„Vyskočte z lavice, přeskočte hranice!“

Posledního září vyrazila opět naše škola se žáky, rodiči a kamarády za hranice naší republiky, tentokráte k našim německým sousedům.

Naším cílem se tentokrát stal zámek Moritzburg a město Drážďany ve spolkové zemi Sasko. Cesta autobusem trvala něco přes 4 a půl hodiny. Kolem desáté dopoledne jsme navštívili lovecký zámek Moritzburg, který proslavila především pohádka Tři oříšky pro Popelku s Libuší Šafránkovou. Žáci obdivovali nádhernou barokní architekturu, lovecké trofeje a sbírky porcelánu v interiéru zámku. Někteří si nezapomněli vyzkoušet malý Popelčin střevíček napevno připevněný na venkovních schodech. Zámek si žáci procházeli sami s pomocí interaktivních tabletů.

V Drážďanech jsme nejprve prošli galerií starých mistrů (Zwinger). Poté

jsme na náměstí Neumarkt vystoupali po točitých schodech na vyhlídkovou plošinu barokního kostela Panny Marie (Frauenkirche), kde jsme se kochali pohledem na saskou metropoli. Zastavili jsme se u nejdelší nástěnné fresky zobrazující průvod saských králů (Fürstenzug).

Po „historickém okénku“ vedly naše kroky do restaurace McDonald’s a nákupního centra Primark. Skoro tři hodiny jsme si užívali osobního volna a mohli si tak prakticky vyzkoušet svoji němčinu. Z Drážďan jsme se unavení a nadšení vraceli kolem půl šesté večer zpátky do Česka. Počasí nám více než přálo – slunečná obloha bez mraků lákala po celý den k focení.

Děkujeme CK Školní zájezdy z Brna za zorganizování našeho podzimního zájezdu a také průvodci Lukášovi za poutavý a vtipný výklad.

Mgr. Aneta Moravcová

MARBO – JAZZ

Ve čtvrtek 29. září dorazila k nám do Brněnce již tradičně hudební skupina MARBO. Tentokrát byl na programu koncert s názvem Jazz jako základ populární hudby. Manželé Vrtalovi opět nezklamali, profesionálně zazpívali a perfektně zahráli na klávesy a tenorový saxofon.

Žáky provedli hudbou amerických černochů od počátků až k dnešku a přiblížili jim hudební styly příbuzné jazzu nebo z jazzu vycházející, např. rock and roll, boogy woogy, blues nebo ragtime.

Děkujeme za kulturní zážitek a těšíme se opět příště.

Mgr. Aneta Moravcová

VÝUKA JINAK

Žáci 6. třídy se v září učili nejen ve třídě, ale vzdělávali se také v přírodě a v muzeu.

V prvním případě vyrazili po okolí Brněnce a Březové. Cestou plnili různé úkoly zaměřené na fyzickou kondici, znalost okolí školy a týmovou spolupráci. Jedním z cílů tohoto výletu byly Čertovy díry u Bělé nad Svitavou. Někteří zde byli poprvé.

Do muzea se šesťáci vydali za houbami, které rostou v českých a moravských lesích. Absolvovali komentovanou prohlídku i hravé hledání a třídění hub, houbové hry a další experimenty s houbami. 

Mgr. Šárka Dirrová

Houby Svitavska 2022

V pátek 23. září 2022 se žáci 4., 5. a 6. třídy naší školy vydali do Městského muzea a galerie ve Svitavách, aby navštívili výstavu s názvem Houby Svitavska 2022.

Tato tradiční výstava má za úkol lidem přiblížit a ukázat nepřeberné množství jedlých, nejedlých, ale i jedovatých hub, které můžou najít nejen v lesích našeho regionu. Letošní rok je z pohledu mykologů zatím velmi úspěšný, a tak i tato výstava letos nabídla velké množství známých i neznámých druhů hub.

Pro žáky byl připravený bohatý a zábavný program, na jehož začátku byli rozděleni do dvou skupin – Muchomůrek a Houbáků.

V první části měli za úkol hledat různé druhy hub, které se vyznačují typickými vlastnostmi – kotrče, který voní jako tekuté koření do polévky, kováře neboli modráka, různé druhy muchomůrek, ryzců, holubinek a na závěr jednu z „nejsmradlavějších“ hub – hadovku smrdutou.

Ve druhé části programu zkoumali houbovou říši pomocí zábavného kvízu, výtrusogramů a dřevěných skládaček.

Zábavný program velmi rychle utekl a my jsme se vrátili do školy obohaceni o nové vědomosti z houbové říše, které určitě využijeme nejen při podzimních procházkách v lese.

                                                              Mgr. Adéla Linhartová, Denisa Báčová

Noc vědců ve Vida centru Brno

Milí žáci, 
vezměte svoje rodiče a vydejte se v pátek 30. 9. na nezapomenutelný vzdělávací program do Vida centra Brno.
 
Program začíná v 18 hodin. Vstup do expozice a účast na doprovodném programu Noci vědců ve VIDA je zdarma, ale je nutné se předem registrovat na webu Noci vědců https://www.nocvedcu.cz/.
 
Na místě bude omezené množství vstupenek, vstup do expozice bez rezervace není možné garantovat. Pokud se rozhodnete vypravit za poznáním, tak zašlete svoje fotografie z Noci vědců na email: Ivana.Seidlova@seznam.cz
                                                                                                                                                     Ing. Ivana Seidlová

Výchovný program “Jak se nestát závislákem”

V úterý 20. 9. 2022 naši školu navštívily proškolené pracovnice ze Státního zdravotního ústavu, aby pro naše žáky 7. a 8. ročníku zrealizovaly výchovný program zaměřený na prevenci všech druhů závislostí. Tento program naše škola vyhrála v loňské celorepublikové soutěži Naše planeta, naše zdraví. 
Pro připomenutí naší účasti v soutěži navštivte adresu https://zsbrnenec.cz/nase-planeta-nase-zdravi/
Program nabízí zvyšování zdravotní gramotnosti dětí osvojením a rozvíjením poznatků a praktických dovedností, zaměřených na předcházení rizikovému chování, a tím snížení jeho dopadů do oblasti zdravotní, vzdělávací i sociální. Interaktivní hra „Jak se nestát závislákem“ má formu zábavné soutěže se 4 stanovišti, které se zabývají různými oblastmi rizikového chování. Interaktivita programu umožňuje vyjádření vlastních názorů na danou problematiku při neformální diskusi, při které jsou metodou přirozené nenásilné zpětné vazby žáci vedeni k uvědomování si životních hodnot, postojů a motivací v reálných souvislostech. Práci na každém stanovišti koordinuje odborný pracovník SZÚ. Každá skupina se umístí k jednomu stanovišti, na kterém pod vedením moderátora absolvuje 15 – 20minutový program, který probíhá formou řízené diskuse. Ke každému stanovišti jsou přiděleny konkrétní diskusní okruhy a jeden příklad z praxe, na kterém moderátor demonstruje charakteristické rysy závislosti, manipulativního chování a nenásilného prosazování sebe sama. Moderátor ohodnotí výkon každého družstva 0 – 10 body (max. 6 bodů za vědomosti, max. 4 body za aktivitu) a zapíše je do hrací karty, kterou obdrží každá skupina na začátku. Poté se skupina hráčů (žáků) přesune k dalšímu stanovišti. Hra končí v okamžiku, kdy se všechny skupiny vystřídají u všech stanovišť. Vítězí družstvo s nejvyšším počtem bodů. V závěru hry bylo vítězné družstvo oficiálně vyhlášeno a odměněno.
 
Názory samotných žáků na program
Adélka, 8. ročník

Výchovný program byl podle mého názoru dobře zpracován. Paní preventistka nás hned na začátku rozdělila do 4 skupin. Jednotlivé skupiny se přesouvaly tam 4 stanoviště a na každém stanovišti bylo všechno moc hezky popsáno a vysvětleno. Stanoviště, které bylo zaměřené na kouření všech možných látek bylo provázeno obrázky a samotnými cigaretami. 

Stanoviště o alkoholu bylo ozvláštněno brýlemi, přes které jsme si mohli vyzkoušet jak vidí opilý člověk, zkoušeli jsme se podepsat a jít po rovné čáře. Na třetím stanovišti, jež bylo zaměřeno na asertivitu nám byl tento pojem vysvětlen a dělali jsme si test na úroveň své asertivity. Byly zde vysvětleny i další pojmy jako manipulace, agresivita a pasivita. Na posledním čtvrtém stanovišti jsme byli seznámeni s druhy drog a jejich legalitou i nelegalitou. Bylo nám řečeno že většina drog se již od nepaměti používá ke zdravotním účelům. Bohužel se drogy začaly časem zneužívat.

Byly jsme rozdělení do skupinek takže se každý zapojil a všichni jsme byli seznámeni s nejrůznějšími formami závislostí a bylo nám vysvětleno, proč není dobré stát se závislým. Měli to hezky zpracované a vše bylo srozumitelné. 

 
Zbyšek, 8. ročník
Program se mi líbil. Hodně poznatků jsem věděl, ale bylo dobré si je připomenout. Jiné pro mě byly nové. Zvláště se mi líbily brýle, které po nasazení ilustrovaly, jak vidí alkoholik :-)!
 
Názory odbornic ze Státního zdravotního ústavu na naše žáky
Chceme Vám velice poděkovat za milé přijetí a za pohoštění včera u Vás na ZŠ Brněnec a ještě jednou za Vaší účast v soutěži. Vaši žáci byli při interaktivní hře “Jak se(ne)stát závislákem” moc fajn. 
 
Ing. Ivana Seidlová
 

Německo – Drážďany, zámek Moritzburg

Stejně jako v loňském školním roce pořádá ZŠ Brněnec i letos zájezd k našim zahraničním sousedům. S CK Školní zájezdy se 30. září v pátek vypravíme na jednodenní výlet do Německa. Cílem našeho výletu budou Drážďany s barokním komplexem staveb Zwinger a zámek Moritzburg, kde se natáčela naše slavná pohádka Tři oříšky pro Popelku. Opět mohou jet žáci, rodinní příslušníci, kamarádi a učitelé. 
 
Cena výletu na osobu je 1.220 kč. S sebou je třeba mít cca 22 euro na vstupy (dospělý), děti méně. K vycestování je třeba mít platný cestovní pas, příp. platný občanský průkaz. Dle informací cestovní kanceláře by mělo do 30. září platit vycestování bez potvrzení o bezinfekčnosti.
 
Podrobné info včetně přihlášky dostanou zájemci ve škole v týdnu od 12. září. Informace o zájezdu budou rovněž aktualizovány na webových stránkách školy. Přihláška bude – stejně jako vloni – závazná! Platit můžete Mgr. Anetě Moravcové v týdnu od 19. září. 
 
Využijte možnost cestovat a poznávat v duchu přísloví: ” Vyskočte z lavice, přeskočte hranice! “

Výlet do Želivska

Poslední den před vysvědčením jsme si ve 4. třídě zpříjemnili výletem do Želivska na statek pana a paní Hájkových. Děti měly možnost podívat se na zvířátka zblízka a také poznat, kolik práce péče o ně obnáší. Všichni, kteří měli zájem, se svezli na koni, vyhřebelcovali si poníka, pohladili  krávu či jehňátko. Místo svačiny jsme si opekli párky a spokojeni a především plni krásných zážitků jsme se vraceli do školy a poté domů. Velice děkujeme Terezčiným rodičům za ochotu nám tyto pěkné zážitky poskytnout a také za trpělivost s námi.

Moc děkujeme!

Děti ze 4. třídy a třídní učitelka N. Rybová

Čtvrťáčci v kuchyňce

V úterý 28.6.2022 si byli čtvrťáčci vyzkoušet své kuchařské umění. Společně jsme se rozhodli, že si ukuchtíme salát z ovoce a zeleniny. Použili jsme čínské zelí, mrkev, pomeranče, mandarinky, kiwi, jablka a hrušky. Děti se s chutí pustily do práce. Některé krájely, jiné strouhaly, další dochucovaly a za chvíli bylo hotovo. Potom už jsme si jenom sedli a pochutnávali si na našem výtvoru. Naše veliké poděkování patří tatínkovi Denisky Štrofové, který byl tak hodný a dodal nám všechny suroviny. Moc a moc děkujeme! 

Po chutné svačině jsme se vydali na koupaliště. Bylo veliké teplo, a tak se děti brouzdaly v dětském bazénku a potom se vyřádily na houpačkách, skluzavce a lanovce. Tento den se nám hezky vydařil a všichni spokojeni jsme se vydali domů odpočinout si, protože další den nás čekal ještě poslední menší výlet.

Třídní učitelka N. Rybová 

Výlet – 8. ročník

Naše třída strávila tři dny na Vysočině v kempu u městečka Křižanov. Kromě sportů, her, koupání a dalších aktivit jsme také využili nabídky Centra outdoorových programů a vyzkoušeli si střelbu z luku, bumperball a vysoký lanový park. Poslední aktivita pro nás byla docela výzvou, a o to větší radost jsme měli z každé překážky, kterou jsme zdolali. Místo původně plánovaného výletu do Velkého Meziříčí jsme se nakonec podívali do Křižanova, který je od kempu vzdálený zhruba dva kilometry, ale i tato procházka nám v horkém počasí dala docela zabrat.

Po cestě z Chrastové i zpět jsme přestupovali v Brně, kde se při přesunu z autobusového na vlakové nádraží prochází Vaňkovkou. Je tedy jasné, že součástí programu musel být i „rozchod“ v nákupní pasáži.

Je dobře, že po delší covidové přestávce jsme mohli uspořádat vícedenní výlet a prostě jako třída „pobýt spolu“, což je na celé akci to nejdůležitější.

Marie Trundová