Angličtina, 4. ročník, Ivana Seidlová, zadání na 1. – 7. 2. 2021

Dobré odpoledne, vážení rodiče a milé děti :-),
zasílám vám úkoly na tento týden: 

1) Pravidelně si opakujte sloveso to be!
2) Opakujte si slovíčka na WocaBee.
3) Úkol na pondělí (8. 1.) – pracovní list viz příloha:
     Doplňujte správné tvary slovesa to be – kladná věta.
V pátek si společně zkontrolujeme úkoly z minulého týdne.
V případě dotazů mě kontaktujte.
Have a nice day :-)!

Seidlová I.

to-be pracovní list – kladná věta

Angličtina, 4. ročník, Marie Trundová, zadání na 1. – 7. 2. 2021

Vážení rodiče a milí čtvrťáci,

dnes jsme v online hodině vyplnili PS 25/8 a procvičovali slovíčka a věty Uč. 26.

Zde je zadání DÚ na následující týden. Úkoly psané červeně prosím oskenujte/vyfoťte a pošlete mi mailem do neděle 7. 2. 2021.

 1. Uč. 26/1, 4 – procvičovat výslovnost s nahrávkou (je v MS Teams – složka Soubory).
 2. Uč. 27 – slovíčka vypsat do slovníčku (sešit Vocabulary) a naučit se je.
  V pondělí 8. 2. 2021 budu zkoušet na slovíčka Lekce 11 a 12. Děti, učte se výslovnost. Nahrávky ke slovíčkům jsou ve WocaBee a v MS Teams – složka Soubory.
 3. Zápis do sešitu

===============================================

4th February

Like – mít rád

I like posters.
Mám rád(a) plakáty.

I don’t like posters.
Nemám rád(a) plakáty.

Do you like posters?
Máš rád(a) plakáty?

Yes, I do.          Ano, mám.
No, I don’t.      Ne, nemám.

=================================================

 1. WocaBee – pro přihlášené 

Pokud se budete potřebovat na něco zeptat, prosím, napište mi mail.

Přeji Vám pěkný den!

Marie Trundová

Angličtina, 5. ročník, Ivana Seidlová, zadání na 3. 2. – 9. 2. 2021

Good morning, children :-),
zasílám vám nové domácí úkoly do angličtiny.
1) do sešitu si napište dnešní datum (3 rd February)
     Nadpis – Sounds and rhymes
      – pod nadpis si opište básničku z učebnice, str. 20/3
      – pravidelně si ji opakujte, je vhodná na procvičování správné výslovnosti :-)
2) WB (work book – pracovní sešit), str. 18:
     cvičení 1 – přečtěte si věty a napište, zda jsou pravdivé T nebo lživé F
     cvičení 2 – popisujte co dělají lidé na obrázcích
3) WB (work book – pracovní sešit), str. 19:
      cvičení 1 – toto cvičení vychází ze článku v učebnici (str. 21), který jsme si dnes četli a překládali jej na oline hodině.
      Přečtěte si jednotlivé rámečky a poté označte správé odpověďi ,,fajfkou”. 
      Nakonec z písmen, která jste si označili, sestavte tajenku. Postupujte podle šipek. 
      cvičení 2 – k jednotlivým malbám napište správná slova z oranžového rámečku.

Prosím o vyfocení úkolů a zaslání na moji adresu.
V případě potřeby mě kontaktujte. 
Have a nice day :-)!
Seidlová I.

Angličtina, 5. ročník, Marie Trundová, zadání na 3. 2. – 9. 2. 2021

Vážení rodiče a milí páťáci,

dnes jsme v hodině četli a překládali text Uč. 22 a 23 a zvládli jsme i video 😊.

Zde je zadání DÚ na následující týden. Úkoly psané červeně prosím oskenujte/vyfoťte a pošlete mi mailem do úterý 9. 2. 2021.

 1. Slovíčka Unit 3 (In the town) po frázi No, it isn’t. (jsou v PS str. 64 a 65) – vypsat do slovníčku (sešit Vocabulary) a naučit se je.
  Nahrávky výslovnosti zde:
  Unit 3 | Let’s Explore | Oxford University Press (oup.com)
  Word lists (cambridge.org)
  PS 20 a 21
  Cv. 20/1 jsou otázky ke článku Uč. 22 – 23.
  Cv. 20/2 a 21/1, 2 budu známkovat – taková náhrada za test na probranou kapitolu. 
 1. WocaBee – pro přihlášené. Příští hodinu se domluvíme, na kdy mám načasovat hru, abychom se mohli zúčastnit soutěže o sedací vak 😊.

 Nahrávky i další materiály jsou opět v MS Teams, složka Soubory.

Jestliže se budete potřebovat na něco zeptat, prosím napište mi.

Zdravím a všem přeji pěkný den!

Marie Trundová

 

Četba pohádky v den pololetního vysvědčení

Jelikož si děti nemohly letos převzít pololetní vysvědčení ve škole, zpříjemnili jsme si s třeťáky tento den čtením pohádek online.

Děvčata si poslechla pohádku JEDNOOČKA, DVOJOČKA A TŘÍOČKA a hoši čertovskou pohádku pod názvem ČERT A JEHO BABIČKA.

Některé děti k pohádkám nakreslily tyto obrázky.

N. Rybová

Výuka na dálku, 4. třída, od 8.2.2021

Dobrý den děti, posílám práci na doma.

Konzultace – pondělí 9, 30 – 10, 30 hodin, možnost přinést sešity s úkoly, obrázky do výtvarných soutěží Zahrada plná života (Svaz zahrádkářů), Voda štětcem a básní, Barvy vody (Povodí Moravy), zváženou pomerančovou kůru, objednávku knih. Úkoly můžete posílat na můj e – mail. 

 • Čítanka – str. 92 – 94, do sešitu Čtení – Mamuti, Eduard Štorch + ilustrace
 • Čj – Skloňování podstatných jmen rodu ženského – uč. 50
  Čj D – písemně 53/14, 54/16
 • M – Co už umím – prac. sešit 34 (kontrola v úterý)
  Aplikační využití poznatků – prac. sešit 35
  MD – písemně
  uč. 26/8 poslední 3 příklady + zk
  uč. 29/25 poslední sloupeček
 • Vl – uč. 3, 4 + zápis
  Malá kapitola o čase
  I v dávné minulosti – měření času, vycházelo z pozorování přírody
  1 rok – doba oběhu Země kolem Slunce
  1 měsíc – doba oběhu Měsíce kolem Země
  1 den – doba otočení Země kolem své osy
  Kalendář – sestaven na základě těchto časových úseků
  Jak se označují léta v kalendáři + letopočet – obrázek
  Co je století, co je tisíciletí
  Století – doba jednoho sta let, např. roky 2 001 – 2 100 jsou 21. století
  Tisíciletí – doba jednoho tisíce let, např. roky 2 001 – 3 000 jsou 3. tisíciletí
  Znázornění staletí na časové ose + obrázek
 • Př – 38 + zápis
  Louka a pastvina – obratlovci
  – mají většinou nenápadné zbarvení, aby splynuli s okolím
  ještěrka obecná – žije na slunných místech, živí se hmyzem
  vrabec polní – žije v hejnech, na zimu neodlétá, potrava – rostliny, hmyz
  čáp bílý – žije na vlhkých loukách, hnízdí na komínech, potrava – hmyz, žáby
  krtek obecný – má přední nohy přizpůsobené hrabání, žije pod povrchem země, potrava – žížaly, hmyz
  sysel obecný – vyhrabává si v podzemí nory, žije ve větších skupinách, potrava – byliny, hmyz
  vyber si 3 živočichy, nakresli
 • Dobrovolný úkol:
  Voda štětcem a básní, Barvy vody – do 22. 2.
  Dárečky pro budoucí prvňáky k zápisu do 1. třídy – výrobky z papíru, do 22. 2.
  Objednávka knih ( zájemci ) do 22. 2.

Děkuji rodičů a prarodičům za spolupráci.

Mějte se hezky a buďte zdraví.

Mgr. Drahomíra Blažková