Návštěva Obecní knihovny v Moravské Chrastové

V úterý 19. 10. 2021 navštívili žáci prvního ročníku ZŠ Brněnec místní knihovnu, kde se seznámili s výpůjčním řádem knihovny, nabídkou knih pro děti a dalšími aktivitami knihovny, například čtenářskou hrou Perlorodky, nebo akcí pro školy Pasování prvňáčků na čtenáře.

Paní knihovnice Ivanovová ukázala dětem řadu pohádkových knížek, proběhl soutěžní pohádkový kvíz i poznávání písmen.

Žáci naší školy byli pochváleni za velmi pěkné výkresy, které jsou pravidelně vystavovány v prostorách knihovny a potěší všechny čtenáře, kteří do knihovny v naší obci zavítají. Spolupráci školy s knihovnou hodnotí paní knihovnice kladně.

Prvňáci se na své první návštěvě knihovny rozloučili s paní knihovnicí výborným přednesem básniček se správnou výslovností a zpěvem veselých písniček. 

Mgr. Drahomíra Blažková