Den bezpečnosti a cyklistiky aneb projektový den 1. – 6. ročníku

V pátek 7. června 2024 jsme oslavili již 19. ročník dopravně vzdělávací akce s názvem Den bezpečnosti a cyklistiky. Žáci i pedagogové netrpělivě očekávali pestrý program, který si pro ně příslušníci záchranných sborů opět připravili a který je svojí velikostí výjimečný.

Akci každoročně pořádá ředitelka školy Mgr. Lenka Kašparová společně s praporčíkem Václavem Hofírkem a s jeho kolegy z obvodního oddělení Policie ČR, s Celní správou, s Hasičským záchranným sborem a se Zdravotnickou záchrannou službou ze Svitav.

Žáci plnili rozličné úkoly zaměřené na ovládání pravidel silničního provozu. Poznávali dopravní značky, prokazovali znalost důležitých telefonních čísel a rozlišovali správné a nesprávné dopravní situace. Vyzkoušeli si jízdu zručnosti na kolech mezi kuželkami, přejezd přes překážku a také dodržování pravidel jízdy na kruhovém objezdu. Za zvládnutí jednotlivých disciplín získávali body. Děti s nejvyšším počtem bodů obdržely ceny a odměny, které byly darovány místními i svitavskými štědrými sponzory.

Během přestávek mezi jednotlivými disciplinami si žáci mohli prohlédnout vybavení vozidel Hasičského sboru, policejního auta a motorky, vozu záchranné zdravotní služby a vozidla celní správy. Také jim byl předveden celními psovody výcvik psů, kteří vyhledávali v zavazadlech zakázané látky. Nechyběl ani hasičský vůz se zdvihací plošinou a krásné nablýskané osobní automobily značky Hyundai.

Akci navštívily i děti z obou mateřských školek – MŠ Moravská Chrastová a MŠ U Dvou sluníček Brněnec.

Počasí nás ráno trošku „napínalo“ . Projektový den odstartoval přeháňkou, ale zbytek dopoledne panovalo teplé slunečné počasí. Zlatým hřebem akce bylo slavnostní vyhlášení nejlepších cyklistů z každé zúčastněné třídy až do desátého místa. Děti byly obdarovány hodnotnými cenami, mezi kterými nechyběly cyklistické doplňky, krásné sportovní dresy, nákrčníky, ponožky a další zajímavé předměty. Pomyslnou třešničkou na dortu pak byly medaile pro absolutní finalisty a nádherné poháry. Organizátoři nezapomněli ani na sladké ceny útěchy pro všechny zúčastněné.

Někteří žáci si krom nezapomenutelných zážitků a hodnotných cen, které téměř ani nemohli odnést domů, „odnášeli“ i drobné oděrky.

 Velké poděkování si zaslouží všichni organizátoři, mezi kterými nechyběli pedagogové ZŠ Brněnec, příslušníci záchranných sborů ČR, žáci devátého ročníku a vybraní žáci z jiných tříd. Moc děkujeme všem štědrým sponzorům akce, bez nichž by projektový den nemohl proběhnout. Poděkování patří i firmě SILK – PROGRESS, s.r.o., která nám poskytla asfaltovou plochu i potřebné zázemí ve vnitřních prostorách podniku. Zvláštní poděkování patří panu praporčíku Václavu Hofírkovi.

Všichni se těšíme na příští jubilejní 20. ročník oblíbené a velmi užitečné akce!

                                                        Ing. Ivana Seidlová

Sponzoři projektového dne – den bezpečnosti