Schůzky s rodiči budoucích prvňáků v mateřských školách

Dne 15. 2 2024 proběhla schůzka s rodiči budoucích prvňáků v Mateřské škole v Moravské Chrastové, dne 22. 2. 2024 proběhla schůzka s rodiči budoucích prvňáků v MŠ U Dvou sluníček v Brněnci a 27. 2. 2024 proběhla schůzka s rodiči budoucích prvňáků v Mateřské škole ve Bělé nad Svitavou. 

Jednalo se o informační schůzku, kde se rodiče předškoláků dozvěděli vše, co má dítě před vstupem do první třídy umět a znát. Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené. Předmětem besedy bylo také povídání o ZŠ Brněnec, o provozu školní družiny a školní jídelny, o současném dění ve škole, o zápisu do 1. třídy, který proběhne v dubnu. 

Doporučené znalosti a dovednosti před vstupem do 1. třídy:

  • Sebeobsluha – samostatnost při oblékání a obouvání, znalost základních zásad hygieny, umět si srovnat věci a udržovat pořádek.
  • Zásady slušného chování – umět požádat, poděkovat, pozdravit.
  • Umět poslechnout napoprvé – je to důležité i z hlediska bezpečnosti.
  • Rozvíjet smysl pro povinnost – zadávat dítěti jednoduché úkoly – mít o něco starost.
  • Rozvíjet ústní vyjadřování – rozšiřovat slovní zásobu – hodně si s dítětem povídat, nechat ho vyprávět (pohádku, co zažilo během dne, co vidí na obrázku apod.)
  • Základní znalosti – jméno a příjmení, adresa, narozeniny, příbuzenské vztahy – rodiče, sourozenci, prarodiče, dny v týdnu, pojmy – dnes, včera, zítra, roční období, orientace – nahoře, dole, vpředu, vzadu, vlevo, vpravo, znát barvy.
  • Rozvíjet schopnost zapamatovat si – trénovat paměť – básničky, říkadla, písničky.
  • Počítání do 5 – nejlépe kostka z Člověče nezlob se – umět určit počet předmětů do 5.
  • Znát základní geometrické tvary – čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh.
  • Dovednosti – vymalovávání omalovánek, vystřihování, překládání papíru na polovinu, správné držení tužky – palec a ukazováček proti sobě – jako když tvoříme špetku např. soli, prostředníček je pod tužkou – podepírá ji. Na procvičování je dobré navlékání korálků, práce se stavebnicemi apod.

Mgr. Drahomíra Frydrychová

Hrdá škola: Den rodičů a prarodičů

V úterý 20. února 2024 jsme na naší škole v rámci projektu Hrdá škola realizovali den rodičů a prarodičů. Někteří z nás se oblékli do outfitů doby minulé. Děti se pochlubily mnohými poklady z půdy (starými fotografiemi, sešity, penály, školními pomůckami, žákovskými knížkami či oblečením z minulého tisíciletí), tedy doby, kdy jejich rodiče a prarodiče byli mladí. Děvčata z druhé třídy si uvázala „šátky na babku“ tak, jak to nosily jejich prababičky, když šly ven.

Povídali jsme si o starých časech a také o tom, proč je důležité udržovat dobré vztahy, pomáhat si, povídat si v rodinách napříč generacemi a poslouchat vyprávění a rady dříve narozených.

Někteří žáci nakreslili svoje prarodiče a napsali jim, co s nimi rádi dělají a v čem by jim chtěli pomáhat.

Mgr. Kristýna Vrobelová

Šesťáci na anglickém divadelním představení

23. února 2024 si vybraní žáci šestého ročníku užili pohodový pátek plný angličtiny.

Vyjeli se podívat na divadelní hru Pippi Longstocking do Pardubic. Zdokonalili se v angličtině a přitom se skvěle pobavili. Děkujeme hercům z Domino Project za hezký zážitek.

Další částí programu byl rozchod v obchodním centru Palác Pardubice, kde posilněni dobrým jídlem vesele sjížděli místní skluzavku.

                                    Ing. Ivana Seidlová

Lyžařský výcvikový kurz 2024

V termínu od 11. února do 16. února 2024 vyjela opět po roce naše škola na lyžařský kurz. Stejně jako loni jsme vyrazili do lyžařského areálu Dolní Morava. Krásy přírody a lyžařských tratí Králického Sněžníku si jelo užívat celkem 16 dětí, poskládaných z 5. – 8. ročníku.

Ubytovaní jsme byli v chatě U Slona. Jedná se o moderně zrekonstruovanou chatu, ve které jsme si mohli užívat pohodlí 6 apartmánů. Největší výhodou ovšem byla poloha chaty, která se nacházela hned u sjezdovek. K vleku jsme to tedy měli doslova jen pár kroků.

 

V neděli nám počasí úplně nepřálo, snášel se na nás lehký déšť a na svahu jsme dlouho nevydrželi. Od pondělí se začalo počasí postupně zlepšovat a ve středu vygradovalo krásným slunným dnem. Kvůli teplotám, na únor nezvykle vysokým, byl sníh v odpoledních hodinách značně rozbředlý, ale s tím si děti hravě poradily a my jsme si i tak užili velkou porci lyžování. Ve čtvrtek dopoledne děti poměřily síly ve slalomovém závodu. Následně byla vyhlášena pódiová umístění, která byla ohodnocena diplomem a medailí. Za snahu dostaly všechny děti sladkou odměnu.

 

Večerní hodiny jsme vyplnili zajímavými přednáškami či společenskými hrami a samozřejmě poslední večer nemohla chybět závěrečná diskotéka.

 

Kurz jsme zvládli bez zranění a jiných komplikací. Všichni jsme si jej náležitě užili a pan řidič nás bezpečně a v pořádku dovezl zpět do Moravské Chrastové.

Mgr. Petr Havliš, Mgr. Adéla Linhartová

 

Projekt Hrdá škola: Den her

V úterý 30. ledna 2024 se naše škola proměnila ve velkou hernu.

Žáci si mohli vyzkoušet zahrát různé hry. Přinesli si do školy svoje oblíbené stavebnice, stolní, karetní i elektronické či vlastnoručně vyrobené společenské hry.

Představili je spolužákům a mohli je hrát. Hráli si hlavně o přestávkách a volných chvilkách. A kdo si hraje, nezlobí. Někteří učitelé zapojili hry přímo i do výuky.

Tento nápad se nám velmi líbil a mnozí pokračovali v hraní i ve středu a ve čtvrtek, protože se ve středu rozdávalo pololetní vysvědčení a v pátek nás čekaly pololetní prázdniny.

Mgr. Kristýna Vrobelová

ZŠ Brněnec se zapojila do mezinárodního výzkumu IUPAC (Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii)

Naše škola se stala součástí projektu pod názvem Mezinárodní průzkum mezi učiteli chemie na téma „zelená a udržitelná chemie“ (Green and Sustainable Chemistry, zkratka GSC) a praktické činnosti, který aktuálně probíhá ve 25 jazycích po 48 zemích celého světa. Cílem tohoto projektu je zlepšit porozumění využití praktické práce v hodinách chemie na základních a středních školách, zejména ve vztahu k integraci konceptů udržitelnosti. 

Projekt realizuje IUPAC (Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii) ve spolupráci s katedrou chemie a didaktiky chemie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Jsme velice rádi, že jsme byli osloveni ke spolupráci na významném mezinárodním projektu

a vědcům rádi s výzkumnými otázkami pomůžeme.

                                                                            Ing. Ivana Seidlová

Prvňáci při práci II.

Co je nového v 1. třídě?

Na podzim jsme do třídy přivítali žáka, který přichází na hodinu českého jazyka a v předvánočním čase potom začala do naší třídy chodit nová spolužačka. Naučili jsme se poznávat a číst nová písmena, čteme zajímavé texty ve Slabikáři. Pracujeme se skládací abecedou. Zdokonalujeme se v psaní, opisu i přepisu v Písance č. 2. Umíme sčítat a odčítat v oboru čísel do 9, řešíme slovní úlohy. Začátkem nového roku 2024 jsme se zapojili do výtvarných soutěží Požární ochrana očima dětí a Karavana.  V půlce ledna nás nemile překvapila vysoká nemocnost, která je už naštěstí za námi. 

V současné době se pečlivě připravujeme na únorovou recitační soutěž. Netrpělivě jsme vyhlíželi konec ledna, naše první vysvědčení a také pololetní prázdniny 🙂

Děvčata a chlapci z 1. třídy, Mgr. Drahomíra Frydrychová, Martina Přichystalová

Předávání vysvědčení na ledě

Ve středu 31. ledna zakončili šesťáci své první pololetí na druhém stupni netradičně – bruslením na zimním stadionu ve Svitavách. 

Hlavním záměrem této akce bylo podpořit děti v zimních sportovních aktivitách a utužit třídní kolektiv. 

Přestože někteří žáci stáli na bruslích poprvé v životě, vedli si na ledové ploše statečně.

Po dvouhodinovém bruslení přišlo na řadu slavnostní ledové předávání vysvědčení. Za doprovodu hudby si každý žák pro vysvědčení musel přijet a za potlesku spolužáků převzít ocenění od třídní učitelky Ivany Seidlové za svoji půlroční školní práci. 

Všichni jsme si pohyb na ledě i předání vysvědčení užili a podle výpovědí dětí na tohle vysvědčení určitě nezapomenou 🙂!

Ing. Ivana Seidlová

Výuka netradičně aneb sedmáci ve školní kuchyňce

V úterý 23.1.2024 vyrazili sedmáci spolu s paní učitelkou Linhartovou v rámci českého jazyka a výchovy k občanství do školní kuchyňky, aby si vyzkoušeli popis pracovního postupu a etiketu stolování v praxi.

Rozdělili se do několika skupin, rozvrhli si práci a připravili společnými silami palačinky s několika druhy domácích marmelád, pizzu a slané šneky z listového těsta.

Poté si představili a vyzkoušeli, jak má vypadat správně prostřený stůl.

Na závěr všechno ochutnali, strávili společný čas a vyzkoušeli si tak, že výuka nemusí probíhat jenom ve školních lavicích.

Jak se jim to povedlo, můžete posoudit sami.

žáci 7. třídy a Mgr. Adéla Linhartová

Ptačí hodinka 2024 v šesté třídě

Česká společnost ornitologická pořádala v termínu 5. – 7. ledna 2024 již tradiční zimní sčítání ptactva s názvem Ptačí hodinka. Jedná se o vědecký výzkum, kterého se může zúčastnit široká veřejnost.

O chování zimujícího ptactva toho zatím víme velmi málo. Jejich sčítáním lze získat dostatek informací o tom, kolik ptáků se u nás v zimě vyskytuje. Postupně se tak získá ucelený přehled ubývajících a přibývajících ptáků. Dozvíme se také cenné údaje o prostředí, které ptáci nejraději využívají.

Žáci šestého ročníku se projektu zúčastnili ve svém volném čase. Nejčastěji viděli kosa černého, brhlíka lesního, vrabce polního, sýkoru koňadru i sýkoru modřinku. Svoje naměřená data jsme zaslali odborníkům.

Naše pozorování se shoduje s celorepublikovými výsledky. V letošním roce byla u krmítka nejčastěji spatřena sýkora modřinka, vrabec polní a vrabec domácí.

Jsme moc rádi, že naše měření dopomůže ke zjištění důležitých informací o ptačím chování.

Příštího ročníku se rádi opět zúčastníme.

Ing. Ivana Seidlová