Exkurze do hasičské zbrojnice v Brněnci

V pondělí 6. 9. 2021 si žáci 1. stupně ZŠ Brněnec zpříjemnili začátek školního roku návštěvou hasičské zbrojnice v Brněnci.

Po jednotlivých třídách jsme si prohlédli nově zrekonstruovanou budovu, kterou nás provázel velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Brněnec pan Ondřej Kozák. Ukázal nám kancelář, školící místnost s modely hasičských aut, šatnu hasičů, kuchyňku, sprchy, sušárnu hadic, odpočinkovou místnost i garáž s hasičskou cisternou CAS 32/6 600/0 – T148 a dopravním autem Renault Trafic. Velice poutavě vyprávěl o práci družstva hasičů, o fyzické zdatnosti hasičů, o používání vysílaček, čerpadel, dýchacích přístrojů, další techniky a hasičských aut. Děti zajímalo, jak probíhají taktická cvičení, výcvik v dýchací technice, výjezdy k řezání větví ohrožujících bezpečnost, k záchraně zvířat. Nechyběly ukázky  fotografií dokumentujících zásahy hasičů u požárů, výjezdy k technické pomoci, zásahy při úniku nafty do řeky, ale i pomoc hasičů u autonehod. 

Pana Kozák sklidil od dětí za zajímavou exkurzi zasloužený potlesk.

Děkujeme. 

Přejeme hodně úspěchů družstvu JSDHO Brněnec v tolik prospěšné práci hasičů.

Žáci a učitelé 1. stupně ZŠ Brněnec