Prázdninový výlet do Brna

V naší škole nezahálíme ani o prázdninách aneb prázdninový vzdělávací výlet do Brna

O jarních prázdninách se vybraní žáci šestého a sedmého ročníku zúčastnili výletu do Brna.

Naše první kroky vedly do Vida centra, v němž jsme navštívili výstavu věnovanou lidskému mozku, která probíhá v rámci aktuální celosvětové edukativní kampaně s názvem Týden mozku.

Na výstavě jsme oprášili své znalosti z přírodopisu a navíc jsme se dozvěděli celou řadu nových zajímavostí.

Věděli jste například, že v mozkové kůře se nachází cca 16 – 20 miliard nervových buněk nebo, že mozek necítí bolest?

Po výstavě jsme si prošli stálé expozice, vyzkoušeli si celou řadu především fyzikálních pokusů a navštívili jsme vzdělávací show s názvem Detonátor.

Po poučném dopoledni jsme se obohaceni novými informacemi přesunuli do Jump parku, kde jsme strávili další část dne pohybem.

Závěr výletu jsme strávili rozchodem ve Vaňkovce. Příjemně unaveni jsme se v pozdním odpoledni vrátili domů.

                                                                 Ing. Ivana Seidlová a Mgr. Šárka Dirrová