Úspěch našich žáků v okresním a celostátním kole soutěže „Mladý zahrádkář“

Čtyři šesťáci z naší školy se 22. 6. 2021 úspěšně zúčastnili distanční formy soutěže „Mladý zahrádkář.“ Jejich znalosti byly vyrovnané a získali prvenství v okrese Svitavy obsazením všech prvních míst. 

Cílem soutěžního klání je podpořit zájem mládeže o přírodní vědy, botaniku, ochranu přírody a krajiny. Jedná se o nejrozsáhlejší a historicky nejstarší vědomostní soutěž, která byla poprvé vyhlášena v roce 1977. Pro soutěžící bylo připraveno 30 testových otázek ověřujících znalosti z botaniky a 30 rostlin určených k poznávání.

Výsledková listina okresního kola (maximální počet možných bodů: 60)

  1. místo: Adéla Kašparová (51 bodů)
  2. místo: Filip Drábek (50 bodů)
  3. místo: Zuzana Krajmerová (50 bodů)
  4. místo: Libor Oujezdský (48 bodů)

Výše uvedení žáci se zároveň umístili i na pěkných místech v rámci celé ČR:

  1. místo: Adéla Kašparová
  2. místo: Filip Drábek + Zuzana Krajmerová
  3. místo: Libor Oujezdský

Okresní zahrádkářský svaz Svitavy určí 1 finalistu, který se vypraví obhájit titul ve velkém třídenním finále Mladého zahrádkáře, které se uskuteční ve druhé polovině října tohoto roku 🙂 !!!

Žákům gratulujeme, děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme jim hodně úspěchů ve finále 🙂 !!!!

                                                                           Ing. Ivana Seidlová