Soutěž „Vícejazyčnost je bohatství“

Několik žáků ze 7. a 9. třídy naší školy se zúčastnilo na počátku tohoto školního roku IX. ročníku dětské soutěže na podporu čtení a psaní v dalším jazyce.

Soutěž byla určena dětem, které pocházejí z kulturně odlišného prostředí nebo se učí a komunikují vedle češtiny také v dalším jazyce. Je založena na čtení či předčítání literárních děl a vytváření výtvarných děl na námět přečteného. Soutěž byla vyhlášena Spolkem Zaedno v rámci projektu Kamarádi. Součástí tohoto projektu je i vícejazyčný časopis Kamarádi. Hlavním tématem letošního ročníku soutěže byly „Pověsti a legendy v cizích jazycích“.

Soutěže se zúčastnilo 40 škol a institucí, 96 pedagogů a 754 žáků. Naši žáci získali ocenění v kategorii „Škola za příkladnou spolupráci”.

Za vzornou reprezentaci školy jim děkujeme!!!

Ing. Ivana Seidlová