MINIOLYMPIÁDA Z PŘÍRODOVĚDY

Ve čtvrtek 16. listopadu 2023 se vybraní žáci ze 4. a 5. třídy zúčastnili 15. ročníku Miniolympiády z přírodovědy na Gymnáziu a Letecké střední odborné škole v Moravské Třebové. Miniolympiáda byla zaměřena na vědomosti z učiva přírodovědy 4. ročníku ZŠ a poznatky z denního života.

Poté, co děti napsaly vědomostní test, byl pro ně připraven zábavný program v laboratořích chemie, fyziky, biologie a v učebně výtvarné výchovy. Na konci programu se konalo slavnostní vyhlášení, předání diplomů a cen. Této soutěže se zúčastnilo celkem 65 dětí z různých škol a děti byly oceňovány do 20. místa.

  1. místo – Písaříková Veronika
  2. – 18. místo – Vaňous Harold
  3. – 18. místo – Škranc Petr

Báčová Denisa

Oznámení – stávka 27.11.2023

Vážení rodiče,

na pondělí 27. 11. 2023 vyhlásila ČMOS PŠ protestní stávku proti plánovaným úsporným opatřením ve školství, která mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání našich dětí.

Tato opatření povedou k:

  • snížení platů provozních zaměstnanců (uklízečky, kuchařky, školníci, …)
  • škrtům v rozpočtu školství na rok 2024 (méně peněz na odučené hodiny přinese spojování předmětů)
  • nekoncepčním zásahům do vzdělávací soustavy, které by nesporně negativně ovlivnily kvalitu vzdělávání

Proto se zaměstnanci naší školy rozhodli ke stávce připojit. V tento den zůstanou obě budovy školy stejně jako školní jídelna uzavřeny.

 

 

Třídní schůzky 13.11.2023

  Třídní schůzky  
       
Třída Datum    
I. 12.10.2023    
II. 13.11.2023 13:00 -14:30  
III. 13.11.2023 7:00 – 7:40 14:00 – 15:30
IV. 13.11.2023 13:45 -15:30  
V. 13.11.2023 13:30 -16:00  
VI. 13.11.2023 13:30 -16:30  
VII. 13.11.2023 dle rozpisu  
VIII. 13.11.2023 13:30 -17:00  
IX. 13.11.2023 dle rozpisu  

Úspěch ZŠ Brněnec v okresním kole WocaBee šampionátu 2023

Od 23. do 27. října 2023 se naše škola zapojila do pátého ročníku inovativní soutěže, která se nazývá Jazykový WocaBee šampionát.

V této soutěži se hodnotí píle žáků, přičemž kriteriem je počet bodů získaných procvičováním slovíček. Žáci se v aplikaci učí novou slovní zásobu včetně výslovnosti moderním a velmi efektivním způsobem. Čím více procvičují, tím více bodů získají a tím více slovíček se také naučí. Každá třída soutěží jako tým, proto se v jazycích zlepšují opravdu všichni.

Z naší školy v šampionátu zápolili celkem 4 týmy. Žáci čtvtého ročníku, děvčata šestého ročníku a chlapci šestého ročníku soutěžily v anglickém jazyce a žáci osmého ročníku v jazyce německém. Žáci dali do soutěže vše. Někteří z nich věnovali práci v aplikaci každý den celé hodiny.

Jejich velká píle a vytrvalost se jim vyplatila.

Umístění našich žáků v okresním kole soutěže a bodový výsledek:

1.místo: žákyně šestého ročníku -16 793
3.místo: žáci čtvrtého ročníku – 2 732
4.místo: žáci šestého ročníku – 2 541
7.místo: žáci osmého ročníku v NJ – 610

Se svým krásným výsledkem postupují žákyně šestého ročníku a žáci čtvrtého ročníku do krajského kola šampionátu, které probíhá od 6. 11. do 10. 11. 2022.

Tou nejdůležitější výhrou však je zlepšení jazykových vědomostí a motivace žáků k učení cizích jazyků, které jsou v dnešní době mimořádně důležité.

Ing. Ivana Seidlová

Sběr kaštanů a žaludů pro Myslivecké sdružení Brněnec – Bělá nad Svitavou

Každoročně se děti ze ZŠ Brněnec těší na oblíbenou podzimní soutěž ve sběru lesních plodů. Především mladší žáci chtěli udělat zásoby potravy na zimní přikrmování zvěře a využili každé chvilky ke střádání kaštanů a žaludů. 

Letošní sběr lesních plodů proběhl před podzimními prázdninami ve dnech 24. a 25 října 2023.

A jak vše dopadlo?

Výsledková listina:

116 kg Václav Valter – 8. třída
  67 kg Jakub Kolář – 4. třída
  42 kg Deniel Vyroubal – 1. třída
  37 kg Veronika Písaříková – 5. třída
  30 kg Leontýna Kostelníková – 2. třída
  26 kg Tomáš Svoboda – 5. třída
  20 kg Romana Janků – 6. třída, Ilona Janků – 8. třída, Rozálie Klemšová – 4. třída
  18 kg Václav Jachan – 3. třída, Aleš Blaška – 4. třída, Natali Přibylová – 6. třída,                         Dominik Bednář – 6. třída
  14 kg Veronika Kolínková – 3. třída
  13 kg Jiří Trávníček – 3. třída
  12 kg Natálie Loskotová – 1. třída
  11 kg Jakub Škranc – 2. třída, Petr Škranc – 5. třída, Natálie Škrancová – 6. třída
    9 kg Jan Sedláček – 1. třída
    7 kg Gabriela Malásková – 5. třída
    5 kg Aneta Moravcová, žáci 6. třída
    4 kg Šárka Vrobelová – 2. třída
    2 kg Brian Pavel Petik – 1. třída, Jakub Kvapil – 1. třída
    1 kg Ester Petříčková – 1. třída

Celkem se akce zúčastnilo 27 sběračů, kteří nasbírali 557 kg kaštanů a žaludů. 

Pilné děti potěšila pochvala a pěkná odměna. Blahopřejeme!

Myslivci a zvířátka dětem děkují a těší se na další ročník. 

Děkujeme všem rodičům a prarodičům za spolupráci.

Mgr. Drahomíra Frydrychová, foto Mgr. Marcela Popelková

Projekt Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024

Naše Základní škola Brněnec, Moravská Chrastová 100, okres Svitavy je zapojeno do projektu Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024.

Cílem projektu je podpora zajištění bezplatného školního stravování dětí v mateřských školách, žáků základních škol, středních škol a konzervatoří, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Účelem podpory je poskytnout těmto dětem vyváženou stravu, zvýšit tak jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a odpoledních zájmových aktivitách. Celkově je snahou omezit jejich případné sociální vyloučení způsobené aktuální situací v rodině a zajistit jejich integraci do společnosti. Vedlejším přínosem je snaha posílit vhodné stravovací návyky a motivace ke zdravému životnímu stylu. Distribuce pomoci probíhá ve školách nebo školských zařízeních, které poskytují či zprostředkovávají bezplatné školní stravování. V rámci prevence rizika stigmatizace dětí je pomoc vydávána společně se stravou pro ostatní děti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.A3_vertikální_LOGOPk

 

Záchranná stanice Seiferos – ukázky lovu a letu s dravci

Ve čtvrtek 12. října 2023 se po ránu vydali žáci 1. třídy, 4. a 5. třídy ZŠ Brněnec svižnou chůzí po cyklostezce na hřiště do Březové nad Svitavou.

Záchranná stanice Seiferos zde předvedla parádní ukázky s dravci. Celý program byl provázen profesionálním a zábavným výkladem přenášeným bezdrátovou zvukovou aparaturou. Děti se dozvěděly zajímavosti z ptačí říše, viděly sokoly, jestřáby, rarohy, luňáky, orla královského, supa bělohlavého i naše sovy, kalouse ušatého, výra velkého, sýce rousného, kulíška nejmenšího. Dravci létali přímo nad našimi hlavami a lovili atrapy kořisti. Dravci hnali kličkující kunu, lovili vycpanou lišku. Někteří žáci si vyzkoušeli přílet dravce na rukavici. Nechyběly ani informace o ochraně ptactva a našem životním prostředí.

Bohatý program žáci odměnili po zásluze nadšeným potleskem.

Více informací o stanici lze najít na www.dravcilednice.cz, www.seiferos.cz.

Mgr. Drahomíra Frydrychová

Sbírka suchého pečiva pro Minifarmu Falbgery Borová u Poličky

Zbývá Vám doma staré pečivo? Doneste je ve středu 25. 10. 2023 do školy pro zvířátka z Minifarmy Falbgery Borová u Poličky. Aby zvířátkům chutnalo, je nutné přinést pečivo dobře usušené a neplesnivé.

Bližší informace podá paní učitelka Karlíková.