Kousek Země

Pardubický kraj vyhlásil při příležitosti Dne Země soutěž Kousek Země, do které se zapojili také žáci 1. třídy ZŠ Brněnec.Cílem bylo zvýšit zájem široké veřejnosti, převážně dětí, o životní prostředí ve svém blízkém okolí.
Děti se vypravily do okolí školy, vybraly si místo, které je zaujalo. Tento kousek Země pojmenovaly a prozkoumaly. Mezi úkoly patřil základní popis a průzkum místa, smyslové vnímání přírody a ochrana přírody. 
Výsledky našeho bádání jsme potom zaznamenali, namalovali jsme a popsali společný plakát složený z několika částí.

Mgr. Drahomíra Frydrychová, Martina Přichystalová