Setkání seniorů v Lidovém domě

V pátek 29. dubna 2022 se v Lidovém domě v Moravské Chrastové setkali tradičně, ale  v netradičním čase, naši nejstarší spoluobčané. Z důvodu protipandemických opatření se nemohlo pořádat předvánoční setkání ani v roce 2020, ani v roce 2021.

Nechtěli jsem již dále naše babičky a dědečky ochuzovat o tuto příjemnou akci a jako náhradní termín jsem zvolili jaro, čas naděje. Jako vždy jim členky Sociální komise a Klubu důchodců společně s Obecním úřadem Brněnec  pro potěšení a jako poděkování za celoživotní práci, připravili bohatý kulturní program s občerstvením.

I letos přispěli ke sváteční atmosféře  žáci Základní školy Brněnec. Prvňáčci v hodinách Pracovních činností, pod vedením p. učitelky Drahomíry Blažkové, pro naše babičky a dědečky vyrobili přáníčka, tentokrát s jarními motivy.

Děkujeme paní učitelce i dětem za dárek, který všechny potěšil.                                                                                                                       Kozáková Eva, místostarostka

Svatba v našem pedagogickém sboru

Poslední dubnová sobota se navždy zapíše do paměti nejen paní učitelce Mgr. Drahomíře Blažkové.

V krásném prostředí lipové aleje u kostelíčka se 30. 4. 2022 stala paní Frydrychovou.V tento významný den ji přišli podpořit zástupci dětí i pedagogů.

Snoubencům vyšlo pěkné a slunečné počasí. 

Obřad i následnou zahradní slavnost si všichni svatebčané velice užili.
Novomanželům přejeme vše nejlepší do společného života!
 
                                                                    Za kolektiv pedagogů Ivana Sedlová 

Projekt Hrdá škola – EKO výzvy

V měsíci dubnu se lidé na celém světě zaměřují na ochranu planety Země. Také projekt Hrdá škola, do kterého jsme se zapojili, měl v dubnu tuto tématiku. V týdnu po Velikonocích jsme se s žáky zabývali činnostmi, které přispívají k ochraně přírody: třídění odpadu, ochrana vodních zdrojů, sázení zeleně, omezení spotřeby benzínu a tím také produkce skleníkových plynů, aj.

Při zapojení do „EKO výzev“ tohoto projektu si žáci připomněli, jak je tento životní styl přínosný nejen naší planetě a peněžence, ale především nám samotným a budoucím generacím.

Marie Trundová

Projektový den – Den bezpečnosti a cyklistiky

V pátek 29. dubna se po dvouleté covidové pauze uskutečnil při ZŠ Brněnec již 16. ročník Dne bezpečnosti a cyklistiky. Žáci 1. až 6. třídy plnili disciplíny týkající se zručnosti při jízdě na kole či koloběžce, prokazovali znalosti důležitých telefonních čísel, vyhodnocovali dopravní situace a poznávali dopravní značky.

Na akci nechyběly praktické ukázky bezpečnostních a záchranných složek jako byli policisté, hasiči, celní správa s psovody a záchranáři. Všichni odpovídali na zvídavé dotazy žáků a seznamovali je se svými každodenními pracovními povinnostmi.

Žáci si mohli prohlédnout např. záchranářskou techniku, vybavení sanitky či vyzkoušet kyslíkovou masku. Kromě těchto složek se zde prezentovala se svými vozidly svitavská pobočka značky Hyundai AUTO IN. Všem sponzorům a pořadatelům této akce srdečně děkujeme a těšíme se na příští ročník.

Sponzoři projektového dne – den bezpečnosti

Žáci a učitelé ZŠ Brněnec, Moravská Chrastová