Beseda o Bruselu

Květnovou výuku jsme ve čtvrtek 2. 5. 2024 odstartovali besedou plnou informací a zážitků, které jsem načerpala v průběhu dubnové exkurze v Bruselu, jenž je nazýván “městem Evropy”.  Besedy se zúčastnili žáci 5. – 9. ročníku, paní ředitelka a někteří vyučující.

                              Ing. Ivana Seidlová