Dějepisná exkurze Anthropos

6. třída navštívila 26.3. Anthropos v Brně. V pavilonu Anthroposu byli žáci přivítáni průvodcem, který je zavedl do světa pravěkých lidí. U jednotlivých expozic si prohlíželi způsob života, obydlí, obživu a oblékání jednotlivých lidských druhů. Prohlédli si kulturu z doby kamenné – jeskynní malby a sošky Venuše.

Díky modelu mamuta viděli, jak byl mamut velký, a že nebylo možné v době ledové pro tak velké zvíře vykopat past. Po vzdělávacím zážitku jsme se přesunuli do jump parku, kde si všichni zaskákali, překonávali svůj strach a zlepšovali své výkony. 

Mgr. Ludmila Portlová