Březen – měsíc knih, Návštěva Obecní knihovny v Moravské Chrastové

V úterý 19. března 2024 navštívili žáci prvního ročníku ZŠ Brněnec místní knihovnu. Děti se seznámily s chodem knihovny, s výpůjčním řádem knihovny, s nabídkou knih pro děti a dalšími aktivitami knihovny, například s akcí pro školy Pasování prvňáčků na čtenáře.

Děti přivítal skřítek Knihovníček a ukázal jim, jak se zachází s knihami, jak knihy vznikly. Děti si poslechly říkadla, poznávaly písmena. Zdatnější čtenáři z řady našich prvňáků se pochlubili svými čtenářskými dovednostmi.

Prvňáci si v knihovně důkladně prohlédli dětské oddělení. Paní knihovnice Vaňousová ukázala dětem řadu zajímavých knížek s krásnými ilustracemi. Žákům se líbily především tyto knihy: Pohádky ovčí babičky, České pověsti pro malé děti, Co se děje v mraveništi, To nejlepší z večerníčků, encyklopedie o zvířatech, ale i knížky z edice První čtení – Johana s dlouhýma nohama, Petr a Petra, Myška a pohádková polívka, Sísa Kyselá a ušmudlaný rytíř i Kouzelná aktovka z edice Druhé čtení.

Žáci naší školy byli pochválení za velmi pěkné výkresy, které jsou pravidelně vystavovány v prostorách knihovny a potěší všechny čtenáře, kteří do knihovny v naší obci zavítají. Spolupráci školy s knihovnou hodnotí paní knihovnice kladně.

Prvňáci se na své první návštěvě knihovny rozloučili s paní knihovnicí přednesem básniček a zpěvem veselých písniček.

Mgr. Drahomíra Frydrychová, foto Martina Přichystalová