Poznávací zájezd k našim sousedům

V úterý 26. října – těsně před podzimními prázdninami – jsme se o půl šesté ráno vydali zájezdovým autobusem z Moravské Chrastové směr Dolní Rakousko. Naše cesta směřovala do oblasti zvané Wachau, která je zapsána od roku 2000 na seznamu UNESCO.

První zastávka byla ve městě Melk, kterému dominuje klášter stojící na vysoké skále nad řekou Dunaj. Zde jsme absolvovali česko-německou prohlídku a dozvěděli se něco o historii a současnosti jedné z nejvelkolepějších barokních staveb Rakouska.

Druhou zastávkou bylo město Spitz, z kterého jsme vyhlídkovou lodí po Dunaji dopluli do města Krems. U nás je toto město známé především díky kremžské hořčici, která odtud pochází. Asi hodinová plavba po Dunaji malebnou podzimní krajinou nadchla každého z nás. Z lodi jsme obdivovali historické kostely a starobylé zříceniny. V této rakouské oblasti převládají rozlehlé vinice s terasami a meruňkové sady, které nás – stejně jako řeka Dunaj – doprovázely na každém kroku.

Plni zážitků a dojmů jsme se vrátili o půl desáté večer zpět do Moravské Chrastové. I přes všechna covidová opatření se jednodenní zájezd do Rakouska vydařil. Už teď se těšíme na další zahraniční zájezd.

Mgr. Aneta Moravcová

Sběr kaštanů a žaludů pro Myslivecké sdružení Brněnec – Bělá nad Svitavou

Každoročně se děti ze ZŠ Brněnec těší na oblíbenou podzimní soutěž ve sběru lesních plodů. Především mladší žáci chtěli udělat zásoby potravy na zimní přikrmování zvěře a využili každé chvilky ke střádání kaštanů. 

Letošní sběr lesních plodů proběhl před podzimními prázdninami ve dnech 21. a 22. října 2021. A jak vše dopadlo?

Výsledková listina: 

 1. 53 kg Sofinka Langerová – 5. třída
 2. 31 kg Vašík Valter – 6. třída
 3. 30 kg  Neduška Roth – 1. třída
 4. 22 kg Viktorka Blinková – 4. třída
 5. 16 kg Romanka Janků – 4. třída
 6. 15 kg Pepa Klouda – 9. třída
 7. 14 kg Verunka Písaříková – 3. třída
 8. 12 kg Kristýnka Juklová – 3. třída, Maxík Jukl – 5. třída
 9. 9 kg Verunka Kolínková, Ondrášek Kolínek, Jiřík Trávníček – 1. třída, Vašík Jachan – 2. třída
 10. 8 kg Maruška Újezdská – 1. třída
 11. 7 kg Jaroušek Staněk – 2. třída
 12. 5 kg Simonka Neudertová – 3. třída
 13. 4 kg Nelinka Báčová – 1. třída, Peťa Škranc – 3. třída, Natálka Škrancová – 4. třída  
 14. 3 kg Štěpánek Ondráček – 2. třída, Elenka Ondráčková – 5. třída
 15. 2 kg Domča Pavla
 16. 1 kg Leuška Lžičařová, Klárka Rozbořilová – 1. třída, Klárka Hlaváčková – 3. třída

Celkem se akce zúčastnilo 25 dětí, které nasbíraly 284 kg kaštanů.

Pilní sběrači se mohou těšit na pěknou odměnu, blahopřejeme!

Myslivci a zvířátka dětem děkují a těší se na další ročník. 

Mgr. Drahomíra Blažková

Náš dobrý skutek na Den laskavosti

I letos se naše škola zúčastní happeningu #jsemlaskavec. Tentokrát pod heslem „děti dětem“, což znamená, že pořádáme materiální sbírku pro Fond ohrožených dětí Klokánek Brno.

Během podzimních prázdnin tedy můžete doma prohlédnout své zásoby plyšáků atd., a pokud se chcete připojit k tomuto dobrému skutku, neváhejte! (Přesné informace o věcech, které sbíráme najdete v letáku.)

Mluvila jsem s paní ředitelkou Klokánku a je nám velmi vděčná za všechny děti, o které se tam starají.

Přeji vám krásný den a už dopředu radost z toho, že pomůžeme dětem, které neměly v životě takové štěstí, jako my.

S pozdravem a poděkováním

Den laskavosti 2021

Marie Trundová

Halloweenská hodina s rodilou mluvčí pro žáky druhého stupně

Letět do Spojených států není v současné době jednoduché. Žáci 7., 8. a 9. ročníku se tam však mohli přemístit alespoň v duchu. Během hodiny s rodilou mluvčí, zkušenou lektorkou Kendrou Havlicek, podnikli cestu prostorem a časem a navštívili strašidelný dům, který stojí v její rodné Minnesotě. Během skupinové práce se žáci dobře zapojovali a příležitost komunikovat s rodilou mluvčí využili opravdu naplno. Všichni si zaslouží potlesk a můžou se těšit na další hodinu, tentokrát na téma Thanksgiving.

Ti, kteří nechtějí čekat, mohou navštívit volnočasový klub Plán B v Letovicích, kde paní lektorka už několik let pracuje: (20+)

(20+) ELIM Letovice | Facebook

Marie Trundová

Poslední pokyny před odjezdem do Rakouska 26. října 2021

Sraz účastníků v 05:15 hod. na čerpací stanici Topas Mor. Chrastová, odjezd v 5:30 směr Brno. Po domluvě lze zastavit na jiných zastávkách při cestě.

Předpokládaný návrat cca 21:30 hod. na místo odjezdu.

S sebou: průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny (stačí kopie), platný cestovní pas, případně platný občanský průkaz, potvrzení o bezinfekčnosti v NJ (dostanou ve škole) nebo certifikát o očkování

 • respirátory (roušky)
 • kapesné raději cca 30 EUR (žáci)/cca 45 EUR (dospělí) na úhradu poplatků za vstupné, další kapesné dle uvážení rodičů
 • jídlo a nápoje na celý den
 • oblečení dle počasí
 • deštník nebo pláštěnka
 • polštářek (deka na cestu autobusem)
 • pravidelně užívané léky, příp. léky pro nachlazení, nevolnost, zažívací potíže
 • ledvinku nebo taštičku na krk na peníze, psací potřeby
 • cca 100kč na zakoupení občerstvení v autobusu
 • příruční zavazadlo/batůžek s jídlem, doklady, penězi a psacími potřebami
 • cestovní pojištění je sjednáno u ČSOB Pojišťovny, a.s., kartu pojištění obdrží každý účastník v autobuse

kontakt: Mgr. Aneta Moravcová 777 192 115

IROP očima dětí

Žáci ZŠ Brněnec z 1. třídy a školní družiny se zúčastnili výtvarné soutěže IROP očima dětí (Integrovaný regionální operační systém). Jednalo se o soutěž určenou pro instituce, které se věnují školkovému a mladšímu školnímu věku (2 – 11 let). 

Děti měly společně s učiteli a vychovateli za úkol kreativně ztvárnit libovolnými technikami 7 uměleckých výtvorů, 7 různých realizovaných projektů, které byly podpořeny z IROP. 

IROP je zaměřen na rozvoj regionů v těchto oblastech:

 • Moderní a bezpečná doprava v regionech
 • Infrastruktura sociálních služeb a sociální podnikání
 • Energeticky úsporné bydlení
 • Obnova a zpřístupnění kulturního dědictví
 • Zvýšení transparentnosti a dostupnosti veřejné správy občanům a modernizace integrovaného záchranného systému (IZS)
 • Efektivní zdravotní péče
 • Lepší podmínky pro vzdělávání

Cílem soutěže bylo představit IROP veřejnosti prostřednictvím kreativní zábavy pro děti.

Mgr. Drahomíra Blažková, Milena Kutláková

Keramická výtvarná soutěž – Masarykova střední škola Letovice.

Dne 12. 10. 2021 se naši mladí výtvarníci pod vedením paní vychovatelky M. Kutlákové vydali soutěžit do Letovic. 

Téma soutěže – Modelování oblíbeného zvířete dle svého návrhu. Žáci modelovali z točírenské hlíny. Po urputných třech hodinách byla skvělá díla na světě a paní vychovatelka oněměla úžasem. Soutěžní práce byly vyhodnoceny Uměleckou radou školy, složenou z výkonných umělců. Kritéria hodnocení – přesnost provedení, čistota práce a dodržení měřítka. 

Naši skvělí žáci se umístili:

 1. místo – N. Houdková – poukaz na výtvarné potřeby ARTICON – 2 000 Kč
 2. místo – L. Balintová – poukaz v hodnotě 1 000 Kč
 3. místo – M. Knötigová – poukaz v hodnotě 500 Kč

Všem žákům gratulujeme za účast a perfektní umístění. Je vidět, že na naší škole rostou nadějní a talentovaní výtvarníci. 

Děkuji za krásná díla a věřím v další úspěchy ve výtvarném oboru.

vychovatelka Milena Kutláková

Návštěva Obecní knihovny v Moravské Chrastové

V úterý 19. 10. 2021 navštívili žáci prvního ročníku ZŠ Brněnec místní knihovnu, kde se seznámili s výpůjčním řádem knihovny, nabídkou knih pro děti a dalšími aktivitami knihovny, například čtenářskou hrou Perlorodky, nebo akcí pro školy Pasování prvňáčků na čtenáře.

Paní knihovnice Ivanovová ukázala dětem řadu pohádkových knížek, proběhl soutěžní pohádkový kvíz i poznávání písmen.

Žáci naší školy byli pochváleni za velmi pěkné výkresy, které jsou pravidelně vystavovány v prostorách knihovny a potěší všechny čtenáře, kteří do knihovny v naší obci zavítají. Spolupráci školy s knihovnou hodnotí paní knihovnice kladně.

Prvňáci se na své první návštěvě knihovny rozloučili s paní knihovnicí výborným přednesem básniček se správnou výslovností a zpěvem veselých písniček. 

Mgr. Drahomíra Blažková

VÝUKA JINAK

Že může celodenní výuka několika předmětů probíhat i mimo budovu školy, si nedávno vyzkoušeli žáci 9. ročníku. Odjeli se vzdělávat do jihomoravské metropole.

Výuku začali v 9 hodin ráno v brněnském VIDA CENTRU programem Srdce na dlani. Měli tedy přírodopis a zkoumali stavbu a funkci srdce. Na stejném místě pokračovali půlhodinou fyziky a matematiky – zúčastnili se science show Detonátor o výbušninách a explozích. Dopolední výuku ve VIDA zakončili hodinou výchovy k občanství a ke zdraví. Prohlédli si totiž interaktivní výstavu (Ne)omezení o životě lidí s hendikepem.

Po polední obědové přestávce se s třídní učitelkou přesunuli do Tron Laser Arény. Zakončili tedy den hodinou tělocviku.

I když není možné se takto zážitkově vzdělávat každý den, výprava deváťáků potvrdila, že vyrazit za novými informacemi do jiného prostředí je přínosné a příjemné zároveň.

Šárka Dirrová