SBĚR POMERANČOVÉ KŮRY

Sbírá se kůra z omytých pomerančů. Před odevzdáním je nutné ji dobře usušit, aby neplesnivěla a nelákala potravinové moly, kteří by celý sběr znehodnotili.

Nasbíraná kůra se používá jako surovina pro farmaceutické účely, protože obsahuje látku, která se nazývá hesperidin. Tato léčivá látka je součástí celé řady přípravků zvaných venofarmaka či venotonika. Jde o léky nebo potravinové doplňky, které zvyšují napětí a pevnost žilní stěny, a zlepšují tak žilní návrat. Hesperidin byl poprvé izolován v roce 1828 a získává se tak dodnes.

Kůru mohou žáci nosit až do odvolání. Předpokládané ukončení sběru je na začátku června 2023 a poté bude kůra odvezena.

Žáci budou kůru odevzdávat v sáčcích s lístečkem, na kterém bude uvedená hmotnost kůry a jméno žáka.

Žáci prvního stupně kůru odevzdají třídním učitelům, žáci druhého stupně kůru odevzdají paní učitelce Seidlové.

Krom kůry je možné nosit i zvážené a usušené byliny.

Věříme, že se do této akce zapojí co nejvíce žáků. Nejlepší sběrači budou odměněni na konci školního roku.

Ing. Ivana Seidlová

Ptačí hodinka 6. – 8. ledna 2023

Česká společnost ornitologická, jako každoročně, pořádá tradiční zimní sčítání ptactva.

O chování zimujících ptáků toho zatím víme velmi málo. Jen sčítáním za přispění široké veřejnosti lze získat dostatek údajů o tom, kolik se jich u nás v zimě vyskytuje. Postupně se tak získá přehled o tom, kteří ptáci ubývají a kteří naopak přibývají a také to, jaké prostředí nejraději využívají.

Do výzkumu se může zapojit široká veřejnost. Stačí si v termínu 6. – 8. ledna vyčlenit jednu hodinu času. Sčítat můžeme např. z pohodlí domova s výhledem na ptačí krmítko.

U každého druhu zapisujeme vždy nejvyšší počet ptačích jedinců stejného druhu spatřených v jednu chvíli najednou. 

Počítáme všechny ptáky – nejen na krmítku, ale i ptáky v jeho okolí nebo přeletující. Před sčítáním doporučuji zopakovat si rozpoznávací znaky jednotlivých druhů ptactva. K tomu může posloužit prezentace – viz příloha.

Zjištěné údaje je možné zadávat na následujících webových stránkách https://ptacihodinka.birdlife.cz/online-form/#/ 

Výsledky je třeba odeslat online do 15. ledna 2023. Více informací najdete na https://ptacihodinka.birdlife.cz/#/

Děkuji za účast na tomto záslužném projektu.

Vaše fotografie a poznatky ze sčítání mi prosím zašlete na email: ivana.seidlova seznam.cz

Žáci, kteří tak učiní, obdrží sladkou odměnu 🙂

                                                                                               Ing. Ivana Seidlová

Ptaci_hodinka_2023_letak

Rozpoznávání+ptactva+na+krmítku

Dobrý skutek na Vánoce

Vymysli se svou třídou, jak někomu ve svém okolí udělat radost. Je čas Vánoc, a to bychom si měli všichni pomáhat a šířit radost do okolí, které třeba již takové štěstí jako my nemá.

Tak zněly instrukce k prosincové akci projektu Hrdá škola, do které se tentokrát zapojily hlavně mladší děti. Žáci vyráběli obrázky a jiné drobné pozornosti, které se potom rozdávaly na předvánočním posezení pro seniory pořádaném v Lidovém domě.

Obdarovaní byli opravdu šťastní a radost měly i děti, že mohly svým dárkem někoho potěšit.

Marie Trundová

Čtvrtá adventní neděle v kostelíčku

Podvečer zlaté adventní neděle 18. 12. 2022 nám v evangelickém kostelíčku zpříjemnila vánočním koncertem cimbálová muzika mladých hudebníků ze skupiny Dyjavan.

Všechny hosty zde přivítal a úvodní slovo pronesl starosta obce Mgr. Blahoslav Kašpar, který vysvětlil tradici adventních věnců a poučil nás o symbolice a významu svící, jež věnce zdobí. Svíčky na věnci postupně zapálili čtyři náhodně vybraní hosté.

Následovalo vystoupení dětí ze základní školy, které nás adventním obdobím provedly. Připomněly hostům tradice a zvyky, kterými si lidé již od nepaměti čekání na Ježíška zpříjemňují. Poté jsme se nechali unášet nádhernými tóny znojemské cimbálovky. Na chvíli jsme tak zapomněli na všechen předvánoční shon a stres a naladili jsme se na nejkrásnější období roku.

Pan starosta společně s farářkou popřáli všem zúčastněným příjemné prožití vánočních svátků a děti pod vedením paní ředitelky Mgr. Lenky Kašparové rozdaly hostům nazdobené perníčky.

Velké poděkování za uspořádání koncertu patří panu starostovi, paní ředitelce základní školy, která děti na vystoupení perfektně připravila, Lucince Klemšové, Adélce Knötigové, Adamu Kulkovi, Ivě Šedové a Terezce Hájkové, cimbálové muzice, paní farářce i všem organizátorům, kteří se postarali o zdárný průběh akce, krásný zážitek a zpříjemnění adventní doby.

Celý podvečer byl velice vydařený a doufáme, že se budeme moci v kostelíčku opět setkat příští rok.

Ing. Ivana Seidlová

Výtvarná dílna – malování přívěsků

Ve středu dne 30. 11. 2022 na naší ZŠ po covidovém omezení zavítala učitelka P. Třísková.

Letos žáci vyráběli dřevěné přívěsky, které barvili neprůhlednými, lesklými barvami, které po nanesení dětem vytvořily strukturu podobnou plástvi medu. Díky tomu si každý žák vytvořil šperk jako profesionál.

Výtvarné práce se všem povedly, děti byly nadšené a odnášely si krásný, ručně vyrobený dárek domů.

Vychovatelka Milena Kutláková

Mikulášská nadílka

Stejně jako každý rok i letos navštívil naši školu sv. Mikuláš s anděly a čerty. Mikuláš pochválil a povzbudil všechny, kteří se dobře chovají, a zlobivé děti musely svoje skutky napravit. Na prvním stupni recitovaly děti básničky nebo zpívaly. Žáci druhého stupně museli dělat dřepy nebo kliky. Čerti je zkoušeli z různého učiva a někteří zlobivci si svoje hříchy ještě odpracují, protože dostali navíc službu ve třídě.

Mikuláš a celá jeho družina přišli s nadílkou i na obecní úřad, do jídelny, drogerie a mateřské školy. Všude je mile uvítali a na oplátku také odměnili sladkostmi.

Čerti letos naštěstí nikoho do pekla neodnesli, ale napřesrok se Mikuláš přijde zase podívat a zkontrolovat, jak se všichni chovají. Věříme, že situace bude minimálně stejná nebo lepší než letos.

Mgr. Marie Trundová

 

Zdravohrátky

Ve středu 23.11. se 5 žákyň devátého ročníku jelo podívat na SZŠ ve Svitavách, kde probíhala akce ZDRAVOHRÁTKY. Seznámily se zde se studijními obory vyučovanými na zdejší škole – praktická sestra a masér ve zdravotnictví.

Na jednotlivých stanovištích získávaly nové informace a také si prověřily svoje znalosti ze školy i praktické dovednosti – poznávaly části lidského těla, určovaly krevní skupinu, prakticky si vyzkoušely obvazovou techniku. V nemocnici prováděly resuscitaci zraněného, prohlédly si sanitku záchranky a naučily se postup jejího přivolání.

Získané informace během této akce si na závěr prověřily ve vědomostní soutěži.

Zdravohrátky také pomohly v rozhodování zájemkyň o studium těchto zdravotnických oborů.  

                                                                                                       Mgr. Teplá Jana

Pyžamový den

Kdo přišel 23. listopadu k nám do školy, asi se hned musel podívat na hodinky a ujistit se, že není noc. Všichni, kteří se chtěli zapojit, učitele nevyjímaje, byli totiž v pyžamu. Nechyběly ani noční košile, župany, plyšové hračky, polštářky nebo deky. Fantazii se meze nekladly a mnozí tuto příležitost využili opravdu naplno.

A proč takováto recese? Kromě toho, že jsme si užili spoustu legrace, šlo o další věc. Kde chodím v pyžamu? Doma. Mezi lidmi, kde se cítím uvolněný a v bezpečí. A náš pyžamový den k této atmosféře ve škole rozhodně přispěl.

Marie Trundová

Slavnostní předání cen „Vícejazyčnost je bohatství 2022“

V průběhu října se naše škola zapojila do cizojazyčné soutěže Vícejazyčnost je bohatství. Byli jsme oceněni hned v několika kategoriích a navíc jsme získali ocenění „Škola za příkladnou spolupráci.“ V pátek 11. listopadu jsme se proto společně s vybranými žáky 5. – 9. ročníku vypravili do našeho hlavního města Prahy, kde se konalo slavnostní vyhlášení vítězů jubilejního 10. ročníku soutěže.

Program výletu byl velmi nabitý a náročný. Cestovali jsme vlakem, a z Březové nad Svitavou jsme vyjížděli v 5:42 hod. Po příjezdu do Prahy jsme nejprve šli na prohlídku Staroměstské radnice, kde jsme shlédli reprezentační prostory, sklepení, hladomornu a nevynechali jsme ani věž radnice, odkud byl krásný výhled na naše hlavní město.

Po prohlídce radnice jsme spěchali na Karlův most, na němž se konal kulturní program připravený k svátku svatého Martina. V 11 hodin a 11 minut vyšel od 11. pilíře Karlova mostu historický průvod svatého Martina z Tours.

Poté jsme se vydali na oběd a posilnění řízky a dalšími českými specialitami jsme se po krátkém rozchodu přesunuli na slavnostní předání cen do Evropského domu, v němž sídlí instituce EU pro ČR. Zde jsme převzali ocenění a drobné dárky, které nám předala zástupkyně MŠMT.

Na závěr výletu jsme nakoupili na Václavském náměstí dárky domů a plni krásných a nezapomenutelných zážitků jsme se večer vrátili zpět.

Ing. Ivana Seidlová