Sběr pomerančové kůry

I v době distanční výuky naše škola sbírá pomerančovou kůru.

Usušenou a zváženou kůru lze odevzdat každé pondělí od 14:00 do 16:00 nebo čtvrtek od 9:00 do 11:00 p. Hnátové v budově v Moravské Chrastové.

Kůru můžete také nosit, až  se sejdeme opět ve škole.

Ing. Andrea Dvořáková

Aktuální informace pro rodiče k distanční výuce od 10.1. 2021

 • Provoz škol a školských zařízení se i nadále řídí informacemi dle manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 a příslušnými hygienickými pravidly vyplývajícími z tohoto materiálu (roušky, hygiena, větrání,…).
 • Prezenční výuka probíhá pouze u žáků 1. a 2. ročníku, pro žáky 3.-9. ročníku je povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • Ve škole jsou umožněny prezenční individuální konzultace dle potřeb pedagogů či žáků.

Metodický pokyn MŠMT k hodnocení a klasifikaci žáků v 1. pololetí školního roku 2020/2021

 • Hodnocení žáků základní školy na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 bude probíhat dle běžných pravidel jako v předchozích letech v souladu s platnou legislativou.
 • V jednotlivých předmětech bude žák hodnocen na základě získané klasifikace a zpětné vazby žák-učitel (aktivita, plnění zadaných úkolů) při prezenční výuce do 18.12. 2020.
 • Při hodnocení distanční práce žáků bude přihlíženo k účasti a aktivitě žáků při vzdělávání, na osvojení dovedností komunikovat v digitálním prostředí, získané klasifikaci a plnění zadaných úkolů (písemné práce, referáty, pracovní listy, on- line cvičení,…)
 • Výsledky vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2020/2021 budou zákonným zástupcům sděleny třídními učiteli, popř. dalšími vyučujícími, prostřednictvím telefonu, mailu, osobním sdělením, atd. během ledna, nejpozději však 28. 1. 2021.
 • Výpis z vysvědčení bude žákům 1. a 2. ročníku předán 28.1. 2021 ve škole. Žákům ostatních ročníků (3.-9.) bude výpis z vysvědčení předán při povolení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání nejpozději 3. vyučovací den.

Aktuální informace pro rodiče k nástupu žáků od 4.1.2021

Od pondělí 4.1.2021 začíná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku. Ostatní ročníky (3. – 9. ročník) budou vyučovány distančně.

 • prezenční výuka (1. a 2. ročník) bude probíhat dle rozvrhu
 • rozvrh hodin pro ostatní ročníky, kde bude výuka probíhat distančně, budou zveřejněny na webu školy a třídních mailech jednotlivých ročníků
 • školní družina bude probíhat za dodržení homogenity jednotlivých tříd pro žáky 1. a 2. ročníku
 • nošení roušek je povinné ve všech prostorách školy
 • Žáci si mohou vyzvednout materiály k vypracování úkolů v pondělí 4. 1. 2021 od 14:00 – 16:00 a ve čtvrtek 7.1.2021. od 9:00 do 11:00.

 Stravování

 • V době distanční výuky od 1.2021 mají žáci nárok na obědy ve školní jídelně za dotovanou (obvyklou) cenu.
 • Oběd ve školní jídelně si mohou zkonzumovat žáci 1. a 2. ročníku, ostatní žáci si odeberou oběd do jídlonosiče v čase od 11:00 do 13:00.
 • Případné odhlášení či nahlášení obědů pro žáka si rodiče sjednají telefonicky (461 523 134) nebo po osobní domluvě s vedoucí školní jídelny (p. Kučírková).

Rozvrh distanční výuky od 4.1.2021

 1. třída
Den / Hodina 1. hodina           8.00 – 8.45 2. hodina
9.00 – 9.45
3. hodina
10.00 – 10.45
Pondělí ČJ M  
Úterý M Př / Fy  
Středa AJ M  
Čtvrtek ČJ Z / D  
Pátek M ČJ  

 

 1. třída
Den / Hodina 1. hodina           8.00 – 8.45 2. hodina
9.00 – 9.45
3. hodina
10.00 – 10.45
Pondělí ČJ AJ  
Úterý ČJ M  
Středa M    
Čtvrtek Z / D Př / Fy M
Pátek NJ   ČJ

 

 1. třída
Den / Hodina 1. hodina           8.00 – 8.45 2. hodina
9.00 – 9.45
3. hodina
10.00 – 10.45
Pondělí ČJ M CH
Úterý AJ Z / Př  
Středa ČJ M  
Čtvrtek NJ M  
Pátek      

 

 1. třída
Den / Hodina 1. hodina           8.00 – 8.45 2. hodina
9.00 – 9.45
3. hodina
10.00 – 10.45
Pondělí M ČJ AJ
Úterý M ČJ  
Středa NJ ČJ  
Čtvrtek M CH  
Pátek Z / Př / Fy    

 

Během distanční výuky budou probíhat třídnické hodiny po domluvě s třídním učitelem.

Aktuální informace k výuce od pondělí 30. 11. 2020 dle manuálu Informace k provozu škol a školských zařízení dle MŠMT

Od pondělí 30. 11. 2020  začíná prezenční výuka pro všechny žáky 1. stupně a žáky 9. ročníku. Ostatní ročníky (6., 7. a 8. ) budou vyučovány rotačně (střídání prezenční a distanční výuky po jednom týdnu).

 Harmonogram prezenční výuky pro žáky 6. – 8. ročníku

 • týden 30. 11. – 4. 12. žáci 6. a 8. ročníku
 • týden 7. – 11. 12. žáci 7. ročníku
 • týden 14. – 18. 12. žáci 6. a 8. ročníku
 • týden 21. -22. 12. žáci 7. ročníku

  třída, která v daném týdnu nebude vyučována prezenční formou, bude vzdělávána dle rozvrhu distančně

 • prezenční výuka bude probíhat nejdéle 6 vyuč. hodin dle rozvrhu
 • rozvrhy hodin budou upřesněny na webových stránkách školy a třídních mailech
 • nošení roušek je povinné ve všech prostorách školy pro žáky 1. i 2. stupně

Aktuální informace k distanční výuce od 2.11.2020

Od pondělí 2.11.2020 budou hlavní vyučovací předměty vyučovány online formou prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.

Časový rozvrh hodin pro jednotlivé ročníky na pondělí 2.11. 2020:

  6.třída 7.třída 8. třída 9. třída
1.    hod ČJ ČJ ČJ M
2.    hod M AJ M ČJ
3.    hod AJ
 1. hodina   8:00 – 8:45           (15 min přestávka)
 2. hodina  9:00 – 9:45           (15 min přestávka)
 3. hodina 10:00 – 10:45

Rozvrh na další dny bude upřesněn v pondělí 2.11. 2020 v odpoledních hodinách.

Harmonogram posílání materiálů a úkolů do jednotlivých předmětů bude zveřejněn do pátku 6.11. 2020 na třídních mailech.

Obědy lze i nadále odebírat za dotovanou cenu v době od 11:00 do 13:00.

 

SBĚR PAPÍRU

ZŠ Brněnec pořádá sběr papíru, který proběhne ve dnech od 2. 11. do 6. 11. 2020.  

Kontejner bude umístěn před areálem ČSAD v Moravské Chrastové (směr na Březovou). Zúčastnit se mohou všichni občané obce.

Zvážený papír žáci nahlásí třídním učitelům.

ZŠ Brněnec všem děkuje.