Milá návštěva z Irska v hodinách angličtiny

Poslední vyučovací hodiny anglického jazyka před Velikonocemi nám zpestřily sestřenice našich žákyň Janků – Caroline a Grace Conole, které žijí v irské Kinvaře.

Nejprve děvčata konverzovala s našimi šesťáky. Aktuálním tématem byly oslavy Velikonoc v Irsku. Poté jsme si zahráli anglickou dětskou hru, naučili jsme se irský jazykolam a vyzkoušeli jsme si irštinu. Do osmého ročníku již děvčata doprovázel i jejich tatínek John Conole, který vyučuje zeměpis na univerzitě v Irsku. John nás mimo jiné seznámil s tamním vzdělávacím systémem, který se významně liší od vzdělávání u nás.

Naši žáci si při konverzaci s rodilými mluvčími vedli statečně. V šestém ročníku zahrála svoji roli nervozita, žáci byli méně výřeční než v běžných hodinách. Zato osmáci při anglické konverzaci přímo excelovali.

Velice děkujeme rodině Conole za velmi milou návštěvu a za spoustu cenných informací. V neposlední řadě patří poděkování i rodině Janků za organizaci návštěvy.

Již se těšíme na příští shledání :-)!

Ing. Ivana Seidlová