Přespolní běh

Dne 14.9. jsme se opět po roce vydali na přespolní běh okolo rybníka Rosnička do Svitav. Soutěže se zúčastnilo 19 žáků z 6. – 9. třídy. Žáci 8. a 9. třídy běželi okruh dlouhý 3000 m, ostatní žáci a žákyně 1700 m. Všichni žáci byli velmi šikovní a nezalekli se ani zkušených atletů. Počasí bylo příjemné, nepršelo ani nesvítilo sluníčko – ideální počasí pro běh. Soutěžili jsme ve čtyřech kategoriích a ze tří z nich si žáci dovezli diplomy:

6. – 7. třída dívky
Radka Blašková 2. místo

6. – 7. třída chlapci
Martin Elbl 1. místo

8. – 9. třída chlapci
Václav Valter 2. místo

Všem vítězům gratulujeme a děkujeme za krásnou reprezentaci naší školy. 

Mgr. Ludmila Portlová

Máme rádi písničky

Páteční zářijové dopoledne si žáci 1. , 2. , 3. a 4. třídy ZŠ Brněnec zpříjemnili výchovným koncertem skupiny MARBO s podtitulem Máme rádi písničky. 

Proběhlo kvalitní hudební vystoupení s živou hudbou se světelnými efekty a s průvodním slovem. Zazněly známé dětské hity, nechyběly ani lidové písničky. Skupina MARBO zahrála a zazpívala také několik nových písniček z vlastní tvorby pro děti, některé byly obohaceny o pohybové hříčky. Ozvučení špičkovou profesionální zvukovou technikou dodalo koncertu příjemnou atmosféru. 

Účinkující sklidili za nápaditý a pestrý zábavný program velký potlesk od dětí, vyučujících i paní ředitelky naší školy Mgr. Lenky Kašparové. 

Mgr. Drahomíra Frydrychová

Pro 2. stupeň si manželé Vrtalovi připravili koncert s názvem „Hity filmové hudby“. Zazněly známé znělky z filmů jako je např.: S tebou mě baví svět, Titanic, Piráti z Karibiku, Shrek, Růžový panter, Vinnetou a další.

Dozvěděli se mnoho zajímavého o vzniku filmu, o prvních filmových nahrávkách nebo o němém filmu. Děkujeme za kvalitní hudební vystoupení a těšíme se na další setkání opět za rok.

Mgr. Aneta Moravcová

Šesťáci na exkurzi v zázemí požární zbrojnice

Stejně jako žáci prvního stupně navštívili i žáci šesté třídy v pátek 15. 9. 2023 místní požární zbrojnici. Bývalá zbrojnice podnikové jednotky SDHP Vitka Brněnec byla zrekonstruována v roce 2020 a dnes slouží SDH Brněnec. Přivítal nás pan Ondřej Kozák, velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Brněnec, který nám ochotně věnoval svůj drahocenný čas a vyprávěl nám o náročné a záslužné práci hasiče.

Naše žáky zaujal nejen poutavý výklad pana Kozáka, ale zvláště prohlídka technického vybavení požární zbrojnice. Děkujeme panu veliteli za jeho poučné vyprávění. Další poděkování patří celému SDH Brněnec za jejich obětavou práci při záchraně lidských životů a majetku.

Uvědomujeme si, že Vaše práce není samozřejmostí a že pomáháte ve svém volném čase, který byste mohli věnovat rodině, přátelům, koníčkům či odpočinku. O to je větší náš vděk za vaši nezištnou pomoc.

Ing. Ivana Seidlová, Mgr. Lenka Kašparová

Návštěva I. stupně a 6. třídy ZŠ Brněnec v požární zbrojnici v Brněnci

V pátek 15. 9. 2023 zavítali žáci a pedagogové I. stupně a 6. třídy ZŠ Brněnec na exkurzi do požární zbrojnice v Brněnci.

Zopakovali jsme si důležité zásady požární ochrany a ochrany člověka za mimořádných situací. Naším vstřícným průvodcem zapáleným pro svoji práci, byl velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Brněnec pan Ondřej Kozák.

V úvodu jsme se seznámili s náplní práce profesionálních i dobrovolných hasičů a fungováním Krajského operačního střediska Pardubice. Potom jsme se dozvěděli jednotlivé kroky hasičů při vyhlášení požárního poplachu a následného výjezdu. Pověděli jsme si také o zkoušce sirén, které probíhají každou první středu v měsíci po celé republice. Tón sirén zní 140 sekund. Také jsme se dozvěděli, že JSDHO Brněnec má 12 členů, od roku 1994 proběhlo 578 výjezdů, mezi které se počítají požáry, technická pomoc, dopravní nehody, únik plynu nebo oleje. Po celou dobu probíhala i taktická a prověřovací cvičení, výcvik sebezáchovy. Nechyběly ani plané poplachy.

Se zájmem jsme si prohlédli technické prostředky, cisternu CAS 32 T – 148, hliníkový čtyřdílný nastavovací žebřík, hasičský dopravní automobil Renault Trafic, čerpadla, hadice, halogenové svítilny + elektrocentrálu, vysílačky, řetězovou motorovou pilu, prostředky pro odchyt obtížného hmyzu, vzduchové dýchací přístroje.

Měli jsme možnost nahlédnout do hasičské šatny, kde byly k vidění osobní ochranné prostředky, zásahové kalhoty, kabáty, boty, přilby, rukavice, opasky, pláštěnky do deště. Naši pozornost upoutal i oblek proti vodě a do agresivního prostředí, oblek proti obtížnému hmyzu, univerzální hasící zádový vak. 

Neméně zajímavé bylo vyprávění a fotografie v kronice z činnosti hasičů, ať už z výcviků, zásahů při požárech, likvidace obtížného hmyzu, transportů pacientů, odstranění stromů, čištění potrubí dešťové vody, odčerpávání vody, čerpání a dezinfekce studny, besed s dětmi. Pan Kozák také rád odpovídal na všetečné dotazy žáků. 

Žáky zaujala ve školící místnosti i bohatá sbírka modelů hasičských aut. V garáži jsme potom prozkoumali hasičská vozidla, což je oblíbený zážitek dětí všech věkových kategorií. Na závěr jsme byli svědky spuštění výstražných zvukových a světelných zařízení v autech. 

Panu veliteli JSDHOB Ondřeji Kozákovi velmi děkujeme za každoroční tradiční poutavou exkurzi. Společně se svatým Florianem, patronem hasičů, držíme hasičům palce a přejeme, ať se jim daří při výkonu náročné služby. Ať se jim podaří do svých řad získat další stejně zapálené mladé pracovité hasiče. 

Těšíme se na další spolupráci.

Žáci a pedagogové I. stupně a 6. třídy ZŠ Brněnec

Šestá třída na stopované aneb adaptační den šestáků

V rámci adaptace žáků šestého ročníku na druhý stupeň základní školy jsme závěr prvního týdne nového školního roku strávili aktivním pohybem v krásné přírodě v okolí Brněnce.

Cílem bylo upevnit spolupráci dětí ve skupině, vzájemně se poznat a zlepšit orientaci žáků v přírodě. Děti se orientovaly pomocí barevných fáborků, přitom hledaly kartičky s nápaditými úkoly, které ve družstvech plnily a získávaly za to body. 

Na závěr proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů, děti za své snažení obdržely sladkou odměnu.

Hru i pobyt na čerstvém vzduchu jsme si všichni moc užili. Důležité nebylo vyhrát, ale zúčastnit se.

                                                 Ing. Ivana Seidlová, Mgr. Petr Havliš

,,Rozjezdový“ týden šesťáků

Nový školní rok 2023/2024 je pro žáky šesté třídy plný mnoha změn. Jednou z nich je postup na druhý stupeň základní školy. V pondělí 4. září 2023 jsme se všichni přivítali v nové, krásně vymalované a zařízené třídě.

V prvním týdnu nového školního roku jsme si zopakovali zavedená pravidla a seznámili jsme se s novými pravidly, která budou žáci na druhém stupni dodržovat. Také jsme si stihli prohlédnout výstavu v Lidovém domě uspořádanou u příležitosti Dnů obce Brněnec. Strávili jsme den orientací v přírodě, žáci se seznámili s náplní nových předmětů, s novým spolužákem, s vyučujícími a s novou třídní učitelkou.

Šesťákům všichni přejeme rychlou a bezproblémovou adaptaci na druhý stupeň základní školy a mnoho školních úspěchů.

                                           Ing. Ivana Seidlová, tř. učitelka 6. třídy

Výstavy v Lidovém domě

Žáci první, druhé a třetí třídy ZŠ Brněnec zhlédli ve středu 6. září 2023 zajímavé výstavy umístěné v Lidovém domě v Moravské Chrastové, které byly nainstalovány u příležitosti akce Dny obce Brněnec.

Malí návštěvníci obdivovali výstavu věnovanou 13. Pěšímu pluku Šumperk, historické fotografie naší obce, sběratelskou i zájmovou činnost našich občanů i prezentaci spolků a organizací. 

Z vystavených předmětů děti nejvíc zaujaly historické a letecké snímky obce, keramické modely budov obce pana Davida Marcikána i krásně namalované obrazy pana Jiřího Prudila.

Mgr. Drahomíra Frydrychová
foto Mgr. Marcela Popelková

Návrat do školních lavic

V pondělí 4. září 2023 zasedli žáci naší školy po prázdninové pauze opět do školních lavic.

Ve škole je čekalo přivítání se svými spolužáky i s pedagogickým sborem. Všechny přišla pozdravit paní ředitelka školy Mgr. Lenka Kašparová. Dětem i pedagogům popřála šťastný start do nového školního roku a mnoho školních úspěchů.

Pro prvňáčky bude školní rok 2023/2024 jejich prvním rokem stráveným na půdě základní školy.

Všem žákům přejeme krásný školní rok a prvňáčkům přejeme, aby si ve škole našli nové kamarády a aby se jim u nás líbilo.

            Za kolektiv pedagogů Ing. Ivana Seidlová

Dny obce Brněnec a Den otevřených dveří v naší škole

V pátek 25. a v sobotu 26. 8. 2023 se uskutečnily tradiční Dny obce Brněnec s velmi nabitým a zajímavým programem. Obecní slavnosti se konaly u příležitosti 85. výročí osvobození Brněnce Československou armádou od německých ordnerů. Současně si vesnice připomněla 700 let od první písemné zmínky o Moravské Chrastové a 510 let o Chrastové Lhotě. Dále jsme slavili 30 let od založení firmy SILK & PROGRESS, spol. s r.o. a 170 let výroby hedvábí v obci.                                                                                   

Jedno z kulatých výročí, které rozhodně stojí za zmínku, se týká i naší základní školy. Oslavili jsme 150 let od zahájení vyučování v obci – 13. 9. 1873 byla v Brněnci zřízena škola. Před tímto datem děti z Brněnce navštěvovaly školu v Bělé nad Svitavou.

Hlavní část oslav se konala v sobotu. Naši žáci i zaměstnanci školy se jich po celý den aktivně účastnili. Prvním bodem oslav byla velmi realistická ukázka verbování německých ordnerů u kapličky v Moravské Chrastové. Následoval pietní akt u pomníku padlých v Moravské Chrastové a historická ukázka bojů mezi příslušníky československé armády, četnictvem a německými ordnery u Lidového domu. Lítý boj zastavil na hodinu provoz na hlavním silničním tahu ze Svitav na Brno.

Bez jediného výstřelu muselo Československo na konci září 1938 postoupit třetinu svého území Německu. Pro některé Němce z vnitrozemí to však bylo málo. Jejich cílem bylo kromě politického vlivu, získat i důležité podniky a co nejvíce narušit fungování již tak okleštěné republiky. Příkladem byla Moravská Chrastová, kde převážnou část obyvatel tvořili Češi a sídlila zde také významná Löw-Beerova textilní továrna. V noci na 31. října 1938 se na pět stovek zfanatizovaných příslušníků sudetoněmeckého Freikorpsu rozhodlo obec zabrat  a hranici posunout. To si však nenechali líbit českoslovenští vojáci 13. pěšího pluku pod velením plukovníka Karla Čejky, kteří nakonec ordnery z obce vyhnali. Nikdo tehdy neočekával, že se příslušníkům Freikorpsu někdo postaví. Nebyl to však boj bez obětí.  V předvečer války v bojích o Moravskou Chrastovou padli čtyři českoslovenští vojáci (Antonín Černý, Tomáš Morávek, Bedřich Stuchlík a Alois Žatka). Jejich památku dodnes uprostřed obce připomíná pomník.

Moravská Chrastová dlouho součástí československé republiky nezůstala. V listopadu 1938 po intervenci K. H. Franka byla zařazena do tzv. šestého a sedmého pásma záboru a připadla Německu.

Sobotní inscenaci bojové akce před Lidovým domem, za ohlušující střelby kulometů, komentoval pan Bedřich Škraňka. Ukázku bojů vedl Jaromír Kubinger, předseda Klubu policejní historie Brno. Na ukázce se podílelo přibližně třicet účinkujících.

Bojové ukázky se zúčastnila i vnučka plukovníka Karla Čejky se svými vnuky. Plukovník Čejka dal rozkaz neoprávněně zabranou Moravskou Chrastovou osvobodit a po válce byl povýšen na brigádního generála. Letos jej zástupci obce Brněnec spolu s Českou legionářskou obcí v Šumperku navrhli prezidentovi republiky na státní vyznamenání.

Po historické ukázce bojů, mohli lidé navštívit řadu významných budov v obci. My jsme se přesunuli do budovy základní školy, kde probíhal tradiční Den otevřených dveří. Hosté mohli nahlédnout do vyzdobených tříd, prohlédnout si připravené sešity, projekty a práce žáků, v nové tělocvičně jim žáci předvedli ukázky míčových her i sestav s akrobatickými prvky.

V interaktivní i v jazykové učebně si mohli návštěvníci kromě shlédnutí videa s úspěchy školy prohlédnout vystavené výtisky novin s jazykovými úspěchy školy ve školním roce 2022/2023 včetně nástěnky, která byla cizojazyčným akcím a úspěchům věnovaná. Se zájmem sledovali i video připomínající slavnostní předávání cen ve WocaBee šampionátu, které se konalo 8. prosince 2022. Připomínkou obrovského úspěchu jsou i nástěnné obrazy ze zmiňovaného dne.      

“Otevřené dveře“ byly i v kanceláři naší paní ředitelky, Mgr. Lenky Kašparové, která hosty s úsměvem na rtech srdečně vítala.                                                                         

Ve všech třídách hosté mohli ochutnat čerstvě upečené, voňavé koláčky, které připravily kuchařky naší školní jídelny.

Obě budovy školy navštívili obyvatelé obce i širokého okolí, současní i minulí žáci, kteří s pověstnou slzou v oku nostalgicky zavzpomínali na svá školní léta a rozpovídali se o různých školních historkách.

Na chodbách lidé obdivovali vystavené obrázky dětí, prohlíželi si školní kroniku, četli      si články o akcích naší školy na rozmístěných paravanech a úspěch mělo i schodiště nově vyzdobené barevnými samolepkami s anglickými nepravidelnými slovesy. Pro žáky to bude jedno z překvapení, které na ně v novém školním roce čeká. V prostorách před tělocvičnou   si hosté mohli připomenout její budování na obrazech mapujících průběh výstavby i ze slavnostního otevření.

Ke vzácným hostům, kteří školu navštívili patří pan Karel Krušina, jenž vystupoval na besedě vztahující se k událostem roku 1938 konané v Lidovém domě. Paní ředitelka jej provedla po škole a poté pana Krušinu pozvala na posezení v ředitelně. Pan Krušina zde velice autenticky vyprávěl pohnuté příběhy ze svého dětství a mládí. Dozvěděli jsme se i zajímavé informace o rodině Löw Beer, u které jeho maminka pracovala. Pan Krušina zavzpomínal i na svá školní léta, přinesl svoje vysvědčení a zavzpomínal na tehdejší pedagogický sbor. Ředitelem jeho školy byl pan učitel Ledvinka, který zároveň vyučoval chemii, k dalším vyučujícím patřila paní učitelka Fráňová, Zárubová, pan učitel Peterka, Kobylka a pan profesor Loula. Současní žáci by si měli vyslechnout slova pana Krušiny o tom, jak krásnou školu máme a že si ji mají vážit, protože to zdaleka není samozřejmostí.

Dalším bodem programu byl slavnostní průvod místních spolků a organizací do areálu „Pod komínem“. Čelní místo v průvodu zaujímal dechový orchestr ZUŠ Letovice, který k pochodu hrál svižné melodie. Průvodu se účastnili Skauti, žáci a pedagogové Základní školy Brněnec, sportovní oddíl Sportík, Divadelní soubor Eduarda Vojana a zástupci HZS Brněnec. Každá skupina měla svoje vlastní trička s logem a specifickou barvou.

Posledním bodem slavnostního dne byly oslavy v areálu „Pod komínem“ se spoustou atrakcí pro děti i pro dospělé.

Velice děkujeme obci Brněnec za přípravu bohatého a vydařeného programu, kterého jsme se mohli zúčastnit. Je nesmírně důležité znát historii své obce, stále si ji připomínat, a především se z ní poučit. Neméně důležité je uctívat památku mladých hrdinů, kteří neváhali položit život za záchranu obce.

Ing. Ivana Seidlová

Zahájení školního roku 2023/2024

 Zahájení školního roku 2023/2024 bude v pondělí 4. září 2023.

 Žáci 1. – 3. ročníku se dostaví do budovy ZŠ Brněnec 28 v 8.00 hod.

 Žáci 4. – 9. ročníku se dostaví do budovy ZŠ Moravská Chrastová 100 v 7.55 hod.

Všichni žáci si přinesou přezůvky a prvňáčci si vezmou i školní aktovku.

První den slavnostního uvítání bude trvat asi 1 hodinu.

Od 5.9.2023 do 8.9.2023 se bude vyučovat na  

1. stupni (1. – 5. ročník) 4 hodiny
2. stupni (6. – 9. ročník) 5 hodin

Moc se na Vás těšíme.

Kolektiv pracovníků Základní školy Brněnec