Naši “Mladí zemědělci“

Na začátku prosince 2023 jsme se zapojili do smysluplné soutěže s názvem Mladý zemědělec, jejímž cílem je v této pro zemědělce nelehké době podpořit zájem chlapců a dívek o zemědělské obory.  Prvního kola soutěže se zúčastnilo celkem 120 základních škol a téměř devět tisíc žáků. Do semifinále postoupili tři nejlepší zástupci z každé školy.

Ve čtvtek 4. 4. 2024 se naše tři žákyně sedmého a osmého ročníku (Anna Opršalová, Alžběta Veitová a Radka Blašková) zůčastnily semifinálového klání soutěže, které pořádala Střední zemědělská a veterinární škola v Lanškrouně. Utkalo se v něm celkem 21 žáků, kteří sem postoupili ze školních kol.

Po příjezdu a slavnostním zahájení soutěžící absolvovali test přírodovědných i zemědělských znalostí a poté se přesunuli do venkovních prostor školního statku, kde byli důkladně prověřováni z praktických znalostí a dovedností. Děti musely například proběhnout slalomovou dráhu a přitom kutálet pneumatiku, dojit na čas, poznávat kosti různých hospodářských zvířat, zemědělské stroje, nářadí, náčiní a zemědělské plodiny, odhadnout hmotnost agresivního králíka nebo absolvovat slalom traktorem. Po obědě následoval doprovodný program zahrnující pitvu a ,,králičí hop‘‘.

Po rautu proběhlo slavností vyhlášení pěti nejúspěšnějších soutěžících, předání ocenění, dárků a fotografování.

Našim děvčatům, která velmi statečně bojovala ve velké konkurenci především chlapců, se soutěž moc líbila.

Pořadí dívek z naší školy:

Anna Opršalová – 4. místo
Alžběta Veitová – 7. místo
Radka Blašková – 10. místo

Celkové pořadí pěti vyhlášených vítězů na semifinále v Lanškrouně:

František Cabalka (ZŠ a MŠ Brandýs) – 1. místo
Tomáš Skalický (ZŠ Dolní Dobrouč) – 2. místo
Štěpán Málek (ZŠ Králíky) – 3. místo
Anna Opršálová (ZŠ Brněnec, okres Svitavy) – 4. místo
Jiří Glac (ZŠ a MŠ Brandýs) – 5. místo

Odkaz na článek v Deníku:

https://www.denik.cz/podnikani/mlady-zemedelec-lanskroun.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2xbK66VAfBBNP1d5sy4vEWqYJTdF4WS_ctxlq9l0Vkkhrmawx2Co7RhzQ_aem_AcntBittqmfYlGO4dkl8NMIz3l-1uBDKjnn-txqzfC6G7GdRhO9McaJLZNfubGonCHHUxTOjfWkjAJOU2UrHPlE-

Holkám velice gratulujeme a děkujeme jim za reprezentaci naší školy J! Speciální poděkování patří i Jardovi Neudertovi z osmého ročníku za pomoc s poznáváním zemědělské techniky při přípravě na soutěž.

                                   Ing. Ivana Seidlová (Foto: můj archiv a Deník / Jiří Macek)

Žáci 1. třídy – výtvarná soutěž Kozák Svitavy

Žáci 1. třídy – výtvarná soutěž Kozák Svitavy

Devět žáků z první třídy uspělo ve výtvarné soutěži, kterou pořádala prodejna smíšeného zboží Kozák Svitavy. 

Tomáš Kučera, Deniel Vyroubal, Jan Rykr, Kristýnka Bódisová, Adrianka Bártová, Esterka Petříčková, Natálka Popelková, Emička Prudilová a Verunka Rykrová získali sadu pěkných pastelek.

Blahopřejeme!!!

Mgr. Drahomíra Frydrychová

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNĚNEC, MORAVSKÁ CHRASTOVÁ 100,

OKRES SVITAVY

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhovuje žádosti o přijetí k zákl. vzdělávání v Základní škole Brněnec, Moravská Chrastová 100, okres Svitavy.

Seznam uchazečů – registrační číslo                     Výsledek řízení

1)        05/2024                                                                     přijat
2)        06/2024                                                                     přijata
3)        08/2024                                                                     přijata
4)        10/2024                                                                     přijat
5)        11/2024                                                                     přijat
6)        12/2024                                                                     přijat
7)        13/2024                                                                     přijat
8)        15/2024                                                                     přijata
9)        16/2024                                                                     přijat
10)      17/2024                                                                     přijata
11)      18/2024                                                                     přijat
12)      19/2024                                                                     přijata
13)      20/2024                                                                     přijat
14)      21/2024                                                                     přijata
15)      24/2024                                                                     přijat
16)      25/2024                                                                     přijata
17)      26/2024                                                                     přijata
18)      29/2024                                                                     přijat

Vyvěšeno 29.dubna 2024

                                                   Mgr. Lenka Kašparová,  ředitelka školy

Zápis do 1. třídy

Dne 18. dubna 2024 proběhl v ZŠ Brněnec zápis dětí do 1. třídy. K zápisu se dostavili chlapci a děvčata z Brněnce, Moravské Chrastové, Rozhraní, Želivska, Bělé nad Svitavou a Chrastavce. 

Budoucí prvňáčci plnili různé úkoly. Například znalost jména, věku, bydliště, poznávání barev, geometrických tvarů, počtu věcí do 5. Zaměřili jsme se na i na správnou výslovnost, sluchové rozlišování hlásek na začátku a na konci slova. Praktické dovednosti, jako prostorová orientace, držení tužky, zavázání tkaničky, byly také na dobré úrovni. Děti zvládly nahlas zarecitovat básničku, nebo zazpívat oblíbenou písničku. Je chvályhodné, že řada dětí pozná písmenka. Co se týká výslovnosti, v letošním školním roce se děti ve srovnání s minulými lety mírně zlepšily. Za splnění úkolu získávaly razítka s pochvalou. 

Děti si také vyzkoušely pod vedením děvčat z 9. ročníku sestavit skládačku panenku a domeček. Po zásluze si každý předškolák odnesl domů záznamový list s razítky, pamětní list k zápisu, puzzle, pastelky a drobné dárky od šikovných kamarádů z prvního a druhého stupně i od dětí ze školní družiny. 

Zákonným zástupcům jsme předali informační list Národního pedagogického institutu Desatero pro rodiče Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do ZŠ. Rodiče se ve škole také dozvěděli odpovědi na všechny své otázky týkající se budoucích školáčků.

V průběhu zápisu navštívila budoucí prvňáčky paní ředitelka ZŠ Brněnec Mgr. Lenka Kašparová, výchovná poradkyně ZŠ Brněnec Mgr. Šárka Dirrová, paní ředitelka MŠ Moravská Chrastová Tereza Fialová a paní ředitelka MŠ U Dvou sluníček Jarmila Homolková. 

Na budoucí prvňáčky se opět těšíme v naší škole na začátku školního roku 2024/2025 a přejeme jim úspěšný start školní docházky.

Kolektiv pedagogů Mgr. Drahomíra Frydrychová, Mgr. Lenka Karlíková, Mgr. Jana Teplá

Moje nevšední zážitky v Bruselu :-)

Ve dnech 10. – 12. 4. 2024 jsem se zúčastnila vzdělávací letecké exkurze do belgického Bruselu, která byla pro mě odměnou v mezinárodní podzimní jazykové soutěži Vícejazyčnost je bohatství. Mými průvodci na cestě byli pracovníci EU. Pobyt jsme strávili debatami s významnými představiteli Evropského parlamentu, Evropské komise i Rady Evropy, prohlídkou prostor těchto institucí a dokonce jsme se účastnili i samotného jednání Evropského parlamentu, které zpestřili demonstranti. Viděli jsme všechny významné památky velkoměsta, ochutnali jsme tradiční pokrmy a měli jsme možnost poznat bruselskou mentalitu.

Velice děkuji pořadatelům soutěže za nové a nezapomenutelné životní zkušenosti a všem zaměstnancům EU děkuji za jejich drahocenný čas, který nám celé tři dny věnovali. Díky patří i vedení naší školy v čele s paní ředitelkou Mgr. Lenkou Kašparovou za vstřícnost spojenou s mojí třídenní absencí i mým kolegům za suplování.

Velice děkuji našim šikovným žákům za jejich zapálení, se kterým se se mnou nadšeně vrhají do každé akce 🙂 !

https://www.zaedno.org/home-kamaradi/769-nevsedni-zazitky-v-bruselu-diky-vicejazycnosti

Ing. Ivana Seidlová

Oslava Dne Země, Hvězdárna a planetárium Brno – exkurze

Na pátek 12. dubna 2024 se děti z první, druhé a třetí třídy ZŠ Brněnec obzvlášť těšily, protože je čekala exkurze do Hvězdárny a planetária na Kraví hoře v Brně. Oslavili jsme tak Den Země, svátek naší modré planety.

Čekání na školní představení Astronaut 2D jsme si zpestřili prohlídkou plakátů i sledováním krátkých videí o vesmíru a nákupem suvenýrů v asto-obchůdku.

V dětském pořadu Astronaut 2D jsme se vydali na fantastickou cestu vesmírem. 

Součástí představení byla prohlídka hvězdné oblohy, orientace na hvězdné obloze. Povídali jsme si o sluneční soustavě. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o hvězdách a planetách.

Výzkum vesmíru je jedním z největších dobrodružství, do kterého se lidstvo pustilo. Vesmír jsme zkoumali na palubě raketoplánu i na Mezinárodní kosmické stanici. Nahlédli jsme dovnitř astronautova těla. Čekal na nás nácvik stavu beztíže, rychlá centrifuga i nepříjemné přetížení. Zjistili jsme také, že vesmír je zrádné místo a nebezpečí v podobě extrémního záření, meteoritů i mrazivě nízkých a pekelně vysokých teplot. Prožili jsme pár dní v těle astronauta a vyzkoušeli si, jak těžké je dobývání vesmíru a co všechno pobyt na oběžné dráze obnáší. 

Navštívili jsme i Vědeckou stezku, která je instalována v přilehlém parku. Pobyt venku nám zpestřila řada volně přístupných astronomických předmětů. Například planetární auto, astronomický dalekohled, meteostanice, planetární váhy.

Exkurze se nám povedla, program se nám líbil.

Za bezpečnou a klidnou jízdu autobusem děkujeme panu řidiči Luňáčkovi ze společnosti Autobusová doprava Hnát. 

Žáci a pedagogové ZŠ Brněnec – 1., 2. a 3. třída