojily se proto i do celostátního kola, do kterého postupovali vítězové krajských kol.

Vítězství našich žákyň v celostátním kole soutěže si ceníme o to více, že obstály v obrovské konkurenci soutěžících žáků ze základních i středních škol, v obdobném pořadí dle získaných bodů jako v krajském kole. Jejich dosažený denní průměr bodů v celostátním kole soutěže byl 15 096.

Za obrovskou píli a vytrvalost si zaslouží obdiv a poděkování všichni naši žáci, kteří se soutěže zúčastnili, a to především Žaneta Charousová, Terezka Hájková a Viktorie Blinková. Těmto žákyním blahopřejeme za jejich excelentní výsledky ve všech kolech soutěže a děkujeme jim za vzornou reprezentaci Základní školy Brněnec – Moravská Chrastová. Pokud se rozhodnou k účasti na ČESKO – SLOVENSKÉM finále soutěže, které bude probíhat tento týden, budeme jim všichni držet pěsti.

Ing. Ivana Seidlová

Zdravohrátky

Ve středu 23.11. se 5 žákyň devátého ročníku jelo podívat na SZŠ ve Svitavách, kde probíhala akce ZDRAVOHRÁTKY. Seznámily se zde se studijními obory vyučovanými na zdejší škole – praktická sestra a masér ve zdravotnictví.

Na jednotlivých stanovištích získávaly nové informace a také si prověřily svoje znalosti ze školy i praktické dovednosti – poznávaly části lidského těla, určovaly krevní skupinu, prakticky si vyzkoušely obvazovou techniku. V nemocnici prováděly resuscitaci zraněného, prohlédly si sanitku záchranky a naučily se postup jejího přivolání.

Získané informace během této akce si na závěr prověřily ve vědomostní soutěži.

Zdravohrátky také pomohly v rozhodování zájemkyň o studium těchto zdravotnických oborů.  

                                                                                                       Mgr. Teplá Jana