Třídní schůzky 15.4.2024

  Třídní schůzky  
Třída Datum    
I. 15.4.2024 7:00 – 7:50 13:00 – 14:30
II. 15.4.2024 7:15 – 7:50 13:00 – 15:00
III. 15.4.2024 7:15 – 7:50 13:00 – 15:00
IV.   15.4.2024 12:30 – 15:30                                                6.4.2024 – 12:30 – 15:00
V. 15.4.2024 13:30 – 16:00  
VI. 15.04.2024 13:30 – 16:00  
VII. 15.04., 16.4..2024 dle rozpisu  
VIII. 15.4.2024 13:30 – 17:00  
IX. 15.4., 16.4.2024 dle rozpisu  

 

Recitační soutěž žáků 6. – 9. třídy

Ve středu 27. března před velikonočními prázdninami recitovali žáci 2. stupně texty především českých básníků. Soutěže se zúčastnilo 26 žáků, tři nejlepší byli odměněni knihami, sladkostmi a diplomem. Byla udělena i cena žákovské poroty. Hodnotil se nejen způsob a tempo přednesu, ale i výslovnost a délka textu. Všem recitujícím děkujeme za odvahu vystoupit před svými vrstevníky a těšíme se na příští školní rok.

1. místo – Jan Kaderka, 6. třída, báseň Skladatelův den – D. Fischerová
2. místo – Lukáš Vrobel, 7. třída, báseň Já Baryk a má žába – F. Nepil
3. místo – Žaneta Charousová, 6. třída, báseň Semiška – Z. Svěrák

CENA ŽÁKOVSKÉ POROTY – Tereza Hájková, 6. třída, báseň Psí balada – M. Horák

Mgr. Aneta Moravcová, Mgr. Adéla Linhartová

Milá návštěva z Irska v hodinách angličtiny

Poslední vyučovací hodiny anglického jazyka před Velikonocemi nám zpestřily sestřenice našich žákyň Janků – Caroline a Grace Conole, které žijí v irské Kinvaře.

Nejprve děvčata konverzovala s našimi šesťáky. Aktuálním tématem byly oslavy Velikonoc v Irsku. Poté jsme si zahráli anglickou dětskou hru, naučili jsme se irský jazykolam a vyzkoušeli jsme si irštinu. Do osmého ročníku již děvčata doprovázel i jejich tatínek John Conole, který vyučuje zeměpis na univerzitě v Irsku. John nás mimo jiné seznámil s tamním vzdělávacím systémem, který se významně liší od vzdělávání u nás.

Naši žáci si při konverzaci s rodilými mluvčími vedli statečně. V šestém ročníku zahrála svoji roli nervozita, žáci byli méně výřeční než v běžných hodinách. Zato osmáci při anglické konverzaci přímo excelovali.

Velice děkujeme rodině Conole za velmi milou návštěvu a za spoustu cenných informací. V neposlední řadě patří poděkování i rodině Janků za organizaci návštěvy.

Již se těšíme na příští shledání :-)!

Ing. Ivana Seidlová

Dějepisná exkurze Anthropos

6. třída navštívila 26.3. Anthropos v Brně. V pavilonu Anthroposu byli žáci přivítáni průvodcem, který je zavedl do světa pravěkých lidí. U jednotlivých expozic si prohlíželi způsob života, obydlí, obživu a oblékání jednotlivých lidských druhů. Prohlédli si kulturu z doby kamenné – jeskynní malby a sošky Venuše.

Díky modelu mamuta viděli, jak byl mamut velký, a že nebylo možné v době ledové pro tak velké zvíře vykopat past. Po vzdělávacím zážitku jsme se přesunuli do jump parku, kde si všichni zaskákali, překonávali svůj strach a zlepšovali své výkony. 

Mgr. Ludmila Portlová

Změna přestávek od 3.4.2024

Od 3.4.2024 se z důvodu rekonstrukce ve školní jídelně a zajištění provozu stravování v Lidovém domě mění délka přestávek v budově základní školy v Moravské Chrastové (týká se žáků 4. až 9. ročníku).

Přestávky budou takto:

  • 8:40 – 8:50
  • 9:35 – 9:55
  • 10:40 – 10:50
  • 11:35 – 11:40
  • 12:25 – 12:30
  • 13:15 – 13:20

Konec vyučování po páté vyučovací hodině je ve 12:25 hod., po šesté vyučovací hodině ve 13:15 hod.

Hudba nás baví

V pondělí 25. března se sálem Lidového domu nesly legendární písně skupiny Semafor. Zazpívali jsme si společně s profesionálními hudebníky z Blanska např. písničky Pramínek vlasů, Malé kotě, Marnivá sestřenice, Babeta a další hity a připomněli si tak hlavní představitele – pány Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Obrovský potlesk patří i žákyni 8. třídy Adéle Knötigové, která se k nim připojila spontánním zpěvem a hrou na kytaru.

Žáci 1. stupně zhlédli hudební vystoupení s názvem Jak se loví gorila a děti provázeli včelí medvídci Čmelda a Brumda. Povídali si o hudbě, melodii, rytmu, textu a o tom, jak vzniká písnička. Zpívali především písničky Petra Skoumala a nechyběl ani tanec. Děti soutěžily ve znalosti písniček z večerníčků.

Mgr. Aneta Moravcová

Prázdninový výlet do Brna

V naší škole nezahálíme ani o prázdninách aneb prázdninový vzdělávací výlet do Brna

O jarních prázdninách se vybraní žáci šestého a sedmého ročníku zúčastnili výletu do Brna.

Naše první kroky vedly do Vida centra, v němž jsme navštívili výstavu věnovanou lidskému mozku, která probíhá v rámci aktuální celosvětové edukativní kampaně s názvem Týden mozku.

Na výstavě jsme oprášili své znalosti z přírodopisu a navíc jsme se dozvěděli celou řadu nových zajímavostí.

Věděli jste například, že v mozkové kůře se nachází cca 16 – 20 miliard nervových buněk nebo, že mozek necítí bolest?

Po výstavě jsme si prošli stálé expozice, vyzkoušeli si celou řadu především fyzikálních pokusů a navštívili jsme vzdělávací show s názvem Detonátor.

Po poučném dopoledni jsme se obohaceni novými informacemi přesunuli do Jump parku, kde jsme strávili další část dne pohybem.

Závěr výletu jsme strávili rozchodem ve Vaňkovce. Příjemně unaveni jsme se v pozdním odpoledni vrátili domů.

                                                                 Ing. Ivana Seidlová a Mgr. Šárka Dirrová