Zápis do 1. třídy

Dne 18. dubna 2024 proběhl v ZŠ Brněnec zápis dětí do 1. třídy. K zápisu se dostavili chlapci a děvčata z Brněnce, Moravské Chrastové, Rozhraní, Želivska, Bělé nad Svitavou a Chrastavce. 

Budoucí prvňáčci plnili různé úkoly. Například znalost jména, věku, bydliště, poznávání barev, geometrických tvarů, počtu věcí do 5. Zaměřili jsme se na i na správnou výslovnost, sluchové rozlišování hlásek na začátku a na konci slova. Praktické dovednosti, jako prostorová orientace, držení tužky, zavázání tkaničky, byly také na dobré úrovni. Děti zvládly nahlas zarecitovat básničku, nebo zazpívat oblíbenou písničku. Je chvályhodné, že řada dětí pozná písmenka. Co se týká výslovnosti, v letošním školním roce se děti ve srovnání s minulými lety mírně zlepšily. Za splnění úkolu získávaly razítka s pochvalou. 

Děti si také vyzkoušely pod vedením děvčat z 9. ročníku sestavit skládačku panenku a domeček. Po zásluze si každý předškolák odnesl domů záznamový list s razítky, pamětní list k zápisu, puzzle, pastelky a drobné dárky od šikovných kamarádů z prvního a druhého stupně i od dětí ze školní družiny. 

Zákonným zástupcům jsme předali informační list Národního pedagogického institutu Desatero pro rodiče Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do ZŠ. Rodiče se ve škole také dozvěděli odpovědi na všechny své otázky týkající se budoucích školáčků.

V průběhu zápisu navštívila budoucí prvňáčky paní ředitelka ZŠ Brněnec Mgr. Lenka Kašparová, výchovná poradkyně ZŠ Brněnec Mgr. Šárka Dirrová, paní ředitelka MŠ Moravská Chrastová Tereza Fialová a paní ředitelka MŠ U Dvou sluníček Jarmila Homolková. 

Na budoucí prvňáčky se opět těšíme v naší škole na začátku školního roku 2024/2025 a přejeme jim úspěšný start školní docházky.

Kolektiv pedagogů Mgr. Drahomíra Frydrychová, Mgr. Lenka Karlíková, Mgr. Jana Teplá