Výuka na dálku, 4. třída, 8.6.2020

Matematika, Mgr. Lenka Kašparová, reditelna@zsbrnenec.cz

Učebnice – 2.díl: Strana 45 cvičení 4 – písemné násobení

Denisa Báčová

 ČESKÝ JAZYK – MLUVNICE

PÍSEMNÁ ČÁST:

  1. Vyplň přiložené pracovní listy a zašlete mi zpět.
  2. I nadále si můžete procvičovat na těchto webových stránkách koncovky podstatných jmen u rodu středního, ženského i mužského, jak ve slovních spojeních, tak i ve větách:   https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

Anglický jazyk, Ing. Ivana Seidlová

Good morning children 🙂

píši vám úkoly na tento týden:

učebnice
– do slovníčku si přepište slovíčka z růžového rámečku na str. 36 a 37

pracovní sešit, str. 34, 35

Pravidelně si procvičujte i dřívější slovíčka! Byla by velká škoda, kdyby se vám vykouřila z hlavy!

Žáci, kteří mívají zkrácené testy, si mohou vypracovat pouze polovinu z každého cvičení.

Have a nice day!

V případě dotazů mě kontaktujte: ivana.seidlova@seznam.cz, tel: 792 368 996

Anglický jazyk, Mgr. Alena Nováková

Zapište si slovíčka z učebnice na str. 37, výslovnost:  opposite (oposit, o neznělé), castle (kásl), haunted (hón), corner (kónr), room (rům), lovely (lavli), scared (skéd, e hluboké, neznělé), between (bitvín)

Vyzkoušej si hru ve cv. 5. Ukazuj na místnosti na obrázku ve cv.2 a ptej se: Where am I? Kde jsem?

Odpovídej: I am in the kitchen. V odpovědi měň místnosti.

Přečti si několikrát nahlas článek ve cv. 7 a přelož.

Vyplň pracovní sešit na str. 37.

 https://www.jazyky-online.info/anglictina/       
Na tomto odkaze si poslechni pohádku  The Little Red  Hen – Červená slepička

hledej: Angličtina pro děti – I´m Reading – Folk Tales

Neznámá slovíčka: lift – zvednout, share – podíl, help – pomoc, said – řekla, make – vyrobit, found – najít, myself – sama, tried – zkusila, asked – zeptala se, went – přišla, smell – čichat, eat – jíst, will – budoucí časInformace k nástupu žáků 6.-8. ročníku do Základní školy Brněnec a Moravská Chrastová k 8.6. 2020

Doporučujeme

Výuka bude probíhat od pondělí do středy a budou vyučovány 4 hodiny denně (7:55-11:40). Následně budou žáci odvedeni na oběd. I nadále bude souběžně pokračovat distanční výuka pro ostatní žáky. V případě dotazů kontaktujte třídního učitele.

Rozvrh hodin 6.třídy

  1.hod 2. hod 3.hod 4.hod
po M Aj Čj M
út Aj Z M Čj
st M Čj F

Rozvrh hodin 7. třídy

  1.hod 2. hod 3.hod 4.hod
po Aj M Čj F
út M Čj Z Čj
st M Aj Čj M

Rozvrh hodin 8.třídy

  1.hod 2. hod 3.hod 4.hod
po Nj/Rj Čj M Aj
út Čj M Čj M
st Aj F M Čj

V případě potřeby se může rozvrh změnit.

Výuka na dálku, 1. třída, 1.6.2020

Mgr. Lenka KarlíkováN

ČESKÝ JAZYK

SLABIKÁŘ  – slabiky bě, pě, vě
                    – str. 92, 93, 94

PS K SLABIKÁŘI – str. 51

PÍSANKA 4 – pokračuj s procvičováním psaní,  str. 13, 14, 15, 16
                      – procvičuj opis slov, přepis slov a vět, diktát

MATEMATIKA

UČEBNICE 4/A – str. 14, 15
                               – procvičování sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20        

PZ1  – procvičování  učiva  – sčítání a odčítání s přechodem desítky
         – vypočítej sloupeček č. 62

PROCVIČOVACÍ SEŠIT Z MATEMATIKY- 3. DÍL – používej k procvičování učiva dle potřeby

PRVOUKA

 téma  – ORIENTACE V ČASE – OPAKOVÁNÍ
            – str. 61

Výuka na dálku, 3. třída, 1.6.2020

Mgr. Drahomíra Blažková, blazkova.draha@seznam.cz

Čj – pracovní sešit, procvičování vyjmenovaná slova str. 23, 24, 25, 26, 27, 28

Čj – diktát, pracovní sešit 28

Písanka – červen 27, 28, 29

Čítanka – 159 – 166

Číst knížku, čtenářský deník

Čj – přehled učiva, sešit – používat

– vystřihnout a nalepit ze sešitu Slovní druhy tabulky, str. 2, 7, 11, 15, 17, 21, 24, 26, 27, 28, 29, Pády – písnička

M – učebnice str. 127/ 1, 4  +  128/ 8 folie, 129 porovnávání úseček, střed úsečky

M – pracovní sešit 27, 28, 29, 30

Počítáme zpaměti 15, 16

Sešity – pokud máte zájem o hromadnou objednávku sešitů na další rok, lístek podepište, pošlete do školy.

Prv – zajímavosti z přírody, přečíst, nalepit do sešitu ( v trávě, motýli a housenky )

Rodičům děkuji za spolupráci.

Anglický jazyk – 3. třída, Ing. Ivana Seidlová

Good morning children,
dokončíme slovní zásobu tento týden Zelenina.
učebnice, str. 49:

– do slovníčku si přepište následující slovíčka:

AJ ČJ
healthy zdravý
broccoli brokolice
baked pečený
eat jíst
drink pít
with s (předložka)

– cvičení 3 – nahlas si přečtěte a přeložte zdravý jídelníček

pracovní sešit, str. 49:

– cvičení 4 – přiřaďte slovíčka k výslovnosti
– cvičení 5 – do textu doplňujte chybějící výrazy, vycházejte z učebnice (str. 49, cvičení číslo 3)
– cvičení 6 – pracujte i nadále se zdravým jídelníčkem, který je v učebnici. Podle vzoru na den pondělí,tvořte obdobné věty i na ostatní dny v týdnu.

Pravidelně si procvičujte i dřívější slovíčka! Byla by velká škoda, kdyby se vám vykouřila z hlavy!

Žáci, kteří mívají zkrácené testy, si mohou vypracovat pouze polovinu z každého cvičení.

Have a nice week!

V případě dotazů mě kontaktujte: ivana.seidlova@seznam.cz, tel: 792 368 996

S pozdravem a přáním pěkného Mezinárodního dne dětí

Výuka na dálku, 4. třída, 1.6.2020

Matematika, Mgr. Lenka Kašparová, reditelna@zsbrnenec.cz

Oba souboru jsou stejné, vyplňte jen jeden. Pdf soubor byl vložen jen kvůli tomu, kdyby dokument z wordu nebyl kompatibilní s Vaší verzi Microsoft Office.

Český jazyk, Denisa BáčováE

Moji milí čtvrťáčci 🙂 jsme opět v dalším týdnu našeho učení na dálku, už je Vás o něco méně, s některými budeme opakovat ve škole, tzn., že i vy, kteří jste zůstali doma, budete stále  opakovat všechny vzory podstatných jmen, protože opakování je matka moudrosti 🙂

PÍSEMNÁ ČÁST:

  1. Vyplň přiložené pracovní listy a zašlete mi zpět.
  2. I nadále si můžete procvičovat na těchto webových stránkách koncovky podstatných jmen u rodu středního, ženského i mužského, jak ve slovních spojeních, tak i ve větách:   https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

Anglický jazyk, Mgr. Alena Nováková

17.lekce  My home  učebnice str. 36

Zopakujte si časování slovesa mít – have got ve cv. 4. Pozor na 3.osobu:  he(she, it) has got.
Otázku tvoříme obrácením slovosledu: Have you got?  Has he got?  Má on?

Nová slovíčka na str. 36 zapište do sešitu: bedroom (bedrům), kitchen (kičn), hall (hól), living room(livng rům), bathroom (bátrům), live (lif), flat (flet)

Nová slovíčka se nauč a několikrát si nahlas přečti a přelož věty ve cv. 2.

Vypracuj cvičení v pracovním sešitě str. 36.

                                    www.jazyky-online.info     

Na tomto odkazu si najdi video: Anglický jazyk – angličtina pro děti – It´s Fun to Read- Magic

Zahrajte si hru na kouzelníka. V poslední hře dávejte zvonek do mušlí.

Píši překlad některých slov pouze k porozuměni. loose- uvolněný, tooth-zub, silly-hloupý, goose-husa, shell-skořápka,hide-ukrýt, towel-ručník,owl-sova

Anglický jazyk, Ing. Ivana Seidlová

Hello children 🙂 !

Milé děti, přeji Vám krásný Mezinárodní den dětí 🙂 !

Níže naleznete úkoly na tento týden:

– pracovní sešit str. 33, cvičení 5: k výslovnosti doplňte slovíčka z rámečku
– pracovní sešit str. 33, cvičení 6: podle pravdy odpovídejte na otázky
– pracovní sešit str. 33, cvičení 7: popište Tomovi a Kim cestu, která vede z jejich domovů do školy.

I nadále procvičujte slovíčka !

V případě dotazů mě kontaktujte.

Žáci, kteří mívají zkrácené testy, si mohou vypracovat pouze polovinu z každého cvičení.

Vážení rodiče, pokud máte možnost, prosím o vyfotografování, popřípadě o oskenování prací vašich dětí a zaslání na: ivana.seidlova@seznam.cz.

Děkuji vám.

Informace k nástupu žáků 2. stupně (6. – 8. ročníku)

Informace k nástupu žáků 2. stupně (6. – 8. ročníku) do Základní školy Brněnec a Moravská Chrastová
k 8.6. 2020

1) Podmínky nástupu do školy:

  • Do 2.6. 2020 nahlásí zákonný zástupce zájem o docházku dítěte do školy třídnímu učiteli (telefonicky, e-mailem).
  • Při nástupu do školy musí mít každý žák vyplněné čestné prohlášení, které je k dispozici na webových stránkách školy, u třídního učitele nebo k vyzvednutí ve škole po dohodě od 8:00 do 12:00.

2) Dozor zorganizuje provoz v šatnách tak, aby se minimalizovalo shlukování žáků.

3) Vstup do školy povolen pouze žákům, nikoliv doprovodu.

4) Nošení roušek je povinné ve všech společných prostorách školy (chodby, šatny, WC, prostor před školou, školní jídelna).

5) Ve třídě není povinnost roušku nosit při dodržení minimálního rozestupu 1,5-2 m. V lavici bude sedět pouze 1 žák.

6) Žáci budou vyučováni v neměnných skupinách maximálně po 15 jednotlivcích.

7) Bude minimalizováno shromažďování žáků ve škole i před školou.

8) Každý žák si s sebou do školy přinese 2 kusy roušek společně se sáčkem, kam si bude roušku odkládat.

9) Bude upřednostňována výuka hlavních předmětů (ČJ, M, AJ), předměty výchovného charakteru budou zařazovány okrajově. Vyučování bude probíhat ve výukových blocích. Dny, čas a rozvrh předmětů bude upřesněn 5.6. na webových stránkách školy.

10) Tělesná výchova nebude realizována.

11) Třídy budou častěji větrány a pravidelně dezinfikovány povrchy a předměty ve třídě i v celé škole.

12) Dodržování hygieny (mytí rukou) bude zajištěno mýdlem a dezinfekcí, které budou k dispozici ve třídě a na WC.

13) Školní stravování bude zajištěno ve školní jídelně-oběd pro žáka je třeba nahlásit třídnímu učiteli při přihlašování žáka do školy nejpozději do 2.6.

14) Po vstupu do školní jídelny si každý žák umyje ruce mýdlem a použije dezinfekci.

15) Sezení u stolů ve školní jídelně s minimálními rozestupy 1,5-2 m bude organizováno dle pokynů dozoru a vyučujícího.

16) Rouška se odkládá do vlastního sáčku pouze při samostatné konzumaci jídla a pití.

17) Ostatní připomínky a požadavky budou řešeny individuálně s třídním učitelem (příp. s vedením školy).

čestné prohlášení

Výuka na dálku, 2. třída, 25.5.2020

Naďa Rybová

Úkoly pro děti,které nenastoupí:

ČJ – opakovat slovní druhy(i jaké mají číslo – např.:slovesa – 5, zájmena – 3,……)
      – zaměřit se hlavně na podstatná jména a slovesa
    – uč. str.93,cv.4 – opsat, nad podstatná jména a slovesa nadepsat číslici a podtrhnout podst. jm. rovně,slovesa vlnkou(obojí oranžovou pastelkou)

      – uč. str.94 – přečíst žlutou tabulku
                         – cv. 2,3 ústně

PÍSANKA – str.29,30

M – opakovat násobilku 2,3,4
     – PS 7 str.1,2 (na str.2 písemné odčítání společně,jenom jsme na to narazili,děti si asi nebudou pamatovat)
     – PZ 3 str.7

Prv – PS – vzadu vyplnit zelené lístečky

Pokud bude nějaký problém,volejte,pište a občas pošlete ofocenou práci,abych viděla,jak to dětem jde.Všechny zdravím, mějte se hezky.

Výuka na dálku, 1. třída, 25.5.2020

Mgr. Lenka Karlíková

ČESKÝ JAZYK

SLABIKÁŘ  – slabiky dě, tě, ně, di, ti, ni
                      – str. 89, 90, 91

PS K SLABIKÁŘI – str. 50

PÍSANKA 4 – pokračuj s procvičováním psaní,  str. 10, 11, 12
                      – procvičuj opis slov, přepis slov a vět, diktát

MATEMATIKA

UČEBNICE 4/A – str. 11, 12, 13
                               – procvičování sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20        

PZ1  – procvičování  učiva  – sčítání a odčítání s přechodem desítky
         – vypočítej sloupeček č. 61

PROCVIČOVACÍ SEŠIT Z MATEMATIKY- 3. DÍL – používej k procvičování učiva dle potřeby

PRVOUKA

 téma  – KOLIK JE HODIN?
            – str. 60

Podle pokynů rodičů a pomocí obrázků vyznačuj čas na ručičkových hodinách.

Výuka na dálku, 3. třída, 25.5.2020

Mgr. Drahomíra Blažková

Sběr papíru

Pokud ještě někdo sběr papíru odevzdal a není na seznamu, zavolejte, napište třídní učitelce.

Sběr papíru: Elbl M. 61 kg, Opršalová A. 490 kg, Krátký D. 406 kg, Langerová S. 90 kg, Ondráčková E. 9 kg, Kulka A. 39 kg, Bártová P. 255 kg, Herian F. 100 kg,

Čj – přehled učiva, sešit – používat, schovat na příští rok, případně založit nový sešit

– vystřihnout a nalepit ze sešitu Hravá vyjmenovaná slova tabulky + zapamatujte si,  str. 2, 4, 11, 12, 14, 19, 20, 27, 28, 29, 36, 37, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54,

M – procvičování učiva + aplikace poznatků z geometrie

– pracovní sešit str. 23, 24, 25, 26

Počítáme zpaměti, dělení se zbytkem – 13, 14

Čítanka – 149 – 158

Čj – pracovní sešit 17, 18, 19, 20, 21, 22

Prv – Společné znaky s ostatními živočichy 70, 71

Prv – pracovní sešit 64

Pochvaly za sběr papíru, práci pro třídu nalepit do ŽK.

Každé pondělí v 7, 30 hodin možnost přinést do školy sešity s úkoly.

Rodičům děkuji za spolupráci.

Anglický jazyk, Ing. Ivana Seidlová

Anglický jazyk – 3. třída

Good morning children! How are you today? (Dobré ráno, děti! Jak se dneska máte?)

učebnice, str. 48:

– do slovníčku si přepište slovíčka v oranžovém rámečku a slovíčko vegetable = zelenina

výslovnost viz nahrávka: budeme

– cvičení 1 – zahrajeme si hru :-), poslechněte si následující nahrávku a ukazujte si na obrázky

zeleniny, podle toho, který název zeleniny právě slyšíte. Nejprve začneme pomalu a postupně

budeme zrychlovat tempo 🙂 !

– *Bonus pouze pro zájemce 🙂 : cvičení 2 – přečtěte si otázky a odpovězte na ně. Svoje odpovědi

napište do sešitu English/exercise book (dobrovolné cvičení)

pracovní sešit, str. 48:

– cvičení 1- přiřaď slovíčka k výslovnosti
– cvičení 2 – poskládej písmenka, tak aby vznikly správné názvy zeleniny.
– cvičení 3 – podle vzoru odpovídej na otázky

Žáci, kteří mívají zkrácené testy, si mohou vypracovat pouze polovinu z každého cvičení.

Mějte se hezky ! V případě dotazů mě kontaktujte: ivana.seidlova@seznam.cz, tel: 792 368 996