Žáci navštívili záchrannou stanici ve Vendolí

Jak předcházet úrazům volně žijících zvířat? Na čem si nejraději pochutnává nutrie? Jak vypadá hadí vejce? Tyto a další informace se dozvěděli žáci během prohlídky záchranné stanice Zelené Vendolí.

Exkurze, kterou jsme loni museli kvůli pandemii zrušit, se uskutečnila 7. září a byla přínosem pro obě strany. Žáci se během výukového programu seznámili s nejčastějšími případy, které stanice řeší, a jakými způsoby je možné úrazům divokých zvířat zabránit. Další součástí programu byla identifikace zvířat nejen na obrázcích, ale také podle ukázek peří, srsti nebo zubů. Při komentované prohlídce viděli žáci stálé obyvatele stanice: pštrosy, volavky, labutě, sovy a jiné dravé ptáky, bílé a černé čápy, krkavce, veverky, divoké králíky, nutrie a také maru stepní. Liška Ivuška zrovna spala, tak jsme jí nechali soukromí, ale dětem se velmi líbil mlsný Slivoň (kanec prasete divokého), přestože kaštany, které mu nabídly přijal vlažně.

Děti přinesly zvířatům i další pozornosti, pamlsky a krmení, takže se naše loňská sbírka ještě rozrostla. Exkurze především zvýšila u žáků povědomí o ochraně přírody, zejména zvířat. To je cílem environmentální výchovy na naší škole – aby nám vyrostly generace, které se budou k životnímu prostředí chovat zodpovědněji než jejich předchůdci, a abychom všichni měli naději, že to s naší planetou nakonec dobře dopadne.

Marie Trundová

Exkurze do hasičské zbrojnice v Brněnci

V pondělí 6. 9. 2021 si žáci 1. stupně ZŠ Brněnec zpříjemnili začátek školního roku návštěvou hasičské zbrojnice v Brněnci.

Po jednotlivých třídách jsme si prohlédli nově zrekonstruovanou budovu, kterou nás provázel velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Brněnec pan Ondřej Kozák. Ukázal nám kancelář, školící místnost s modely hasičských aut, šatnu hasičů, kuchyňku, sprchy, sušárnu hadic, odpočinkovou místnost i garáž s hasičskou cisternou CAS 32/6 600/0 – T148 a dopravním autem Renault Trafic. Velice poutavě vyprávěl o práci družstva hasičů, o fyzické zdatnosti hasičů, o používání vysílaček, čerpadel, dýchacích přístrojů, další techniky a hasičských aut. Děti zajímalo, jak probíhají taktická cvičení, výcvik v dýchací technice, výjezdy k řezání větví ohrožujících bezpečnost, k záchraně zvířat. Nechyběly ukázky  fotografií dokumentujících zásahy hasičů u požárů, výjezdy k technické pomoci, zásahy při úniku nafty do řeky, ale i pomoc hasičů u autonehod. 

Pana Kozák sklidil od dětí za zajímavou exkurzi zasloužený potlesk.

Děkujeme. 

Přejeme hodně úspěchů družstvu JSDHO Brněnec v tolik prospěšné práci hasičů.

Žáci a učitelé 1. stupně ZŠ Brněnec

1. září 2021 – přivítání prvňáčků v ZŠ Brněnec

První školní den je pro prvňáčky slavnostní událost, pěkný zážitek. Škola je místem, kde se děti mnohému naučí a najdou si hodně kamarádů i kamarádek. 

Na nový školní rok jsme se v Základní škole Brněnec důkladně připravili. V lavicích byly pro žáčky 1. třídy připraveny sešity a učebnice, dárkové balíčky výtvarných potřeb, pamětní listy Vítáme tě v 1. třídě, medaile ” Moje první 1 na cestu do školy “, dárkové batůžky Pardubického kraje ( součást osvětové kampaně týkající se nejen účastí dětí v silničním provozu, ale i jejich bezpečnosti obecně ), které obsahovaly reflexní předměty, bezpečnostní brožury společnosti BESIP, materiály Českých drah, rozvrhy hodin, omalovánky. 

S dětmi i rodiči prvňáčků se do třídy také přišly přivítat paní ředitelka ZŠ Brněnec Mgr. Lenka Kašparová, paní místostarostka obce Brněnec Eva Kozáková a paní vychovatelka Milena Kutláková. 

Děti se na svůj první den ve škole moc těšily, penály i aktovky měly vzorně připravené. 

Všem prvňáčkům přeji příjemný školní rok, rodičům hodně trpělivosti a také radosti z prvních dětských úspěchů ve škole. 

Třídní učitelka Mgr. Drahomíra Blažková

VÝLETOVÁNÍ 8. TŘÍDY

I když jsme větší část školního roku byli nuceni trávit sami, každý doma u svého počítače, přece jen se nám v jeho závěru podařilo navázat na běžný režim vzdělávání ve škole a dokonce jsme ukončili letošní výuku tradičně – tedy výletem. Nejprve jsme navštívili brněnské VIDA CENTRUM a JUMP PARK, takže kromě vzdělávacích aktivit jsme i sportovali.

Ve stejném duchu proběhl i třídenní výlet do Olomouce. V Radíkovské pevnůstce jsme absolvovali kurz přežití a přitom se dozvěděli základy z historie města Olomouce. Další den jsme si ověřili svoji fyzickou zdatnost na raftech a v aquaparku. Poslední den jsme věnovali poznávání a zkoumání života zvířat v ZOO na Svatém Kopečku.

Šárka Dirrová

Školní výlet 6. třídy – Baldovec

V pondělí ráno jsme nasedli na vlak směr Blansko a dále autobusem do vesnice Baldovec, odkud jsme šli asi 1,5 km pěšky do kempu. Cesta proběhla klidně. Po příchodu do kempu jsme se ubytovali do krásných chatek. Až jsme si prohlédli kemp, vydali jsme se na procházku ke zřícenině hradu Holštejn a do jeskyně Hladomorna. Žáci byli rozděleni do skupinek, ve kterých po cestě plnili úkoly. Žáci předvedli svoji sílu, rychlost, vědomosti, ale především spolupráci mezi sebou. U jeskyně nalezli poklad a prohlédli si jeskyni uvnitř. Po návratu do kempu nás čekala večeře. Poté měli žáci čas na různé hry (tenis, vybíjená, fotbal).

Druhý den jsme měli sportovní program v kempu s instruktory. Děti si vyzkoušely horolezeckou stěnu a lanové překážky ve výšce. Po obědě následovala lukostřelba a týmové hry. Večer si děti ověřily svoji nebojácnost na stezce odvahy.

Třetí den už nás čekalo balení věcí, uklízení chatek a ve zbytku času jsme hráli různé hry. Po obědě jsme nasadili krosny na záda a vydali se na autobus a vlak zpět domů.

Z výletu jsme přijeli všichni příjemně unavení a spokojení. 

Ludmila Portlová 

Rozloučení s deváťáky

Žáci devátého ročníku dnes zasedli do svých školních lavic naposledy. Poté co jim jejich paní třídní učitelka předala vysvědčení ve slavnostních deskách, se přišli rozloučit se všemi pedagogy do sborovny. Zástupkyně třídy, Karolína Oujezdská, jménem třídy poděkovala učitelům za jejich odvedenou práci a za přípravu k přijímacím zkouškám.

Paní ředitelka Mgr. Lenka Kašparová k žákům pronesla slavnostní proslov.

Poté Michal Homolka obdaroval dámskou část učitelského sboru růžemi. Páni učitelé také nepřišli zkrátka. Dostali čokoládu.

Milí deváťáci, přejeme Vám, ať je Vaše další životní etapa úspěšná !!!

Seidlová Ivana

Poslední společný výlet se ZŠ Brněnec

Den před vysvědčením se deváťáci ještě naposledy vydali jako třída do Brna. Úterý 29. června tak strávili nákupy v obchodním centru Vaňkovka a na náměstí Svobody. Holky si přišly na své v obchodech s oblečením a kosmetikou. Kluci dali před nákupy přednost dobrému jídlu a pití v tradičních fast foodech. I přestože nás provázelo nepříjemně horké letní počasí, výlet jsme si pořádně užili!
 
A. Moravcová, P. Hnátová
 

Udělování cen v literární a výtvarné soutěži na téma Požární ochrana očima dětí.

Žáci 2. ročníku S. Neudertová a L. Kolář se zúčastnili ve školní družině výtvarné soutěže.

Děti malovaly kolorovanou malbu na téma : Hávarie a situaace na železničním přejezdu.

Výtvarné práce se porotě hasičů líbily a umístily se na 2. místě L.Kolář v kraji a S. Neudertová 3.místo.

Dne 23.6. 2021 nás navštívili zástupci Okresního sdružení hasičů Svitavy a předali nám věcné ceny a diplomy.

Děkujeme a těšíme se na příští rok.

Za ŠD Milena Kutláková