Návštěva MŠ U Dvou sluníček ve škole v Brněnci

Ve čtvrtek 7. března 2024 přivítali školáci budoucí prvňáky ve svých třídách.

Natěšení předškoláci zavítali do 1. třídy, kde se podívali na ukázky výuky čtení, psaní a počítání. Nechyběl ani zpěv a pohyb. Děti si prohlédly Slabikáře, Písanky, sešity s domácími úkoly i žákovské knížky. 

Školkové děti zvědavě zkoumaly také výzdobu školy, rukodělné dárečky k zápisu do 1. třídy z dílny prvňáků, druháků, třeťáků i dětí ze školní družiny. Potom školkáčci pokračovali v exkurzi za dětmi a p. učitelkami z druhé a třetí třídy. Na závěr si děti vyzkoušely sportovní stanoviště v prostorách školní družiny.

Setkání bylo moc příjemné, není nic lepšího, než když se děti seznámí se školou pěkně naživo a ještě si s kamarády popovídají.

Děkujeme paní ředitelce Jarmile Homolkové a kolektivu učitelů za spolupráci při přípravě dětí k povinné školní docházce.

V červnu čeká na budoucí prvňáčky zajímavé a pestré odpoledne, oblíbená akce Škola nanečisto v ZŠ Brněnec.

Mgr. Drahomíra Frydrychová, foto Martina Přichystalová