Návštěva Legiovlaku ve Svitavách

Žáci 6. – 9. ročníku podnikli minulý týden exkurzi do muzea České obce legionářské, které stojí ve dnech 9. – 14. 5. na nádraží ve Svitavách, na druhém nástupišti. Jde totiž o věrnou repliku legionářského vlaku, kterým se během první světové války přepravovali českoslovenští vojáci napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále.

Po zhlédnutí krátkého dokumentu si žáci s průvodcem oblečeným v dobové uniformě prošli celý vlak. Během prohlídky se ptali na vše, co je zajímalo ohledně života našich legionářů, a nakonec měli možnost si v prodejním voze zakoupit suvenýry, knihy s legionářskou tématikou, nebo v databázi vyhledat informace o svých předcích, kteří se bojů v Rusku zúčastnili.

Následovala prohlídka Svitav a šesťáci si potom ještě protáhli tělo na bowlingu a odpoledne strávili v krásném prostředí Vodárenského lesa ve Svitavách. Z osmi tabulí naučné stezky se dozvěděli spoustu informací o rostlinách a živočiších, kteří tam žijí.

Marie Trundová

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ V NAŠÍ ŠKOLE

Ve středu 10. 5. 2023 proběhl již 27. ročník tradiční veřejné sbírky Ligy proti rakovině.

Cílem sbírky je získat finanční prostředky na boj proti rakovině prodejem umělých květů měsíčku lékařského.

Hlavním tématem letošní sbírky jsou nádory průdušek a plic a jejich prevence.

Kytičky v Brněnci prodávali žáci naší školy, kteří jsou zároveň i zapálenými skautkami a skauty. Žáci hned ráno navštívili naši školu. Kytičky nabízeli svým spolužákům i pedagogům a ti si je ochotně kupovali. Tentokrát byla pro stužku u kytičky zvolená světle modrá barva. Minimální cena za jednu kytičku činila 20 Kč.

Děkujeme všem žákům, kteří se na této smysluplné akci podíleli.

Ing. Ivana Seidlová

BESEDA ŠKOLNÍ DRUŽINY S POLICISTKOU SLEČNOU NIKOL ZAVŘELOVOU

Ve středu dne 10.5. 2023 nás navštívila slečna od policie – Nikol Zavřelová.

Formou hry si žáci ŠD zopakovali základy bezpečnosti jízdy na kole a formou diskuze si děti ihned získala.

Žáci diskutovali na téma bezpečnosti silničního provozu, oblečení a výbava policisty, pravidla slušného chování a řešení trestných činů.

Také se děti bavily na téma šikany, krádeží ve škole i mimo školu , ubližování mezi dětmi.

Byly poučeny o nebezpečí únosu dětí a jak únosům předcházet.

Děkujeme slečně Zavřelové za profesionální přístup a budeme se těšit na další společné setkání.

vychovatelky ŠD M. Klemšová, M. Kutláková

NJ 7 – WocaBee

Skupina němčinářů ze 7. třídy plnila balíky se zadanými slovíčky od 1. února až do 1. května. Po večerech hráli online hry a testovali svoji slovní zásobu v online testech. Tři nejlepší žáci nahráli kolem 40 000 WocaPoints a získali dárkové předměty s logem aplikace. Diplomem byli odměněni i Jarda Neudert a Tereza Kalasová.

Gratulujeme!

1. Adéla Knötigová (41 225 WocaPoints)
2. Tomáš Michl (40 001 WocaPoints)
3. Jáchym Andrlík (40 000 WocaPoints)

Mgr. Aneta Moravcová

Atletické závody ve Svitavách

V úterý 25.4.2023 se 19 vybraných sportovců z naší školy zúčastnilo obvodního kola tradiční atletické soutěže Pohár rozhlasu, které se konalo na Městském stadionu ve Svitavách.

Naši školu reprezentovali žáci a žákyně 6. a 7. třídy, kteří se nezalekli velké konkurence ostatních závodníků a podali nejen výborné individuální výkony, ale zadařilo se jim i v soutěži týmů, díky čemuž získali pro naši školu výborná umístění.

V kategorii mladších žákyň obsadila 1. místo ve skoku vysokém s výkonem 130 cm Anežka Stupková a 2. místoběhu na 60 m s výkonem 9.22 s Tereza Kalasová.

Děvčatům se zadařilo i ve štafetě na 4 x 60 m, ve které ve složení Alžběta Veitová, Tereza Kalasová, Viktoria Ragan a Anežka Stupková s výkonem 36.37 s obsadila po velmi těsném finiši 2. místo. Nejen díky těmto individuálním výkonům se družstvo mladších žákyň ve složení Tereza Hegerová, Sofie Langerová, Natálie Smolková, Neli Valterová (6. třída), Kristýna Etzlerová, Ilona Janků, Tereza Kalasová, Viktoria Ragan, Anežka Stupková a Alžběta Veitová (7. třída) umístilo na krásném 3. místě.

V kategorii mladších žáků obsadil hned dvakrát 1. místo Tomáš Lžičař, kdy nejprve svým výkonem 146 cm vyhrál skok vysoký a poté svým výkonem 55, 97 m tento úspěch zopakoval i v hodu kriketovým míčkem. Jaroslav Neudert svým výkonem 8.58 s obsadil 1. místo v běhu na 60 m a poté přidal 2. místo ve skoku dalekém, když se mu podařilo skočit 425 cm.

Chlapcům se stejně jako děvčatům zadařilo i ve štafetě na 4 x 60 m, ve které ve složení Jáchym Andrlík, Tomáš Lžičař, Dominik Pandula a Jaroslav Neudert s výkonem 34.45 s obsadili vynikající 1. místo. Nejen díky těmto skvělým individuálním výkonům se družstvo mladších žáků ve složení Martin Elbl, Dominik Pandula, Michal Petrasz (6. třída), Jáchym Andrlík, Matouš Báča, Tomáš Lžičař, Tomáš Michl, Jaroslav Neudert a Václav Valter (7. třída) umístilo na krásném 1. místě a postoupilo do okresního kola, které se bude konat 11.5.2023 v Litomyšli.

Všem sportovcům děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a chlapcům budeme držet pěsti, aby se jim podařilo uspět i v okresním kole!

             Mgr. Petr Havliš, Mgr. Adéla Linhartová

Filmový den ve škole

Pokud byste na otázku, jestli je v Moravské Chrastové kino, odpověděli záporně, pak by to v pátek 5. května nebyla úplně pravda. V tento den se totiž naše škola stala dokonce multikinem. Každá třída si vybrala film a poslední dvě vyučovací hodiny svoji učebnu přeměnili v kinosál.

Nechybělo ani občerstvení a žáci si mohli vybrat, na který film se půjdou podívat – jestli akční, komedii nebo třeba horor. Ten však byl přístupný jen starším ročníkům.

Děti napříč třídami spolu strávily hezké chvilky, a tak se nám opět podařilo „zažít školu jinak“, což má projekt Hrdá škola jako svůj hlavní cíl.

Marie Trundová

Výprava osmáků za poznáním do Vida centra

Ve čtvrtek 4. 5. 2023 se naše třída vypravila na vzdělávací program NA TĚLO do VIDA centra v Brně. Nejprve jsme si společně prošli celou expozici, kde jsme si mohli vyzkoušet, exponáty a simulátory (např. modely: EKG křivka, výška hlasu, autodráha, přednáška o kolech, první pomoc a simulace zemětřesení).

Později jsme se přesunuli na program, jehož hlavním tématem byla sexuální výchova. Dozvěděli jsme se mimo jiné jak se chránit před otěhotněním, o výhodách a nevýhodách různých antikoncepčních prostředků ao průběhu návštěvy u gynekologa.

Na konci výletu jsme měli krátký rozchod a později jsme se vypravili zpět domů.

Děkujeme panu učiteli Havlišovi a paní ředitelce za organizaci celého výletu.

Barbora Kaderková a Monika Kučerová (žákyně osmé třídy)

DEN BEZPEČNOSTI A CYKLISTIKY – projektový den

Rok se s rokem sešel a 28. 4. 2023 nastal všemi očekávaný Den bezpečnosti a cyklistiky, který naše škola pořádá již osmnáctým rokem. Žáci i pedagogové se velice těšili na pestrý program, který si pro ně příslušníci záchranných sborů připravili a který se jen tak v každé škole nevidí.

Akci připravila paní ředitelka školy, Mgr. Lenka Kašparová společně s praporčíkem Václavem Hofírkem a jeho kolegy z Policie ČR Svitavy, Celní správou Svitavy, Hasičským záchranným sborem Svitavy a Zdravotnickou záchrannou službou Svitavy.

Žáci prvního až šestého ročníku plnili úkoly zaměřené na ovládání pravidel silničního provozu. Poznávali dopravní značky, prokazovali znalost důležitých telefonních čísel a rozlišovali správné a nesprávné dopravní situace. Vyzkoušeli si jízdu zručnosti na kolech mezi kuželkami, přejezd přes překážku a také dodržování pravidel jízdy na kruhovém objezdu. Za zvládnutí jednotlivých disciplín získávali body. Děti s největším počtem bodů obdržely ceny a odměny, které byly darovány místními a svitavskými sponzory.

Během přestávek mezi jednotlivými disciplinami si všichni mohli prohlédnout vybavení vozidel Hasičského sboru Svitavy, policejního auta a motorky, vozu záchranné zdravotní služby a vozidla celní správy. Také jim byl předveden celními psovody výcvik psů, kteří vyhledávali v zavazadlech zakázané látky.

Akci navštívily i děti z obou mateřských školek – MŠ Moravská Chrastová a MŠ U Dvou sluníček Brněnec. Den se velice vydařil, počasí bylo sice trošku chladnější, ale celý den nás doprovázelo sluníčko.

Jako zlatý hřeb akce proběhlo slavnostní vyhlášení nejlepších cyklistů z každé zúčastněné třídy až do desátého místa. Děti byly obdarovány hodnotnými cenami, mezi kterými nechyběly doplňky na kolo, krásné sportovní čelenky, čepice, ponožky a další zajímavé předměty. Pomyslnou třešničkou na dortu pak byly medaile pro absolutní finalisty a nádherné poháry a medaile. Organizátoři nezapomněli ani na ceny útěchy pro všechny zúčastněné.

 Žáci odcházeli bez modřin a oděrek, zato s nezapomenutelnými zážitky a s množstvím hodnotných cen, které skoro nemohli ani odnést domů. Nechyběly dokonce ani pověstné slzičky štěstí!

Velké poděkování si zaslouží všichni organizátoři, mezi kterými nechyběli pedagogové ZŠ Brněnec, příslušníci záchranných sborů a žáci devátého ročníku. Také moc děkujeme všem štědrým sponzorům akce, bez nichž by projektový den nemohl proběhnout. Poděkování patří i firmě SILK – PROGRESS, s.r.o., která nám poskytla asfaltovou plochu i potřebné zázemí ve vnitřních prostorách podniku. Zvláštní poděkování patří panu praporčíku Václavu Hofírkovi.

Již se všichni těšíme na příští ročník oblíbené a velmi užitečné akce!

                                                          Ing. Ivana Seidlová, Mgr. Lenka Kašparová

Sponzoři projektového dne – den bezpečnosti

Den bezpečnosti a cyklistiky ve Svitavském deníku

Jarní návštěva kolegyň na rodičovské dovolené

V průběhu měsíce března a dubna jsme v naší škole přivítali hned tři naše kolegyně, které si aktuálně užívají rodičovskou dovolenou. Nejdříve se za námi přijela podívat naše kolegyně paní učitelka Ludmila Dobešová i se svým tříletým synem Kubíkem. Na Den bezpečnosti a cyklistiky přišla soutěžící žáky podpořit paní učitelka Andrea Dvořáková se synem Michálkem, který brzy oslaví své druhé narozeniny a paní učitelka Drahomíra Frydrychová s dvouměsíční dcerkou Aničkou.

Jsme velice rádi, že jsme mohli kolegyně i s jejich ratolestmi znovu vidět.

                                                                                              Ing. Ivana Seidlová

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhovuje žádosti o přijetí k zákl. vzdělávání v Základní škole Brněnec, Moravská Chrastová 100, okres Svitavy.

Seznam uchazečů – registrační číslo                     Výsledek řízení

1)        10/2023                                                                     přijat
2)        11/2023                                                                     přijat
3)        12/2023                                                                     přijat
4)        14/2023                                                                     přijata
5)        15/2023                                                                     přijata
6)        16/2023                                                                     přijata
7)        17/2023                                                                     přijat
8)        19/2023                                                                     přijat
9)        20/2023                                                                     přijata
10)      21/2023                                                                     přijat
11)      22/2023                                                                     přijat
12)      23/2023                                                                     přijat
13)      24/2023                                                                     přijata
14)      28/2023                                                                     přijata
15)      29/2023                                                                     přijat
16)      30/2023                                                                     přijata
17)      33/2023                                                                     přijata
18)      34/2023                                                                     přijata
19)      35/2023                                                                     přijat

Vyvěšeno 2.května 2023

                                                   Mgr. Lenka Kašparová,  ředitelka školy