Keramická výtvarná soutěž – Masarykova střední škola Letovice.

Dne 12. 10. 2021 se naši mladí výtvarníci pod vedením paní vychovatelky M. Kutlákové vydali soutěžit do Letovic. 

Téma soutěže – Modelování oblíbeného zvířete dle svého návrhu. Žáci modelovali z točírenské hlíny. Po urputných třech hodinách byla skvělá díla na světě a paní vychovatelka oněměla úžasem. Soutěžní práce byly vyhodnoceny Uměleckou radou školy, složenou z výkonných umělců. Kritéria hodnocení – přesnost provedení, čistota práce a dodržení měřítka. 

Naši skvělí žáci se umístili:

  1. místo – N. Houdková – poukaz na výtvarné potřeby ARTICON – 2 000 Kč
  2. místo – L. Balintová – poukaz v hodnotě 1 000 Kč
  3. místo – M. Knötigová – poukaz v hodnotě 500 Kč

Všem žákům gratulujeme za účast a perfektní umístění. Je vidět, že na naší škole rostou nadějní a talentovaní výtvarníci. 

Děkuji za krásná díla a věřím v další úspěchy ve výtvarném oboru.

vychovatelka Milena Kutláková