Svitavská čtečka 2024

V úterý 19. března se tři žákyně 9. třídy – Adéla Kašparová, Monika Kučerová a Lucie Schusterová zúčastnily literární olympiády Svitavská čtečka, kterou pořádalo Gymnázium ve Svitavách.

Soutěž se skládá ze dvou částí. První část byla zaměřena na práci s literárními texty, pojmy a literární teorií. Ve druhé části pak soutěžící tvořili vlastní text podle zadaných kritérií.

Letos se soutěže zúčastnilo 58 soutěžících. Áďa Kašparová se spolu s dalšími několika soutěžícími umístila na 10. místě se 33 body, z celkových 47 bodů.

Děkujeme všem za reprezentaci naší školy.

Mgr. Adéla Linhartová