IROP očima dětí

Žáci ZŠ Brněnec z 1. třídy a školní družiny se zúčastnili výtvarné soutěže IROP očima dětí (Integrovaný regionální operační systém). Jednalo se o soutěž určenou pro instituce, které se věnují školkovému a mladšímu školnímu věku (2 – 11 let). 

Děti měly společně s učiteli a vychovateli za úkol kreativně ztvárnit libovolnými technikami 7 uměleckých výtvorů, 7 různých realizovaných projektů, které byly podpořeny z IROP. 

IROP je zaměřen na rozvoj regionů v těchto oblastech:

  • Moderní a bezpečná doprava v regionech
  • Infrastruktura sociálních služeb a sociální podnikání
  • Energeticky úsporné bydlení
  • Obnova a zpřístupnění kulturního dědictví
  • Zvýšení transparentnosti a dostupnosti veřejné správy občanům a modernizace integrovaného záchranného systému (IZS)
  • Efektivní zdravotní péče
  • Lepší podmínky pro vzdělávání

Cílem soutěže bylo představit IROP veřejnosti prostřednictvím kreativní zábavy pro děti.

Mgr. Drahomíra Blažková, Milena Kutláková

Keramická výtvarná soutěž – Masarykova střední škola Letovice.

Dne 12. 10. 2021 se naši mladí výtvarníci pod vedením paní vychovatelky M. Kutlákové vydali soutěžit do Letovic. 

Téma soutěže – Modelování oblíbeného zvířete dle svého návrhu. Žáci modelovali z točírenské hlíny. Po urputných třech hodinách byla skvělá díla na světě a paní vychovatelka oněměla úžasem. Soutěžní práce byly vyhodnoceny Uměleckou radou školy, složenou z výkonných umělců. Kritéria hodnocení – přesnost provedení, čistota práce a dodržení měřítka. 

Naši skvělí žáci se umístili:

  1. místo – N. Houdková – poukaz na výtvarné potřeby ARTICON – 2 000 Kč
  2. místo – L. Balintová – poukaz v hodnotě 1 000 Kč
  3. místo – M. Knötigová – poukaz v hodnotě 500 Kč

Všem žákům gratulujeme za účast a perfektní umístění. Je vidět, že na naší škole rostou nadějní a talentovaní výtvarníci. 

Děkuji za krásná díla a věřím v další úspěchy ve výtvarném oboru.

vychovatelka Milena Kutláková

Návštěva Obecní knihovny v Moravské Chrastové

V úterý 19. 10. 2021 navštívili žáci prvního ročníku ZŠ Brněnec místní knihovnu, kde se seznámili s výpůjčním řádem knihovny, nabídkou knih pro děti a dalšími aktivitami knihovny, například čtenářskou hrou Perlorodky, nebo akcí pro školy Pasování prvňáčků na čtenáře.

Paní knihovnice Ivanovová ukázala dětem řadu pohádkových knížek, proběhl soutěžní pohádkový kvíz i poznávání písmen.

Žáci naší školy byli pochváleni za velmi pěkné výkresy, které jsou pravidelně vystavovány v prostorách knihovny a potěší všechny čtenáře, kteří do knihovny v naší obci zavítají. Spolupráci školy s knihovnou hodnotí paní knihovnice kladně.

Prvňáci se na své první návštěvě knihovny rozloučili s paní knihovnicí výborným přednesem básniček se správnou výslovností a zpěvem veselých písniček. 

Mgr. Drahomíra Blažková

VÝUKA JINAK

Že může celodenní výuka několika předmětů probíhat i mimo budovu školy, si nedávno vyzkoušeli žáci 9. ročníku. Odjeli se vzdělávat do jihomoravské metropole.

Výuku začali v 9 hodin ráno v brněnském VIDA CENTRU programem Srdce na dlani. Měli tedy přírodopis a zkoumali stavbu a funkci srdce. Na stejném místě pokračovali půlhodinou fyziky a matematiky – zúčastnili se science show Detonátor o výbušninách a explozích. Dopolední výuku ve VIDA zakončili hodinou výchovy k občanství a ke zdraví. Prohlédli si totiž interaktivní výstavu (Ne)omezení o životě lidí s hendikepem.

Po polední obědové přestávce se s třídní učitelkou přesunuli do Tron Laser Arény. Zakončili tedy den hodinou tělocviku.

I když není možné se takto zážitkově vzdělávat každý den, výprava deváťáků potvrdila, že vyrazit za novými informacemi do jiného prostředí je přínosné a příjemné zároveň.

Šárka Dirrová