Žáci navštívili záchrannou stanici ve Vendolí

Jak předcházet úrazům volně žijících zvířat? Na čem si nejraději pochutnává nutrie? Jak vypadá hadí vejce? Tyto a další informace se dozvěděli žáci během prohlídky záchranné stanice Zelené Vendolí.

Exkurze, kterou jsme loni museli kvůli pandemii zrušit, se uskutečnila 7. září a byla přínosem pro obě strany. Žáci se během výukového programu seznámili s nejčastějšími případy, které stanice řeší, a jakými způsoby je možné úrazům divokých zvířat zabránit. Další součástí programu byla identifikace zvířat nejen na obrázcích, ale také podle ukázek peří, srsti nebo zubů. Při komentované prohlídce viděli žáci stálé obyvatele stanice: pštrosy, volavky, labutě, sovy a jiné dravé ptáky, bílé a černé čápy, krkavce, veverky, divoké králíky, nutrie a také maru stepní. Liška Ivuška zrovna spala, tak jsme jí nechali soukromí, ale dětem se velmi líbil mlsný Slivoň (kanec prasete divokého), přestože kaštany, které mu nabídly přijal vlažně.

Děti přinesly zvířatům i další pozornosti, pamlsky a krmení, takže se naše loňská sbírka ještě rozrostla. Exkurze především zvýšila u žáků povědomí o ochraně přírody, zejména zvířat. To je cílem environmentální výchovy na naší škole – aby nám vyrostly generace, které se budou k životnímu prostředí chovat zodpovědněji než jejich předchůdci, a abychom všichni měli naději, že to s naší planetou nakonec dobře dopadne.

Marie Trundová

Úspěch našich žáků v okresním a celostátním kole soutěže „Mladý zahrádkář“

Čtyři šesťáci z naší školy se 22. 6. 2021 úspěšně zúčastnili distanční formy soutěže „Mladý zahrádkář.“ Jejich znalosti byly vyrovnané a získali prvenství v okrese Svitavy obsazením všech prvních míst. 

Cílem soutěžního klání je podpořit zájem mládeže o přírodní vědy, botaniku, ochranu přírody a krajiny. Jedná se o nejrozsáhlejší a historicky nejstarší vědomostní soutěž, která byla poprvé vyhlášena v roce 1977. Pro soutěžící bylo připraveno 30 testových otázek ověřujících znalosti z botaniky a 30 rostlin určených k poznávání.

Výsledková listina okresního kola (maximální počet možných bodů: 60)

  1. místo: Adéla Kašparová (51 bodů)
  2. místo: Filip Drábek (50 bodů)
  3. místo: Zuzana Krajmerová (50 bodů)
  4. místo: Libor Oujezdský (48 bodů)

Výše uvedení žáci se zároveň umístili i na pěkných místech v rámci celé ČR:

  1. místo: Adéla Kašparová
  2. místo: Filip Drábek + Zuzana Krajmerová
  3. místo: Libor Oujezdský

Okresní zahrádkářský svaz Svitavy určí 1 finalistu, který se vypraví obhájit titul ve velkém třídenním finále Mladého zahrádkáře, které se uskuteční ve druhé polovině října tohoto roku 🙂 !!!

Žákům gratulujeme, děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme jim hodně úspěchů ve finále 🙂 !!!!

                                                                           Ing. Ivana Seidlová

Exkurze do hasičské zbrojnice v Brněnci

V pondělí 6. 9. 2021 si žáci 1. stupně ZŠ Brněnec zpříjemnili začátek školního roku návštěvou hasičské zbrojnice v Brněnci.

Po jednotlivých třídách jsme si prohlédli nově zrekonstruovanou budovu, kterou nás provázel velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Brněnec pan Ondřej Kozák. Ukázal nám kancelář, školící místnost s modely hasičských aut, šatnu hasičů, kuchyňku, sprchy, sušárnu hadic, odpočinkovou místnost i garáž s hasičskou cisternou CAS 32/6 600/0 – T148 a dopravním autem Renault Trafic. Velice poutavě vyprávěl o práci družstva hasičů, o fyzické zdatnosti hasičů, o používání vysílaček, čerpadel, dýchacích přístrojů, další techniky a hasičských aut. Děti zajímalo, jak probíhají taktická cvičení, výcvik v dýchací technice, výjezdy k řezání větví ohrožujících bezpečnost, k záchraně zvířat. Nechyběly ukázky  fotografií dokumentujících zásahy hasičů u požárů, výjezdy k technické pomoci, zásahy při úniku nafty do řeky, ale i pomoc hasičů u autonehod. 

Pana Kozák sklidil od dětí za zajímavou exkurzi zasloužený potlesk.

Děkujeme. 

Přejeme hodně úspěchů družstvu JSDHO Brněnec v tolik prospěšné práci hasičů.

Žáci a učitelé 1. stupně ZŠ Brněnec

1. září 2021 – přivítání prvňáčků v ZŠ Brněnec

První školní den je pro prvňáčky slavnostní událost, pěkný zážitek. Škola je místem, kde se děti mnohému naučí a najdou si hodně kamarádů i kamarádek. 

Na nový školní rok jsme se v Základní škole Brněnec důkladně připravili. V lavicích byly pro žáčky 1. třídy připraveny sešity a učebnice, dárkové balíčky výtvarných potřeb, pamětní listy Vítáme tě v 1. třídě, medaile ” Moje první 1 na cestu do školy “, dárkové batůžky Pardubického kraje ( součást osvětové kampaně týkající se nejen účastí dětí v silničním provozu, ale i jejich bezpečnosti obecně ), které obsahovaly reflexní předměty, bezpečnostní brožury společnosti BESIP, materiály Českých drah, rozvrhy hodin, omalovánky. 

S dětmi i rodiči prvňáčků se do třídy také přišly přivítat paní ředitelka ZŠ Brněnec Mgr. Lenka Kašparová, paní místostarostka obce Brněnec Eva Kozáková a paní vychovatelka Milena Kutláková. 

Děti se na svůj první den ve škole moc těšily, penály i aktovky měly vzorně připravené. 

Všem prvňáčkům přeji příjemný školní rok, rodičům hodně trpělivosti a také radosti z prvních dětských úspěchů ve škole. 

Třídní učitelka Mgr. Drahomíra Blažková