Naši “Mladí zemědělci“

Na začátku prosince 2023 jsme se zapojili do smysluplné soutěže s názvem Mladý zemědělec, jejímž cílem je v této pro zemědělce nelehké době podpořit zájem chlapců a dívek o zemědělské obory.  Prvního kola soutěže se zúčastnilo celkem 120 základních škol a téměř devět tisíc žáků. Do semifinále postoupili tři nejlepší zástupci z každé školy.

Ve čtvtek 4. 4. 2024 se naše tři žákyně sedmého a osmého ročníku (Anna Opršalová, Alžběta Veitová a Radka Blašková) zůčastnily semifinálového klání soutěže, které pořádala Střední zemědělská a veterinární škola v Lanškrouně. Utkalo se v něm celkem 21 žáků, kteří sem postoupili ze školních kol.

Po příjezdu a slavnostním zahájení soutěžící absolvovali test přírodovědných i zemědělských znalostí a poté se přesunuli do venkovních prostor školního statku, kde byli důkladně prověřováni z praktických znalostí a dovedností. Děti musely například proběhnout slalomovou dráhu a přitom kutálet pneumatiku, dojit na čas, poznávat kosti různých hospodářských zvířat, zemědělské stroje, nářadí, náčiní a zemědělské plodiny, odhadnout hmotnost agresivního králíka nebo absolvovat slalom traktorem. Po obědě následoval doprovodný program zahrnující pitvu a ,,králičí hop‘‘.

Po rautu proběhlo slavností vyhlášení pěti nejúspěšnějších soutěžících, předání ocenění, dárků a fotografování.

Našim děvčatům, která velmi statečně bojovala ve velké konkurenci především chlapců, se soutěž moc líbila.

Pořadí dívek z naší školy:

Anna Opršalová – 4. místo
Alžběta Veitová – 7. místo
Radka Blašková – 10. místo

Celkové pořadí pěti vyhlášených vítězů na semifinále v Lanškrouně:

František Cabalka (ZŠ a MŠ Brandýs) – 1. místo
Tomáš Skalický (ZŠ Dolní Dobrouč) – 2. místo
Štěpán Málek (ZŠ Králíky) – 3. místo
Anna Opršálová (ZŠ Brněnec, okres Svitavy) – 4. místo
Jiří Glac (ZŠ a MŠ Brandýs) – 5. místo

Odkaz na článek v Deníku:

https://www.denik.cz/podnikani/mlady-zemedelec-lanskroun.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2xbK66VAfBBNP1d5sy4vEWqYJTdF4WS_ctxlq9l0Vkkhrmawx2Co7RhzQ_aem_AcntBittqmfYlGO4dkl8NMIz3l-1uBDKjnn-txqzfC6G7GdRhO9McaJLZNfubGonCHHUxTOjfWkjAJOU2UrHPlE-

Holkám velice gratulujeme a děkujeme jim za reprezentaci naší školy J! Speciální poděkování patří i Jardovi Neudertovi z osmého ročníku za pomoc s poznáváním zemědělské techniky při přípravě na soutěž.

                                   Ing. Ivana Seidlová (Foto: můj archiv a Deník / Jiří Macek)