Halloweenská hodina s rodilou mluvčí pro žáky druhého stupně

Letět do Spojených států není v současné době jednoduché. Žáci 7., 8. a 9. ročníku se tam však mohli přemístit alespoň v duchu. Během hodiny s rodilou mluvčí, zkušenou lektorkou Kendrou Havlicek, podnikli cestu prostorem a časem a navštívili strašidelný dům, který stojí v její rodné Minnesotě. Během skupinové práce se žáci dobře zapojovali a příležitost komunikovat s rodilou mluvčí využili opravdu naplno. Všichni si zaslouží potlesk a můžou se těšit na další hodinu, tentokrát na téma Thanksgiving.

Ti, kteří nechtějí čekat, mohou navštívit volnočasový klub Plán B v Letovicích, kde paní lektorka už několik let pracuje: (20+)

(20+) ELIM Letovice | Facebook

Marie Trundová

Poslední pokyny před odjezdem do Rakouska 26. října 2021

Sraz účastníků v 05:15 hod. na čerpací stanici Topas Mor. Chrastová, odjezd v 5:30 směr Brno. Po domluvě lze zastavit na jiných zastávkách při cestě.

Předpokládaný návrat cca 21:30 hod. na místo odjezdu.

S sebou: průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny (stačí kopie), platný cestovní pas, případně platný občanský průkaz, potvrzení o bezinfekčnosti v NJ (dostanou ve škole) nebo certifikát o očkování

 • respirátory (roušky)
 • kapesné raději cca 30 EUR (žáci)/cca 45 EUR (dospělí) na úhradu poplatků za vstupné, další kapesné dle uvážení rodičů
 • jídlo a nápoje na celý den
 • oblečení dle počasí
 • deštník nebo pláštěnka
 • polštářek (deka na cestu autobusem)
 • pravidelně užívané léky, příp. léky pro nachlazení, nevolnost, zažívací potíže
 • ledvinku nebo taštičku na krk na peníze, psací potřeby
 • cca 100kč na zakoupení občerstvení v autobusu
 • příruční zavazadlo/batůžek s jídlem, doklady, penězi a psacími potřebami
 • cestovní pojištění je sjednáno u ČSOB Pojišťovny, a.s., kartu pojištění obdrží každý účastník v autobuse

kontakt: Mgr. Aneta Moravcová 777 192 115

Návštěva Obecní knihovny v Moravské Chrastové

V úterý 19. 10. 2021 navštívili žáci prvního ročníku ZŠ Brněnec místní knihovnu, kde se seznámili s výpůjčním řádem knihovny, nabídkou knih pro děti a dalšími aktivitami knihovny, například čtenářskou hrou Perlorodky, nebo akcí pro školy Pasování prvňáčků na čtenáře.

Paní knihovnice Ivanovová ukázala dětem řadu pohádkových knížek, proběhl soutěžní pohádkový kvíz i poznávání písmen.

Žáci naší školy byli pochváleni za velmi pěkné výkresy, které jsou pravidelně vystavovány v prostorách knihovny a potěší všechny čtenáře, kteří do knihovny v naší obci zavítají. Spolupráci školy s knihovnou hodnotí paní knihovnice kladně.

Prvňáci se na své první návštěvě knihovny rozloučili s paní knihovnicí výborným přednesem básniček se správnou výslovností a zpěvem veselých písniček. 

Mgr. Drahomíra Blažková

VÝUKA JINAK

Že může celodenní výuka několika předmětů probíhat i mimo budovu školy, si nedávno vyzkoušeli žáci 9. ročníku. Odjeli se vzdělávat do jihomoravské metropole.

Výuku začali v 9 hodin ráno v brněnském VIDA CENTRU programem Srdce na dlani. Měli tedy přírodopis a zkoumali stavbu a funkci srdce. Na stejném místě pokračovali půlhodinou fyziky a matematiky – zúčastnili se science show Detonátor o výbušninách a explozích. Dopolední výuku ve VIDA zakončili hodinou výchovy k občanství a ke zdraví. Prohlédli si totiž interaktivní výstavu (Ne)omezení o životě lidí s hendikepem.

Po polední obědové přestávce se s třídní učitelkou přesunuli do Tron Laser Arény. Zakončili tedy den hodinou tělocviku.

I když není možné se takto zážitkově vzdělávat každý den, výprava deváťáků potvrdila, že vyrazit za novými informacemi do jiného prostředí je přínosné a příjemné zároveň.

Šárka Dirrová

Studijní vzdělávací zájezd do Rakouska „Údolím Wachau“ – 26. října

 • odjezd mezi 4. – 6. hodinou ranní z Brněnce – místo bude upřesněno
 • cesta potrvá přibližně 4,5 hodiny autobusem (bufet, TV, DVD/USB)
 • obědy ve školní jídelně budou ten den žákům automaticky odhlášeny
 • platba zájezdu v hodnotě 850 Kč na osobu bude možná nejdříve od pondělí 18. října paní asistentce Petře Hnátové
 • s sebou kapesné na vstupy (Melk – klášter, zahrady, plavba lodí cca 1 hod) – bude upřesněno + kapesné na drobné výdaje a suvenýry
 • informační schůzka proběhne v pátek 15. října v 9.30 hod ve škole
 • zrušení cesty pouze ze závažných důvodů, případně si žák za sebe najde náhradu

Mgr. Aneta Moravcová

VIDA centrum Brno – 7. třída

Žáci 7. třídy navštívili v Brně VIDA centrum. Nejprve zhlédli 3D kino – Na křídlech ptáků, kde z pohledu ptáků obletěli celou planetu.

Poté si žáci prošli stálou expozici a aktuální expozici (NE)OMEZENÍ, kde si vyzkoušeli život s hendikepem (jízdu na invalidním vozíčku, starání se o domácnost na vozíčku, seznámili se s mluvícím budíkem, běžeckou protézou, dětskou chůvičkou pro neslyšící, nebo manipulačním ramenem, které pomáhá lidem s omezenou pohyblivostí nasednout do auta).

Po vzdělávání ve VIDA centru jsme si šli zasportovat do Jump parku. 

Mgr. Ludmila Portlová

Podzimní poznávací výlet do Rakouska

Naše škola pořádá na přelomu října a listopadu jednodenní poznávací zájezd do Rakouska s názvem „Údolím Wachau“ (UNESCO). Cena výletu je 850 Kč + vstupné do objektů (cca 15 euro). Cestující musí splňovat jednu z podmínek: očkování – prodělání nemoci – test.

Lze vzít s sebou i dalšího rodinného člena.

V případě, že žák nebude očkovaný, zajistí škola ve spolupráci s cestovní kanceláří testování přihlášených žáků den před odjezdem. Předpokládaný datum zájezdu: úterý 26. října.

Vyplněné přihlášky odevzdávejte nejpozději do pátku 8. října Mgr. Anetě Moravcové.

plakátek

Květinový den v obou budovách školy

Ve středu 29. září, proběhl již 25. ročník sbírky Českého dne proti rakovině. 

Vybrané peníze z letošní sbírky poputují na pomoc lidem s rakovinou prostaty,
močového měchýře a nádorovým onemocněním ledvin. 
Místní skauti – bývalí i současní žáci navštívili i naši školu s prosbou o finanční pomoc.

Žáci i zaměstnanci školy se do této smysluplné akce velice rádi zapojili. 
Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc :-)!
Pokud se chcete také zapojit, je to možné i prostřednictvím dárcovské SMS, popřípadě přímo na účet.
Více informací naleznete na tomto odkazu:
https://www.cdpr.cz/letosni-sbirka/                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ing. Ivana Seidlová

Hudební dopoledne s Marbem

Pondělní zářijové dopoledne si žáci naší školy zpříjemnili hudebním koncertem skupiny MARBO. I. stupeň zhlédl 20. září vystoupení s podtitulem „Žádný muzikant z nebe nespadl“ a 2. stupeň si poslechl vystoupení na téma „Fenomén muzikál“.

Proběhlo kvalitní hudební vystoupení s živou hudbou se světelnými efekty a s průvodním slovem. Zazněly známé dětské hity, pohybové hříčky i vlastní tvorba skupiny MARBO s ozvučením špičkovou profesionální zvukovou technikou. Manželé Vrtalovi nás provedli českou i světovou muzikálovou tvorbou od jejích začátků až po současnost. Zazněly nejznámější melodie divadelních i filmových muzikálů – písně: Na kolena, Pátá, Whisky, to je moje gusto, Milenci v texaskách, Tak abyste to věděla a další.

Skupina Marbo sklidila za nápaditý a pestrý zábavný program velký potlesk od dětí i pedagogů. Na jejich další vystoupení se budeme těšit opět za rok.

Mgr. Aneta Moravcová, Mgr. Drahomíra Blažková