1. září 2021 – přivítání prvňáčků v ZŠ Brněnec

První školní den je pro prvňáčky slavnostní událost, pěkný zážitek. Škola je místem, kde se děti mnohému naučí a najdou si hodně kamarádů i kamarádek. 

Na nový školní rok jsme se v Základní škole Brněnec důkladně připravili. V lavicích byly pro žáčky 1. třídy připraveny sešity a učebnice, dárkové balíčky výtvarných potřeb, pamětní listy Vítáme tě v 1. třídě, medaile ” Moje první 1 na cestu do školy “, dárkové batůžky Pardubického kraje ( součást osvětové kampaně týkající se nejen účastí dětí v silničním provozu, ale i jejich bezpečnosti obecně ), které obsahovaly reflexní předměty, bezpečnostní brožury společnosti BESIP, materiály Českých drah, rozvrhy hodin, omalovánky. 

S dětmi i rodiči prvňáčků se do třídy také přišly přivítat paní ředitelka ZŠ Brněnec Mgr. Lenka Kašparová, paní místostarostka obce Brněnec Eva Kozáková a paní vychovatelka Milena Kutláková. 

Děti se na svůj první den ve škole moc těšily, penály i aktovky měly vzorně připravené. 

Všem prvňáčkům přeji příjemný školní rok, rodičům hodně trpělivosti a také radosti z prvních dětských úspěchů ve škole. 

Třídní učitelka Mgr. Drahomíra Blažková