Informace pro rodiče žáků v kontaktu s covid pozitivní osobou – 3. třída

Pokud Vaše dítě bylo v kontaktu s pozitivní osobou (ve třídě nebo v družině) dne 10.11.2021, je mu nařízena Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje karanténa do 24.11.2021 (včetně) bez RT – PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Ostatní žáci, kteří nebyli v kontaktu s pozitivní osobou, se budou účastnit prezenční výuky (jako doposud).

Zákonní zástupci žáků, kteří byli v kontaktu s covid pozitivní osobou, budou vyrozuměni třídní učitelkou, případně vedoucí vychovatelkou a Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje o karanténních opatřeních.